ضیا مسعود تاوان یکجا شدنش را با غنی می پردازد
احمد ضیا مسعود تاوان اشتباه یکجا شدن اش را با تیم اشرف غنی می پردازد درحالیکه من هشدار داده بودم که با این تیم یکجا نشود، چرا که ره به جایی نخواهد برد 
تاریخ انتشار:   ۱۱:۰۲    ۱۳۹۶/۱/۳۰ کد خبر: 131941 منبع: پرینت

احمدضیا مسعود، روز قبل در یک نشست خبری در خصوص حکم عزل خود از سوی ریاست جمهوری به ایراد سخنرانی پرداخت.
وی در حالی از سمت اش برکنار می شود که در این اواخر در برخی از محافل سیاسی از عملکردهای حکومت وحدت ملی انتقاد می کرد اما در فرمان جدید رییس جمهور مبنی بر برکناری وی، توضیحاتی ارایه نشده است.

به گزارش شبکه اطلاع رساني افغانستان(afghanpaper)، احمد ولی مسعود رییس بیناد شهید مسعود در گفتگو با "تحول،" می گوید: همانطور که از سال ها قبل پیش بینی کرده بودم، حکومت دارد به طرف فروپاشی سیاسی می رود و شیرازه کشور هم با شیرازه نظام ضعیف تر می شوند یعنی رییس نظامی که نمی تواند اعضای نظام را باهم یکجا نگاه دارد، نمی تواند نظام را به صورت واحد نگاه دارد.

وی، حکومت را حکومتی تمامیت خواه می داند و می گوید: سرنوشت معاون اول رییس جمهور، جنرال دوستم را دیدیم. روابط رییس دولت را رییس حکومت را می بینیم، مساله نماینده خاص رییس جمهور را می بینیم. در واقع چارچوب دولت با همین ترتیبی که هست در حال از هم پاشیدن است و این هم ضعف رهبری را نشان می دهد و متاسفانه کشور ما یکسره به سمت بی ثباتی پیش می رود.

مسعود می افزاید: اشرف غنی، یک شخصیت قدرت محور است، هیچ کسی دیگر را قبول نمی کند و بیشتر می خواهد که قدرت را متمرکز بسازد و در محور خود انحصار طلب است. وی حتی از نام قوم هم به خاطر تمامیت خواهی استفاده می کند و مطمینا نمی تواند حتی به قوم خود خدمت کند. اشرف غنی، همواره تلاش می کند که در میان اقوام مختلف افغانستان بتواند یک نوع تقابل را بوجود آورد و حتی میان اقوام، میان گروه های مختلف شکاف هایی را ایجاد کنند، در حالیکه این کشور به جمع کردن و وحدت نیاز دارد.

مسعود، معتقد است حکومت، خود را فقط دلگرم به حمایت خارجی ها کرده و از حمایت افراد داخلی دور شده و افزودحکومت در واقع به یک بن بست سیاسی رسیده است، یک رکود اقتصادی در اینجا حکم فرما است، مشکلات امنیتی زیاداست، شما در هر بعد این کشور یک مشکل را می بینید که بسیار جدی هم هست و یگانه پیامی که حکومت به مردم می دهد این است که می گوید ما یک تعداد دوستان خارجی داریم که برای ما پیام می آورند و از ما حمایت می کنند. یعنی حاکمیت با یک بحران مشروعیت مردمی، بحران مشروعیت کارآمدی و حتی بحران مشروعیت شرعی، حقوقی و کاری مواجه است و فقط تنها چیزی که برای نشان دادن به مردم دارد این است که ما ازطرف کشورهای بین المللی حمایت می شویم و به این ترتیب می خواهد توجیح کند که راه ما درست است. در حالیکه مشکل افغانستان، مشکل آمریکا نیست بلکه مشکل خود مردم افغانستان است و باید به اینها برسند، من فکر می کنم که هم مشکلات زیاد شده و هم کشور به سمت بی ثباتی می رود. قطعا اطمینان ندارم که این رهبر، بتواند کشور را به ثبات برساند. خصوصا که کمتر از دوسال از عمر این حکومت مانده و ممکن نیست که بتواند وضعیت را به ثبات برساند. پس حتما نیروهای سیاسی در یک اجماع فکری باید یک کار اساسی در این مورد انجام دهند چرا که از حکومت دیگر انتظاری نمی رود. حکومت طوری به پیش میرود که تفکر ملی و هم پذیری وجود ندارد و این کار برای آینده کشور خطر ناک است.

مسعود، در خصوص عزل برادرش مسعود از سمتش بیان داشت: برادرش احمد ضیا مسعود تاوان اشتباه اش را می پردازد و رییس جمهور در یک تصمیم شتاب زده وی را از مقام اش برکنار کرده است. چندین بار به ضیا مسعود هشدار داده بودم که با تیم آقای غنی یکجا نشود، زیرا این تیم هیچ اراده برای یکجا شدن تمامی جریان ها ندارد.

وی افزود: احمد ضیا مسعود تاوان اشتباه یکجا شدن اش را با تیم اشرف غنی می پردازد درحالیکه من هشدار داده بودم که با این تیم یکجا نشود، چرا که ره به جایی نخواهد برد اما امید وارم، آینده طوری باشد که وضعیت حکومت و کشور توانایی همپذیری را داشته باشد.

احمد ولی مسعود، اضافه می کند: در حال حاضر در سیاست حکومت تفکر ملی حاکم نیست و سیاست دولت یک سیاست ملی نیست که این کار برای آینده کشور خطرناک بوده می تواند.

آقای مسعود تاکید می ورزد که کشور در وضیعت دشواری قرار دارد و کشیدگی میان جریان ها و احزاب مردم را مایوس ساخته و اگر این چالش ها از میان برداشته نشود، سرنوشت مردم به آِینده تاریک نزدیکتر خواهد شد.

کد (30)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
مسعود
غنی
نظرات بینندگان:

>>>   خیلی خوب است حال تان ازین بدتر.ازخدواند میخواهیم که نه زمین برای تان جای بدهد نه آسمان .همیشه تشنه قدرت باشید.وهمیشه یکی دیگرخودرا بکوبید شما اشراربی فرهنگ . درکوه ها کلان شده اید چقدر دانش وچقدر اهلیت دارید؟ خود بگویید.

>>>   این برکناری به هدف اصلاحات اداری خوب صورت گرفته است
ر

>>>   چندان مقام وچوکی هم نبود مشاور !!!

>>>   عطا را هم از ولایت بلخ برکنار ودر وزارت دفاع یک چوکی تشریفاتی برایش داده اند
ر

>>>   سیاست اشرف غنی فتنه بنداز حکومت کن
هزاره هارا که درهمان شروع حکومت وحشت ملی به طور سمبولیک چندتاچوکی دادکه محقق ودانش مانند سوچ برق بودند پیش اشرف غنی که هر وقت بخواهد خاموش وروشن کنددیگرکدام صلاحیتی نداشتند بدهم
ازبکهارابا فریب ونیرنگ درقدم اول خواستند رهبریتشانرا ترورکنند وقتی افشاشدندبرایش توطعه ساختندکه تجاوز جنسی کرده بالای یکی ازتبارخودش
بعدش هم نوبت قوم تاجک رسیدکه چون تاجکها هم چوکیگکهای خوردو چک رازیاد دراختیار دارندواگریکی ازکارامدترین های شانراهم حذف کند هیچ سروصدایی بلند نمیشود وفوری این کار راکردچون موقعیت ایجاب میکرد که درچنین وضعیتی که همه اقوام غیرپشتون در بی اتفاقی هستند چنین کاری بایدانجام شود اگرجلواین یکتازیهای قوم پشتون گرفته نشود هیچ قوم وهیچ طایفه‌ای بجز پشتون درقدرت افغانستان سهم نخواهد داشت وپشتون هم فرقی نمیکند که ازاین طرف خط دیورندباشد یاانطرف خط دیورند باشد فقط باید پشتون سرقدرت باشد

>>>   شما خندان کل و کورها به همین تبلیغات بیجا میخواهید در بین ملت درز اندازی نماید بی عقل دیګرتان به همین ارمان مرد و در منطقه حکومت کانتینری برای خود میساخت ولی شما دیګر خیال ان حکومت کانتینری و تشنابی را از سر دور کنید وخودرا اماده به جواب ملت نماید که این قدر زر را از کدام راه حلال به دست اورده اید.

>>>   نظر دهنده اول طوریکه معلوم میشود. خودت انسان ناپاک وبی تربیه هستی که نه اخلاق ونه دانش داری وفکر از ناپاکان خلق وپرچم باشی که به مجاهدین چنین توهین روا میداری کمی ادب بیاموز .
عبدالله ریحان

>>>   نمیدانم شما دولتی ها چرا این قدر خام وناپخته هستید ،شما در دستگاه های دولتی مقامهای عالی را دارأ میباشید. اما بازهم رییس دولت را توهین وتحقیر میکنید وباید. در وظیفه تان کوشا باشید و وظیفه محوله تان را به شکل عالی اش به پیش ببرید وتفاهم داشته باشید ،جزای قروت آب گرم .
عبدالله ریحان

>>>   او برادر، جان کری برای هردوی تان 50 فیصد قدرت داد، شما که لقمۀ تیار را خورده نمی توانید و در گلون تان بند می ماند ، پس گناه غنی چیست؟
برای ما مردم عوام چه ع و چه غ در قدرت باشد، بی تفاوت است. هردو نوکران امریکا هردو وطنفروش، هردو قدرت طلب، هردو به دالر ایمان آورده اند.

>>>   خیلی خوب است حال تان ازین بدتر. ازخدواند میخواهیم که نه زمین برای تان جای بدهد نه آسمان .همیشه تشنه قدرت باشید.وهمیشه یکی دیگرخودرا بکوبید شما اشراربی فرهنگ . درکوه ها کلان شده اید چقدر دانش وچقدر اهلیت دارید؟ خود بگویید

>>>   خیلی جای تاسف است. تا زمانیکه شما درقدرت باشید افغانستان گل گلزار است.وقتیکه ازچوکی دولتی پائین افتیدید.باز گلو پاره می کنی چرا ?

>>>   بسیارخوب کارشدحال تانرا ازاین بدترببینم..... ظلم های که درمناطق دهمزنګ . کوته سنګی.چهلستون.ګذرګاه.غرب کابل.دارلاامان. وکارته نوشهرکابل انجام دادید همیشه فراموش نمیشود. شماچپاول ګران. قاتلین ودزدان که تمام تاجک هارامسخره وبدنام ساختید.
تشکرازافغان پیپر
م.م.تاجک ازمزار

>>>   تاوان سرسرک با کرزی را میدهد هم درحکومت وهم منتقد حکومت نتیجه اش همین میشود

>>>   من برای شما برادران قهرما ن ملی تو صیه می کنم که امر صا حب را در گور نا رام نکنید و یک دست شوید علیه ع زیرا اگر امر صا حب می بود حلا یک خا رجی را هم در وطن اجا زه نمی داد
و حلا هردو یکجا شو د یک حکو مت و قت را تشکیل بد هد من انشا لله که پیروزی از شما است

>>>   از سال 71 تاحال این مزدوران پاکستان که از زمان مرحوم داود خان جنگ وتخریب را شروع کرده اند نمی خواهند تا قیامت از چوکی دست بردارند

>>>   ای .... نما اشرار بی فرهنگ را
مافیای چرس و تریاک عاملان جنگ را
تا ابد شرمنده گردان مثل شیطان لعین
دین فروشان خبیث و جاسوس های بی ننگ را
جای شان دوزخ نما و روح شانرا ده عذاب
پیروان راه فسق و حیله و نیرنگ را
ای خدایا ،ده نجات از دست اشرار کثیف
ملت اواره و بیچاره و دل تنگ را

>>>   احمد ضیا یک فرد خاین بهملت تاجیک است و تاوان اشتباه اش را باید پردازد.

>>>   سزای قروت آب داغ
هرکسی که بخاطر منصب ومقام خونبهای برادرش را زیر پا کند جزایش همین است .

>>>   ولى جان چطور. زود إز برادر جانت پوشتى ميكنم ولى جان تو خودت قضاوت كن كه أين برادر محترم تو كه برايش سوگوارى ميكنى كدام كار مثبت را كرده كه قابل توصيف باشد شرم كن ،خجالت بكش

>>>   نبشته از یما سیاووش
بسم تعالی
درود بر ملت غیور خراسان بزرگ؛
درد همه ما تبعیض و حذف سیستماتیک است.
مگر ما(تاجیک،هزاره،اوزبیک،ترکمن،بلوچ، پشه یی...) چه کم داریم که در مقابل قوم کوچک تروریست پرور کم بیاریم و این همه داد و فغان سر دهیم؟
این همه"شهید حبیب الله کلکانی،شهید مزاری،شهید مسعود،شهید ربانی،شهید کاظمی،شهید سیدخیلی،شهید داوود،شهید..." را کی ها کشتند؟
مارشال فهیم را کی ها زهر دادند؟
کی ها به زور ما را افغان میسازند؟
کی ها به تظاهرات ما انتحاری می کنند؟
کی ها تقلب می کنند؟
کی ها انتحار و انفجار می کنند؟
طالب کیست؟
داعش کیست؟
حقانی کیست؟
هزاره کش کیست؟
علیه جنرال دوستم کی دسیسه ساخت؟
پدرام را کی به مرگ تهدید کرد؟
مگر نماینده های پشتون در مجلس نمایندگان نگفتند که تاجیک به تاجیکستان اوزبیک به اوزبیکستان و هزاره هم به گورستان بروید افغانستان از پشتون ها است.؟
بیایید دست به دست هم داده در مقابل تبعیض یک مشت واحد شویم.
به والله قسم که هزار سال دیگر هم تحمل کنید شما مهاجر خطاب می شوید و پشتون های پاکستان عزیزتر از شما خواهد بود.
به حرف چند تن افراد انگشت نشان که از طرف قبیله در مقابل پول و مقام خریده شده اند و صدای عدالتخواهی شما به نفع آنها نیست گوش ندهید.
لایک و کامنت و فحش و دشنام بی معنی تان دردی را درمان نمیکند از همه شما خواهش میکنم این پیام را شریک سازید تا ملت ما بیدار شوند.
یما سیاووش

>>>   أمر صاحب در زندگي خود چه كرده بود همين خارجي ها همين كار هاي كه حال ميشه در زمان امر هم شده همين جنگ هاي داخلي راكت پراني در زمان او هم بود كدام قهرماني نشان أمر صاحب در گور نارام نشود ارام خوابيده است.

>>>   .... به اینای که به اسم مجاهد سوء استفاده میکنن مجاهدواقعی ملت افغانستان است نه این خائنین که به نام جهادسوء استفاده میکنن و ملت عزیزمارابه خاطرقدرت درمقابل هم قرارمیدن هوشیارباشیدهموطنان عزیزم که این .... از پاکی و سادگی شما سوء استفاده نکنن حمید ازتهران

>>>   دلیل برکناری شماری از این مفتخوران بلند نشین چیست ؟
همین مفتخوران بلند نشین کم تحصیل بی سواد سیاسی در راس قدرت باعث تباهی افانستان و نیز سبب کندی در سرغت کار دولت در عرصه آسایش رفاه و امنیت مردم شریف کشورما شده اند.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است