مجاهدین از ظهور تا حکومت امروز
روزگاری متجاوز خارجی یک ملت را چنان متحد کرد که تبدیل به قدرتی بزرگ شد اما آنچه این پیروزی را به شکست رساند، وارد شدن به بازی بزرگ غرب و ناکامی در مقابل پول و مقام بود 
تاریخ انتشار:   ۱۰:۴۷    ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ کد خبر: 129068 منبع: پرینت

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، لشکر کشی شوروی سابق به دنبال حفظ حکومت تحت نفوذ خود و امن سازی مرزهای جنوبی صورت گرفت و هزاران هزار کشته و زخمی و میلیون ها مهاجر در پی داشت اما آنچه بیش از همه بر تحولات پس از آن تاثیر گذاشت، تشکیل جبهه ی برای مقابله با تجاوز ارتش سرخ متشکل از مخالف های داخلی و ورود افراط گرایان عرب و خارجی سرخورده از حاکمان خود بود که متحدانه به مبارزه پرداختند.

ایدیولوژی مبنای تشکیل این گروه های در جبهه ای متحد بود که با حمایت قدرت های جهان و منطقه ای در مقابل ابرقدرتی چون شوروی ایستادگی کردند اما پس از خروج و شکست این کشور، هیج یک از این گروه ها نتوانست پیروزی را حفظ کند بلکه در جنگی گسترده تر فرو رفت.

در این میان نقش مجاهدین در مناسبات سه دهه گذشته بسیار پررنگ بوده است، گروهی که جهاد در از منظر اسلام را مبنای خود قرار دادند و مردم به چنین دیدگاهی به حمایت همه جانبه از آنان پرداختند اما آنچه اتفاق افتاد، به دام افتادن رهبران جهادی در برنامه بزرگی خارج از درک آنان که توسط غرب پرداخته و هدایت می شد.

اگر گروه های تندروی اسلام گرایِ خارجی و عرب که با باز بودن مرزها و نیاز مبرم به نیرو برای مقابله با متجاوز شوروی که امروز با نام تروریستان طالب، القاعده، شبکه حقانی، داعش و ... فعالیت می کنند کنار نهیم، به مجاهدینی می رسیم که در سه دهه گذشته وارد سیاست و زندگی مردم شدند و تعیین کنندگان سرنوشت کشور و ملت بوده و هستند.

مجاهدین در مبارزه با شوروی سابق بسیار تاثیرگذار عمل کردند اما وابستگی به حمایت های خارجی بزرگترین ضعف آنان بود که پای دخالت های قدرت های جهان و منطقه ای به مناسبات سیاسی افغانستان را باز کرد که تاکنون ادامه دارد و از سوی دیگر بیشترین صدمه ای که پس از خورج شوروی بر افغانستان وارد شد عدم توانایی رهبران جهادی از زیر چتر نفوذ قدرت ها و خودکفایی بود.

مجاهدین را می توان به دو گروه تقسیم کرد، لشکری از مردم عادی و نیروهای خارجی که در میدان های نبرد و صف مقدم می جنگیدند و به عبارتی سلاح به دستان و مبارزان و گروه دیگر، فرماندهان بلندپایه که نقش رهبری و هدایت از دریافت حمایت های مالی گرفته تا میدان های جنگ را به عهده داشتند.

رهبران مجاهد افغانستان که عمدتا عاری از تجربه حکومتداری و دولتمردی بودند پس از خروج نیروهای شوروی از افغانستان و به عبارتی با رسیدن به حکومت و قدرت به دلیل نداشتن برنامه ای پس از پیروزی، با نفاق و چندستگی مواجه شدند و اگر متحد دیروز در مقابل دشمن مشترک بودند، تبدیل به دشمنان یکدیگر شده و جنگ داخلی ای ویران کننده آغاز شد که زیرساخت ها نابود، مردم قتل عام و میلیون ها مهاجر برجای گذاشت.

با نگاهی با کابل در دوران جنگ مجاهدین می توان به عمق نفاق و خودکامگی رهبران این گروه پی برد و میراثی برای افغانستان برجای گذاشتند از جنگ، ویرانی و بی اعتمادی.
اما آنچه این نفاق ها و کینه ها را شکل داد به دست بازیگران خارجی صورت گرفت که از ابتدای طرح ریزی برای به زانو درآوردن شوروی سابق با حمایت های مالی و معنوی از مجاهدین پرداختند و هرچند رهبران جهادی به قدرت رسیدند اما به دلیل وابستگی به پول، مقام مغلوب سیاست غرب شده و به شکست رسیدند هم در از دست دادن حمایت مردمی و هم در مبنای جهاد خود.

پس از جنگ های داخلی و فراهم شدن زمینه حکومت افراط گرایان طالب در افغانستان، اکثر رهبران مجاهد به انزوا رفتند و از قدرت به دور ماندند اما پس از 11 سپتامبر و ورود نظامی امریکا به افغانستان، تاریخ بار دیگر تکرار شد و رهبران جهادی با افتخار به دستاوردهای خود، جذب ساختار حکومت و قدرت شدند و بار دیگر نقشی ماثر بر سیاست و سرنوشت مردم ایفا کردند و می کنند.

حکومت جدید افغانستان که برگرفته از جنگ سالاران و رهبران جهادی و مقام های جدید بود بار دیگر با حیف و میل ها و معامله ها، افغانستان را تبدیل به فاسدترین های جهان کرد،جغرافیای جنگ بیشتر مناطق را در برگرفت، افراط گرایان طالب و داعش و دیگر گروه ها هر روز مردم را در انتحار و حمله قتل عام می کنند و نفاق و زیاده خواهی دیروز در امروز به خوبی معرف حکومت و قانون شده است.

حال که از دوران جهاد و مقاومت فاصله گرفته شده و می توان بی پرده به اتفاق های گذشته نگاهی کرد آیا می توان جهاد و جهادگران را آغازگران جنگ و ویرانی دانست و یا اگر مقاومت آنان دلیل شکست متجاوزان بود چرا به پیروزی و امنیت نینجامید؟

آنچه حقیقت است فلسفه جهاد در مقابل متجاوزان است اما تا زمانی که آلوده به متجاوز دیگر نشده و منفعت مردم را به فراموشی نسپرد به مانند دوران پس از خروج شوروی!

اگر دیروز در مقابل با تجاوز بیگانه یک ملت متحد شدند و مردم حامی آنان بود در امروز و تجاوزهای بیشمار از قدرت های جهان گرفته تا منطقه ای و در کشتارهای هر روزه زنان و کودکان چه کسی به پا می خیزد و برای عزت مردم جهاد می کند؟

کد (18)


این خبر را به اشتراک بگذارید
نظرات بینندگان:

>>>   نظرشماخوب است امانظررهبران چه است
مصطفی ازهرات

>>>   همه ثمر اینهاراپاکستانی ها گرفته اند

>>>   عرب های ترورست و آی اس آی ازین ها خوب استفاده کردند

>>>   اصلا"ما اگر ازواقیعت نگذریم درحقیقت قشون پشم وریش متجاوزین که بیست وپنجسال است که این مملکت را بخاک وخون کشاندند مردم گرسنه ساختند مردم رابیچاره ساختند رشوت وغارت
چپاول را وجنایات را دراینکشور که تابحال دوچار بدبختی است مبطلا ساختندباعث شدند بتاریخ نگاه کنید بیست وپنجسال پیش افغانستان امنیت بود یاحال قضاوت بدست کسانیکه این متن را میخوانند همان مزدورهای امپریالیزم جنایتکار حال حکومت را اشغال کردند بیش ازپنجاه فیصد کشور همین حالا امنیت نیست با اعصاب آرام مردم درخانه ومسجد احساس آرامی نمیکنند با وجودیکه بیش ازچهلکشور هم حضور دارند.هر نوکر خودرا غرب وامریکا میآورد بقدرت مینشاندبنامهای داکتر مغز متغرغر ملا ومولوی داعش وغیره .

>>>   من هیچ نظری ندارم بهتراست خاموش باشم

>>>   در وقت آمدن مجاهدین من یک کاریکاتور دیده بودم که کوشش میکنم آنرا تشریح کنم:
صحنه اول
نقشه افغانستان است. تره کی در وسط این نقشه نشسته .. ( قضای حاجت)!! میکند.

صحنه دوم
همان نقشه است. کارمل یک بیل در دست کوشش میکند تا فضله ترکی را کم کم تیت نماید.

صحنه سوم

همان نقشه است. از طرف شرق از پاکستان هفت آدم ریش دار ، درحالیکه ریشهای شانرا شمال میزند و در دست هر کدام شان یک یک بیل است بطرف کابل میدوند تا به دل خود با بیلهای شان .. را پاک کنند!!

صحنه چهارم

یک گندآب را نشان میدهد. 7+8 پانزده آدم لنگی دار در حالیکه تا گلو در گ.
غرق هستند بیلهای خود را بلند گرفته اند و بتدریج در آن گندآب فرو میروند!!

متباقی صحنه ها را تا امروز در حکومت
ع و غ خود تان ترسیم کنید!!

>>>   خلاصه : مزدوران دالخور پاکستان!

>>>   او برادر
در مورد اسلام جنگی مجاهدین چیزی نویشته نه کردی که اگر با دولت توان جنگ کردن را نداشتن به سراغ رقبای هم کیش رفته بالای مناطق همدیگر حمله کرده گروه های رقیب را به خاک خون کشیده مال و دارایی شان را به غنیمت میگرفتند.رهبران و قوماندان ها پیوسته در تلاش بودند تا با ریاست های امنیت ملی پرتوکول قطع مبارزه مسلحانه را امضا کنند.معاش و اعاشه و اباطه شان را نقد از دولت میگرفتند.سلاح و مهمات از خاد میگرفتند بالای همدیگر شان حمله میکردند.سلاح ضد هوایی استنگر را یا به دولت به مقابل یکصد هزار دالر یا به دولت ایران در مقابل یکصد و بیست هزار دالر میفروختند.مواد مخدر را در هلمند،خوست و پکتیا ترویج داده لاری بست به سوی پاکستان قاچاق میکردند.مامورین و گارگر های دولتی را به جرم داشتن کوپون مواد ارتزاقی جریمه و حتی به قتل میرساندند.گندم میامده از قزاقستان را حرام اعلان میکردند.مکتب ها را با کتابخانه اش به اتش کشیده مدافعین مکتب را که چپراسی های ۷۰ ساله بودند زنده در بین طعمه اتش می سوختاندند.درخت های مثمر را قطع کرده به پاکستان ریشه های درخت انگور و پیسته و چارمغز بادام و......... غیره را می فروختند.پایه های برق را چپه کرده ترانسفامر برق را پارچه پارچه نموده روغیات داخل ترانسفارمر برق در بدل پنج دالر میفروختند در حالیکه خود ترانسفامر پنج هزار دالر ارزش داشت.تروریستان عرب و خارجی ها را که فعل بچه بازی داشتند بنام مشاورین به قرا و قصبات بالای ننگ و ناموس مردم می اوردند.ده ها و صد ها و هزاران حوادث تروریستی را در وطن انجام میدادند.بچه های برهنه صورت را بنام شمولیت در مدرسه های پاکستان از وطن برده به عرب های همجنس گیرای کشور های خلیج فارس میفروختند. و صد های اعمال نا معقول و ناشایسته را انجام میدادند که شما نه گفتید اگر تذکر بدهیم چند جلد دایره المعارف نویشته میشود.
امروز نتیجه به قدرت رسیدن اشرار بی فرهنگ را ببنید که یک مثال کوچک ان موجودیت ۲۰گروه تروریستی بین المللی با کمیت بیش از ۵۰۰۰۰( پنجاه هزار) تروریست ها وادم کشان اعضا دارند در کشور ما با خاطر ارام مصروف عیش و نوش و بچه بازی و زنکه بازی اند.بالای مردم و بالای ننگ و ناموس ملت خارجی ها را اوردند.خجالت بکشید.....اگر وجدان داشته باشید

>>>   ...الله خان و قانونی و دیگر "رهبران" مطمئن باشند که قصه های جنایات شان
تاریخوار از العیاذ بالله سجده کردن در مقابل ضیا الحق گرفته تا جیره خواری آی اس آی ، تا مرتکب شدن هر نوع جنایت ضد افغانی در افغانستان به صدها من نوشته شده وثبت تاریخ گردیده است!!!


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است