وزیر متهم، خواستار رسیدگی به پرونده خود (سند)
 
تاریخ انتشار:   ۱۳:۳۰    ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ کد خبر: 130599 منبع: پرینت

وحیدی خواستار رسیدگی به اتهام خود می باشد.
وظیفه عبدالرزاق وحیدی، وزير مخابرات، 2 ماه قبل، به اتهام فساد در اخذ ماليات كريديت كارت تلفن، به‌ حالت تعليق درآمده بود.
وی پس از 2 ماه خواستار رسیدگی به اتهام وارده بر خود می باشد و از دادستانی می خواهد تا پرونده او را مورد بررسی قرار دهد.
کد(24)

این خبر را به اشتراک بگذارید
نظرات بینندگان:

>>>   Ariaie
چشمدید پدرم:
قریه مان علیشنگ در ولایت شرقی لغمان چند هفته پیش برای چند روز بدست .... سقوط کرد. آنان بروی جاده موترها را بررسی میکردند و از میان سواران یک موتر، پسر جوانی را به اتهام سربازی پیاده کردند. دستور دادند با انان راه برود، پسر ....سیب بدست با دلیری تمام و امید و اعتماد به نفس، داشت بروی جاده همراه آنان گام برمیداشت. به اخیر "بازارچه دامان" رسیدند و پسر لب به سخن گشود و گفت: میپذیرم، در پی هشدار شما دو سال پیش ترک ارتش کردم. این هم موبایلم، بیشتر از 50 شماره به آن ثبت است. به همه زنگ بزنید و بپرسید تا از من مطمئن شوید. من پیش از اینکه در شهر مهترلام سوار موتر شوم میدانستم شما اینجا هستید. چون خواست شما را برآورده کرده بودم، ترسی به دل نداشتم و مطمین بودم دیگر با من حسابی ندارید و ازین رو بی خیال حرکت کردم، ورنه تصمیم رفتن به خانه نمیگرفتم.
اما این استدلال جوان قناعت آنها را فراهم نمیکند. به او دستور میدهند رو به دیوار و پشت به آنان بگرداند. پسر با ایستادگی تن به دستور نمیدهد و دارد آنچه را گفت تکرار میکند. در همین هنگام یک گلوله به [بیلک] استخوان یک شانه او شلیک میشود و هنگامی که پسر از درد زیاد به خود میپیچید، شلیک دیگر به استخوان شانه دیگرش نشانه میرود و به زمین میافتد. یکی از سلاح بدستان میاید تا ببیند ژرفای ناشی از گلوله در چه حدی است. نخست با دستش جای برخورد گلوله را میفشارد، سپس جوان بخون خفته را به پهلو میسازد تا بزرگی زخم خروج گلوله را نگاه کند انگار صحنه آزمایش تخریب سلاح است. کمی دورتر میرود و اینبار دقیقتر نشانه میگیرد و گلوله ها یکایک بر سر جوان میریزند و 'پیام آوران صلح و آبادی' اینگونه یک گام به 'آزادی میهن و *پلچک سازی' نزدیکتر میشوند.
اینست اهمیت زنده ها و زندگی در این سرزمین.

>>>   ادعا وزیر مخابرات و تکنالوجی معلوماتی قابل دقت است درین حکومت همه اقدامات بر اساس اغراض و سلیقه های شخصی صورت میگیرد اگر یک وزیر به کسی علاقه شخصی نداشت هر قدر کار ی به نفع مردم وملت نماید سودی ندارد بهتر آن است تا به شخص وابسته باشی نه به خدا و راستی. داشته های هییت بررسی باید هر چه زود تر معلوم و رسانه یی شود.

>>>   آريايي، نظرت با موضوع وزير مخابرات ربطي ندارد.

>>>   آقای وحیدی قربانی تبعیض قومی شد.
ع

>>>   درزمان حکومت امیر حبیب الله خان زمانیکه دولت در اجرای امور به مشکل برمیخورد وخاجز میماند خبر چین های خویشرا به سر چوک کابل میفرستاد تا بشنوند که مردم راجع به کارحکومت چه میگویند بعدآ مطابق به نظریات مردم کارخویشرا عیار وپیش میگرفت
درحال حاظر حکومت فعلی سیستم پیشبرد امور خویش را از روی فیس بوک جستجو ودرهرزمینه تصمیم میگیرد ومطابق به اوازه ها ونظریات مردم اقدام مینماید ،شاید این نظریات یکمقدار ان دروغ وغرض الود وبخاطر بدنام سازی کابینه وادارات دولت گفته شود چنانچه وزیر مخابرات بعد از تعلیق وظیفه اش بار ها شخصآ عریضه به ارگانهای مختلف ارائه وخواستار بررسی موضوع گردیده ولی کدام گوش شنوا
کاکه از کابل

>>>   تا جاییکه دیده میشود حکم تعلیق وظیفه عبدارزاق وحیدی وزیر مخابرات وتکنالوژی کاملا یک دسیسه از قبل سنجیده شده بود که خاموشی دولت نماینگر این واقعیت است فاروق وردک وزیر معارف قبلی در حالیکه به اختلاس بیشتر از ده ها ملیون دالر در وزارت معارف بنام مکاتب خیالی و معلمین ومتعلمین خالی باساس نظر سنجی و بررسی کمیسون حقیقت یاب امریکا متهم شناخته شده بدون در نظر داشت این جرم کلان فاروق وردک ریس جمهور غنی انرا بحیث مشاور خاص اش در امور کاری پاکستان تعین و مقرر کرده و زاخیل وال وزیر اسبق مالیه و مشاور اقتصادی ریس جمهور غنی که فعلا بحیث سفیر پاکستان از جانب ریس جمهور تعین ومقرر گردیده نه تنها که در موضوع اختلاس کابل بانک متهم است در موضوع قرارداد خریداری تیل وزارت دفاع منحیث ریس هیت خریداری به ملیون ها دالر اضعاف ستانی شده و اختلاس صورت گرفته و علاوتا یکی از اعضای کمیسون قرار داد خریداری تیل مذکور وزیر عدلیه وقت بود و شش ماه قبل از منظوری قرار داد فوت کرده بود امضای ان در قرار داد جعل و تذویر گردیده بود و از جانب هیتی که خود شخص ریس جمهور غنی توظیف کرده بود این اختلاس و خیانت را مستند به ریس جمهور غنی گذارش داده بود و طرف تایید ان هم قرار گرفته بود چرا دو تن مختلسین کلان اشرف غنی احمدزی ریسجمهور چشم پوشیده و ....را تبریه کرده و خاموشی اختیار کرده این وزیر بخاطر بیگناهی اش وظیفه اش در حالت تعلیق و ان دو گناه کار به ثبوت در وظایف دلخواه شان مقرر میگردد اینست عدالت جناب ریس جمهور غنی .

>>>   حکایت زمان عبدالرحمان خان کاملاٌ در شرایط فعلی حکومت غنی صدق میکنند آوازه و دروغ و توطیه ها فعلاٌ به شکل مدرن و از طریق تکنالوژی معلوماتی به حاکمین میرسد در آن وقت از خرکار ها کار میگرفتند و حقیقت را در مییافتند. اما فرق در آن است که آن وقت خرکاران پادشاه صادق و راستگوی بودند اما حالا خرکاران پادشاه نه راستگوی و نه صادق اند آنچه خوش پادشاه می آید همان را در فیسبوگ ها می گویند.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است