افشاگری اسماعیل یون را بخوانید
تلکس شایعات 
تاریخ انتشار:   ۱۷:۲۵    ۱۳۹۶/۲/۱۲ کد خبر: 132573 منبع: پرینت

اسماعیل یون رییس تلویزیون ژوندون و یکی از تیوریسین های نسل امروز پشتون، دست به افشاگری زد و از رسانه خودش بطور زنده پشت صحنه انتخاب اشرف غنی احمدزی را فاش ساخت: (علت کمپاین ما برای غنی احمدزی منزوی ساختن شورای نظار و جمعیت بود.
غنی احمدزی برای ما تعهد سپرده بود که جمعیتی ها را از ساختار نظام به شکل تدریجی منزوی می سازد.
اگر غنی احمدزی نمی تواند جمعیتی ها و شورای نظاری ها را محکمه و یا زندانی کند، حد اقل امتیازات حکومتی شان را قطع کند.
جمعیت و شورای نظار یک مکروب درون حکومت هستند، اگر از ساختار نظام بیرون شوند مانند ماهی در خشکه زندگی کرده نمی توانند و به حرف اینها کسی گوش نمی کند.
غنی احمدزی نباید با جنگسالاری چون عطا و صالح وارد معامله می شد.
کار اساسی غنی احمدزی در این مدت منزوی ساختن جنرال دوستم و کنار زدن احمدضیا مسعود بود.
احمد ضیا مسعود نماینده حکومت نه بلکه نماینده غنی احمد زی بود.)

(این خبر در بخش تلکس شایعات سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان نشر شده است)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
شایعه
شایعات
نظرات بینندگان:

>>>   تا زمانیکه یک نفر شـرو پساد درحکومت باشد انتظار عدالت حکومت داری خوب ونظم وقانون را نداشته باشید

>>>   كار نو نبوده و نيست، أصلاً تيم غني براي أهداف بزرگتر از اين كه آن درگير ساختن جمعيت و حزب و وحدت و جنبش است، چون اكثر شان چپي هاي پشتون هستند بشمول خود يون، اتمر، نبي مصداق خپلواك و غيره، و ميخواهند از أفغانستان سوريه بسازند، كه مسلمان با مسلمان بزند.

>>>   یون بچیم گرم نخو که میسوزی !
بیچاره غنی وکرزی به اندازه ای توان وقدرت دور از انظار خارجی ها بصورت مخفی هرچهاز دست شان امده دریغ نکردهربانی را شهید کرد وبسیاری از قوماندانهای جمعیت را کشتند ومارشال فهیم را مسموم نمودند وعبدالله را در قصر سفیدار محبوس کردند واحمد ضیا را برطرف کردند وحکمتیار را اوردند دیگر بیشتر ازین اقای یون چه میخواهد؟!!!
بابا خار کش

>>>   یک گروه شناخته شده .... ها هیچگاهی دست از تمامیت خواهی خود نمیکشند۰ خلقی گلبدینی طالب تکنوکرات اوغان ملیتی همه متحدانه در جهت تمامیت خواهی ایشان کار میکنند۰ بر تمام غیر پشتون ها لازم است که تمام تفاوت های دیگر را با حوصله مندی کنار بگذارند و علیه این فاشیست ها متحد شوند۰

>>>   پشتونها به مساوات برابری و احترام ارزش های متقابل دیگر اقوام باور ندارند. بهترین کاری که آنها میکنند اینست که بزور ویا به رضا یکسان سازی میکنند و اسمش را هم گذاشته اند وحدت ملی. هویت دیگران را هذف میکنند و همه را به جبر افغان نامگذاری میکنند و این یکسان سازی جبری را وحدت ملی تلقی میکنند.

>>>   سلام. معلوم ميشود كه حرف كه در بالا ذكر وبه تحرير دراوردهايد همه ان ساختگى است لطفا كوشش كنيد كه چيز هاى خوبتر پيدا كنيد

>>>   هزاره ها، تاجیک ها، ازبیک ها، ترکمن ها، و غیره باید بدانند که درین معادله تمامیت خواهی پشتونها هر کدام آنها جدا جدا بازنده هستند۰ این نکته حیاتی است که تمام قوم های غیر پشتون باید خصومت های مختلف گذشته بین هم را کنار بگذارند و باید سخت باهم متحد شوند تا بتواند برضد تمامیت خواهی پشتون ایستادگی کنند۰
این نکته حیاتی را نمیشود با جنگ و گلایه ویا رویه منفی بالمثل به یکدیگر آموخت۰ درینجا ازخودگزری، تحمل، و ایثار کار است۰

>>>   درین کشور داعشی وجود ندارد۰ همین اوغان ها یا پشتونها هستند که گاهی طالب میشوند، و گاهی گلبیدینی، گاهی داعشی، و حتی گاهی جنایتکاران خلقی و نجیبی ویا فاشیست های اوغان ملیتی میشوند۰ تمام این وحشت و کتشار ها را همین اوغان ها میکنند، فقط به اشکال مختلف، و فقط همین اوغان ها۰ رهبر های اینها همه یکی هستند، یعنی همه اوغان هستند و باهم وجه مشترک دارند که به اساس آن باهم همبستگی و همکاری میکنند۰

>>>   فقط همان یک طبقه و همان یک گروه بیفرهنگ است که باعث تمام پسمانی، بد بختی، بد نامی، و تمام کشمکش ها در کشور ما شده اند و باعث درد سر برای همه متباقی شده اند۰
مانع سرشماری همین ها میشوند، انتخابات را همین ها گوسفندی ساختند، تقلب همین ها میکنند، انتحار همین ها میکنند، انفجار همین ها میکنند، زورگوئی همین ها میکنند، نوکری پاکستان را همین ها میکنند، دو دشنام و فحاشی همین ها میکنند، دیگر چه ماند۰

>>>   اینکه معلوم بود احتیاج به افشا گری نداشت.

>>>   کاملاًدقیق.
ع

>>>   ههههه....
اگر چنین میبود نام از تاجکان حالی نمیبود و تاریخ هم مسخ میشد. اما برآورده شدن چنین یک خواب شیطانی، خواب است و خیال است و محال است و جنون

>>>   ... ترین انسان در روی زمین یون بی شرف است که در خباثت و انسان ستیزی مقام اول را گرفته است .
او در ملیت پرستی و تفرقه اندازی نام و نشانی کسب کرده است میخواهد از این طریق به باداران انگلیسی و امریکائی خود خدمت کند و دالر بدست آرد

>>>   اقای یون : از انجایکه خودت از بالره پاکستان استی و به ما ربتی ندارید هما بنا به دستور ای اس ای خیلی کوشش دارید که اختلافات را در سرزمین ما دامن بزیند از شورای نظار گفتید شورای نظار نظارت کنند شماانتحاری ها و انفجاری ها است تا پیمان دیورند دیگری را به بهانه های مختلف امضا نکنید شاید با همین ارزوی به جهنم بروید و مفکوره پوچت را کسی تعقیب نکند

>>>   این گفته های یون واقعیت است ولو در قالب یک شایعه نشر شده است رفتار های حکومت چنین تعهدی را که کرده بود تبارز میدهد کسی خوش میشود و یا خفه . حالا همین درامه جریان دارد دیده شود که کشور را به کجا میبرد. گفته های استاد سیاف نیز مصداق این خبر است و گلبدین حتی به ع و غ توصیه کرد که اگر مشترکاٌ کار نمیتوانید به نفع یک دیگر بگذرید. این واقعیت است که این حکومت برای مردم کار نمیکند تمام تلاش و توجه اینها برای حذف همدیگر و در انداختن اقوام میان ایشان اند.

>>>   یون یک شخصی قومگرای دیوانه و بی عقل ترین نفر کره زمین میباشد اما هر آنچه که انها در دل دارند را افشا میکند تمام اینها همین طور فکر میکنند و غیر از فروش وطن انتحار و انفجار جیز دیگری را یاد ندارند و هر کسی که وطن خود را میفروشد به این معنی است که او یک دلال است که به سر ناموس خود معاله میکند
بااحترام قلندری
از کابل

>>>   یون فاشیست که هرقدر جف بزند چیزی از دست اش نمیاید.
تنها باید بداند که زمان های سابق گذشته است که شما بیغیرت ها با نوکری به بادران تان چیزی کرده بتواند.
مه میدانم که شما مردم هیچ شرم و حیا ندارید. شما نوکری انگلیس و امریکا را به همین خاطر قبول نموده و علیه سایر اقوام رزالت میکنید که هیچ فایده ندارد. مه یقین دارم که بالاخره توسط یک مرد همین شورای نظاری ها پوزت به زمین مالیده خواهد شد (من نمیتوانم که نام ترور را بگیرم زیرا شورای نظار تروریست نبوده و تنها مردانه ایستاده اند و بس). هر کاری که بکنند آشکارا می کنند آنها از کسی حراس ندارند. یادت رفته که اشرف غنی بزدل را در وزارت مالیه افراد DDR شده همین شورای نظاری ها لگد مال میکردند که چیغ و فریاد زد و قانونی به داد آنها رسید.
تو فروخته شده به پاکستان و سایر بادارانت صرف اتحاد مردم غیر پشتون را بیشتر میسازی و بس.

در اخیر برایت میگویم. برو به غنی و باداران غنی یعنی امریکا و انگلیس بگو که آنها را برکنار کند. او دووس شما خو ... تان را 15 سال قبل جنگ دادید آیا چیزی بدست آوردید و یا خیر؟
لعنت خدا بالای فاشیستان و خدا ناترسان بغیرت باد.
همین اکنون که شورای نظار بخواهد والله قسم است اگه در ظرف چند روز نه از طریق جنگ تنها از طریق یک تظاهرات مسالمت آمیز گلیم شما بیغیرت ها راجنع میکنند.
با احترام
شاهین شمالی

>>>   پشتون ها اقلا همکینقدر غیرت دارند که از راه انتخاب کرده خود هیچوقت پشیمان نمیشوند مثلا گلاب زوی تنی تاحال هم میگویند دثور ستر انکلاب ! اما برعکس تاجک ها مانند نجم الدین فرید مزید مزدک که در زملان قدرت اکت های لنین را میکرد وریشش را مانند لنین تیز ساخته بود حالا میگوید ما سهو کردیم ما اشتباه کردیم ! همینطور هیچگاهی یون طاقت وامثال اینها اگر صد سال هم از حکومت دور باشند چاپلوسی تاجک یا ازبک یا هزاره را نمیکنند

>>>   یون واقعیت را گفته معلوم مشود این ادم از واقعات برداشت درست دارد.
کابلی

>>>   از اشغال پاكستانى هاذريعه مزدوران طالب نما تا كرزى غنى ويون وديگر وطنفروشان اين پروسه جريان دارد ولى يون فراموش نكند كه اينها هر قدر بد باشند اولاد هاى اصلى اين وطن هستند واز يون .... صفت كرده بمراتب برترى دارند و اين وطن ملكيت همه اتبأ اين كشور است وهيچ كس ديگرى را حذف كرده نميتواند اگر براى بيگانها مزدورى نميكنى ازين دسيسه چينى ها دست بردار در غير آن نفرين اجتماع خواهى شد وهـيچ كارى جز خجالتى از دستت نميآيد خود را نفرين تاريخ نكن .
مهاجر

>>>   این درست نیست که تنها به یک پشتون پاشیست گفته شود به پنشیری هم میتوانیم پاشیست بگوئیم به یک ازبک هم میتوانیم پاشیست بگوئیم اگر یک پنشیری یک اداره دولتی را انجوی شخصی میسازد پاشیست است

>>>   این شادی باز یون اصلن از افغانستان نیست۰

>>>   یون چتل کثیف ترین انسان درروی زمین است یون اگر حیثیت و عزت داشته باشد دست به آبادی کشورش زند نه اینکه نفاق و منافقت کند
یون را اشرف غنی از دفتر خود کشید و برایش اخطار داد که تو یک انسان شر انداز هستی با من نیستی.

>>>   جناب اسماعیل یون! تو با پیروی از شیطان از جانب شیطان وظیفه گرفته ای, که نگذاری اقوام برادر این سرزمین در صلح وآرامش زندگی کنند. تو به غیر تعصب نفرت واختلاف چیزی دیگری را نه می شناسی. از زمانیکه کتاب دویمه سقوی را نوشتی, تخم نفاق وشقاق را دربین اقوام برادر این سر زمین کاشتی وحال می خواهی این نهال بد بختی ونفاقت را آبیاری نموده به ثمر برسانی.جناب اسماعیل یون! بیااز تعصب وقوم پرستی دست بکش ودمی به انسان وانسانیت بیاندیش, زیرا ما همه انسان هستیم وباز مسلمان هستیم.

>>>   به آن شخصی که نوشته « پشتون ها اقلا همکینقدر غیرت دارند که از راه انتخاب کرده خود هیچوقت پشیمان نمیشوند۰۰۰»
کدام غیرت او بیغرت های ن... و..... وطنفروش،
مثال های خودت، تنی پاکستان را بد میگفت، ولی مثل سرخم ها رفت خودش تسلیم پاکستان شد، گلاب زوی سور خلقی بود،اما حالا مثل تو ...های نماینده امپریالیزم امریکا یعنی غنی کوچی را مالش سیاسی میدهد۰
نجم الدین فرید مزدک مطابق اقتضای عصر و شرایط خود را تطابق میدهند که هر انسان منطقی باید کند۰ تعجب درین است که شما غول های انفجاری انتحاری چرا کور خود بینای مردم هستید و تا به چه وقت چنین غول و ... باقی میمانید۰

>>>   بسیارغالمغال میکنین خیرت خوباشه ههههه

>>>   بـــه > نجم الدین فرید مزدک مطابق اقتضای عصر و شرایط خود را تطابق میدهند > حالا هم مطابق شرایط خودرابا داغش تطابق دهند ! در دزدی درجه اول از شماست واقعا خیلی دست آورد دارید !

>>>   تنی پاکستانرابد میگفت قسم نظر خودت خودرابا شرایط تطابق داد!!!!

>>>   ای انسان نما، تو اگر فکر میکنی پیوستن به داعش تقاضای عصر و زمان است و نجم الدین و فرید مزدک باید خودشانرا به آن تطابق بدهند، پس تو با این طرز فکرت یک قرن نه بلکه ۱۴ قرن عقب گرا و پس مانده هستی۰ تو با این طرز فکر ات ثابت ساختی که درست گفته اند که اوغان که غول نبود اوغان نیست۰
دزدی را هم که شما به ماستری آن رساندید، از زاخیلوال، فاروق وردک، داووی، گرفته تا اجمل کوچی پسر کاکای تقلب مشر۰

>>>   بلی، تنی چون .... بود، مطابق سویه و کرتر خودش خود را به پاکستان تسلیم کرد و به شرایط روز خودش را خائنانه تطابق داد۰
مطابق اقتضای عصر و شرایط زمان خود را تطابق دادن هم میتواند یا بشکل ا....ن های چون تنی و گلبیدین و گلابزوی و امثال باشد، که به قتل و بدبختی مردم بیانجامد، ویا هم میتواند مثبت، منطقی، و سازنده باشد که با پیشرفت روزگار سازش داشته باشد۰ ولی مشکل در آن است بعضی انسانهای خاص فرق آنها را هنوز هم نمیدانند، چونکه تاحدی جاهل هستند که به جهالت خود افتخار هم میکنند، وحتی تغیر خوردن مطابق شرایط عصر را ننگ میدانند۰
لکه ونه مستقیم پر خپل مکان یم ،،، که خزان راباندی راشی که بهار۰
پس مردم از این موجودات چه توقع داشته باشند؟


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است