مسوولیت سرنگونی نظام به دوش مستبدان است
 
تاریخ انتشار:   ۱۱:۱۴    ۱۳۹۶/۳/۱۴ کد خبر: 134049 منبع: پرینت

نظام كنونی محصول قربانی های شما است. آنهايی كه با برپايی استبداد از يک سو از تروريستان برای نابودی كشور و مردم استفاده می كنند و از سوی ديگر؛ سربازان نيروهای امنيتی را ابزاری برای حفظ قدرت شان قرار می دهند و به آنها دستور شليک بالای مردم عدالتخواه را می دهند، نه نماينده‌ مردم اند، نه برای كشور قربانی داده اند و نه اراده‌ خدمت به مردم را دارند.

چند مزدور و بی خاصيتی كه در حكومتداری ناكام شده اند و می خواهند با توسل به خشونت حضورشان در قدرت را تضمين نمايند؛ مزدوران اجير، فرومايه، وطن‌ فروش و مهره‌ های گزيده شده توسط سازمان‌ های جاسوسی بيگانه می باشند كه تعلق خاطر به افغانستان و مردم افغانستان ندارند.

خون شهدای روز چهارشنبه و خون جوانانی كه ديروز به دستور اجيران بيگانه ريخته شد، نبايد هدر برود. بهای خون شهدا را اجيران ارگ نشين و مهره‌ های خبيث و جاسوس بايد بپردازند. نبايد اجازه داد كه حركت عدالت خواهانه اين‌ بار نيز سركوب شود.

اگر اجازه داديم كه كانتينر سالاران باز هم بر عدالت‌ خواهان چيره شوند، بعد از آن گلايه از خود داشته باشيم كه ايستادگی نكرديم و فرصت داديم كه سياهی بر ما حكم‌ روايی كند. نظام كنونی محصول قربانی های ما است. ما صاحب اين سرزمين، ميراث داران تاريخ و فرهنگ اين كشور هستيم. ما نبايد عقب‌ نشينی كنيم، اين‌ بار عقب نشينی به مرگ هميشگی ما تمام خواهد شد.

با حضور پرشور در خيابان، صدای عدالت باشيم، فرياد مادرانی باشيم كه خون فرزندان شان به خاطر عدالت ريخت و فرياد كسانی شويم كه هر روز قربانی می شوند. از ياد نبريم كه ما فرزندان همان قهرمان‌ هایی هستيم كه متجاوزان سرخ را زمين گير كردند و از مرده‌ های سياه انديشان طالب كوه ساختند. ما ميراث‌ داران قهرمان‌ های تاريخ معاصر كشور می باشيم، ما هستيم كه در افغانستان دولت وجود دارد.

ما بايد ثابت بسازيم كه همانطوری مبارزات مسلحانه را بارها برده ايم، در ميدان سياست و كارزار مدنی نيز پيروزی از آن ما است. مردم ما برای اعتراض مسالمت آميز به خيابان ريختند، دست به خشونت نبردند. آنهایی كه سالم ايزديار جوان و ده‌ ها جوان ارزشمند ديگری همچون او را كه با دستان خالی برای دادخواهی به خيابان آمده بودند، شهيد ساختند بايد پاسخ عملكرد شوم و جفای نابخشودنی شان را بچشند.

ما از خون قربانيان مان نمی گذريم. ما در ميدان هستيم. ما همه ايزدياريم!

خواست ما مشخص است: حنيف اتمر، استانكزی، گل نبی احمد زی، وزير داخله و سرپرست وزارت دفاع بايد بروند كنار! اگر اين خواست كوچک برآورده نشد، مسووليت سرنگونی نظام به دوش مستبدان خواهد بود!

عقاب هندوکش


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
کابل
ایزدیار
نظرات بینندگان:

>>>   لطیف پدرام در خیمه:
این روز ها کنفرانس کابل دایر می شود.حکومت تلاش دارد به خاطر این کنفرانس خیمه را برچیند. سه روش را فکر کرده اند.
1-استفاده از نیروهای دولت و همین ترتیب ماشین های آب پاش برای برچیدن خیمه به بهانه ی شستشوی شهر یا استفاده از نیروهای نظامی.
2-جمع کردن یک عده اوباش به وسیله ی عوامل دولت زیر نام حرکت مردمی.
3-استفاده از عوامل نفوذی شورای امنیت و تطمیع برخی از افراد ضعیف به وسیله ی پول، یا وعده ی وظیفه در داخل خیمه.
اما ما مصمم هستیم که تا رسیدن به اهداف نهایی،تغییر کامل سیستم مبارزات ما را ادامه بدهیم و خیمه را بر افراشته نگه داریم.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است