شهنواز، اشرار بی فرهنگ را به آغوش کشیده است
 
تاریخ انتشار:   ۱۱:۱۷    ۱۳۹۶/۲/۲۸ کد خبر: 133281 منبع: پرینت

از شما چه پنهان، نگاه بغل کشی جنرال شهنواز تنی، وزیر دفاع حکومت داکتر نجیب با گلبدین حکمتیار این حقیقت را به اثبات می رساند که فساد در سیاست های بعضی از اسلام گرایان و غیر اسلام گرایان را بر سنگ تاریخ به شیوه ننگینی حک باید کرد.

زمانی که این مبارزین اسلامگرا که به نام حکومت سُچه و 100 درصد اسلامی عظیم ترین کشتار تاریخی پس از جنگ دوم جهانی را در افغانستان رقم زدند، همه به یاد داریم تاریخ و مردم افغانستان هرگز فراموش نکرده اند که جنرال شهنواز تنی تنظیم های مجاهدین را اشرار بی فرهنگ و مزدوران ISI خطاب می کرد مردم فراموش نکرده اند که حکمتیار مصالحه ملی با رژیم داکتر نجیب الله را جفا به خون پاک شهدا تلقی می کرد، گر چه خود حکمتیار هیاتی را به نمایندگی داکتر غیرت بهیر و عبدالقدیر کریاب جهت مذاکر به هیات رژیم کابل به رهبری سلیمان لایق به عراق فرستاده بود.

از سوی دیگر همه به یاد دارند زمانی را که حکمتیار شهر کابل را روزنه فساد و کارمندان حکومت داکتر نجیب الله را کمونیست و ملحد می دانست، از سویی دیگر زمانی حکمتیار نیروهای جنرال دوستم را گلم جم و کمونیست و ملحد می گفت بعدا جناب حکمتیار با جنرال دوستم کنار آمد بعد از آن دیگر ملیشه های جنرال دوستم کمونیست ملحد و کافر نبودند.

امروز که لطف و محبت گلبدین حکمتیار را با شهنواز تنی در تصویر دیدم شعارهای دهن پرکن دیروز اسلامی این حقیقت را یکبار دیگر به یادم داد که سیاست پد‌ر و ماد‌ر ند‌ارد‌ و بعضی از سیاستمد‌اران کارکشته خوب بلد‌ند‌ چیزی را به زبان بیاورند‌ که برعکسش را د‌ر د‌ل د‌ارند.

متاسفانه بعضی ها در دنیای کنونی از نام اسلام استفاده سو می نمایند. من بعضی اوقات به این فکرم آیا عملکردهای دیروز این آقایان خوب بوده یا امروز اگر دیروز خوب بوده امروز چرا چنین است و اگر امروز خوب است دیروز چرا مردم را بنام حکومت کمونیستی و ملحد به خاک و خون کشیدند.

احمد سعیدی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
حکمتیار
شهنواز
نظرات بینندگان:

>>>   چنین انسان های که به هیچ چیزی پایبند نیستند. انسان های اند شیطان صفت و درنده که هم خود وطرافیان خود را می فروشند و هم دین و ایمان خود را. الله به دنیا و آخرت جزای شان را بدهد.
میهنوال

>>>   با عرض سلام خدمت محترم سعیدی صاحب و خوانندگان عزیز!
ما همه میدانیم که گاو سیاه است ولی شیر اش سفید. همهٔ ما میدانیم که همهٔ سیاسیون ما اعم از چب و راست مسلمان و کمونیست و... در طول قرن ها و بالخصوص در چهار دهه آخر چه مظالمی نبوده که در حق ما مردم بیچاره اعمال ننموده اند. اگر از حق نگذریم همه ما خواهی نا خواه به نوعی به یکی از این جریان ها وایسته بوده ایم. و به شکلی، یا مستقیم و یا غیر مستقیم، در این جنایات گنهکار هستیم.پس راه حل چیست؟ آیا هنوز آن راه سابقهٔ ناکام را ادامه بدهیم؟ آیا هنوز طبل نفی یکدیگر را هرچه محکمتر بکوبیم. متوچه باشید که ما یکی دو نسل اخیر هیچ گونه جوابی به نسل های آینده نخواهیم داشت. و تاریخ قضاوت خویش را در حق ما به مثابه نسل .... خواهد نمود.
متوجه باشید در جنایات این چهار دهه اخیر نه تنها آقای حکمتیار مقصر است بلکه همه رهبران ما به شمول ما همه مقصر هستیم. و متوجه باشید که تاکید بیشتر جنایات به پای حکمتیار باعث برائت دیگران نشود.

>>>   زمان ثابت ساخت که کلبدین حکمتیار کدام راه و هدف مشخصی ندارد بلکه راهش فقط جاه و مقام وچوکی است و هر وسیله ای که او را به مقام و جاه برساند ازان استفاده میکند حتا اسلام برایش وسیله رسیدن به امیال و آرزو های لجام گسیخته اش میباشد و در طول این کار و پیکار خود را به دامن سی آی ای و همچنان آی اس آی افگند ولی همواره به ناکامی های پی در پی مواجه بوده است وبلاخره تسلیمی حکمتیار به دولت نیز ابتکار خودش نبوده بلکه دستور آمریکا و پاکستان اورا مجبور به توافق وتسلیمی به دولت ساخت

>>>   یگان بی منطق که بوی از برنامه صلح را نمیدانند که صلح بکی ایا صلح با دوست ویا صلح با دشمن ومخالف اگر حکمتیار در حخالفت با دولی قرار داشت هم بالایش اتهامات وارد میشد واگر از در مذاکر وارد صلح شد باز هم بالایش اتهمات صورت میگیرد واگر فردا طالبان اماده مذاکره با دولت گردند همینطور بالایشان تبصره های گوناگون صورت میگیرد واکنون طالبان که در مخالفت قرار دارد زیاتر بالایشان نظریه های گوناگون صورت میگیرد از این معلوم میشود که یک تعداد احمقان به جز خودشان دیگر هیچ کس را نمیخواهند وحسود میباشند وخداوند خودش میداند که با ایشان چه معامله خواهد گرد
عبد الله از کابل

>>>   درد دل وگفتار یک مجاهد شهید دوست ووطن عزیز افغانستان
برادران عزیز ومجاهدین واقعی اسلام من به یاد دارم که درسال 1361وظیفه ام که دریکی ازفرقه های قوای مسلح وقت بودرابه اساس عقیده پاک رها نموده وبه دل واختیارخویش به صفوف مجاهدین مقدس بعدازرهای از پلچرخی پیوستم که درچتلستان امروزی درشهر پشاورمسکن کزین شدم مدت بعدی به خاطرنفقه عیال وخدمت به اسلام عزیزبه یکی ازتنظیم ها بخاطرکارمراجعه نمودم به مجردیکه عریضه بنده به شعبه کشف رسید ازاینکه من چند یوم درقوای مسلح وقت وظیفه انجام داده بودم تاپه کفروخلقی به پیشانی ام کوبیده شد وتوسط یکی از افسرانی که به همرایم چند ی قبل درهمان غندوظیفه اجرا نموده بود برایم راپورداد که شماراگرفتارمی نماید ازکارخود بگذار بروپیشه ازاد اختیارکن همان بود که پیشه ازاد اختیار کردم در سال 1376 به تنظیم جمیعت اسلامی عریضه نمودم که خوشبختانه در دالاانشا جمیعت اسلامی منحیث مامورقبول شدم بعد ازدوماه به خاطراینکه واقعیت هارامیگفتم ولی اینبار دستگیر ودرشعبه اطلا عات جمیعت اسلامی بندی شدم که خوشبختانه درهمان اول بندی خانه به تضمین یکی ازاعضای بلند پایه ترین عضو جمیعت بعد از چند امضا استاد ربانی که فوتو کاپی اسناد ان تا اکنون نزدم می باشد رها گردیدم باز پیشه ازاد غریبی ومزدوری شب وروزخود راالی 1371 سپری نمو دم که درسال 1371 به کابل عزیز امدم وباز وظیفه رسمی گرفتم ودرخدمت وطن وناموس روز گارخویش را به پیش می برم سوال اینجاست که راستی سیاست پدرومادرندارداگرمی داشت مه بی چاره به کنج بندی خانه که هزاران نفردران کشته شده بود افتیدم ولی شهنواز تنی دراغوش گرفته می شود
دیگراینکه قسم به خدا من مسلمان بودم به کنج زندان رفتم ولی تنی دراسلام اباد خانه برایش گرفته شد مرامی کشتند وتنی مسلمان بود برایش خانه موترداده بود مرامی کشتند وبادوستم پیمان امضا می نمودند برادران عزیز ابتدا اگربه جهاد مقدس من خیانت کرده باشم خداوند لا یزال در روزحشر ازمن پرسان کند ورنه ازتمام انهای که باخداوند لا یزال پرسان کند
دیگر برای انانیکه ما جهاد را نشان دادیم انان امروز کارمندان دولت را کفرمی گوید ابتداازشما یک سوال داریم که برادولت جامعه جهانی کمک می کند ولی برای شما طالبان ونوکران ای اس ای کی کمک می کند شما ازکدام منبع اکمال می شوید سلاح شما ازکجامی شود پول شما ازکدام منبع اکمال می شود اعاشه شما ازکدام منبع اکمال می شود وبلاخره مهمات شما ازکدام منبع اکمال میشود پس شما ها اسلام عزیز را اله خود ساخته مردم غریب وبیچاره رامانند من فریب داده وبرعلیه مردم عزیز ووطن عزیز فریب داده وخودرا برکرسی می رسانید ازاسلام عزیز خربوزه جورنموده وقتی چوکی های انان به خطرمی افتد اسلام درخطر می شود وقتی بالای چوکی وقدرت رسید نه ازاسلام خبری است ونه ازایمان فقط چوکی عالی جناب درخطر قرار دارد پس برادران عزیز انانیکه به عقیده مقدس خود خیانت می کند وباخدای لایزال مکروحیله می کند خداوند رحما ورحیم مکر کاربزرگ است وخداوند لایزال درقران کریم می فرماید ومکرو ومکرالله والله خیر الماکرین من به این عقیده رسیده ام که نمازکه ازپدرومادر خود یادگرفته ام می خوانم دیگر نه به گفتاراین اشخاص که به خاطر چوکی مبارزه می کند فریب نه خورید اگرقبول ندارید بلند منزل های انان را ببنید این بوداستان زنده گی پاک من که ازافسری به مزدورکار ی پنجابی های بی تنبان روزمزد رسیدم باور به خدای که من به ان عقیده دارم اگریک حرف انرا غلط گفته باشم در روزحشر خداوندمنان ازمن پرسان سخت کند
ومن الله توفیق

>>>   این گلبیدین .... برای احراز قدرت هر چه را در دست میگیرد.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است