مسعود نمی خواهد قربانی سیاست اعمال فشار شود
اصلاحات مستلزم قدرت، صلاحیت اجرایی و داشتن امکانات است و آنچه مردم از مسعود انتظار دارند در صلاحیتی است که رییس جمهور برای خود منحصر کرده است 
تاریخ انتشار:   ۲۰:۵۷    ۱۳۹۶/۱/۳۰ کد خبر: 131955 منبع: پرینت

برکنار شدن نماینده فوق العاده رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب، واکنش های متفاوتی را به دنبال داشته است، چنانچه رییس اجرایی کشور از آن اعلام بی خبری می کند و رییس دفتر معاون اول رییس جمهور نیز گفته است که اگر جنرال دوستم مانع نشود، مردم آماده دست زدن به هرگونه حرکت های عدالت خواهی هستند . در این بین احمد ولی مسعود رییس بیناد شهید مسعود گفته است که احمد ضیا تاوان اشتباه یکجا شدن با تیم غنی را می پردازد.

به گزارش شبکه اطلاع رساني افغانستان(afghanpaper)،رحمت الله بیژن پور، سخنگوی نماینده پیشین رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب در برنامه "فراخبر" در خصوص دستاوردهای احمد ضیا مسعود در پستش گفت: مسعود به مثابه متصدی اصلاحات و حکومتداری خوب در نظام موتلفه سیاسی که در یک تفاهمنامه سیاسی بوجود آمد در واقع در یک پست غیرمتعارف از سوی رییس جمهور موظف شد.

بیژن پور گفت: مسعود در شرایط خاص و در حد تشریفات وظایفش را به اجرا گذاشت اما در عدم صلاحیت های اجرایی، تشکیلاتی و بودجوی نمی توان اصلاحات را تطبیق کرد. اصلاحات مستلزم قدرت، صلاحیت و داشتن امکانات است و آنچه مردم انتظار دارند در صلاحیتی است که رییس جمهور برای خود منحصر کرده است. وقتی صلاحیت های اجرایی و بودجودی نباشد، چه را می خواهید اصلاح کنید!

سخنگوی نماینده پیشین رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب افزود: تغییر و تعویض کادرها، مساله تعدیل و تطبیق پروژه ها، سیاست های انتقالی در باب اقتصادی، تطبیق یک سلسله سیاست های رفاهی مربوط به صلاحیت هایی است که در اختیار احمد ضیا نبود و در اختیار محمد اشرف غنی است.

وی، در خصوص دستاوردهای مسعود در پست امور حکومتداری خوب اظهار کرد: مسایل خرده در حد صلاحیت های کارهای نظارتی، ارزیابی، مشورتی، پالیسی سازی، تقنینی و مسایل اجرایی با ادارات انجام شده است و در رابطه با مساله بهبود وضعیت کاری، همکاری در رابطه با پالیسی سازی، پیشبرد امور تخنیکی کارها کاملا صورت گرفته است و گزارش 160 صفجه ای کامل از روند کار ارایه شده است.

بیژن پور دربار دلیل ناکارامدی ارگ برای برکناری مسعود بیان کرد: این واقعیت نیست. آن کسیکه موفق نبوده صدر نظام است. فقر فزاینده در کشور، عدم اجراییات و توده های عظیمی از مردم که سفره هایشان ننگین شد و رنگین نشد مشکلاتی است که مسوولین نظام در آن ناکام شدند.

این آگاه مسایل سیاسی افزود: از آغاز تشکیل تیم تحول و تداوم که آقای مسعود نیز در این تیم بود قرار بود افغانستان از گرایشات قومی به یک گرایش مشترک گذار کند و بر طبق همین منطق کار می شد، اما پیامد طور دیگری شد، بجای شکل گرفتن دولت ملی، گرایشات منحط قومی شکل گرفت و دولت یک نوع تبار گرایی بسیار مزمن را در سیاست هایش مورد تشویق قرار داد.

سخنگوی مسعود در رابطه با دلایل پنهان برکناری وی از پست امور اصلاحات تصریح کرد: تیم حاکم موجود با نقد وضعیت از سوی افراد مربوط به دولت هیچگونه تحملی را نشان نمی دهد و بی تابی می کند. مسعود نیز از آغاز کار در رابطه با ظهور برخی مسایل مخالفت خود را نشان داد.

وی، در همین مورد اضافه کرد: سفر به شش ولایت شمالی، جلسات باز مردمی و صحبت درباره مشکلاتی که میان مردم و حکومت فاصله ایجاد کرده است، نبود اشتغال، بیکاری، مهاجرت جوانان، سرگردانی ها و ده ها مشکل دیگر که بیداد می کند، باعث شد که مسعود به مثابه متصدی اصلاحات از نظامداری کنونی انتقاد کند و شاهد هستیم که این انتقادات تحمل نشد.

بیژن پور، درخصوص اینکه اگر مسعود صلاحیت های اجرایی ندارد چرا اصرار بر ماندن در موقفش را دارد بیان کرد: اصرار بر سر ماندن در پست نیست. اصرار بر سر اقداماتی است که قانونی و موجه نیست و وی نمی خواهد قربانی سیاستی بشود که براساس اعمال فشار است.

این آگاه سیاسی می افزاید: در دو و نیم سال کار با رییس جمهور، هیچ جلسه مشترک، مشورت و هدایتی از جانب آنها تشکیل نشد و جز کارشکنی، توطئه، تعطیل کردن کار، بهانه سازی، انحطاط و منحصر کردن اختیارات وجود نداشت. کارهایی که دستگاه ریاست جمهوری با مسعود کرد، باید خیلی پیش از این، این وضعیت پیش می آمد و ایشان متارکه می کردند.

سخنگوی مسعود، درخصوص هشدار مسعود بر بوجود آمدن بی ثباتی سیاسی بیان کرد: بحث بر سر این است که وضعیت افغانستان خیلی شکنده است، از یک طرف طالبان و داعش که متاسفانه حس مشترک با برخی افراد در دستگاه نظام دارند به نحوی وضعیت و حاکمیت را تهدید می کند و چیزی نمانده است که ما از قالب و غارهایی که خودمان ساخته ایم بیرون شویم و فرار کنیم.

وی بیان کرد: هشدار مسعود، هشدار نیست بلکه واقعیتی است که باید درکش کرد. در کدام شکل از ثبات سیاسی قرار داریم! انتظار بحران بیشتر از این را نمی توان داشت، بحران مسایل امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نمی توان محاسبه کرد. این اقدام نابجا باید پس گرفته شود، مسعود خود بعد از مذاکره با تیم اش اگر لازم باشد خود داطلبانه کنار خواهد رفت.

بیژن پور افزود: تلاش و اقدامات منحط گرایی و گروه گرایی در ارگ ریاست جمهوری، دولت را به پایان نخواهد رساند. اظهارات مسعود جنگ داخلی نیست بلکه فروپاشی برخاسته از تمامیت خواهی و انحصار طلبی بیش از حد است چرا که هر شریک قدرتی این مسایل را تحمل نمی کند.

کد (26)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
مسعود
سیاست
نظرات بینندگان:

>>>   در نظامی که دید قومی بجای دید ملی حاکم باشد،هرگونه سرمایه گذاری سیاسی در آن بی بازده خواهد بود. دید اقای آحمدزی در حکومت وحدت ملی دید تباری است نه ملی!
بنابرین کارایی وسوُد آوری سرمایه گذاری بر اساس منطق اقتصادی حکم می کند که ساختار متمرکز نظام شکستانده شود و نظام سازگار غیر متمرکز برقرار گردد. به نظرم وقت آن رسیده که سیاسیون، احزاب وجامعه مدنی رایزنی وگفتمان سازنده را برای دسترسی به آن راه اندازی نمایند. هرگونه تعلل در این زمینه به معنای پایداری دیدگاه انحصاری ،بی عدالتی ، اتلاف منابع ،امکانات وفرصت ها خواهد بود.

>>>   Hamid
ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻏﻨﻲ ﻓﺎﺷﺴﺖ اﺳﺖ, ﺗﻌﺪاﺩ اﺯ ﺑﺮاﺩﺭاﻥ ﭘﺸﺘﻮﻥ ﻣﻲ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭼﻮﻛﻲ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺎﻝ ﭘﺪﺭ ﻛﺴﻲ ﻧﻴﺴﺖ و ﻛﺴﻲ ﻗﺒﺎﻟﻪ ﺷﺮﻋﻲ ﻧﺪاﺭﺩ,,
ﭘﺲ ﺩﺯﺩ ﻣﻜﺘﺒﻬﺎﻱ ﺧﻴﺎﻟﻲ ﻗﺒﺎﻟﻪ ﺭا اﺯ ﻛﺠﺎ ﻛﺮﺩ ?

>>>   Fahim Sultani
د مینی ازداوج؟
تقریبا یک هفته بعد از آنکه اشرف غنی به کرسی ریاست جمهوری تکیه زد در تلویزیون شمشاد یک مصاحبه اختصاصی داشت که بسیار جالب هم بود .گرداننده برنامه از اشرف غنی در باره "موافقت نامه سیاسی" پرسید و اشرف غنی با زبان پشتو چنین پاسخ داد ( سیاسی موافقت نامه کوم د مینی ازدواج نده بلکه د زمان مبجوریت ده, او داسی موافقت نامه هم په تول دنیا کی شته او په تغیر که وی) الترجمه( موافقت نامه سیاسی کدام ازدواج عاشقانه نیست و این چنین موافقت نامه در تمام دنیای بوده و قابل تغیر می باشد).
سیاست نوشت: تاریخ بشریت ثابت نموده که بهترین سیاست همانا "سیاست تضرع و حمله" یا " سیاست به یک دست قرآن به دست دیگر شمشیر" بوده و است. اشرف غنی در آن روز به مخالفین و موتلفین خود به صراحت آنرا بیان نموده اما متاسفانه آنها به اصل گپ متوجه نشدند ویا نفهمیدند. به هرصورتش, این سیاست "تضرع و حمله" کشف متفکر ما نیست؛ بل یک اصل پذیرفته شده جهانی بوده و یک وسیله فوق العاده کارا در دنیا سیاست می باشد.
اخیرا, جلالت مآب احمد ضیاء مسعود (نماینده خاص اسبق ریس جمهور غنی در بخش اصلاحات و غیره امورات دنیوی و اخروی) که سخت معترض نیز بودند, چنین درافشانی کردند(( من نمیدانم که گناه من چیست که مرا از این موقف برطرف کردند؟)). در پاسخ برای نماینده خاص باید گفت که شما هیچ گناهی ندارد چز اینکه, صرف این مطلب را متوجه نشده و یا هم درک نکرده اید که ( سیاسی موافقت نامه د مینی کوم ازداوج نده).
و من الله توفیق.

>>>   سزای قروت آب گرم۰ نهایت ... گری سیاسی همین است۰ روز آرش چرخه گیر هم میرسد۰

>>>   خطاب به کلان های اقوام غیر پشتون:اگر به زودی پلان های شوم (کل) را منهدم نسازید، بدانید که (قبرهای تان کنده گی و تابوت های تان تیار است)...
بااحترام
.............


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است