دروغ حکومت در آمار خانه آزادی!
اگر اشرف غنی با لقب متفکر دوم جهان توانست پیروز انتخابات شود اینبار با آمار دورغین نظرسنجی ها نمی تواند مردم را فریب دهد و بر حقایق افغانستان سرپوش بگذارد 
تاریخ انتشار:   ۱۲:۵۷    ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ کد خبر: 126998 منبع: پرینت

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، خانه آزادی افغانستان در سه حوزه سیاست خارجی، جنگ و صلح و توسعه زیربنایی اقتصادی حکومت وحدت ملی را با دولت گذشته طی نظرسنجی مقایسه کرده است و برمنای آن حکومت حاضر در حوزه سیاست خارجی نسبت دولت کرزی موفق تر عمل کرده است.

این در حالی است که چندی قبل طی یک نظرسنجی بیش از 70 درصد از مردم از عملکرد حکومت وحدت ملی ناامید بودند که ریاست جمهوری آن را مربوط به توقع های بالای مردم دانست.

آنچه از این نظرسنجی بر می آید، سرپوش گذاشتن بر اشتباهات حکومت وحدت ملی طی دو سال و نیم گذشته و وخیم نشان دادن وضعیت کشور در حکومت گذشته است اما با نگاهی به دوران ریاست اشرف غنی می توان گفت که این نظر سنجی با واقعیت مغایرت دارد به مانند لقب متفر دوم جهان که فریبی بود برای پیروزی انتخاباتی.

این آمار تنها پروژه ای بوده در راستای بهتر نشان دادن اوضاع جای کشور در حالی که نسبت به دولت گذشته، افغانستان در جنگی گسترده به سر می برد، یک ولایت تنها در یک سال دو بار سقوط می کند و چندین ولایت در آستانه سقوط قرار دارد، نفوذ داعش در شمال و فساد و مواد مخدر به ارقامی به سابقه رسیده اند.

با توجه به حکومتی به مانند وحدت ملی که هیچ سنخیتی با کلمه وحدت ندارد و رییس جمهوری که تنها بر انحصار طلبی و انزوای مقامات مخالف تلاش کرده و دو سال نیم گذشته را وقف جدال با نزدیک ترین مقامات به حکومت گذرانده است، آیا میتوان بر صحت نظر سنجی نهادی زیر سایه چنین حکومت و مقاماتی اطمینان داشت؟

فساد و امتیازدهی چنان در این حکومت ریشه دوانده که به راحتی آماری دور از واقعیت اریه شده تا سرپوشی بر حقایق تلخ افغانستان باشد اما چنان ناامیدی در میان مردم از حکومت و ناامنی در کشور گسترش دارد که این نظرسنجی می ماند برای اشرف غنی تا در سخنران خود بر آماری دروغین اکتفا کند.

همچنین این نظرسنجی نشان می دهد که درصد زیادی از مردم در مورد توسعه زیربناهای اقتصادی خوش بین هستند اما با وجود بی شمار قراردادهای که برای توسعه امضا شده و در فساد استفاده می شود و زیرساخت های ولایت ها در غارت طالبان نابود می شود آیا همچنان مردم درگیر فقر و بی کاری از توسعه و پیشرفت خوشحال هستند؟

از هرجهت که به چنین نظرسنجی نگاه کنیم به دور از واقعیت و زندگی جاری مردم می باشد و تنها در راستای آنچه حکومت و مقامات دیکته کرده اند به نشر رسیده است زیرا دیگر هیچ ولایتی در امنیت به سر نمی برد و کشور در بحران هزاران هزار مهاجر اخراج شده و یک میلیون بی جاشده داخلی دسته پنجه نرم می کند و هراس طالب و داعش جز جدای ناپذیر مردم شده است.

حال حکومت هر چه در توان دارد صرف نهادهای چون خانه آزادی کند تا به چنین خروجی های دست یابند که از اشرف غنی قهرمانی برای افغانستان بسازد در حالی که مردم اگر همواره در کنار حکومت بوده اند و با تمامی جنگ ها و مصیبت ها چشم امید به آینده داشته اند اکنون با همین حکومت و چنین رییس جمهوری، بدبینانه به زندگی می نگرند.

جنگ، مقامات معامله گر، فساد گسترده و زیرپا گذاشتن قانون از حقایق افغانستان است که نمی توان با یک نظرسنجی بر آن سرپوش گذاشت زیرا مردم هر روز و هر لحظه تانوان بی کفایتی مقاماتی را می دهند که با هر امتیاز و پولی حاضر به فروختن این سرزمین هستند.

فریب اذهان عمومی با یک نظرسنجی بدور از واقعیت نه تنها برای حکومت وحدت ملی سودی ندارید بلکه روز به روز بر فاصله مردم از حکومت می افزاید و مردم بی اعتماد تر به دولت و قانون می شوند.

کد (18)


این خبر را به اشتراک بگذارید
نظرات بینندگان:

>>>   ابتدا آقای غنی به عنوان یک اقتصاد دان و متفکر رای را از آن خود کرد چی به تقلبی و چی به راستی اما امروز کشور رو به بهران روان و مردم از بیکاری و بی سر پناهی از بین میروند و همچنان جنگ های داخلی رو به افزایش است و مردم بیگانه از بین میروند پس در این موقع من به عنوان یک شهروند افغان از آقای اشرف غنی ناراض هستم و میگویم به عوض خدمت به مردم خیانت نمودند
عبدالصبور رسولی باشنده هرات

>>>   اشرف غنی احمدزی نه در حرف اش و نه در عملش با مردم صادق است اشرف غنی احمدزی وقتیکه بکرسی ریاست جمهوری با یک توافق سیاسی رسید بخاطر فریب مردم احمدزی رااز نام خود فرمایش داد این بخاطری بود که مردم را فریب دهد که جناب شان بقوم و زبان عقیده ندارد اما طوریکه در دوساو نیم دیده شد یک شخص معتصب قوم اندیش بدتر از کرزی عمل کرده دلایل زیاد دارید یک دلیل ان جلوگیری از توزیع تذکره های الکترونیکی را میتوانیاد کرد اشرف غنی به سوکند و تعهد اش وفادار نیست البته خارج از قوم وزبان خوداش صد ها مثال وجود دارد اکتفا میکنیم به عدم تحقق تفاهمنامه سیاسی را میتوان یاد کرد ووعده های که بمردم در روز حلف وفاداری بروی قرانکریم بمردم وعده داده بود نه تنها که به وعده هایش و تفاهمنامه اش وفا نکرد ه بلکهبر خلاف انعمل کرده است علاوتا تقلبکاران و دزدان ارای پاک مردم چون کمیشنران انتخابات ۱۳۹۳ ریاست جمهوری را مشاوران پست های جدید خود ساخته انهم با تمام امتیازات قبلی و امنیتی مختلصین را مشاور و سفیر ساخته مانند فاروق وردک بیحیث مشاور اش در امور پاکستان و زاخیل وال و شکریه بارک زی بحیث سفیران نامبرد اکثریت مردم از عملکرد ریس جمهور اشرف غنی ناراضی هستند وانچه در مورد جناب شان فکر میکردند با این عملکرد دونیم ساله اش مردم را ناامید از خود کرده است .

>>>   خانه ازادی را تحت فشار قرار دادند که در این قسمت به نفع دولت کار کند
مشحص است
نادیا

>>>   بلی غ خیانت کرد

>>>   محمد عثمان "بابری" معین علمی وزارت تحصیلات عالی از مقامش استعفا داد.
خبر های تایید ناشده حاکی از آنست که خانمی از بالا کرز قندهار به حیث معین علمی وزارت تحصیلات عالی تعین خواهد شد.

به این ترتیب ترکیب قومی وزارت تحصیلات عالی از این قرار شد:
وزیر تحصیلات عالی - پشتون
معین علمی - پشتون
معین محصلان- پشتون
سرپرست معینیت اداری- پشتون
ریس اداری - پشتون
ریس تضمین کیفیت - پشتون
ریس موسسات تحصیلات عالی خصوصی - پشتون
ریس کانکور - پشتون
ریس نشرات - پشتون
.
.
.
ریس دانشگاه کابل -پشتون
ریست دانشگاه پولی تخنیک کابل - پشتون

ما که میگوییم ریاست اجراییه در این میان چون (مار آستین) عمل میکند،که مستند میگوییم.
حدود یک و نیم سال است که پست معینیت اداری وزارت تحصیلات عالی که حق ریاست اجراییه است،(خالی) است..

حال تو حدیث مکمل خوان از این مجمل.

>>>   حالا كه گاو هاى هند شناسنامه مى گيرند دعا كنيد گوسفندان ما نيز از نعمت شناسنامه برخوردار شوند!

>>>   اعتراض علیه قوم گرایی و تعصب
چرا #رهبري_بانك_مركزي فقط مختص يك قوم خاص است؟
سالهاست كه رهبري بانك مركزي افغانستان بدست يك قوم خاص است و در اين نهاد ملي، نه بحث مشاركت قومي مطرح است و نه تقسيم قدرت بصورت فيفتي فيفتي ميان رهبران حكومت وحدت ملي!
#رييس_بانك_پشتون، #معاون_اول_پشتون و #معاون_دوم_هم_پشتون!
آيا اين تركيب و اين گزينش بر كدام مبنا صورت مي گيرد و اين انحصار از كجا ناشي ميشود؟
آيا واقعاً مي شود درين نهاد ملي عدالت و مشاركت را يافت؟

>>>   در روز ها نخست بهانه توازن ملی بود. حالا که ریشه مارا کنده اند، بهانه تخصص است. میگویند در میان قوم های دیگر به اندازه آقای خلیل صدیق، نوشیر و رحیمی متخصص یافت نمی شود. چون دیگران جنک سالار بوده اند و مشغول جنگ، ولی این دوستان ما مشغول تحصیل درکورس های پشاور پاکستان. همین قوم های گوسفندی و همین هژمونی پشتونیسم

>>>   حق گفتید. از ماست کا برماست. شما یک بار سری به وزارت مالیه بزنید. بانک مرکزی هم یک نمونه دیگر انحصار طبی است. ولی از پشتونها خوشم میایید. با جرات و بی حیایی به پیش می روند. در ادارات خود شان توازن اصل نیست، "تخصص " اصل است. در ادارات دیگران "وحدت" ملی

>>>   بخاطریکه تاجک ها خواب اند.
در هر اداره که یک نفر از قوم یاجوج و ماجوج داخل شد انجا را پر میکنند.

>>>   كساني كه منافع شان در "نفهميدن" و "نپذيرفتن" نهفته است، محال است كه حقيقتي را -هرچند مبرهن- بفهمند و بپذيرند.
تلاش ها در اين راستا بي نتيجه و بيهوده است.
براي انسان هاي ضعيف، سست عنصر و كم ظرفيت، مصلحت در منفعت، حقيقت در معيشت و عزت در ذلت معنا ميابد و پذيرفتني ست.
آنها همه حقيقت هاي عالم و همه ارزش ها و درستي ها را فداي استحقاق و معاش و وظيفه خويش مي كنند.

>>>   وضعيت بانك افغانستان!
باور كنيد پُر روي اوغان ها از سبب خاموشي اقوام غير اوغان(تاجيك، هزاره، ازبك و ....) است

>>>   در تمام اداراتیکه دولتی که نفر اول آن اوغان است تمام بست های دوم آن اوغان ها تعین بست گردیده اند و این است دولت وحدت ملی و صرف در اداراتیکه نفر اول آن غیر اوغان است وحدت ملی تا جای دیده میشود

>>>   درحکومت که دروغ نباشد هرگز پیش نمیرود .

>>>   اعتراض علیه قوم گرایی
فهرست کارکنان ارشد د افغانستان بانک.
خال خال تاجیک هم است.

>>>   شما مطمین باشید که با ای حرکات نه صلح به او جود میاید و نه پیشرفت - دم دار های را که در طول تاریخ کو چک وسیاه تجربه کردیم به جز از استفاده از مقام چیزی دیگری در مغز کوچک ولی خیلی شیطان صفت شان سراغ کرده نتوانیستم اینها به خاطر گرفتن مقام از هر چیزی تیر استن مانند اسلاف شان که به خاطربقای خود 12 معاده قطع سرزمین ما را بی شرمانه امضا کرده اند وشرم هم ندارند


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است