اجرایی کردن انتخابات با حکومت است
مسوولیت اجرایی کردن انتخابات با حکومت است پس این حکومت است که قانون را نقض کرده و انتخابات را به تاخیر انداخته است 
تاریخ انتشار:   ۰۸:۲۳    ۱۳۹۶/۴/۸ کد خبر: 135156 منبع: پرینت

پارلمان کشور در حال ورود به هشتمین سال کاری خود می باشد. بر مبنای ماده هشتاد و سه قانون اساسی افغانستان، دوره کاری پارلمان پنج سال است. کار پارلمان افغانستان در سال پنجم باید تمام می شد اما بنابر برگزار نشدن انتخابات، پارلمان نزدیک به هشتمین سال کاری خود می باشد. آیا کار نمایندگان پارلمان مشروعیت دارد و آیا هشتمین سال کاری به نهمین سال خواهد رسید و انتخابات همچنان به تاخیر خواهد افتاد؟

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، غلامحسین ناصری عضو مجلس نمایندگان در برنامه «تحول» گفت: ما نمایندگان مجلس برای ادامه کارمان به هیچ وجه توجیه غیر حقوقی نمی کنیم. بر مبنای ماده هشتاد و سوم قانون اساسی دوره تقنینی برای پنج سال است. این ماده می گوید که دوران کاری پارلمان در اول سرطان سال پنجم بعد از اعلان نتایج انتخابات به پایان می رسد.

وی افزود: این ماده قانونی، یک دوره تقنینی را از شورای ملی به طور عام و به طور خاص که عمدتا بحث بر سر مجلس نمایندگان است، اعلام می دارد. آن را به مدت پنج سال قرار داده است اما یک بخش دیگر را به عنوان مکمل این ماده و به عنوان حالت اضطرار درنظر گرفته است و پایان کار را بعد از اعلام نتایج انتخابات می داند. بدون تردید یک دوره تقنینی پنج سال است. این دوره تقنینی از خود ابتدا دارد. انتخابات برگزار می شود و نمایندگان معرفی می شوند و اعضای جدید کرسی های نمایندگان را در حالت مشروع اشغال می کنند. پنج سال انجام وظیفه می کنند و بعد از پنج سال قبل از اینکه به این تاریخ برسیم انتخابات باید برگزار شود، این بخش مکمل برای وقتی این است که انتخابات برگزار نمی شود. همانند این دوره، مسوول برگزاری انتخابات هم حکومت است، نه شورای ملی.

ناصری در خصوص برکناری اعضای پارلمان قبلی بیان داشت: این نهاد یک انتخابی است. تاریخ پایان این نهاد انتخابی را فقط و فقط با انتخابات می شود به پایان برد. پارادوکس و مشکل از اینجا بوجود آمده که حکومت وحدت ملی نتوانسته است به مسوولیت قانونی خود، تعهدات و وظایف خود عمل کند و انتخابات را برگزار کند.

نماینده مجلس، حفظ کار پارلمان فعلی را ضروری می داند و می گوید: اگر پارلمان افغانستان نباشد، بسیاری از کارهای مملکت با مشکل مواجه می شود. به طور مثال، بودجه کشور چه می شود؟ صلاحیت پاس کردن بودجه کشور به هیچ نهاد دیگری داده نمی شود. همچین ادامه کار پارلمان بر اساس شرایطی است که بوجود آمده، و بر اساس قانون است نه براساس فرمان رییس جمهور. کار ما در چارچوب قانون صورت می گیرد و با قانون مطابقت دارد.

وی، با بیان اینکه اعضای پارلمان، همه مشتاق هستند که انتخابات برگزار شود، گفت: آنها قانون را نقض نمی کنند و خواستار این موضوع هستند. مسوولیت اجرایی کردن انتخابات با حکومت است. پس این حکومت است که قانون را نقض کرده و انتخابات را به تاخیر انداخته است. امیدوارم حکومت وحدت ملی، طبق صحبتی که در پارلمان کرد، تقویم انتخابات را باید زودتر اعلام می کرد و انتخابات را نیز هرچه زودتر برگزار کند تا اراده مردم در سرنوشت شان تطبیق شود.

کد (30)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
انتخابات
حکومت
نظرات بینندگان:

>>>   مردم و حکومت انتخایات و پارلمان را نمیخواهد ولی انعده. اشخاصی بی هوده ولاوبالی که خود را نماینده مردم ګفته ودر این طویله خانه ګرد هم امده و یک تجارت پر عواید بدون سرمایه ګذاری را شروع نموده است. که تمام بودیجه حکومت را همین رمه ګاوها در کام خود میندازد و حالا بعضی از اینها مانند حسین شورنخود فروش. میخواهد که بنام یک انتخابات شود که باز هم همین. ګاوها خود را وکلایی قانونی مرذم بداند.
ولی حکومت باید این اشتباه را نکند که این اشتباه نا بخشودنی. خواهد بود

>>>   اگرشناسنامه های برقی، آنچنانکه احدی ویون وطاقت واصولی ولالی وهمفکران شان می خواهند؛ توزیع گردد، بایددانست که بدون کوچاندن اقوام، هویت، تاریخ وتمدن آنان راکشته اند؛ واین صدبارخطرناکتر ار ان چیزیست که اصولی ولالی دربارهء کوچاندن هزاره ها، ازبیگ هاوتاجیک هابیان داشته اند!
پاییز

>>>   این به ما تاجیک ها و دیگر باشنده گان غیرپشتون کشور بستگی دارد که چه سرنوشتی را برای خویش می پسندیم . اگر غلامی را می خواهیم ،باید به فاشیزم اوغانی تسلیم شوییم ، اگر آزاده و سربلند زیستن را می گزینیم ، باید در برابر این دولت فاسد و داره های پلید مافیایی فاشیست های اوغان،استوار بایستیم و از آبرو و عزت و حیثیت خود پاسداری کنیم.

>>>   سخن من همین است که فاشیزم اوغانی ، در راستای حاکمیت مطلقه پشتونی ، در همه عرصه های سیاسی ، نظامی ، اقتصادی ، فرهنگی ، لگام گسیخته فعالیت دارد . فاشیست های اوغان ، مردم غیر اوغان را ، تنها و تنها در چهره و هیات غلام و رعیت و فرمانبر می بینند، نه در هیات انسان های برابر . آنها ، برای خود ، حاکمیت مطلق می خواهند ، فرمانروایی می خواهند ، باداری و برتری می خواهند ، برای ما غلامی و نوکری و فرومایه گی . خواست آنها این است که ما تاجیک ها و دیگران ، باید همه چیز خود را به اوغان ها تسلیم کنیم ، نوکری و غلامی را بپذیرییم و در بدل هر نفسی که می کشیم ، هزاران بار دعای سر اوغان ها را کنیم و سپاسگزار باشیم ، آنگاه همه کار ها درست خواهد شد و مشکلی در اوغانستان - به نظر فاشیست ها - باقی نخواهد ماند !

>>>   فاشیست های پشتون ، سالهای سال ، به سویه ملی و جهانی ، همیشه این دروغ شاخدار را گفته اند که " پشتون ها در اوغانستان اکثریت هستند " . اکنون وقتی که مساله نفوس شماری مطرح می شود ، می دانند که این دروغ تاریخی شان برملا می گردد و اقلیت بودن پشتونها ها به عنوان یک حقیقت انکار ناپذیر در برابر چشمان همگان قرار می گیرد . وقتی پردۀ این دروغ تاریخی شان دریده شود ، خیلی دروغ ها و برنامه های شیطانی دیگر شان نیز هیچ می شوند. فاشیزم اوغانی همه برنامه های شیطانی خود را بر اساس همین دروغ تاریخی توجیه می کند : چون اوغان ها اکثریت هستند ، نام کشور باید " اوغانستان " باشد . چون اوغان ها (پشتونها) اکثریت هستند ، حاکمیت سیاسی و اقتدار اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی باید در دست پشتون ها باشد. چون پشتونها اکثریت هستند ، سرود ملی باید پشتو باشد . چون پشتونها اکثریت هستند ، زبان ملی کشور باید زبان پشتو باشد . چون پشتونها اکثریت هستند ، همه نماد ها و شناسه های کشور باید پشتونی باشند . چون پشتونها اکثریت هستند ، باید خود شان حاکم ، زبان شان حاکم و فرهنگ شان حاکم ، باشد . پشتون را " اکثریت " نشان دادن ، یک مساله ای بسیار حیاتی و بسیار اساسی و یک مساله مرگ و زنده گی است برای فاشیست های اوغان . از همین خاطر ، به این دروغ بسیار محکم چسپیده اند و با جُل و پوستک ، با لنگی و چپلی ، با دریشی و نکتایی ، به چشم مردم می درآیند و در هر جایی که برابر شوند و موقع بیابند ، همین دروغ را همیشه تکرار می کنند . این تکرار و تکرار و تکرار یک دروغ ، سبب شده است که شماری از خارجی های بیخبر و خوشباور نیز ، این دروغ را حقیقت پنداشته و در نوشته های خویش در مورد اوغانستان نقل کنند.

>>>   حقیقت این است که در کشور فاشیزم زده ای اوغانستان ، نفوس شماری نشده است و هیچ کسی نمی تواند با قاطعیت و اطمینان بگوید که کدام قوم چه تعداد است . اما ، به حساب " چوت انداز " هم که باشد ، می شود گفت که در اوغانستان ، قوم پشتون یک اقلیت نه چندان بزرگ است . اگر در چنین مسایل کسانی بخواهند حدس بزنند ، حدس زدن شان باید بر منطق و خرد استوار باشد ، نه اینکه فقط دروغ باد کنند و به این گمان باشند که حرف شان را مردم قبول خواهند کرد . به عقل و منطق جور نمی آید که بگوییم آن قومی که اصل و اساس و اکثریت مطلق نفوس آن در خاک کنونی پاکستان است و در این سوی مرز ، تنها در بخش های از جنوب و شرق ، یک تعداد کم آنها باقی ماندند ، اکثریت نفوس کشور ما را بسازند .
اگر فاشیست های پشتون ، راستی و واقعا اطمینان دارند که نفوس پشتون ها بیشتر از شصت درصد کل نفوس کشور است ، پس مهربانی کنند و اجازه بدهند که در اوغانستان یک سرشماری درست ، دقیق ، بدون تقلب ، تحت نظر کارشناسان داخلی و خارجی ، با یک برنامه ای که مورد قبول همه قوم های ساکن در کشور باشد ، انجام شود . آنها چرا همیشه از نفوس شماری وحشت دارند ؟ چرا نمی گذارند که این موضوع یکبار و برای همیشه روشن شود ؟

>>>   سپیدارهای بخواب رفته!
هشدارهای کارشناسان را جدی بگیرید،از حرف های معنوی طوری بنظر میرسد که اشتباه گذشته دارد دوباره تکرار میشود!!!!

>>>   هشدار فضل احمد معنوی، رئیس سابق کمیسیون مستقل انتخابات: انتخابات الکترونیکی زمنیه تقلب را مهیاتر می‌سازد ومردم باید هر چه زودتر جلو آن را بگیرند

>>>   تعصب نکنید زیرا تمام ادارات دولتی مکاتیب وخط وکتابت خود رابه دری مینویسد اما یک پشتون نگفت که چرا اما شما تحمل یک کلیمه را هم ندارید پس کی متعصب است ؟

>>>   زورفاشیزم رادیدی که چیغ میزنی

>>>   حکومت که به آرای تقلبی بوجود آمده و مشروعیت لازم ندارد بنا بعید است از همچو حکومت ای توقع برگزاری انتخابات شفاف را داشته باشیم . حکومت تلاش دارد بخصوص آقای غنی که چطور بتواند نفوذ لازم را در ساختار این کمیسیون داشته باشد تا که بتواند خود را در اریکه قدرت را حفظ کند جامعه در آن مردم نان خوردن ندارند چگونه آرزوی عملی شدن دموکراسی را داشته باشیم.اگر وضع امنیتی افغانستان این چنین باشد در آینده بدون شک که تقلب وجود خواهد .

>>>   بیدون شک اگر نود نو فیصد هم جمع شده بر پای بوسی قبیله بروند یک فیصد وجود دارد که پوزی غنی کوچی ... را در خاک بمالد من باور دارم این آرمان را غنی استانکزی یون اتمر و دیگران به گور خواهند برد.

>>>   هزار چهار صد سال و پنج سال
و در بين دوسنگ آرد :
هموطن عزيزي از حضرات هرات مي گفت يك هزار چهار صد سال قبل اجداد من از عربستان به افغانستان آمده اند گروهي تا هنوز ما را افغان نميدانند و مهاجر ميخوانند مگر پنج سال مي شود كه با خانواده در امريكا آمده ام من را امريكايي ميدانند و از امتياز اتي بر خور دارم كه ديگران بر خور دار اند اگر پسر و يا دخترم توانايي داشته باشند شايد ريس جمهور امريكا شوند و شايد به صد ها سال ديگر يك هموطن غير پشتون را اجازه ندهند كه در افغانستان ريس جمهور شود
دوست نكته دان ديگري گفت با اين افغانيت دربين دو سنگ آسياب مانده ايم اگر بگوييم ما افغان هستيم گروهي ميگويند شما افغان نيستيد ما افغان هستيم ، اگر گفته شود بسيار خوب خدا افغانيت را به شما خوب كند ما افغان نيستيم ، شما افغان هستيد باز همين گروه فرياد مي كنند نه شما هم افغان هستيد بنابر اين افغانيت ما را دربين دو سنگ آسياب آرد نموده است .

>>>   همین کلمه افغان توسط کدام رفراندوم ویا کدام لویه جرگه و یا همه پرسی اجرا شده؟
که همه باید افغان باشد. اگر گپ از وحدت ملی باشد در این 250 سال میشد . بیاید نه افغان نه تاجیک نه افغانستانی همه را هزاره ویا اوزبیک بگزاریم.

>>>   سپیدار بلی گوی ارگ است دروازه اش را ببندید در غیر ان چه گند هاومزخرفات دیگر را هم ازادرس غیر قبیله ها با ارگ معامله نماید عبدالله وغنی دوری سکه اند

>>>   واژه يى افغان شوربختانه با يك تاريخ قهقرا ، تمدن گريزى ، غارت و قتل مساوى است ، اى كاش اين واژه يك صفت نيك داشت تا مى شد آنرا پذيرفت. وقتى در جهان كسى نام افغان و افغانستان را مى شنود ، در ذهنش جز وحشت و دهشت چيزى ديگرى تداعى نمى شود. مگر مى شود اين واژه را محك هويت سياسى قرار داد!!!!>>>   تا که اوغان است تقلب است و گوسفند بازی است و خیانت است. اوغان تا که ... و تقلب نکند اوغان نیست.

>>>   Badry
این ها همه یکجا اند با نام های مختلف و رنگارنگ . ورنه کلبدین ، احدی ، طاقت ، یون ، کرزی ، غنی ، قهرمان ، وردک ، تره کی ، اوغانمل ، اصولی ، اتمر ، امرخیل و و و همه همان یک هدف مشخص دارند ، رسیدن به قدرت به هر نوع ممکن . برای این طایفه مهم نیست درین راه از چی می گذرند و بر چی ارزش هایی پا بمانند ، مهم اینست که باید پادشاه و رهبر اوغانستان باشند .

>>>   ناصـری صاحب همان موضوع اختطاف طیاره چگونه بود ؟؟ بخاطر خودت چقدر مردم را متضرر ساختی ؟؟ همه انصافت همین بود ؟؟
ر

>>>   تاکه یک افغان است افغانستان است دشمنان این وطن هم درعرصه سیاسی ودرنظامی شکست خورده اند .


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است