سیاست توطئه و مدارا ، توام با حذف رقبا
پانزده سال است که گروه خلیلزاد، کرزی، اتمر، غنی، جلالی، استانکزی و... کانون توطئه علیه مردم ما را در ارگ بنیاد گذاشتند و از همان آغاز کار کرزی تا همین اکنون سیاست توطئه و مدارا، توام با حذف رقبا ادامه دارد 
تاریخ انتشار:   ۱۲:۲۸    ۱۳۹۶/۱/۳۰ کد خبر: 131945 منبع: پرینت

پانزده سال است که گروه خلیلزاد، کرزی، اتمر، غنی، جلالی، استانکزی و... کانون توطئه علیه مردم ما را در ارگ بنیاد گذاشتند و از همان آغاز کار کرزی تا همین اکنون سیاست توطئه و مدارا، توام با حذف رقبا ادامه دارد.

چرا این گروه به سیاست توطئه و مدارا متوصل شدند؟
برای اینکه توانایی جنگ رویاروی را با نیروهایی ضد طالبانی نداشتند و همین اکنون نیز ندارند و با متوصل شدن به چنین یک حرکت خود نابود می شدند و به همین مناسبت پانزده سال قبل با ورود کرزی و خلیلزاد و غنی اینها حتی محافظ برای امینت جانی خود شان نداشتند و بادرنظرداشت چنین یک وضعیت مجبور بودند، دشمن در لباس دوست در آیند و با خنجر در آستین حریفان بی خبر از توطئه هایی خطرناک را در هرجایی مورد حمله هدفمند و ترور قرار دهند.

تمام برنامه های سیاست توطئه و مدارا با ترور شخصیت های با نفوذ، سیاستمداران، نظامیان برجسته توسط همین کانون طرح و به هدایت آنها عملیاتی شده است، برنامه همین بود که با حذف فیزیکی شخصیت های بانفوذ، سیاستمداران، فرماندهان و نظامیان عالیرتبه، حریفان شانرا از عقب خنجر به زنند و تمام اهرم هایی قدرت را بدست گیرند.

خیانت بزرگتر در حالیکه نیروهای سراسر کشور برای دفاع از تمامیت ارضی و امنیت مردم درسنگر ها قرار دارند نیز از توطئه های این گروه در امان نمانده، به اساس توطئه خاینانه ای همین گروه جنگ به مناطق امن کشور به شمال انتقال داده شد و تا مردم را با حضور نیروهایی طالبان در این مناطق تهدید کنند و در شهر ها توسط تروریستان و انتحاری هایی که توسط همین گروه وارد شهرها می شوند دست به حمله بالای اهداف مشخص و دست به کشتار هدفمند جمعی می زنند.

هدف و برنامه این گروه حذف فیزیکی رهبران و فرماندهان ضدطالبان و ضد گروه های تروریستی در نهادهایی امنیتی و بخصوص نهاد های بسیار حساس مانند وزارت دفاع و داخله و امنیت ملی می باشد.

عملیات هدفمند و سازمان یافته توسط این کانون توطئه بالای شخصیت هایی با نفوذ قومی، فرماندهان، نمایندگان مردم در مجلس، روسای شورا های ولایتی در پانزده سال گذشته، سقوط ولایات و ولسوالی ها در شمال، کمک نکردن به نیروهای امنیتی در سراسر کشور در هنگام محاصره شدن و نیاز داشتن به کمک برای حذف گروهی نیروهای ضد طالبانی همه و همه برنامه ها توسط همین کانون طراحی و عملیاتی می شود.

هر روز فرزندان ما را در جنوب کشور به خطرناک ترین مناطق می فرستند و بعد با توطئه سازمان یافته طالبان را آماده حمله با پاسگاه هایی امنیتی می سازند و همه معلومات را از اکمالات و سلاح و تعداد پرسونل به طالبان ارایه می کنند و در هنگام ضرورت قصدا به نیروهای نظامی کمک نمی فرستند و فرزندان ما گروه گروه قربانی توطئه های سازمان یافته و هدفمند کانون توطئه ارگ می شوند.

در چند ماه قبل سازماندهی عملیات سازمان یافته و هدفمند بالای ریاست محافظت امنیت ملی و در آخرین مورد عملیات در وزارت دفاع که به جز نیروهایی ضد طالبانی هیچ گروه دیگری را هدف قرار نمی دهند خود نمایانگر این است که اینها همه عملیات ها را برای نابودی فرزندان ما و حذف نیروهای ضد طالبانی از درون حساس ترین پست هایی نظامی انجام می دهند.

یکبار دیگر هشدار می دهم از خواب گران بیدار شوید.
این سیاست بسیار خطرناکتر و با تلفات بیشتر از جنگ رویاروی با دشمن است و هر روز ما قربانی توطئه همین گروه نشسته در ارگ می شویم.

راه بیرون رفت از وضعیت موجود مقاومت و مقابله در برابر دسایس و توطئه ها است.
موضع دشمن در ارگ است، رهبری نیروهایی امنیتی هم در دست همپیمانان طالبان می باشد.

رهبری نیروهایی امنیتی باید از چنگ همپیمانان طالبان کشیده شود و نیروهای مقاومت ضد طالبانی صف شان را باید از دشمنان دوست نما در درون این حکومت و ارگ کاملا جدا کنند درغیر آن هر روز شاهد قربانی بیشتر فرزندان مان از اثر توطئه همین کانون حرفوی می باشیم.
این امر مستلزم عزم متین و مقاومت در برابر توطئه گران ارگ است راه دیگری وجود ندارد.

محمداسلم سلیم


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
سیاست توطئه
اتمر
نظرات بینندگان:

>>>   اولین کاری که ما اقوام غیر پشتون انجام دهیم اینست که متحد باشیم چه تاجیک چه هزاره و قوم ازبک پشتون نشین های ارگ هیچکدام مارا نمیخواهد هوشیار و هم پذیر باشیم مانند سالهای 1371-73مارا به جان هم نیندازند .قوم ارگ نشین پلان های صد ساله دارد برای ما. جنگ بغلان کندز و سرپل از همین توطئه های این هاست. در خارج مثل خلیلزاد روباه مکار دارند و جلالی ریس مافیا. در داخل خو همه خبر دارد که کی است و چه میکند .حیف جون جوانان ما نکرده که قربانی چار تا طالب بیسواد شود .
دفاتر و پست ها ماهرانه این قوم از دست دگر اقوام میگیرد .
مانند وزیر مخاطرات تکنالوژی والی ها مدیر گمرک ها شورای های ولایتی حتی معاونین ریس جمهور پاکسازی قومی است و ما بی خبر ایم .
بیدار شوید ای مردم بگفته نویسنده این مقاله

>>>   اولین کاری که ما اقوام غیر پشتون انجام دهیم اینست که متحد باشیم چه تاجیک چه هزاره و قوم ازبک پشتون نشین های ارگ هیچکدام مارا نمیخواهد هوشیار و هم پذیر باشیم مانند سالهای 1371-73مارا به جان هم نیندازند .قوم ارگ نشین پلان های صد ساله دارد برای ما. جنگ بغلان کندز و سرپل از همین توطئه های این هاست. در خارج مثل خلیلزاد روباه مکار دارند و جلالی ریس مافیا. در داخل خو همه خبر دارد که کی است و چه میکند .حیف جون جوانان ما نکرده که قربانی چار تا طالب بیسواد شود .
دفاتر و پست ها ماهرانه این قوم از دست دگر اقوام میگیرد .
مانند وزیر مخاطرات تکنالوژی والی ها مدیر گمرک ها شورای های ولایتی حتی معاونین ریس جمهور پاکسازی قومی است و ما بی خبر ایم .
بیدار شوید ای مردم بگفته نویسنده این مقاله

>>>   خدا به آن ملتی سروری داد ----- که تقدیرش بدست خویش بنوشت
به آن ملت سروکاری ندارد --- که دهقانش برای دیگران کشت

>>>   به جواب چرای محمد اسلم سلیم باید عرض کرد که !
دیگران{ما } خود باخته وخود فروخته شده وانهای که سالم اندخود را گم نموده فاقد رهبریت وفهم ودانش تاکتیک های حریف اند قانون مشهور ومعروف است که از چیله چه گیله ویا میگویند نیش عقرب نه از پی کین است مقتضای طبیعتش این است اما دیگران {ما }قربانی حق طلبی وعدالت خواهی شده اند بیدل می فرماید!
اظهار عجز پیش ستم پیشه ابلهیست
اشک کباب باعث طغیان اتش است
ما که از رهبریت محروم گردیده واتحاد ویک پارچگی را از دست داده واز بیچارگی عبدالله خان که کاملا از دیگران ووابستگان است به بزرگی گرفتیم وتمام داروندار ملت وکشور را به یک شخصیت فاقد اراده وضعیف وهزار درصد ایجنت بیگانه دادیم واز بیچاره ومضطر در پی چاره وعلاج برامدیم وبدتر ازان هربار مارا ناتوان میسازندباز عبرت نمیگریم وبار بار بیشتر از قبل خودرا در دام انها می اندازیم واسیر میسازیم وخداوند ملت پراگنده وفاقد اراده وقاید وپیشوا را دوست ندارد
سیه روز

>>>   می خواهی سیاست بیاموزی به لغمان برو !
تاجک ها به فکر دزدی وپول هستند

>>>   ما بي تفاوت نخواهيم بود و دست و پاهاي مان زولانه نيست كه هر بي وجداني را تحمل كنيم. ما ازين وضعيت گذار مي كنيم. نسل جوان متحد شويد و نگذاريد نابود شود.
گذار از ستم پذيري بر تحقق عدالت.

>>>   همان روش قدیم آنها است، یعنی در یک دست قرآن و در دست دیگر شمشیر۰
در مقابل این تمایت خواهان بدوی و بیفرهنگ باید از جدیت و هوشیاری کامل استفاده شود۰
هزاره ها، تاجیک ها، ازبیک ها، ترکمن ها، و غیره باید بدانند که درین معادله تمامیت خواهی و اضافه خواهی پشتونها هر کدام این قوم ها جدا جدا بازنده هستند۰ این نکته حیاتی است که تمام قوم های غیر پشتون باید خصومت های مختلف گذشته بین هم را کنار بگذارند و باید سخت باهم متحد شوند تا بتواند برضد تمامیت خواهی پشتون ایستادگی کنند۰
این نکته حیاتی را نمیشود با جنگ و گلایه ویا رویه منفی بالمثل به یکدیگر آموخت۰ درینجا ازخودگزری، تحمل، و ایثار کار است۰

>>>   نویسنده گرامی خیلی دقیق نوشته است . گروه دستگاه حاکم بمثابه نیروی خطرناک در داخل نظام هر روز باعث تضعیف و قتل اعضا و بدنه مجاهدین و سایر شخصیت های سیاسی و نظامی کشور میگردند. مثال های بر جسته ان به شمول جنرال دوستم در این نوشته بیان شده است . راه علاج فقط اگاهی عمومی و بسیج ملت علیه چنین عناصری که گماشتگان غرب و خارجی ها اند می باشد . هموطن مهاجر

>>>   سزای قروت آب گرم۰ نهایت تنفروشی سیاسی همین است۰ روز آرش چرخه گیر هم میرسد۰

>>>   باید از دوستی گژدم (عقرب)و بقه عبرت گرفت روزی عقرب در یک سفری با بقه هراه شد که مسیر خشکه و اب بود گژدم که در اب مشکل داشت از مکر خیش کار گرفت در خشکه پیش پیش حرکت کرد چون هدف عقرب انطرف دریا بود نوبت بقه رسید که به پیمان عمل کند گژدم به پشت بقه بالا شد داخل اب حرکت اغاز شد در هر تکان بقه گژدم یک نیش میزد بقه را بقه میپرسید که چی میکنی گژدم با معزرت خواهی که بقه جان ای عادت من و نسل من است که هر چیز تکان بخورد احساس میکنم دشمن است و نیش میزنم خوب این کار چند بار تکرار شد بلاخره بقه هم گفت گژدم برادر از روش اب بازی من ونسل من هم اگاهی داری که بعد از طی یک مصافه راه در اب باید یک زیر غته یی بزنم حالا دیگه وقتش رسیده گژده هرچه تمنا کرد تا منصرف شودچون بقه فهمیده بود که قبل از بین رفتن توسط زهردشمن کور پیمان را باید شکست و حریف را غرق اب نمود

>>>   هزاره ها، تاجیک ها، ازبیک ها، ترکمن ها، و غیره باید بدانند که درین معادله تمامیت خواهی پشتونها هر کدام آنها جدا جدا بازنده هستند۰ این نکته حیاتی است که تمام قوم های غیر پشتون باید خصومت های مختلف گذشته بین هم را کنار بگذارند و باید سخت باهم متحد شوند تا بتواند برضد تمامیت خواهی پشتون ایستادگی کنند۰
این نکته حیاتی را نمیشود با جنگ و گلایه ویا رویه منفی بالمثل به یکدیگر آموخت۰ درینجا ازخودگزری، تحمل، و ایثار کار است۰


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است