ابهامات جهادیِ سیاف و قانونی:
چه کسی میلیاردها دالرِ مجاهدین را ربود؟
پیروزی 26 دلو با گذشت سه دهه از آن همان شکست مجاهدین و آغاز فاجعه جنگ برای افغانستان بود و حال رهبران مجاهدین به دنبال دزدان میلیاردها دالر هستند و جهادگرانی برای تروریزم امروز 
تاریخ انتشار:   ۱۱:۱۱    ۱۳۹۵/۱۱/۲۸ کد خبر: 129122 منبع: پرینت

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، برخی روزها همیشه در تاریخ ماندگار هستند، روزهای که هرچند با نام پیروزی ثبت شدند اما گذر سال ها نشان داد که شکستی بیش نبوده و آغازی شد برای فاجعه جنگ، 26 دلو 1368 روز خروج آخرین نظامیان قشون سرخ از خاک افغانستان و آغاز دوران حاکمیت مجاهدین.

از این روز هر ساله با جضور بلندپایگان حکومتی، رهبران جهادی و شخصیت های مهم کشور تجلیل می شود، اما با فاصله گرفتن نزدیک به سه دهه از چنین رویدادی و آشکار شدن بسیاری حقایق از دل تاریخ و تجربه تلخ مردم از دوران پس از خروج شوروی که همان جنگ مدامی است که تاکنون ادامه دارد، می توان به آن دوران نگاهی نزدیک به واقعیت داشت.

در مراسم تجلیلی که روز گذشته (26 دلو) در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد، سخنان دو تن از شخصیت های جهادی از اهمیت بیشتری برخوردار بود: رسول سیاف و یونس قانونی.

سیاف، یکی از مهمترین رهبران جهادی که در آن دوران، شباهت های اعتقادی به طالبان و القاعده داشت اما علیه آنان به جمع ایتلاف شمال پیوست، با انتقاد شدید از انتقاد و تهمت ها به مجاهدین با بیان اینکه تمامی کمک های جامعه جهانی 120 میلیارد دالر بوده که 50 میلیارد آن غارت شده است گفت: تمامی اموال و دارایی های مجاهدین به 2 میلیارد هم نمی رسد، پس باقی پول ها کجاست؟ توسط چه کسانی دزدی شده است؟

سوال های که در کنار بسیاری از ابهامات گذشته افغانستان بدون پاسخ مانده است، یکی از معضلات کشور عدم نوشتن و بازگویی بسیاری از حقایق از سوی چهره های خاص و تاثیر گذار است که هیچ گاه به رشته تحریر در نمی آید و یا مرگ چنین اشخاصی برای ابد در ابهام باقی می مانند.

زمانیکه یکی از مهم ترین رهبران جهاد که در دوران گذشته کمک های زیادی از سوی عربستان برای جذب و تمویل نیروهای عرب جهادی دریافت کرده بود، خود ناتوان از یافتن پاسخ برای میلیاردها دالر گم شده می باشد پس چه کسی در اکنون افغانستان که تبدیل به مهد فساد و فسادپیشگان است و همچنان کمک ها در این راه تباه می شود در پی جواب خواهد رفت؟

از سوی دیگر، یونس قانونی که یکی از همراهان احمد شاه مسعود در دوران جهاد و چهره ای تاثیرگذار پس از آن می باشد، نیز به دفاع از مجاهدین و اهداف آنان پرداخت اما نکته قابل توجه این بود که وی از قول مشاور امنیت ملی وقت امریکا (در دوران تجاوز شوروی) گفت: این کشور دشمن درجه اول خود را توسط دشمن درجه دو از بین برد.

اشاره وی به استراتژی بزرگ غرب و سلاح قرار دادن مجاهدین برای مقابله با شوروی سابق بوده و هرچند هیچ کشوری در آن زمان گمان نمی برد که نیروهای مردمی با رهبری شخصیت های دینی و بانفوذ بتواند ابرقدرتی چون شوروی را شکست دهد اما با به حقیقت پیوستن و دستیابی به منافع خود، مجاهدین را تنها گذاشته و زمینه برای نفوذ و تروریست پروری پاکستان در افغانستان باز شد که تاکنون این جنگ گسترده و افراط گرایان برقرار است.

حال که مجاهدین دیروز با گذر از سه دهه و تجربیات تلخی که پشت سر گذاشته و برخی از بزرگترین رهبران خود را یا از دست داده اند و یا تبدیل به چهره ای خانه نشین شده اند، از گذشته ای می گویند که هرچند پرافتخار بوده به همان میزان نیز آلوده به خون و تباهی برای کشور است.

مجاهدین اگر فاتحانه پس از شکست شوروی سابق به کابل آمده اما به دلیل عدم تجربه حکومت داری با ضعف ثروت و مقام، رودروی هم قرار گرفته و کشور را ویران کردند هرچند برنامه بزرگ غرب و قدرت های منطقه بسیار بزرگتر و پیچیده تر از درک این رهبران بوده است.

همانگونه که قانونی می گوید که جنگ با تروریزم امروز کمتر از جنگ با کمونیست نیست و اهداف را یکی می داند آیا بار دیگر اتحادی برای مقابله با متجاوزان خارجی که در راس آن پاکستان می باشد به وجود خواهد آمد؟ و یا وعده مقام و امتیازها، اراده را از رهبران قومیت ها و اجزاب ربوده است؟

جهاد دیروز و مجاهدین توانستند ابرقدرت جهان را به شکست خورده تاریخ بدل کند اما آنچه در این میان گم شد، عزت و خواست مردم بود و آنچه اصل قرار گرفت: مقام بود و قدرت!

کد (18)


این خبر را به اشتراک بگذارید
نظرات بینندگان:

>>>   جمشيد إقبال يكى إز دنباله رو هاى كرزى در جمعيت را إز لست بيرون كردم چون ميدان هوائى كابل را ميدان كرزى خوانده است. او قبلاً هم بعد إز يك عكس با كرزى او را دلسوز ترين شخصيت كشور دانسته بود. مردم بايد با كمترين إمكانات خود به خاينين و حاميان انها نه بگويند. إز دست من همين مى امد كه انجام دادم.
Ariaie

>>>   انهايكه فردا روز شكست قشون سرخ را بدون تصويرى سردار جهاد و مقاومت اما زير تصوير غنى تجليل كنند به يقين مهره هاى مزدور و نامرد بيش نيستند!
Ariaie

>>>   يك مركز مشترك ميان كمونيست هاى شوروى فروريخته و مجاهدين زوال يافته يى افغانستان وجود دارد و آن قامت افراشتن طايفه يى اليگارش و سرمايه دار هاى لجام گسيخته است. همين امروز در روسيه و ساير جمهوريت هاى آزاد شده سرمايه دار ترين افراد كمونستان و اعضاى سازمان كا گ ب سابق اند كه بعضى هاى شان نصف يك جزيره را در اقصى جهان خريده اند و قصر هاى شان با طلا رنگ آميزى شده است . در افغانستان هم پر درآمد ترين افراد در سطح كشور هم اكنون از ميان سران مجاهدين ديروز است و همين ها پايه اليگارشيزم را در كشور نهاده اند . دو قوم و دو طايفه يى به شدت مكتبى و آيديالوژيك كه در مكاتيب فكرى شان انديشه هاى جهان وطنى وجود داشت و يكى روح را مقدم مى دانست و ديگر ماده را امروز هر دو ريشه يى شان در جهان پرستى و زر اندوزى با هم پيچيده است ، نمى دانم اين را پيروزى بخوانم و يا افت ! انديشه هاى باطل هميش به بيراهه مى روند .
Salam

>>>   یک ملیارد دالر بیشتر تنها سرمایه های .... گل آقا شیر زوی است همینطور استاد عطا پاروک وردک ،

>>>   سیاف عضو آی، اس،آی پاکستان است.
بعد از پیروزی مجاهدین زمانی که به کابل آمد و داخل وزارت دفاع و شعبه احمد شاه مسعود شد، او دید که حمد شاه مسعود با رییس گارنیزیون کابل و جنرال علومی و سایر جنرالان دولت داکتر نجیب، گرد یک میز نشسته اند و نقشه دفاعی را در مقابل حملات گلبدین به کابل بر رسی میکنند.
زمانی که همه آنها را به دور یک میز دید، قهر شد و در وازه را محکم به روی آنها زد و از شعبه خارج شد و این موضوع را توسط مخابره به رییس آی،اس،آی پاکستان خبر داد.
رییس آی ،اس،آی برایش گفت که من قبلأ از تمام وقایع خبر دارم. وظیفه تو دشمنی با احمد شاه مسعود و شورای نظار و جمعیت نیست. برای دشمنی با آنان من گلبدین و حزب اسلامی را دارم.
وظیفه تو فعلأ دوستی با احمد شاه مسعود و شورای نظار و جمعیت است و آنچه که آنها میگویند، باید انجام دهی و از داخل مواظب رفتار و ار تباطات آنها باشی و هر وقت وظیفه یی برایت سپرده میشود، انجام دهی.
همین بود که در لباس دوستی با جمعیت و شورای نظار، تا امروز در از بین بردن افراد کلیدی جمعیت و شورای نظار ، طی حملات انتحاری که شامل قتل احمد شاه مسعود و جنرال داود و ربانی و دیگر رجال بزرگ پایه جمعیت و شورای نظار میشود، وظیفه خویش را مطابق پلان آی، اس،آی به پیش برده است.
بنآ هشتاد تا نود فیصد حملات انتحاری که در کابل صورت میگیرد، توسط خود سیاف میباشد.

>>>   قبل از این که به تجزیه وتحلیل پول های به سرقت رفته شده بپردازیم بگذار تا چند سوال از همه داشته باشم تا شاید شبهه های را که در ذهن دارم با دریافت پاسخ های شمارفع نموده وجواب قانع کننده بیابم!
وقتی احزاب کمونیستی تاسیس شد وهواخواهان روس فعال گردیدند وحکومت ها هم ظاهرادرحالت دفاع خود قرار داشتند درانصورت پیش روی ملت ومسلمانها چه راه وچاره ای قرار داشت؟
وقتی کمونیست ها وروسها قدرت سیاسی کشور رابدست گرفتند مردم افغانستان چه روشی را در پیش میگرفتند؟ یا باید سکوت میکردند وارام می نشستند ومیگذاشتند تا کمونیست ها حکومت خودرا ادامه میدادند یاباید مقاومت مینمودند وقیام میکردند؟طبعا همه میگویند در صورتی که قیام ممکن بود باید حرکتی را انجام میدادند که دادند حال برای ان مقاومت گران وکسانی که در برابر انها استادندچه جزای داده شود؟فقط همین القاب تفنگ سالار واشرار و... کافیست وفقط باکشتن تعدادی از انها اکتفا نمود ویاتا اخرین لحظه به قلع وقمع شان پرداخت؟ بعد از خروج روسها وشکست وسقوط داکتر نجیب در برابر تهاجم پاکستان وغرب ونماینده های داخلی شان سکوت وارامی را حفظ مینمودید ویا باید مقاومت میکردید؟ حتما شما موافق هستید که باید مقاومت صورت میگرفت حال که مقاومت صورت گرفت وطالب والقاعده ویاران شان نتوانستند برنامه های توسعه طلبی باداران خودرا تطبیق نمایند وحد اقل ان برنامه هارا به تعویق انداختند وباز از داخل خودشان عده دست پرورده مانند عبدالله وقانونی و... جناب مارشال فهیم را فریب دادندکه پس از چندین سال برنامه ای بنان سوان به شکل وصورت اقای کرزی تطبیق گردید حال جزای انها همین دشنام های غفار سیلی وطاقت ویون کافیست ویاهمه روزه به توهین وتحقیر انها ادامه داده شود؟
وقتی استاد سیاف میگوید ۱۴۸ ملیارد دالر از کمک های که به مجاهدین شده مفقودالاثر است خوب میدانند که متباقی ان پولها در بودیجه ای { ای اس ای وجماعت اسلامی پاکستان وجماعت فضل الرحمان} ریخته شده ودربرابر ان پولها سلاح ارتش پاکستان کاملا عصری شده وطیاره های اف ۱۶ خریداری گردیده است یک زمانی اگر به دوکاندار پاکستانی مراجعه مینمودی تا یک صد کلدار را خرد نمای نمیتوانستند وبعد ها سروکارشان با دالر وریا ل وپوند ومارک بودشاید جناب استاد سیاف میدانندکه ان همه پول ها را دوباره خود ممولین بردندوانصار!!! همه را تصاحب نمودند اما نمیخواهند همه واقعیت ها را تنها انها باز گو کنند میگذارند تا جرءت وشهامت سایرین را هم امتحان نمایند
شیخ علی بلخابی سرپلی

>>>   ازخود ... کرده کدام دزد کلان است از دزد چطور دزد میزند سلاح همین غارت همین دروغ همین هرچیزیکه در تباهی
وخرابی فکر کنید در وجود همین نوکران امپریالیزم است.

>>>   بـه تـهـمــت نویس :سیاف آی اس آِ
مشکل تواز موقف شجاعانه وبرحق استاد گرامی استاد سیاف است او مردانه وار همیشه درسنگر حق وحثیثت ثرارداشته وهمیشه به صراط مستقیم گام برداشته ما بوجوداستادعالیقدر سیاف افتخار ومباهات میکنیم شخصیت استاد خیلی بزرگتر ازین است که با یک سازمان کشور دشمن پیوندی داشته باشد ، مزدوران پاکستان کسانی هستند که همین حالا هم دال پاکستانی را می خورند واختیار ولگام شان بدست آی اس آی است
ر

>>>   از همین خاطر "شاگرد" سیاف دو سه بار متهم به ارتباط با انتحاریها شد. در جلال اباد

>>>   کمونست هاپول مجاهدین رابردند

>>>   جنگجویان داعش از آغاز فعالیت های شان تا اکنون در ولایت ننگرهار ده ها دختر و زن را با خود برده و شماری از آنان را با زور برای خود نکاح کرده اند.

>>>   چه کسی میلیاردها دالرِ مجاهدین را ربود؟
همان کمونستان بی خدا با خدا؟
همان افغان که بدون کتابچه کوّپون چیزی نبرد؟
یا همان دوستان خدا!!!!!!!

>>>   از "دزد"، "ربودن" (دزدی کردن)ممکن نیست.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است