از فریب انتخاباتی تا پارلمانی برازنده حکومت
چرا اشرف غنی با وجود نمایندگانی فاسد و وابسته که کرسی های مجلس را برای امتیازگیری اشغال کرده اند باید خواهان برگزاری انتخابات و صرف هزینه های دیگر باشد؟! 
تاریخ انتشار:   ۲۰:۰۵    ۱۳۹۶/۴/۷ کد خبر: 135148 منبع: پرینت

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، انتخابات پارلمان که باید در بهار سال 1394 برگزار می شد بنا به فرمان ریاست جمهوری به تعویق افتاد و پس از ماه ها کشمکش و اعلام تاریخ، سرانجام از سوی کمیسیون انتخابات عنوان شد که در 16 سرطان سال 1397 برگزار می شود.

جدای از اینکه پارلمان برحال برای به سرانجام رسیدن اهداف ریاست جمهوری بهترین گزینه می باشد باید گفت که نمایندگان که حکم قانونگذاران کشور را دارند، جز تعداد محدودی از بی لیاقت ترین افراد و تنها به دلیل وابستگی ها و برخورداری از قدرت و معامله به کرسی مجلس رسیدند.

رد صلاحیت های گروهی وزرا و رای اعتمادهای برنامه ریزی شد تنها گوشه ای از این مجلس وابسته به ارگ می باشد اما اینکه دو تن از نمایندگان مجلس و سنا در رابطه مستقیم با تروریستان در پی انتحاری در صحن پارلمان هستند هم شوکه کننده می باشد و هم نشان می دهد که چرا جای جای کابل در انتحاری خونبار می شود و چنین تروریستان قدرتمند و جنگ سراسر افغانستان را در برگرفته است.

و حال با چنین نمایندگانی که از فساد گرفته تا زد و بندهای سیاسی معطوف امتیازگیری هستند و زیر سلطه ارگ و مقام های ارشد حکومتی قرار دارند به چه دلیل اشرف غنی خواهان برگزاری انتخابات و صرف هزینه های دیگر باشد؟!

فریب افکار عمومی، استراتژی نخ نمای ارگ است که با هر فشاری از داخل و خارج سعی در ابلاغ تاریخ انتخابات می کند در حالی که حتی کوچکترین اقدامات در راستای آن صورت نگرفته و بماند که نه برنامه شناسنامه های الکترونیکی به جای رسیده و نه اصلاحات انتخاباتی.

اگر انتخابات پارلمان در تابستان سال 97 برگزار شود باید بودجه آن تا یک ماه دیگر تعیین شود، شناسنامه های الکترونیک در کل کشور توزیع و اصلاحات انتخاباتی صورت گیرد و حال با وجود اختلاف های شدید در حکومت، جنگ گسترده و موانع بیشمار ارگ بر سر اصلاحات انتخاباتی خود نشان دهنده فریب و گذب گویی های ارگ می باشد که نه تنها مردم را فریب نمی دهد بلکه بر عمق بی اعمتادی ها می افزاید.

حکومتی که بیشتر شبیه به قانون جنگل می ماند تا نشانی از کشوری با قانون اساسی و دولتی مشروع، در یک فرد و یک گروه خلاصه شده و خواهان استفاده از ابراز سرکوب و دیکتاتوری برای فشار بر مقام های مخالف و مردم است تا به اهداف خود دست یابد که چیزی جز انحارطلبی های رهبران پشتون نیست.

رییس کمیسیون انتخابات تنها به اعلام روز انتخابات اکتفا کرده و هیچ اطلاعاتی در خصوص سیستم انتخاباتی و روند نام نویسی رای دهندگان و نامزدان نداده چه برسد به اعلام برنامه ها و مطلع کردن مخاطبان از برنامه های روی دست گرفته.

از سوی دیگر رییس جمهوری که از دل تقلب و معامله به قدرت رسیده و همواره با چشم پوشی بر فساد و معامله گری های مقام و نمایندگان حکومت در مناطق مختلف برای پر شدن صندوق های رای سرمایه گذاری می کند هیچ گاه گامی در راستای به سرانجام رسیدن اصلاحات انتخاباتی بر نمی دارد که آن را می توان در اعمال سلیقه مستقیم اشرف غنی در انتخاب رییس و کارمندان کمیسیون انتخابات دید.

تقلب جز جدای ناپذیر انتخابات افغانستان است زیرا در این کشور قدرت و معامله حرف اول را در رسیدن به اهداف می زند و فساد زمینه آن را فراهم می کند و حال، اگر انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی ها در حکومت وحدت ملی برگزار شود که احتمال آن بسیار کم است باید بحرانی تر از انتخابات 1394 باشد: رکوردی دیگر برای تیم اشرف غنی.

کد (18)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
انتخابات
پارلمان
نظرات بینندگان:

>>>   اگرشناسنامه های برقی، آنچنانکه احدی ویون وطاقت واصولی ولالی وهمفکران شان می خواهند؛ توزیع گردد، بایددانست که بدون کوچاندن اقوام، هویت، تاریخ وتمدن آنان راکشته اند؛ واین صدبارخطرناکتر ار ان چیزیست که اصولی ولالی دربارهء کوچاندن هزاره ها، ازبیگ هاوتاجیک هابیان داشته اند!
پاییز

>>>   این به ما تاجیک ها و دیگر باشنده گان غیرپشتون کشور بستگی دارد که چه سرنوشتی را برای خویش می پسندیم . اگر غلامی را می خواهیم ،باید به فاشیزم اوغانی تسلیم شوییم ، اگر آزاده و سربلند زیستن را می گزینیم ، باید در برابر این دولت فاسد و داره های پلید مافیایی فاشیست های اوغان،استوار بایستیم و از آبرو و عزت و حیثیت خود پاسداری کنیم.

>>>   سخن من همین است که فاشیزم اوغانی ، در راستای حاکمیت مطلقه پشتونی ، در همه عرصه های سیاسی ، نظامی ، اقتصادی ، فرهنگی ، لگام گسیخته فعالیت دارد . فاشیست های اوغان ، مردم غیر اوغان را ، تنها و تنها در چهره و هیات غلام و رعیت و فرمانبر می بینند، نه در هیات انسان های برابر . آنها ، برای خود ، حاکمیت مطلق می خواهند ، فرمانروایی می خواهند ، باداری و برتری می خواهند ، برای ما غلامی و نوکری و فرومایه گی . خواست آنها این است که ما تاجیک ها و دیگران ، باید همه چیز خود را به اوغان ها تسلیم کنیم ، نوکری و غلامی را بپذیرییم و در بدل هر نفسی که می کشیم ، هزاران بار دعای سر اوغان ها را کنیم و سپاسگزار باشیم ، آنگاه همه کار ها درست خواهد شد و مشکلی در اوغانستان - به نظر فاشیست ها - باقی نخواهد ماند !

>>>   فاشیست های پشتون ، سالهای سال ، به سویه ملی و جهانی ، همیشه این دروغ شاخدار را گفته اند که " پشتون ها در اوغانستان اکثریت هستند " . اکنون وقتی که مساله نفوس شماری مطرح می شود ، می دانند که این دروغ تاریخی شان برملا می گردد و اقلیت بودن پشتونها ها به عنوان یک حقیقت انکار ناپذیر در برابر چشمان همگان قرار می گیرد . وقتی پردۀ این دروغ تاریخی شان دریده شود ، خیلی دروغ ها و برنامه های شیطانی دیگر شان نیز هیچ می شوند. فاشیزم اوغانی همه برنامه های شیطانی خود را بر اساس همین دروغ تاریخی توجیه می کند : چون اوغان ها اکثریت هستند ، نام کشور باید " اوغانستان " باشد . چون اوغان ها (پشتونها) اکثریت هستند ، حاکمیت سیاسی و اقتدار اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی باید در دست پشتون ها باشد. چون پشتونها اکثریت هستند ، سرود ملی باید پشتو باشد . چون پشتونها اکثریت هستند ، زبان ملی کشور باید زبان پشتو باشد . چون پشتونها اکثریت هستند ، همه نماد ها و شناسه های کشور باید پشتونی باشند . چون پشتونها اکثریت هستند ، باید خود شان حاکم ، زبان شان حاکم و فرهنگ شان حاکم ، باشد . پشتون را " اکثریت " نشان دادن ، یک مساله ای بسیار حیاتی و بسیار اساسی و یک مساله مرگ و زنده گی است برای فاشیست های اوغان . از همین خاطر ، به این دروغ بسیار محکم چسپیده اند و با جُل و پوستک ، با لنگی و چپلی ، با دریشی و نکتایی ، به چشم مردم می درآیند و در هر جایی که برابر شوند و موقع بیابند ، همین دروغ را همیشه تکرار می کنند . این تکرار و تکرار و تکرار یک دروغ ، سبب شده است که شماری از خارجی های بیخبر و خوشباور نیز ، این دروغ را حقیقت پنداشته و در نوشته های خویش در مورد اوغانستان نقل کنند.

>>>   حقیقت این است که در کشور فاشیزم زده ای اوغانستان ، نفوس شماری نشده است و هیچ کسی نمی تواند با قاطعیت و اطمینان بگوید که کدام قوم چه تعداد است . اما ، به حساب " چوت انداز " هم که باشد ، می شود گفت که در اوغانستان ، قوم پشتون یک اقلیت نه چندان بزرگ است . اگر در چنین مسایل کسانی بخواهند حدس بزنند ، حدس زدن شان باید بر منطق و خرد استوار باشد ، نه اینکه فقط دروغ باد کنند و به این گمان باشند که حرف شان را مردم قبول خواهند کرد . به عقل و منطق جور نمی آید که بگوییم آن قومی که اصل و اساس و اکثریت مطلق نفوس آن در خاک کنونی پاکستان است و در این سوی مرز ، تنها در بخش های از جنوب و شرق ، یک تعداد کم آنها باقی ماندند ، اکثریت نفوس کشور ما را بسازند .
اگر فاشیست های پشتون ، راستی و واقعا اطمینان دارند که نفوس پشتون ها بیشتر از شصت درصد کل نفوس کشور است ، پس مهربانی کنند و اجازه بدهند که در اوغانستان یک سرشماری درست ، دقیق ، بدون تقلب ، تحت نظر کارشناسان داخلی و خارجی ، با یک برنامه ای که مورد قبول همه قوم های ساکن در کشور باشد ، انجام شود . آنها چرا همیشه از نفوس شماری وحشت دارند ؟ چرا نمی گذارند که این موضوع یکبار و برای همیشه روشن شود ؟

>>>   سپیدارهای بخواب رفته!
هشدارهای کارشناسان را جدی بگیرید،از حرف های معنوی طوری بنظر میرسد که اشتباه گذشته دارد دوباره تکرار میشود!!!!

>>>   هشدار فضل احمد معنوی، رئیس سابق کمیسیون مستقل انتخابات: انتخابات الکترونیکی زمنیه تقلب را مهیاتر می‌سازد ومردم باید هر چه زودتر جلو آن را بگیرند

>>>   تعصب نکنید زیرا تمام ادارات دولتی مکاتیب وخط وکتابت خود رابه دری مینویسد اما یک پشتون نگفت که چرا اما شما تحمل یک کلیمه را هم ندارید پس کی متعصب است ؟

>>>   زورفاشیزم رادیدی که چیغ میزنی

>>>   حکومت که به آرای تقلبی بوجود آمده و مشروعیت لازم ندارد بنا بعید است از همچو حکومت ای توقع برگزاری انتخابات شفاف را داشته باشیم . حکومت تلاش دارد بخصوص آقای غنی که چطور بتواند نفوذ لازم را در ساختار این کمیسیون داشته باشد تا که بتواند خود را در اریکه قدرت را حفظ کند جامعه در آن مردم نان خوردن ندارند چگونه آرزوی عملی شدن دموکراسی را داشته باشیم.اگر وضع امنیتی افغانستان این چنین باشد در آینده بدون شک که تقلب وجود خواهد .

>>>   بیدون شک اگر نود نو فیصد هم جمع شده بر پای بوسی قبیله بروند یک فیصد وجود دارد که پوزی غنی کوچی ... را در خاک بمالد من باور دارم این آرمان را غنی استانکزی یون اتمر و دیگران به گور خواهند برد.

>>>   هزار چهار صد سال و پنج سال
و در بين دوسنگ آرد :
هموطن عزيزي از حضرات هرات مي گفت يك هزار چهار صد سال قبل اجداد من از عربستان به افغانستان آمده اند گروهي تا هنوز ما را افغان نميدانند و مهاجر ميخوانند مگر پنج سال مي شود كه با خانواده در امريكا آمده ام من را امريكايي ميدانند و از امتياز اتي بر خور دارم كه ديگران بر خور دار اند اگر پسر و يا دخترم توانايي داشته باشند شايد ريس جمهور امريكا شوند و شايد به صد ها سال ديگر يك هموطن غير پشتون را اجازه ندهند كه در افغانستان ريس جمهور شود
دوست نكته دان ديگري گفت با اين افغانيت دربين دو سنگ آسياب مانده ايم اگر بگوييم ما افغان هستيم گروهي ميگويند شما افغان نيستيد ما افغان هستيم ، اگر گفته شود بسيار خوب خدا افغانيت را به شما خوب كند ما افغان نيستيم ، شما افغان هستيد باز همين گروه فرياد مي كنند نه شما هم افغان هستيد بنابر اين افغانيت ما را دربين دو سنگ آسياب آرد نموده است .

>>>   همین کلمه افغان توسط کدام رفراندوم ویا کدام لویه جرگه و یا همه پرسی اجرا شده؟
که همه باید افغان باشد. اگر گپ از وحدت ملی باشد در این 250 سال میشد . بیاید نه افغان نه تاجیک نه افغانستانی همه را هزاره ویا اوزبیک بگزاریم.

>>>   سپیدار بلی گوی ارگ است دروازه اش را ببندید در غیر ان چه گند هاومزخرفات دیگر را هم ازادرس غیر قبیله ها با ارگ معامله نماید عبدالله وغنی دوری سکه اند

>>>   واژه يى افغان شوربختانه با يك تاريخ قهقرا ، تمدن گريزى ، غارت و قتل مساوى است ، اى كاش اين واژه يك صفت نيك داشت تا مى شد آنرا پذيرفت. وقتى در جهان كسى نام افغان و افغانستان را مى شنود ، در ذهنش جز وحشت و دهشت چيزى ديگرى تداعى نمى شود. مگر مى شود اين واژه را محك هويت سياسى قرار داد!!!!

>>>   فرق انسان از حيوان درهمين سيتيم مغزى و تفکر و بررسى است يعنى که انسان نيروى پيشبنى همداردو ميتواند از دريافت هاى و يا ميوه هاى رسيده کشورهاى ديگر (به غير از آمريکا) بکار برد. چه خوش آيند که مود , شيوه بستن مدرنترين نکتايى در کشور فغان يک چند ساعت پيشتراز پاريس و ميلان مى آيد ولى فراورى فناورى وتکنولوژى نوين تابه فغانلند در آبهاى رودخانه هاى هيرمند و رییس دبیرخانه کمیسیون انتخابات راه گنجشک براى تقلب نگذاريد. چون پشتون اکثريت بايد باشد بنابران رييس را پشتون اکثريت نما انتخاب مى کند. هرگاه پشتون اکثريت ضرورت به تقلب نيست فرارودان وهريرود و فرارود انداخته مى شود.
از غير پشتون ديگرکسى نمانده کل اش ديگر کشتيد و از کشته بدترکرديد. واما در نهاد حاکمان پشتون افغانصفت تقلب , دروغ, عقبگرا و ... هاى پوک "اصطلاحات مولى" نهادينه شده است.از همين واژهها اينها روزه نمى گيرند.
گل بدون خار وجود ندارد
حاکم افغان بدون فريب وجود ندارد
پته خزانه بدون تقلب وجود ندارد

>>>   تا که اوغان است تقلب است و گوسفند بازی است و خیانت است. اوغان تا که ... و تقلب نکند اوغان نیست.
>>>   بیژن ، این ها همه یکجا اند با نام های مختلف و رنگارنگ . ورنه کلبدین ، احدی ، طاقت ، یون ، کرزی ، غنی ، قهرمان ، وردک ، تره کی ، اوغانمل ، اصولی ، اتمر ، امرخیل و و و همه همان یک هدف مشخص دارند ، رسیدن به قدرت به هر نوع ممکن . برای این طایفه مهم نیست درین راه از چی می گذرند و بر چی ارزش هایی پا بمانند ، مهم اینست که باید پادشاه و رهبر اوغانستان باشند .

>>>   تاکه یک افغان افغانستان است شماخودرابه
تکلیف میکنیدبه این دشنام دادن چیزبدست نمی اید بهتراست همدیگرپذیرباشیم توهین به اقوام دیگر توهین به خود وبه قوم خوداست.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است