کرزی خود برادر زنش را به قتل رساند
 
تاریخ انتشار:   ۱۳:۱۱    ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ کد خبر: 127118 منبع: پرینت

علت قتل برادر زنِ حامد کرزی (زینت کرزی) خود حامد کرزی است.

حامد کرزی در زمان زمامداری اش هزاران تروریست و طالب هراس افگن را از زندان ها آزاد ساخت و آنان را مستقیم و گاه غیر مستقیم یاری نمود.

خون شهدای حملات هراس افگنانه انتحاری همه به دوش حامد کرزی است. او در یک و نیم دهه حکومت اش که حمایت بی دریغ مالی و سیاسی جهان را با خود داشت، نخواست کشور را به سمت درست رهنمایی کند. زیرا منافع شخصی اش را در همین آشوب و خون ریزی می دید.

یما قریشی دیپلومات جوان که برادر زینت کرزی است، روز گذشته در انفجاری در داخل میهمان خانه والی قندهار کشته شد.

محمد صابر فهیم


این خبر را به اشتراک بگذارید
نظرات بینندگان:

>>>   عجب همه دیپلومات ها و کارمندان بلند رتبه از فامیلهای حکومت داران سر میکشند اما اولاد غیب این وطن کاه میخورند یا خرد ندارند که به جایی برسند

>>>   ای کاش میرویس هم بدست طالبان بمیرد تا کرزی از درد مردم عام کمی آگاه شود .

>>>   بلي واقعيت زينب كرزي كريبان كرزي را بكيرد كه برادران شوهرش مسبب قتل برادرش شدند
صالح كابلي

>>>   بگراید تا انها از دل اولاد غریب به پشت یک لقمه روزی هلال کشته می شوند

>>>   اینهم خردمندترین نماینده گان پشتون در نشست ملی کشور...!

کدام تغیر وپیشرفت در این مردم میبینید ?

آمریکا قتل و انتحاری = پشتون اوغان
المان قتل و انتحاری=پشتون اوغان
فرانسه قتل و انتحاری =پشتون اوغان
بدنام اسلام ساخت=پشتون انتحاری
در غور دخترک شش ساله نکاح بست= پشتون اوغان
د همه جا ولایت انتحاری قتل= پشتون اوغان

دیگه چی بگویمت (افغان= اوغان انتحاری) استی دیگه
ما فارسی زبانان خراسان آریانا(تاجیک ازبیک هزاره) هیچ وقت انتحاری د دنیا انجام ندادیم هر چی آبروریزی ست از اوغان استاگر به تاريخ خرا سان نظر اندازيم اكثريت با سواد داشت تنها از علم كشور هاي افريقا و إعراب با علم ودانش سر ساز گاري ند ا شت ودر شبه قاره هند تنها پتهان بي سواد بود و هم تباران هندو اش پتهان ها را أذيت وازارمي نمود به خا طر كه پتهان ها هم مردمان كثيف و مردار بود وأين پتهان ها چهار صد سال قبل از پتهان كوت به پشاور و وكوه هاي سليمان مها جر مي شود و در خراسان يك تعداد اين ها با احمد خان ملتاني تو سط انكليس اورده مي شود و اكثريت پتهان هاي هندي تبار در زمان امان الله و نادر ديره دوند تو سط انكليس انتقال مي يا بددوستان این لینک شئر کنید خیانت و خاک فروشی قوم انتحاری انفجاری: مردم بیدار شوید دارند سرزمین تان گر ز پشتون اقوام خراسان(تاجیک ازبیک هزاره) محاجر می گن در جواب پشتونک واقعیت تلخ روزگار بگید چطور مردمی بودند:
تاریخ خیانت پشتون :فقط پشتون های خوب باسواد نخواند ناراحت نشود
خلقی = پشتون
پرچمی = پشتون
طالب = پشتون
داعش = پشتون
پنجابی = پشتون
پاکستانی = پشتون
تروریست = پشتون
خودترقان = پشتون
انتحاری انفجاری = پشتون
راه زن = پشتون
گروگانگیر = پشتون
قاتل مظلومین = پشتون
هر روز جنایت میشود = پشتون
تاریخ پنج هزار ساله بت بامیان ازبین برد=پشتون
عبدالرحمن حرامی ناپاک 65 فی صد مردم خراسان کشت=پشتون

نام خراسان کهن آریانا تغییر شد=پشتون
آلی دگه کرزی مگه پر جمعیت و پر نفوذیم=پشتون

نفاق بین اقوام خراسان زد=پشتون
زبان خوده بر اقوام خراسان زد=پشتون
فرق گذاشت بین (دری و پارسی و فارسی)=پشتون
نوکران هزاران کشور است = پشتون

خاک را به انگليس فروخت = پشتون
خاک را به روسیه فروخت = پشتون
خاک را به عرب فروخت = پشتون
خاک را به 42 کشور کفار فروخت = پشتون
خاک را به ایران فروخت = پشتون

اوغانه بد نمیبینیم
چیزی که عیان است چی حاجت به بیان است
از وجدان خود بپرس
هرچه که وجدانت قبول کد ما هم قبول میکنیم

اگر واقعیت ندارد بگو ای متعصب

>>>   کرزی خاین ملی و حامی ترویسم در افغانستان بود

>>>   اصلا کرزی پو ل های خا رجی مزه داده . این کشور را ترک نمی کند

>>>   واقعا که کرزی خیانت بزرگ را در حق کشور وملت ما در زمان زمامداری اش نموده و خدمت بزرگی را به ترورستان طالبان و ترورستان دیگر که در کشور ما فعال اند انجام داده است و هنوز که هنوز است دست از حمایت طالبان ترورست برنداشته ودر هر محافل ومجالس و مقابل هر شخص از طالبان دفاع میکند و همین طوری که بخسربره کرزی رحم نکردند انرا بقتل رساندند روزی اگر کرزی بچنگ شان افتد به کرزی هم ترحم نخواهند کردند وانرا بقتل خواهند رسانیدند گرچه کرزی نمک به حرام بدیگران است و اما حق نمک شناسی به پاکستان خود را فراموش نکرده وحتی به ترورستان اله دست پاکستان خدمتی را نموده است .

>>>   نظر دهنده اول! بخيالم كه تاريخ افغانستان را نميداني، اين جا افغانستان است، ملت هيچ وقت حق و ارزش نزد حكمرانان ندارد.

>>>   Arya Mehr
از نگاه مجيد قرار و پسر حكمتيار؛ طالبان هنگامي بد ميشوند كه از هم تباران او را بكشند، و اگر طالبان روزانه هزاران تاجيك، هزاره و أزبك را قتل عام و خانه هاي تاجيكان را ويران نمايند، نتنها كه بد نخواهند بود بلكه نيروي نجاتبخش نيز پنداشته مي شوند و خواهد شد.

شما به برگه مجيد قرار سر بزنيد، او تنها عمل انتهاري در قندهار را محكوم كرده أست بس، و انگار از اينكه قرباني انتهاري در كابل تاجيكان بودند براي او يك امتياز بشمار رفته است، چون از كابل هيچ ياد آور نشده است

هنگاميكه تنها خودمرداري در قندهار با شديد ترين الفاظ رد ميشود ولي در قبال خودمرداري در كابل خاموشي مرگبار اختيار مي نمايند

آقاي مجيد قرار، با آنكه از نگاه انديشه و باور، سخت با طالبان در تضاد است، ولي تنها و تنها از عمليات انتهاري در سمت قندهار و جنوب نكوهش مي نمايد بس، ديگر اينكه روزانه صد ها نَفَر قرباني عمليات تروريستي ميگردند از اينكه از سمت جنوب نيستند بناء با هيچ تقبيحي رو برو نمي شوند

يك بام و دو هوا
اگر قرباني حملات تروريستي تاجيكان بودند، اين حمله تروريستي فدائي خوانده ميشود
و اگر قرباني اينگونه حملات از تبار كرزي خَيل هاي غني خَيل بود، باز طالبان هم خوارج خوانده ميشوند و هم كاپر و هم تاليبوف

>>>   Mehr
يگانه انتهاري كه به پاكستان و شهزاده هاي دهشت پرست نه گفت باآنكه كه متاسفانه قرباني بيرحمانه نيز گرفت
رويداد خودمرداري در قندهار در حقيقت، نه گفتن به جابجا سازي طالبان عربي و پاكستاني در قندهار و هلمند بود
دولت بايد از كشور عمارات كه در رويداد خودمرداري در قندهار كشته شدند پرسان نمايد كه اين همه شهزاده هاي سكس پرست و طالبان باور، چه ميكردند در قندهار؟؟؟؟؟
چرا آنها به قندهار رفته بودند؟
آنها چه كاره كه به قندهار بروند تا توافق والي و قومندان أمنيه قندهار را براي جابجا سازي طالبان در آن منطقه بگيرند؟
چرا بايد آنها براي واگذاري چندين شهرستان به طالبان به چانه زني بپردازند؟؟؟؟

>>>   فکر کنم حالا جناب کرزی از دل مردم بیچاره کابل می اید که ججوری جوانان ، پیر ، زن بچه مردم توسط جیره خوران طالب به خاک خون می افتدد و فامیل ها را در سوگ عزیزان شان می نشانند ، این طالب نا بکار باید چند تا از این جنابان را نیز عزا دار کنن تا از دل مردم بیچاره بیایند.

>>>   همه به تروریست نفرین مینماید وتروریزم را محکوم میکنند اما این جوانها از ادرس خویش وتبار وقبیلهبه منصب رسیده اند وبه ناحق به بزرگی ودیپلوماسی رسیده بودند که اگر به جایگاه خود میبودند شاید درین مجلس حضور نداشته وجان خود را از دست نمی دادند اگر اقای کرزی مستقیما در قتل او دخالت نداشته باشدمیتواند در تقرر دلسوزانه وبی مورد در قتل ان جوان شامل باشد
زمری گردیزی

>>>   کرزی 7000 طالب را از حبس ازاد کرد که تاامزوز مردم راکشته و میکشند کرزی خاین ملی است و باید محکمه شود
بصیر نظری

>>>   تروريسم آفت خبيثه است ، انساج خودى را هم مى خورد . رهبران تروريست پرور حال مزه اين تروريسم خواهى را بايد چشيده باشند ، وقتى دامن خودشان را لكه دار كرده است. اينها به خون ، كندزى ، تخارى و بدخشى و كابلى و باميانى و....نگريستند و آه ى هم نكشديدند ، اگراين رهبران تروريست پرور اندكى شرم داشته باشند ، بايست ديده هاى شان در مقابل چشمان نمناك همخانه هاى شان ته افتد . اگر شرم را بشناسند !!!!

>>>   کرزی کی بود و چه کرد؟
حمله های شبانه بر طالبان را منع ساخت۰
کمک خواستن از قوای آیساف بر ضد طالبان را منع ساخت۰
بمبارد های امریکائی ها و آیساف بر ضد طالبان را منع ساخت۰
تلاشی خانه های آنهایکه با طالبان به کمک مشکوک بودند را منع ساخت۰
سران طالبان را با وجود اعتراضات شدید ملی و بین المللی از زندانها رها ساخت۰
استفاده از سلاح موثر بر ضد طالبان را بنام استفاده از سلاح ثقیله بر ضد طالبان منع ساخت۰
افسران قوای مسلح کشور را که در سرکوب کردن طالبان از خود شایستگی و شجاعت نشان میدادند سرزنش و حتی مجازات نمود۰
طالبان قاتلین ملت مظلوم ما را برادران خود و فرزندان اصیل این کشور خواند۰
دیگر این خائن برای طالبان چه میکرد؟
۱۴ سال پیش طالبان به صفر برابر شدند وبعد از آن پول هاي فراوان به این کشور ریخت، ولی تحت رهبری این شیاد امروز نه اقتصاد داریم و نه هم زیر بنا و طالبان هم قوی تر از پیش عرض وجود کردند۰
مراکز عمده طالبان را رسماً از گزند عملیات های قوای مسلح کشور و قوای ائتلاف بین المللی مصئون ساخت۰ مثال موسی قلعه هلمند، و محمد آغه لوگر۰
قتل های زنجیری سران مخالفین طالبان را به همکاران مخفی او و خود شخص کرزی ارتباط میدهند۰
در قانون اساسی کشور با اضافه نمودن مواد تائید نشده از طرف نمایندگان مردم در لویه جرگه مربوطه دستبرد خائنانه زد۰
فساد اداری در دوره کرزی به یک فرهنگ مروج تبدیل شد و مهمترین مهره های اعتمادی شخص کرزی فاسد ترین وزیران دوره حکومت کرزی بودند، مانند زاخیلوال، فاروق وردک، عمر داود زی، و خانواده و اقارب خود کرزی۰
افغانستان اولین کشور تولید کننده عمده تریاک در دنیا، و دومین فاسد ترین کشور دنیا شناخته شد۰
کرزی بسیار سنجیده شده با نصب فاشیست ترین و خائن ترین مهره ها در انتخابات ریاست جمهوری که در آن قدرت باید انتقال میافت، انتخابات را با تقلب های سازمان یافته و مهندسی شده به بیراهه کشاند۰
۳ تریلیون دالر و پشتیبانی همه جامعه جهانی در زمان حکومت این خائن در کشور آمد و همه برباد شدند۰ همه آن قربانی دوباره به قدرت رساندن برادران ناراضی این فاشیست قبیله پرست شدند۰

>>>   با وصف این همه خیانت وجنایت در حق کشور ومردم چرا وبه چه دلیل کرزی خیانتکار هنوز داخل ارگ خانه و دفتر دارد و از ارگ خارج نشده و اشرف غنی احمدزی نه تنها که اجازه بود وباش خودش و دفتراش از وی سلب نکرده علاوتا میدان هوایی بین المللی کابل را از نام تاریخی انکشیده نام کرزی را بر سر ان خود سرانه بدون خواست ونظر مردم گذاشته است پس در اینصورت دوریس جمهور داریم یکی پیشپرده ودیگری پشت پرده اگر چنین نیست زیست کرزی با فامیلش و دفتر ان در داخل ارگ بدون هیچ سابقه در کشور ما و جهان چه مفهوم را میرساند سفر های کرزی بخارج کشور بخاطر چانزنی شناخت ترورستان طالبان بحیث یک قدرت سیاسی هم مانند زمان اشغال کشور ما توسط گروهی بنام طالبان که اکثریت شان نظامیان پاکستان بودند کرزی سفارتخانه به سفارتخانه در پاکستان میوید تا امارت اسلامی ساخته شده ان گروه مزدور کهبدست پاکستان بود برسمیت بشناسند و خود کرزی در نظر بود که پساز شناخت بین الملی ازین گروه بدنام نماینده طالبان در سازمان ملل متحد گردد اما خوشبختانه به چنین کاری موفق نشدند واکنون هم بعد از پاین افتیدن اش از قدرت دولت عین کار را دنبال میکند وبازهم در ارگ نشسته .

>>>   هیچ جای شک نیست وقتی پاشاه قندهاری بخاطر قدرت چشم برادر خودرا بکشد از دیگرانش چه گله . تا که حکومت به دست مردم نیفتد و همیشه اداره اش در دست خارجی ها باشد حال ما بدتر میشود خوبتر نی . هرکشور که خواست در افغانستان جاسوس تربیه کند اوغان را انتخاب کرد چون اوغان فروخته و فریفته پول و قدرت هستند.

>>>   کرزی کی بود و چه کرد؟
حمله های شبانه بر طالبان را منع ساخت۰
کمک خواستن از قوای آیساف بر ضد طالبان را منع ساخت۰
بمبارد های امریکائی ها و آیساف بر ضد طالبان را منع ساخت۰
تلاشی خانه های آنهایکه با طالبان به کمک مشکوک بودند را منع ساخت۰
سران طالبان را با وجود اعتراضات شدید ملی و بین المللی از زندانها رها ساخت۰
استفاده از سلاح موثر بر ضد طالبان را بنام استفاده از سلاح ثقیله بر ضد طالبان منع ساخت۰
افسران قوای مسلح کشور را که در سرکوب کردن طالبان از خود شایستگی و شجاعت نشان میدادند سرزنش و حتی مجازات نمود۰
طالبان قاتلین ملت مظلوم ما را برادران خود و فرزندان اصیل این کشور خواند۰
دیگر این خائن برای طالبان چه میکرد؟
۱۴ سال پیش طالبان به صفر برابر شدند وبعد از آن پول هاي فراوان به این کشور ریخت، ولی تحت رهبری این شیاد امروز نه اقتصاد داریم و نه هم زیر بنا و طالبان هم قوی تر از پیش عرض وجود کردند۰
مراکز عمده طالبان را رسماً از گزند عملیات های قوای مسلح کشور و قوای ائتلاف بین المللی مصئون ساخت۰ مثال موسی قلعه هلمند، و محمد آغه لوگر۰
قتل های زنجیری سران مخالفین طالبان را به همکاران مخفی او و خود شخص کرزی ارتباط میدهند۰
در قانون اساسی کشور با اضافه نمودن مواد تائید نشده از طرف نمایندگان مردم در لویه جرگه مربوطه دستبرد خائنانه زد۰
فساد اداری در دوره کرزی به یک فرهنگ مروج تبدیل شد و مهمترین مهره های اعتمادی شخص کرزی فاسد ترین وزیران دوره حکومت کرزی بودند، مانند زاخیلوال، فاروق وردک، عمر داود زی، و خانواده و اقارب خود کرزی۰
افغانستان اولین کشور تولید کننده عمده تریاک در دنیا، و دومین فاسد ترین کشور دنیا شناخته شد۰
کرزی بسیار سنجیده شده با نصب فاشیست ترین و خائن ترین مهره ها در انتخابات ریاست جمهوری که در آن قدرت باید انتقال میافت، انتخابات را با تقلب های سازمان یافته و مهندسی شده به بیراهه کشاند۰
۳ تریلیون دالر و پشتیبانی همه جامعه جهانی در زمان حکومت این خائن در کشور آمد و همه برباد شدند۰ همه آن قربانی دوباره به قدرت رساندن برادران ناراضی این فاشیست قبیله پرست شدند۰

>>>   آمادگی های لازم جهت تجزیه کشور باید گرفته شود۰ پشتونها از طالب تکنوکرات خلقی اوغان ملتی تا گلبدینی باهم فرق ندارند۰ غیر پشتونها متحد شوید و حساب تانرا از این جنگ و وحشت دائمی پشتونها جدا کنید۰
شما به گفتار و کردار امروزی کرزی ببیید و به پشتیبانی و حمایتی که به او در ابتدا و در زمان ریاستش داشتیم فکر کنید۰
عین چیز را در مورد غنی، اتمر، و بقیه تیم قبیله در آینده شاهد خواهید بود۰
غیر پشتونها متحد شوید و به اوغان اعتماد نکنید۰ اینها در پی تطبیق آرمان های سلطه جویانه قبیله و در پی پیاده نمودی اهداف برنامه های سقوی دوم هستند۰
یکی یکی ازبین بردن شما برای آنها آسان است ولی اگر متحدانه علیه آنها آشکار ایستاد شوید شاید چیزی بتوانید۰

>>>   چرا هموطن عزیز یک قول را توهین دور از خوب هایش بگو .
در قوم هزاره ها و هراتی ها نیز دارای بسیار گپ ها هستند ....... ر


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است