مسعود: تکلیف مردم و دولت باید روشن گردد
 
تاریخ انتشار:   ۱۱:۴۳    ۱۳۹۶/۳/۲۷ کد خبر: 134640 منبع: پرینت

همین که به کابل رسیديم، فاجعه دیگری در مسجد الزهرا قربانی بیشتر گرفت و حاجی رمضان از چهره های خیرخواه و وطندوست کشور همراه با 5 تن دیگر به شهادت رسیدند، افسر جوان محمد صالح نوابی که به قیمت جان خود از ورود انتحاری به داخل جماعت و قتل عام نمازگزاران جلوگیری کرده بود، خود نیز جان باخت.

طی دو هفته اخیر از هفته اول ماه مبارک رمضان با وقوع تراژدی چهارراه زنبق که به روایت های متعدد بیش از صدها شهید و زخمی برجا گذاشت تا اعتراض های مدنی علیه این جنایت هولناک که با تیراندازی نیروهای امنیتی، جمعی از جوانان رشید و تحصیل یافتگان آگاه کشور در راس محمد سالم ایزدیار به جمع شهدا پیوستند و به تعقیب آن فاجعه که در مراسم جنازه ایزدیار با جابجا شدن فورى سه تن از گماشتگان انتحار و انفجار، باعث شهادت جمع دیگری از جمله عالم جید مولوی صاحب محمد جلال، فرزندان پاکباز دوران مقاومت هر یک قوماندان نورالدین و قومندان فتاح انجامید، تا امروز که خبر شهادت دگروال عبدالروف صمدزاده، از افسران صدیق کشور را در هلمند شنیدیم، همه اش موج خون و آتش و ترور را می رساند که دامنگیر مردم و کشور گردیده است.

روی هم رفته طی این دو هفته غیابت ام، فضای کابل به یکبارگی چنان تغییر کرده است که از هر گوشه و کنار آنچنان فریاد یاس و ناامیدی بلند است، تو گویی طی مدت 15 سال، این تروریزمی که جهان بخاطر ریشه کن کردن آن به اینجا آمده بود، بگونه ای ریشه دوانیده است که تار و پود دولت را مانند موریانه خورده و امنیت روانی مردم را کاملاً از بین برده است.

برای مهار این موج ترور و خشونت و خون و آتش، از هـمه اول تر باید تکلیف مردم با دولت روشن گردد تا مردم از پشت سر، از عقب جبهه و از ناحیه حکومتگران و رهبران مطمین شوند تا اینکه گام های بعدی برداشته شود. با لجاجت رهبری حکومت به ادامه این روند، آخر اين جاده خونين جز به تباهی مردم و کشور به هیچ جای دیگری منتهی نخواهد شد.

احمدولی مسعود


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
انتحاری کابل
مسجدالزهرا
نظرات بینندگان:

>>>   بنظرمسعود صاحب تابه برادرشان چوكي خوبي داده نشود هيچ امكان امنيت وجود ندارد هههههههههههه

>>>   آقای احمدولی خان مسعود! با اظهارات تان در فوق چنان مینمایانید که آسمان کابل در دستان شماست که با غیابت 15 روزۀ تاد بر فرق باشنده گان این شهر فرود آمده است! جناب محترم! این همه بدبختی ایکه دامنگیر این مردم شده است، در نصفش شما و دار و دستۀ جهادی تا شریک استید! بلی شما دارین تنها از کابل حرف میزنید و باقی ملک گل و گلزار است!
آقای مسعود! این مردم چهار دهه است که چنین رنج را متحمل شده است، شما فقط در پانزده روز غیابت تان متوجه شده اید، این مردم همه روز توسط انتحاری کشته میشود و به فرمودۀ شما در پشت سر انتهاری دستانی وجود دارند اما این مردم هر روز اختطاف هم میشوند که در پشت سر همه اختطافها مجاهدین سر بکف پنجشیری قرار دارند! مردم کابل روزی را شاهد نیستند که در آن یک وقعه صورت نگیرد و 99 در صد واقعات دزدی، اختطاف، چپاول و جرمهای جنایی دیگر توسط همین مجاهدین عمدتاً شورای نظار بوقوع میپیوندند!
فکر نکنید که در پانزده روزیکه شما حضور نداشتید، قبل از آن آب در شکم ماهی در کابل شور نمیخورد! شما مردم را به گروگان نگیرید، مردم با دولت کدام مشکل ندارد، این شما استید که نگران از دست دادن مقام و منزلت تان استید که برای همین مردم را علیه نظام تحریک نموده اوئضاع وطن را بیثبات میسازید! لطفاً مردم را غرض نگیرید، فقط تکلیف خود را با حکومت معلوم کنید، تکلیف مردم با حکومت معلوم است.

میهن زرغون

>>>   واقعآ مسعود ها تکلیف خود را روشن میکنند یا تکلیف مردم را

>>>   ارین اریا
وقتیکه دارندگان شناخت کارت پاکستانی شما را توهین میکنند خیلی خوش میشوم
چرا که انها با همه میهن پرستان همینگونه برخورد دارند

>>>   من با اين نوشته كاملن موافق هستم

شایعه پخش میکنند که جمعیت پشت رستاخیز تغییر است. کدام جمعیت؟ ظاهرن سال ها است که ما " جمعیتی" زیاد میبینیم اما " جمعیت" نه. "جمعیت" زمانی یاد سران پراکنده و شکم گنده آن می آید که بتواند فروخته شود...بتواند آنها را دوباره به چوکی برساند.
جوانان را به " چوک" میکشانند تا خود به " چوکی" برسند و بعد با کارت های دیگر ( قوم ، علایق بیرونی و...) بازی کنند و بیرق جمعیت را دوباره در پسخانه های خود بمانند.
جمعیت اگر میبود بحران کنونی در نظام پدید نمی آمد. مگر همین ها خود در دو تیم نبودند. مگر حزبی که مدعی داشتن قدرت حزبی و مردمی است توانست رهبر خود را حفظ کند؟
غنی احمد ضیا مسعود را با لگد از ارگ کشید و آب از آب تکان نخورد. دلیل اش " قوت غنی" نیست " ضعف جمعیتی ها" است...ضعف جمعیتی های بدون جمعیت!
اگر عبدالله را نمایندهء جمعیت میدانستند چرا ضعیفش کردند؟ اگر میگویند ما ضعیف نکردیم چگونه یک نفر (عبدالله) توانست اینقدر بازی کند یا حتا بازیچه شود؟ اگر جمعیت واقعن " حزب" بود استراتیژی داشت؟ اصلن کاری کرد؟ فقط قوماندان های جمعیتی بودند که خواسته های خود را مکرر مطرح میکردند...خواسته های شخصی...همین خواسته ها آنها را تشلهء میدان سیاست ساخت.
من بدین باور استم که تا طالب هست...تا حزب اسلامی است...جمعیت و وحدت و جنبش نیاز جدی به بازسازی و تعریف مجدد دارند. برندهء میدان امروز برندهء میدان جنگ نیست؛ برندهء میدان سیاست است. مگر اینها یک بار فکر کرده اند که چرا همیشه برندهء جنگ اینها بوده اند اما وقتی نظام ساخته شده است مخالفان آنها " حاکم اصلی" بوده اند؟ دلیل سادهء آن این است که اینها از بس " زورباور" اند هماره قوماندانان آنها " رهبر سیاسی" هم میشوند! چند بار دیده اید که در طرف مقابل آنها این اتفاق بیفتد؟
نبود قوت سیاسی سبب میشود پیروزی های نظامی آنها به ناکامی سیاسی شان بیانجامد.
جمعیت اگر نتواند " نو" شود..." حزب" شود و قوماندان هایش به سیاسی هایش تمکین نکند یک پلنگ پوقانه یی خواهد بود. پلنگ پوقانه یی چه باشد که بتواند موج های مردمی را شکل دهد و هدایت کند.
جمعیتی ها باید از مسعود یاد بگیرند...فرماندهء نظامی بود اما هرگز تصمیم سیاسی را خودش نمیگرفت...هرکس میگوید " میگرفت" دروغ میگوید...مسعود از دوستان کتابخوانش ، از سیاسی های جمعیت و حتا سیاسی های غیر حزبی مشوره میگرفت...حتا به مخابره چی اش میگفت : تو چه میگی؟

داكتر حامد

>>>   قيامت است، كسي كه ميكشد نميفهمد براي چه مي كشد و كساني كه كشته ميشوند نمي فهمند براي چه كشته ميشوند.

>>>   اگر یک مقام بلند میداشتید هیج مشکل نبود. حیف که 90 درصد ملت بی خبر عمدآ خود را در خریت زده و نمیداکند که هیچ رهبری بخاطری ملت صدا بلند نمیکند. چی زمانی مردم با منطق و با شعور خواهید داشتیم

>>>   مردم تاجیک بخصوص حزب جمعیت امروز دریک جایگاه ضعف مطلق قرارگرفته ودرمقابلی پشتون ها دریک اقلیت مطلق خود رااحساس کرده وتازه کم کم درد ومظلومیت هزاره وازبک را احساس میکند، امیدوارم که تاجیکها ازغرورکاذب وخود خواهی ها خارج وبه واقعیت امروزافغانستان بیندیشند. همین اشتباهات تاجیک هابود که حکمتیار واردکابل شد وباورود آن خط بطلان بر افکار بلند پروازانه تاجیکها کشیده شد، امروزحتی یک طفل میداند که اقلیت ها بدون اتحاد به حق خود نخواهد رسید. این اتحاد بدون صداقت تاجیکها امکان ندارد، زیرا پای این مردم درمیدان صداقت میلنگد.

>>>   همو گپ برادرتان درست برآمد که گفته بود با پس کردن من از دولت در وطن اغتشاش خواهد شد.

>>>   اقای مسعود بهتر است که دیگر فریب فاشیستها را نخوری. و برای متحد شدن دوباره حزب جمعیت و همراه نمودن اقوام دیگر در مقابل سران فاشیستی ارگ دست بکار شوید.

>>>   گفته های جناب داکتر صاحب حامد واقعیت است.
حزب جمعیت باید خودش را جمع و جور کند در غیر شکار توطیه های کلانی داخلی و خارجی میشود ، آنگاه تمام ارزشهایش از بین می رود.

>>>   کوچولوی دوست داشتنی
تو با فهمیدن وارزیابی شرایط کنوی خیلی زمانی فاصله داری وکوشش کن شوق پدرات را نکنی چراکه این جاده خیلی پر خطر هست اندکترین اشتباه سرات را زیر بالت میکنن همین دوست های ندیک شما
مثل که قبله گاه را همین دستان نزدیک پدرتان به همکاری تروریستان سرپدرتان را زیر بال ایشان نموداینها که امروز بالای سر شما دست میکشند همه اینها اهداف خودرا تعقیب مینمایند باید هوشیار باشید مخصوصا انهاییکه بشما تحرکات قومی لسانی وزبانی را درذهن شماترزیق مینمایتد اینها دشمن درجه یک شما مردم ما خاک ما میباشند وپدرات را نیز همین نوکران خارجی به ظاهر دوست دردام که ساخته این نیرو های شیطانی از قبل اماده شده بود گیر امد وخودات هم اقدر پخته نشده یی که درمورد تصمیم بیگیری بیگذار درمورد مردم خود مردم تصمیم بیگیرند اینها همه دام هست که توباید دراین دام اسیر شده ومقام ومنزلت پدرات را توسط تو با خاک یکسان نمایند وبخود شما بهتر معلوم هست که اطرافیانکه همیش از زاویه تعصب صحبت مینمایند مگر به فکر خدا خاک ایمان ومردم هستند صرف برمحورمفادات شخصی خوددایم فکر مینمایندوشما میتانید بخاطر خدا ومسولیت که دربرابر خلق خدا واین مرزوبوم دارید تحقیق نمایید که اینها که امروز سرمایه دارترین اشخاص کشور حتی منطقه گردیده اند وسرمایه های هنکفت وبیشمار که درکشورهای عربی وکشورهای اسیای میانه سرمایه گذاری نموده اند از کجا بدست اورده اند قبله گاه شما جی دارد من یقین دارم که شاید یک حویلی برای زنگی کردن هم برای شما نگذاشته هست چرا که خاین نه نبود مگر اینها که به ظاهر دوست ودرباطن دشمن شما واین سرزمین هستند به حرفهای پوچ وبی مهتوای اینها گوش فرامده واینها از شخصیت شما وقبله گاه شما میخواهند منفعت شخصی بیبرند
متباقی اش را خود شما میدانید
وما علینا الاالبلاغ
محمد کبیر(اندرابی)

>>>   این مسعود بی وجدان تا زمانیکه معاون رئس جمهور بود هیچ کار نمیکرد وقتی از قدرت بیرون شدباز دست به تخریب دولت می زند یک زره شرم برایت خوب است

>>>   محترم غ و محترم ع هرچه عاجل برای میراث خوران حق داده شود در غیر ان فضای افغا نستان با نبود ایشان در قدرت مکدر خواهد بود احتما ل ان می رودافتاب طلوع نکند و اگر طلوع هم بکند امکان ان می رود با نداشتن قدرت ال مسعود افتاب غروب نکند هر چه عا جل اقدام نما یید در غیر ان به یک فاجه بزرگ رو برو خواهید. والسلام.

>>>   اینجا گپ تاجک و پشتون و هزاره و ازبک به هیچصورت نیست، اینرا فرصت طلبانی دامن میزنند که در خریطۀ سیاست شان چیزی باقی نمانده است! اینجا جنگ قوتها برای منافع است ولی عوام عمدتاً بیسواد را همیگونه فریب میدهند، اینجا جنگ طبقات است اما قوتهای ارتجاعی اختلافات قومی و زبانی را بر این جنگ روکش مینمایند! متعصبین قومی در واقع غلامان حلقه بگوش ارتجاع اند که مبارزۀ برحق طبقاتی ملت افغانستان را چهرۀ قومی میدهند و این خدمتی است به امپریالیزم جهانی.
.... بر فرصت طلبان و شرر اندازان قومی و زبانی در رأس تنظیمهای...
م.ز

>>>   صد وصد افسوس به تو. وبرادرات ضیآ مسعود ،از احمد شاه دو برادر بی اعتبار بی انضباط چپاولگر ،از زمان سفارت افغانستان در فرانسه وتا الحال چقدر پولها را یغما برده اید ،اگر واقعآ وجدان نارام ندارید باید حسابی دهید ،حالا که از قدرت فاصله گرفته اید جنجال بالای جنجال خلق میکنید.
آن برادرانیکه برادر دیگر خود فاشیست و. به کلمات ناروا یاد میکند. باید بداند که خداوند از این تهمت ها مسلمانان را منع کرده وکوشش نکنید برا در مسلمان خود را بنام والقاب بد یاد کنید بی تفاوت که اگر فارسی زبان هستید ویا پشتون زبان ویا ازبک ویا هزاره ،همه وهمه بندگان خالق لایزال هستید و کوشش کنید که تقوا ودیانت را فراز راه تان قرار دهید.
عبدالله ریحان


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است