جنرال مراد، از قهرمانی تا مقابله با مردم
اعلام غیرشرعی بودن برکناری اتمر از سوی شورای علما که به دلیل وابستگی حتی انتحاری را حرام نمی دانند دور از انتظار نبود اما صف کشی قهرمان نبرد قندوز در برابر خواست قانونی مردم چه خواهد بود: مرگ امید 
تاریخ انتشار:   ۱۱:۱۵    ۱۳۹۶/۳/۲۲ کد خبر: 134402 منبع: پرینت

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)،جنرال مراد مراد در بازپس گیری ولایت قندوز به قهرمانی برای افغانستان بدل شد، جنرالی که در روزهای دشوار نبرد با طالبان توانست باردیگر امید را در دل مردم بارور کند.

اما در کشوری که قومیت حرف اول را از سیاست گرفته تا زندگی جاری می زند نه حکومت تاب تحمل قهرمان پروری در میان قوم های غیر پشتون را دارد و نه اجازه تداوم چنین افتخار آفرینی هایی را می دهد.

در این میان رهبران و بخصوص افرادی که تبدیل به نمادی از قهرمان در میان مردم شده اند باید بسیار هوشمندانه با دوراندیشی در سیاست سعی کنند که مغلوب دسیسه های حکومتی نشوند که مبنا را بر قوم گرایی و انحصارطلبی می داند.

در روزهای که اعتراض های مردمی فضای شهر کابل را پس از خونبارترین حمله کابل به نمادی از دادخواهی بدل کرده است، صف کشی های حکومتی و وابستگان به حلقه خاص ارگ در برابر آن، یادها را به سمت دوران حاکمیت طالبان می برد.

همواره حکومت برای ایجاد تفرقه و کنترل قدرت در میان قوم و یا جناح ها از چهره ای خاص از دل آنان موجب چند دستگی می شود تا همواره قدرت برای قوم پشتون حفظ شود تا رسیدن به رویای کشوری پشتونیزم.

نشانه های قومیت در کنار قهرمان برای فردی جز قوم پشتون هیچ گاه به مذاق رهبران و سران این حکومت خوش نمی آید و انتصاب جنرال مراد مراد که همواره در کنار هر افتخار وی، قومیت هزاره نیز به چشم می آید به عنوان معاون ارشد امنیتی وزارت داخله، همان سیاست کنترل ارگ بر قدرت گیری دیگر اقوام می باشد.

نمود آن را می توان در موضع گیری این جنرال میدان جنگ در برابر معترضان کابل دید که این عمل را غیرقانونی خواند و گفت: اگر خیمه های تحصن برداشته نشود دولت علیه آنان اقدام قانونی خواهد کرد.

هرچند وظیفه جنرال مراد پیروی از حکومت می باشد اما در کشوری که قومیت در آن پررنگ می باشد و اعتراض ها همواره از سوی اقوام در اقلیت صورت می گیرد باید گفت که نباید جنرالی چون وی در برابر اعتراضی که در قانون اساسی حق هر شهروند است در برابر مردم خود قرار گیرد.

زمانیکه رییس جمهور در پشت دیوارهای ارگ پنهان شده و هیچ اعتنایی به خواست معترضان ندارد، حلقه خاص ارگ با سو استفاده از افرادی چون جنرال مراد و توسل بر فتواهای شورای علما سعی در اعمال دیکتاتوری بر مردم دارد.

جدای از اینکه شورای علما با غیرشرعی خواندن برکناری مشاور ارشد امنیتی نشان داد که به جای آنکه وظیفه اصلی خود را ایفا کند از دین برای سمت و سوهای جناحی سود می برد اما موضع گیری جنرال مراد نه تنها مردم را بی اعتماد تر به رهبران خود حتی در میدان های جنگ کرد بلکه نشان داد که این حکومت همچنان در خواب دیکتاتوری به سر می برد و هیچ بویی از دمکراسی و حقوق مدنی نبرده است.

بیشمار از رهبر جهادی گرفته تا چهره های خاص از میان اقوام افغانستان در دسیسه های حکومت به حداقل امتیازها راضی و زمینه سقوط اجتماعی و سیاسی خود را هموار کردند، مقام های چون عبدالله، جنرال دوستم، محقق، اسماعیل خان و ....

و حال در روزگاری که میدان های جنگ نیاز شدید به مقام هایی چون جنرال مراد دارد تا بار دیگر مردم جدای از قومیت دلخوش رهبری باشند که در برابر طالبان به مانند یک قهرمان به نبرد می رود نباید شهروندان شاهد حضور همان جنرال در برابر خواست مشروع خود باشند.

از شورای علما که حتی انتحاری را قاطعانه حرام اعلام نمی کند اما به دلیل وابستگی ها برکناری مقامی ضعیف و ناکارآمد را غیرشرعی می خواند، دور از انتظار نیست اما از رهبر نبرد قندوز چنین موضع گیری در برابر مردمی که از وی یک قهرمان ساخته بودند چه خواهد بود: مرگ امید و عمق بی اعتمادی ها!

کد (18)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
جنرال مراد
حکومت
نظرات بینندگان:

>>>   صد آفرین به جنرال مراد این ولگردها اوباش را باید سر کوب کرد تا در آینده به جاسوسان کشور های بیگانه درس عبرت باشد.
زلمی

>>>   وزارت داخله آنقدر میراث فساد از جنگ سالار ها باقی مانده که مراد در ده سال هم پاک کرده نمیتواند چون چند غاصب واختلاس گر به نوبت وزیر داخله بوده اند -قانونی -ضرار- بسم الله- مجاهد -

>>>   دل ما خوش بود که یک قهرمان در قرن 21 مربط ملیت زحمتکش هزاره شده است. اما این قهرمان هم پچک و کاغذی از آب برون برآمد.

وای برما که از دست ماست. همه تطمیع و اجیر شدند.
حالا این بینی بریدگی دگر را ببینید! خلیلی هم رییس مذاکره با تروریست ها-اجیر بیرقی و روی سیاه تاریخ شداست.

بیایید از رهبران جوان جنبش روشنایی بی امان دفاع کنیم و این جنبش را با سایر جنبش های مردمی چون رستاخیز تغییر پیوند استوار دهیم.
مردم افغانستان پیروز می شود
پیروزی از آن ماست

گلا جان

>>>   دلیل از بین رفتن مردم وارد شدن خسارات همه نتیجه تنبلب وغفلت شرکت انحصاری پنشیر وردک است که سابق بنام امنیت ملی یاد میشد ، در زمان نجیب که این کمپنی اداره رسمی حکومت بود از هرموضوع که توسط آی اس آی طراحی میشد اقلا از ده شش آنرا کشف وخنثی میکردند
اما از روزیکه کرزی صاحب آنرا به سکتور خصوصی سپرده بجر مصرف دالر های امریکا اختطاف سرقت مسلحانه ودسیسه سازی رای مردم کاری دیگری ندارند
جناب رئیس صاحب جمهور باید دوباره این شرکت انحصاری را ملی بسازد
ر

>>>   مراد قهرمان نبوده ونیست اویک ....برای ارک است ودراینده ارک ازاواستفاده خواهد کرد
یاران ابوذر

>>>   همه افغانها برادران مسلمان یکدیگر اند ولازم نیست که موضوعات لسانی وقومی را را به کسانیکه میخواهند مردم از هم جدا بسازد باید اجازه ندهند در بین شان درز کند واز مردم افغانستان یک امت واحد جور بسازند وکسانیکه تبلیغات زهرآگین میکند باید هر فرد مسلمان افغانستان جواب دندان شکن بریش دهد ونگزارند آله دست بیگانهکان شوند ،احتسابات ومزایره به ضد. بی عدالتی کار نیک است اما کوشش شود به مردم بیگناه آسیب نرسد ،باید همه چیز از راه مفاهمه ومذاکره وشورای اسلامی حل گردد
عبدالله ریحان

>>>   آقای جنرال مراد باید بداند در صورتیکه در بین قوم خود جای نداشته باشد در بین قومیکه در طول صدها سال دشمن مر دم هزاره بوده هیچ جای نخواهد داشت ووعدههای غنی فقط کلاه گزاشتن در سر کسانی است که فریب می خورند واگر آقای مراد از عقل کار بگیرد نباید بروی مردم تیغ بکشد .پشتبانی از غنی یعنی سرنوشت دوستم.

>>>   گروهیکه بعد چهارشنبه خونین بصورت فرمایش راه جاده های شهر کابل را در پیش گرفت و روزهایی را منحیث سخنگویان عناصر معلوم الحا و فرصت طلب چون لطیف پدرام، ضیا مسعود و تیم جمعیت اسلامی ایفای وظیفه نمودند، سرانجام با برپا نمودن خیمه ها در جاده های شهر کابل و مزاحمت به مردم عام، نامشان را (رستاخیز تغیر) نامگزاری نموده خواهان امتیازاتی شده اند.
این گروپ که هدفش از همان ابتدا نشخوار نمودن کلام عضم ناشدۀ فاشیستان تیپ پدرام بوده است، بزرگترین شعارش از تغیر نظام سر انجام برکناری تعدادی از شخصیت بوده است! این هدف شان قبل از اینکه یک هدف ملی باشد، واضحاً یک حرکت تبعیضی بوده و نتیجه ایکه تا کنون بجا مانده ایجاد مزاحمت به مردم و مختل ساختی زندگی عادی شهریان بوده است.
این گروه از طرف روز مصروف مشوره گیری با سازماندهنده گان شان بوده و بعد شام در وقت افطاری مفت از کیسۀ عناصر معلوم الحال به خیمه ها باز میگردند، برای درشت نشان دادن تعدد شان در خیمه ها، افراد معتاد زیر پل های کابل خوبترین منابع انسانی این گروه میباشند.
این گروه بظاهر عدالت خواه، آلۀ دست شکست خورده های وقت منجمله جمعیت اسلامی بوده که هدف اصلی آن زمینه سازی برای چور و چپاول مجدد دارایی ملت است. اما این گروه کور خوانده اند! دیگر زمان آن گذشته است که آنچه بخواهند انجام بدهند، سرافگنده گی نصیب شان باد
میهن زرغون

>>>   جنرال مراد.
به شما توصیه میکنم دست از حمایت این دولت تکقومی بردار و خدمت به این دولت فاشیستی که اقوام خودت را به بهانه های مختلف انتحاری میکند فاییده ندارد.یادت باشد که یک روزی خودت را هم انتحاری خواهد کرد. چرا که سیاست این دولت فاشیستی حذف اقوام غیر پشتون است.

>>>   اما از رهبر نبرد قندوز چنین موضع گیری در برابر مردمی که از وی یک قهرمان ساخته بودند چه خواهد بود: مرگ امید و عمق بی اعتمادی ها!
جای تعجب ندارد. زیرا به گفته شاعر:
پابند امر حق چو نه ای از وفا ملاف
با خالقت چه کردی که با خلق او کنی
بازماندگان خلق و پرچم همین است برادر این قدر اینها را به هزاره ها نسبت نده
چنرالان امروز که همان خوردضابطان دیروز باشند، دشمنان سوگنده خورده دین و مذهب اند.

>>>   بحث خیلی جالب !
اجمل بلوچ زاده: کسانی که از حکومت در مقابل مردم دفاع میکنند بیاییند وضاحت دهند به چی دلیل دفاع میکنند؟ بخاطری که فساد بیشتر شد؟

>>>   اګرمرد نبردمیبودیک زخم می برداشت
چند ولسوالی بارها دست بدست شد ولی ازآنها مرد نبرآمد وفقط ازهزاره مرد برامد
حسن

>>>   اگر در افغا نستا ن جنگ نباید مراد
را کسی نفر خدمت نمی گیرد افسوس
که در این وطن جنگ است

>>>   Habib Kohistani
در ارگ کی ها تشریف دارد ؟
یک قوم
خلقی پرچمی شعله یی جهادی طالب داعش همه گرد امده با باور سیاسی وسابقه سیاسی متضاد دیروز!
وهرکه ازین وضعیت قوم گرای بستوه امده وبه جاده ها برایت حتمی جمعیتی باشد ولو یک روز هم در جمعیت نبوده حتی در ضدیتش قرار داشته باشد
یعنی هرکه زیر سیطیره ارگ نبود باید جمعیتی باشد وکوبیده شود
حال ای غیر قبیله بخصوص تاجیک های خود خواه این بخود ریشخندی هارا دور نموده وموضوع را درک نماید وهمصدا شوید با عدالت خواهان در غیر ان با سرکوب این حرکت دیگر غیر قبیله زبان های شان باید بریده شود طالب وداعش وتروریزم با لباس های نووسلاح پیشرفته بر فرق مردم بیچاره ما میکوبند
من واقعا متعصب هستم زیرا حقایق گفتن باید تعصب باشد

>>>   تمام بادیگارد های جنرال مراد امریکایی هستند حتی یک افغان هم داخل بادیگارد هایش نیست

>>>   Noori
در کنار هر کانتینر یک خیمه بر پا کنید تا بهانه برای هیچ کسی نباشد

>>>   تكرار يك اشتيبا جبران نا پذير. نه به #چورلمان و نه به #عبدالله! به پيش بسوي يك تغير مركزي!

جمع كردن #خيمه ها يعني جمع كردن آرزو هاي ماست. به سخن ها اعضاي #پارلمان و عبدالله گوش ندهيد، چون اينها هم بخشي از مشكات مردم ما اند!

خيمه ها بمب هاي اتم و سنگرهاي عزت مااند و دوباره خلق كردن اينگونه شتاب و احساس غير ممكن است و اين فرصت را هرگز از دست ندهيم!

در چند قدمي از پيروزي
#رستاخيز_تغيير

>>>   کسانیکه تاجک تاجک میگیویند باید واضح بگویند مقصد شان از کدام تاجک هست؟؟؟
مثلا در زمان امتیال گیری تقسیم چوکی ، عصب اختلاس دزدی پول پشقل گرفتن رتبه های جنرالی تنهاپنشیری های ما تاجک هستند
در زمان رفتن به جنگ وتلفات وقربانی دادن تنها بدخشی وتخاری تاجک است
اینکه حتی یک السوال هم از مردم خود شان نداشته باشند مردم هرات غور بادغیس تاجک هستند

>>>   برادران عزیز ازهمه اولتر ماه مبارک رمضان را برای تک تک شما تبریک عرض میدارم امیدوارم که به کشورعزیزما افغانستان صلح وآرامی بیاید.
ضمناً راجع به جنرال مرادعلی"مراد" هیج وقت درمقابل مردم خود قرارنگرفته ونخواهم گرفت صرف دریک نشت خبری فرمود که بررسی درموردکسانیکه عامل به شهادت رساندن مردم ماه شده شناسای وبه کیفر اعمالش خواهیم رساندچون مرادعلی مراد جنرال فابریکۀنیست که درظرف شش ماه 3 رتبه گرفته باشدوبه دستورکسیکه به اورتبه داده باشداطاعت کند مرادعلی مراد جنرال دولت داکترنجیب الله است مراد علی مراد تا امروز ازمسلکی بودن وتجربه خویش دراین سطح رسیده.
برادرهای عزیز زمانیکه انتقال مسولیت امنیتی ازنیروهای خارجی به نیروهای داخلی درولایت پروان صورت میگرفت جنرال جان آلن فرمانده وقت نیروهای ناتودرافغانستان بیرق ملی کشورعزیزما مارا باحضور وزیردفاع وقت عبدالرحیم وردک وزیرداخله وقت بسم الله محدی وسایر اراکین بلند رتبه دولتی به دست جنرال مرادعلی مرادفرمانده وقت کل نیروهای زمینی ارتش داد وجنرال جان آلن فرمود جنرال صاحب افغانستان راما به تو میسپارم وبه تواطمنان دارم.
زمانیکه مرادعلی مراد ازوزارت دفاع به وزارت داخله تبدیل شد تمام سربازان ارتش با اشکهای گریه آلود میگفت جنرال صاحب مارادرمیدان جنگ دربین دشمنان خون خوار این وطن تنها نگذار وجنرال صاحب میگفت سربازان عزیزشما درقلب من جایدارید ومن هرگزشمارا تنها نمی مانم گرچه نظربه لزوم دید ریاست جمهوری بایددروزارت داخله بروم ولی من ازنوجوانی تاکنون درمکتب ارتش کلان شدم وزنده گی کردم ویک روز درحارج ازکشورم نبودم وتاآخرین روز زنده گی درهر سطح که باشم درکنارشما میباشم.
خالقدداد"قاسمی"

>>>   جنرال مراد علی مراد تنها به وظیفه قانونی خود عمل می کند ، وظیفه او تامین امنیت و تطبیق قانون هست گرچه در کشوری که فساد ، تعصب، قومگرایی موج می زند، انجام چنین وظیفه مهمی برای ایشان بسیار سخت و خطیر می باشد ولی به هر صورت لیاقت و مسئولیت شناسی ایشان قابل تقدیر هست .
اعتراض به ایشان نا وارد هست و هر شخص مسئولیت پذیری بجای ایشان نیز همین کار را می کرد، مطالبات قانونی و مظاهرات حق قانونی شهروندی می باشد ولی نباید از چارچوب قانون و نظام خارج شود و نباید باعث تضعیف نظام و مخل امنیت مردم شود و گرنه در چنین شرایطی به دهه هفتاد و جنگهای داحلی بر خواهیم گشت.
او از غنی یا پشتون حمایت نمی کند بلکه از قانون و نظامی حمایت می کند که طبق ان کنار هم زندگی می کنیم، او نمی خواهد قانون جنگل دوباره حاکم شود.

>>>   کسیکه دروغ میگویدمسلمان نیست تمام محافظین اش از قوم هزاره است ویک نفر پشتون است اگردروغ بگویم مسلمان نباشم لعنت بر دروغ گو.
مرادعلی مراد هیچ وقت درمقابل مردم خود قرارنگرفته ونخواهم گرفت .
چون مرادعلی مراد درشش ماه 3 رتبه نگرفته اگر مرادعلی مراد درشش ماه 3 رتبه میگرفت مه هم باورمیکردم که شاید کسیکه به اورتبه داده ازاوطاعت خواهد کرد چون مرادعلی جنرال دولت داکترنجیب میباشد من خودم ازقوم پشتون هستم ازخوست ولی مرادعلی مرادتنها جنرال واقعی این سرزمین است نه مثل دیگرجنرال های جهادی که ازحزب های سیاسی خود رتبه گرفته باشد .
گلا خان "تنی"

>>>   کسیکه به مرادعلی مرادتوهین وتهمت میزند با آنهائیکه درکندوز،هلمند،بدخشان وبغلان اموال مردم را تاراج وبالای ناموس شان تجاوز کردن هیچ فرق ندار د .
چون مرادعلی مراد بود که دشمنان خون خوار وقسم خورده وطنم را نابود کرد ودیگر کسی هم نبود که حاضر شود کندوز را ازچنگ وحشی ها پس بگیرد.

>>>   مردم به مراکز تصمیم گیرنده نظامی و سیاسی اعتماد ندارند که حتی امنیت مراسم جنازه شان را نمیتواند بگیرد.

>>>   از شورای علمای وابسته به اشاره ارگ دیگر چه انتظار !
مگر این ملت حق زندگی آرامش صحت کار غذا اعتراض مظاهره ....ندارند یا اینکه اگر طالب ایزار بند دار نکشتند ایشان را طالبان نکتائی دار ارگ بکشدشان را .
نمیدانم این شورا به کدام کار اتمر خادیست جاسوس انگلیس که نه به دین فرهنگ عقیده این ملت حرمت دارد ونه به ... بازی خوده .
فقظ علمای درباری خواسته اند معاش شان قطع نگردد.
غازی کابل

>>>   مخالفان رستاخیز، منتظر تانکر بعدی اند.
اعتراض و ايستاده گي براي اصلاحات در افغانستان به اندازه يك جنگ جهاني مشكل و با درد سر همراه است!
براي مردمي بايستيد كه ارزش كارتان را بفهمند نه براي مردمي كه انتظار تانكر بعدي را دارند...
منصور موحد

>>>   تمام بادیگارد های جنرال مراد از سربازان ارتش ملی است یک پاکستانی هم نیست

>>>   جنرال مرادعلی مرادقهرمان است
به شیر مادرش رحمت

>>>   حالا صبر میکنیم که جنرال مراد با وجدانش چطوری قضاوت میکند .مثلا با یک مقام وچوکی که برایش واگذار شده ارزش قائل است و ویا آنچنان که قبلا به مردم اهمیت میداد وبا مردم زمزمه می کرد ارزش قائل است . البته جنرال مراد خودش هم متوجه شده . این پست عمالی که از طرف ارگ نيشنان به وی تعلق گرفته .ده ها گیره کور که داخل هر کدامشان ده ها شیطنت کاری وهدف های شوم پنهان شده که توسط همین جنرال به اجرا گذاشته میشود .البته جنرال هم مجبور است این دستورات پلید را انجام دهد اگر نه باید مثلی دوستم وذلفقاري خانه نیشن بشوند

>>>   مګر آقای مراد درکندوز کاررا ازپیشبرد یابناحق لقب قهربانل برایش داده میشود

>>>   اگر با سوادان ما چنين باشد كه نظريات خود را نوشته نموده اند از بيسوادان چه گله

>>>   بنده نام جنرال مراد علی مراد را شنیده بودم و بعد از جنبش روشنایی با ایشان بیشتر اشنا شدم و فرد نظامی مورد علاقه ام است. و بنده به ایشان توصیه میکنم که بلایی که ارگ بر سر محقق اورد ، ایشان مواظب باشند که خدای نکرده گرفتار همان دام نشوند.
دلیل عزیز شدن ایشان این بود که از مردم حمایت کرد ، برای عزیز بودن به حمایت از مردم ادامه دهد بدون در نظر گرفتن قوم و ....
( همایون ضمیری از ولسوالی جاغوری ).

>>>   مردم افغانستان از جنرال مراد حمایه کنید ودر غیر آن به یک گل بهار نمی شود . زره


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است