حکومت و موجودیت آن اصل مشکل است
در حکومت وحدت ملی یک نظام پیوسته انحرافی در پالیسی و سیاست ارتقا یافت، تا جاییکه امروز به یک سیستم استوار بر دروغ سازماندهی شده در جنگ، ترور و فریب مردم روبرو هستیم 
تاریخ انتشار:   ۱۳:۴۶    ۱۳۹۶/۴/۲۵ کد خبر: 135942 منبع: پرینت

آنچه در گذشته بعنوان اشتباه معرفتی بروز کرد، در حکومت وحدت ملی به یک نظام پیوسته انحرافی در پالیسی و سیاست ارتقا یافت، تا جاییکه امروز به یک سیستم استوار بر دروغ سازماندهی شده در جنگ، ترور و فریب مردم روبرو هستیم.

حزب سیاسی "محور ملی افغانستان" امروز یکشنبه 25 سرطان 96 در کابل اعلام موجودیت کرد و نمایندگانی از این حزب به ایراد سخنرانی پرداختند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان(afghanpaper)، داکتر رنگین دادفر اسپنتا، مشاور پیشین شورای امنیت در جلسه اعلام موجودیت حزب محور مردم افغانستان گفت: سفرخونینی که مردم برای تحقق دمکراسی و صلح 16 سال پیش با استقرار نظام جمهوری آغاز کرده اند امروز به بحرانی ترین و درد آور ترین مرحله خود رسیده است و جانبازی و قربانی های مردم و نیروهای دفاعی کشور برای پیروزی بر ترور، کشتار و تفنگ هنوز به نتیجه نرسیده است.

داکتر اسپنتا گفت: محور مردم افغانستان، برنامه های خود را در معرض داوری قرار مید هد و به عنوان نیروی اپوزیسون به مبارزات قانونی بمنظور تحقق صلح، ازادی و قانونمداری چه از طریق بدست گرفتن قدرت سیاسی حکومتی و چه از بیرون دولت به تلاش و مبارزه پیگیر ادامه می دهد.

مشاور پیشین شورای امنیت، درخصوص رویکرد محور مردم افغانستان در رابطه با ناآرامی ها در کشور اظهار کرد: نباید با حواله دادن تمام مسولیت ها به خارجی ها کمبودهایمان را انکار کنیم. رویکرد ما در عرصه سیاست خارجی با پاکستان کاملا مخدوش بوده است و بجای رویکرد برخاسته از واقعیت جنگ، به آرزو هایی که نمی توانست به واقعیت بدل شود، تبدیل شده است.

وی بیان کرد: آنچه در گذشته به عنوان کمبود و اشتباه معرفتی بروز کرد در حکومت وحدت ملی به یک نظام پیوسته انحرافی در پالیسی و سیاست ارتقا یافت، تاجاییکه امروز به یک سیستم استوار و دروغ سازماندهی شده در جنگ، ترور و فریب مردم روبرو هستیم.

وزیر خارجه پیشین کشور ادامه داد: انصراف از استقلال در تصمیم گیری و محول کردن تصمیم های سیاسی ملی به نمایندگان کشورهای خارجی مقیم کشور، نخستین انحراف خطرناک و انصراف از هویت ملی رهبری مردم در جهت پیاده کردن یک سیاست مستقل و مردمی بود.

داکتر اسپنتا، سیاست اعتماد به استخبارات پاکستان خطرناک گفت و بیان کرد: این سیاست موجب شد که حساسیت ها در برابر سازمان استخبارات پاکستان کاهش بیاید و در نتیجه آن حساسیت دستگاه های امنیتی در سطح رهبری نسبت به این موضوع کاهش پیدا کرد.

نماینده حزب محور مردم افغانستان، درخصوص تلاش پاکستان برای تثبیت مرز دیورند و سپس تجاوز از آن به خاک کشور و سیاست سکوت حکومت وحدت ملی اظهار کرد: حکومت وحدت ملی و در راس آن رییس حکومت وحدت ملی، در داخل کشور بگونه سیستماتیک به تفرقه و سرکوب روی آورده است و در برابر اقدامات مخالف و مغایر منافع ملی افغانستان در این رابطه بجز سکوت و تسلیم هیچ واکنشی از خود نشان نمی دهد. این یکی از خصلت های ذاتی و تمامیت خواهی های سیاسی این حکومت است که در برابر زومندان تمکین و بر ضعفا ستم کند.

وی بیان کرد: قباحت زدایی از تروریزم و ارتقای آن به اپوزیسون سیاسی نه تنها موجب ناروشنی ها و انحراف های استراتژیک شد بلکه سبب شد امروز جبهه متحد جهانی علیه تروریزم از هم فروپاشیده شود و نتیجه این سیاست اشتباه این شد که پاکستان با توسل به طالبان و ملیشه های آن کشور زیر نام داعش در بخش هایی از شرق کشور حضور نیرومند پیدا کند.

مشاور پیشین شورای امنیت، درخصوص کارنامه امنیتی حکومت وحدت ملی از زمان تشکیل گفت: قندوز طی دو سال دوبار سقوط کرد، مراکز هلمند و فراه در محاصره طالبان است و روستاهای زیادی در اشغال دشمن بسر می برند. اینها کارنامه گریز و ورشکستگی حکومت وحدت ملی در دو و نیم سال است! اگر همبستگی و هوشیاری مردم در روستاها و شهرها نبود امروز کشور بدلیل سیاست های تفرقه جویانه در عرصه های زبان و قوم در معرض تاخت و تاز نیروهای تجزیه طلب و دشمن وحدت این کشور قرار می گرفت.

اسپنتا، درخصوص سرکوب جنبش های مدنی در حکومت وحدت ملی نیز گفت: ماشین انحصار طلب حکومت بگونه عمد از تامین امنیت جنبش های شهروندی در کشور نه تنها ابا ورزید که باعث شد دشمنان بتوانند نزدیک به 100 شهروند کشور را در جنبش روشنایی به خون بنشانند. همچنان که توسل به سرکوب خونین، تظاهرات مشروع جنبش رستاخیز تغییر را خونین کرد.

عضو حزب محور مردم افغانستان افزود: کارنامه این حکومت در سرکوب جنبش های مدنی، سیاه ترین کارنامه در تاریخ افغانستان و سیاه تر از دوران عبدالرحمان خان است. چنین خیره سری هایی در تاریخ کشور بی مانند بوده است. درنتیجه سیاست های ناروا این حکومت که نه نمی تواند به مشکلات وبحران ها پاسخ بگوید بلکه خود حکومت و موجودیت آن اصل مشکل است.

وی، درخصوص پالسی محور مردم افغانستان درباره صلح با مخالفان در کشور بیان کرد: بر این باور هستیم که صلح همیشه با دشمن برقرار می شود، هرکس که طرفدار گفتگو باشد، محور مردم طرفدار گفتگو است اما این نیروها باید دستاوردهای 16 ساله کشور و مردم احترام بگذارند که در غیر آن سزاوار سرکوب هستند.

داکتر اسپنتا افزود: محور مردم درصورتیکه هرم قدرت دولتی را بدست بگیرد، سیاست صلح را به سیاست جدی دولتی ارتقا داده و به پروسه صلح را به مثابه سیاست ملی دولتی برخورد خواهد کرد و به موجودیت ارگان ها و دستگاه های بی حاصل پایان خواهد داد.

مشاور پیشین امنیت ملی افزود:خواهان اصلاحات سریع در رهبری ارگان های امنیتی و دفاعی کشور براساس اصل شایستگی و رعایت مشارکت ملی و وفاداری به قانون اساسی با درنظرداشت اصل میهن پرستی هستیم.

عضو حزب محور مردم افزود: این تشکل خود را جنبش تمام مردم کشور از تمام اقوام می داند و بر عدالت، قانون مداری و متکی ساختن دولت به اراده مردم و رعایت ازادی و حقوق مردم و جریان ها در چارچوب قانون تاکید می کند.

کد (26)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
محور مردم افغانستان
اسپنتا
نظرات بینندگان:

>>>   برو معاشت را إز سفارت ألمان بكير!! ترا به أفغانستان جه؟؟ خجالت هم يك كمكى خوب هست!!! نام حزب را بيبين " محور ملى" شرم هست كه إز بستر المانى ها برخيزى و دعواى ملى كرايى كنى!! قابل خنده و شرمندكى هستى!!!

>>>   شخصیت های باتجربه ودلسوزهستند اما اگرپشتوانه خارجی نداشته باشد درافغانستان کارآمد نخواهد داشت چون تمامی احزاب افغانستان خواه مخواه پشتوانه وطرفداران خارجی دارند.مردم داخل افغانستان اکثرا بیسواد هستند درسیاست نقش عمده ندارند.تاحال فقط چند حزب محدود با پشتنوانه خارجی هازمام اموررا بدست دارند که به همگان روشن هستند.

>>>   كسانكه از امريكا آمدند، نود درصد دزدى را همينا كردند، اينها سازمان هاى كمك رسانى جهانى را ميشناختند، به ميليارد دزدى كردند.
اما دزدى و چپاول خود را بنام دگران بى اندازه تبليغ كردند...
فاسد اصلى جنايات و دزدى ها كرزى و برادرانش و زاخيل وال و وردك بزرگترين ننگ وطنم ميدانم تف بر كسيكه از بول يتيمان و بيوه زنان و خانواده هاى سربازان شهيد قصرها ساختند و پول اندوختند!! مرگ بر همه شان

>>>   پاسخ نور به غنی:
می‌گویند دارایی‌های‌شان ره ثبت نکرده‌اند؛
هرگاه قراردادهای میلیونی و بانک‌های خارجی نزدمان بود که خود به‌مصرف رسانده‌بودیم، باز دارایی‌های‌مان را ثبت می‌کنیم. دزدهایی که با هواپیماها و دیپلمات‌های خارجی، هزینه‌های هنگفت قراردادهای تدارکات را به بانک‌های جهانی انتقال می‌دهند، سر ما حرف می‌زنند.
پ.ن: همین پول های کریدت به کجا میرود ؟؟
از برگه جوان آگاه آقای Mansour Obaidy

>>>   اسپنتا؛ سخن گوي عبدالرحمن يا روشنفكر نادان!
اسپنتا ادعا كرده است كه عملكرد حكومت وحدت ملي بدتر از حكومت عبدالرحمن در سركوب مردم است. اسد بودا در نقد اين ادعاي اسپنتا به درستي گفته است كه اسپنتا ابلهانه حرف مي زند. اما من در اين يادداشت به بُعد ديگر و جنبه ديگر اين ادعاي وقيح اسپنتا اشاره مي كنم. عبدالرحمن ٦٢ در صد مردم هزاره را قتل عام كرد، بخش بزرگ و مهم از سرزمين هاي هزاره ها را از ارزگان و قندهار تا ميدان وردك غصب كرد، زن ها را به كنيزي در آورده و وحشيانه ترين كشتار و شكنجه را بر اين مردم تحميل كرد. عبدالرحمن بنياد يك سياست ناسيوناليستيِ معطوف به حذف و طرد را پي ريخت و يك سنت متصلبِ تاريخِ حماسي معطوف به پاكسازي تاريخي را بنا نهاد و يكي از بزرگترين جنايت در تاريخ بشريت را مرتكب شد. تاريخ افغانستان پس از عبدالرحمن تاريخ معصيت همگاني و گناه مشترك است. زيرا تاريخ رسمي افغانستان در زير ساخت خود با مشروعيت و توجيه جنايت عبدالرحمان خونخوار شكل يافته و قرائت مي شود كه اولين نتيجه آن عادي سازي تبعاتِ اين جنايت از قبيل حذف و طرد در روابط اجتماعي و ذهنيت همگاني است. اكنون اما رسالت روشنگرانه و روشنفكرانه آن است كه به اين جنايت و فاجعه بزرگ انساني در تاريخ افغانستان بايد انديشيده شود. وظيفه روشنفكر اين است كه با طرح مسئله و پرسش به بازخواني رنج و موقعيت قربانيان و مطرود شدگان اين جنايت كمك كند تا اندكي به تجربه رنج اين جنايت نزديك شويم. اسپنتا جنايت بي نظير عبدالرحمان را با چند حمله تروريستي يكي و از جنس هم مي داند. اين ادعاي اسپنتا چه از روي غرض و مرض نژاد پرستانه باشد و چه از روي جهالت و ناداني وي باشد در هر حالت اما خطرناك است. زيرا او با تنزل دادن يك كشتار بزرگ و هدفمند تاريخي در يك حمله تروريستي در واقع هم حقيقت تاريخي را كتمان مي كند و هم تبعات آن فاجعه را به رسميت نمي شناسد. مهمترين پيايند كشتار بزرگ عبدالرحمان خلق سوژه برهنه در تاريخ بود كه در اثر آن مردم هزاره از حياتِ سياسي بيرون رانده شد و تا امروز اين روند ناپرسيده و ناانديشيده مانده است. ادعاي اسپنتا توجيه فاجعه در همسويي با خوانش ادبيات رسمي قدرت است. اين اقدام اسپنتا دقيقن او را در جايگاه سخن گوي عبدالرحمان قرار مي دهد. حتي اگر اين ادعاي اسپنتا مغرضانه هم نباشد اما قطعا مي تواند به تمام معنا نشانه جهل و بي سوادي او باشد.
زيرا او فرايند برساخت سوژه هاي حذف و ادغام پس از اين جنايت عبدالرحمان را در ناسيوناليسم افغاني درك نكرده است. اسپنتا حتي موقعيت اگزيستانس بازماندگان اين جنايت را درك نمي تواند. درست است كه او كمترين تاثير را از جنايت عبدالرحمان دريافت نكرده است؛ مردمش قتل عام نه شده است، زمين هايش غصب نه شده است، بردگي را تجربه نكرده است، طعم تلخ محروميت و تحقير و تبعيض را نچشيده است، اما او به عنوان يك انسان مي تواند تاريخ فاجعه را پاس بدارد. ادعاي او ثابت مي كند كه نه تنها جاهل و نادان است بلكه در منجلاب فاجعه اخلاقي نيز غوطه وَر است. اسپنتا با يكسان انگاري بزرگترين قتل عام تاريخي با چند حادثه تروريستي در واقع موقعيت تثبيت شده جنايت عبدالرحماني را انكار مي كند كه در زنجيره تداوم تبعات تاريخي آن خودش نيز در حكومت كرزي در آن شريك است. زيرا حكومت كرزي در تبعيض و نهادينه سازي آن در نظام جديد آلوده تر از حكومت وحدت ملي عمل كرده است.

>>>   کلمرغ روز به روز منزوی تر و منفور تر شده میرود۰ این کوچی بیی مغز که بعد از کودتای تقلب توسط بادار امریکائی اش بقدرت رسانیده شد خیانت دزدی و اختلاس را به حد اعظم آن رسانده و با حمایت از تروریست ها بخاطر قوم کشور را به خطر تجزیه و جنگ داخلی مواجه ساخته۰

>>>   Chardiwal
جالب است این آقایون سپنتا ، نبیل و خصوصا نجفی (خاین ) در انتخابات از رای مردم به نفع کرزی و تیم منفور آن دزدی و سؤ استفاده کرد ، خود اینها و قماش‌شان حامل مشکلات کنونی‌ حکومت وحدت ملی هستند .
اینها باز هم ماننده گاو پیر کنجاره خواب می‌‌بینند و مردم را احمق خیال کردند

>>>   حمد اسلم سلیم
این اسپنتا همان چوکره و پندک وردار کرزی نیست ، وضعیت کنونی یک شبه به وجود نیامده کرزی و همین اسپنتا و چوکره دیگر کرزی نقش های در به وجود آمدن وضعیت موجود داشته اند مردم حافظه شان آنقدر هم ضعیف نیست.

>>>   نداشتن چوکس اصل مشکل مفسدین حکومت سرتاپا فاسد کرزی است مخصوصا انوار الحق احدی عاشق چوکی است احدی وضیا مسعود با چوکی مانند ماهی با اب هستند

>>>   همین جنگ افغا نستا ن بدست امریکا و پا کستا ن است زیرا 20 روز پیش که سنا توران امریکای به پا کستا ن رفت
از هما ن زمان انتهاری از کابل دور شد یعنی به این معنی که امریکا پا کستا ن را گفت که دیگر انتها ری روان نکنید

>>>   فرقى دزدان جهادى و تكنوكرات درين است كه جهادى خس دزدى كرده يگان قصر و موتر ميخرد و سرمايه دزدى شان در داخل كشور است. اما تكنوكراتها غرب دزدى هاى ميليون و مليارد دالرى ميكنند و همه را به كشور هايكه بود و باش دارند انتقال ميدهند مانند امريكا، انگلستان، سويس، كانادا و غيره. كشور هاى غربى هم به نفع ايشان تبليغ ميكند.
دزدان بزرگ كرزى و برادرانش، غنى، اتمر، استانكزى، فاروق وردك، زاخيلوال، داودزى، اكيل حكيمى و دها تن ديگر.

>>>   ما به جناب اسپنتا احترام داریم، او یک شخصیت ملی کشور ماست، اما از ایشان تقاضا دارم که یک بار به حکومت دوره خود بنگرند، این که امروز در افغانستان چه میگذرد؟ محصول حکومت دیروزۀ شان است، با وجودیکه در حکومت ایشان همۀ امکانات از هر حیث چه نظامی وچه ملکی موجود بود، ایشان به جزء مستحکم ساختن فرهنگ فساد دیگر چه کرده اند؟
لازم است هرکدام از ایشان کمی فکر بکنند و بعدش به دیگران انتقاد کنند اگر این حکومت فاسد است، نامشروع است و یا دارای معیوبیت های فراوان است این هم دست آورد ایشان است، شما بودید که چنین انتخابات را براه انداخته اید، شرایط تقلب را آماده ساختید و بالاخره این شما حکومتداران دروه کرزی بودید، که برای ملت افغانستان چنین سرنوشتی را رقم زده اید. واکنون هر کدام تان سر دسته هر تیم از اپوزیسیون شده اید. و در برابر حکومت قرار گرفته اید و اگر عمیق تر بنگریم شما خصمانه در برابر ملت و مردم افغانستان عمل میکنید و نظر میدهید، زیرا در دوران حکومت تان در برابر مردم جفا کردید و اکنون هم مانع شده اید هر کدام تان به نحوی تا مانع پیشرفت افغانستان میشوید.
ن ن

>>>   مشکل افغانستان بی اعتمادی است، اگر رهبران این حزب جدید التٱسیس درگفتار خود راستگو باشند قابل تحسین است، فرزندان افغانستانی افغانستانی است، حتی اگرتابعیت هرکشوری را داشته باشند. مهم تعهد وصداقت وخدمت و استقرار عدالت است، وبه شرط اینکه در دام قومگرائی سقوط نکند، اشتباهی که درمورد آقای غنی صورت گرفت این بود که ما فکرمیکردیم که او درغرب زندگی کرده ودموکراسی را درآنجا تجربه کرده وازمرز قومگرائی فرا تر رفته ومیتواند دموکراسی را درافغانستان حاکم بسازد، اما همه برخلاف انتظار دیدیم که او درجه یک پشتونیزم درآمد، بگونه ای که امروز یکی پس ازدیگری افراد عالی رتبه از مقام عالی خود استعفا مینمایند، مردم چقدر تجربه کسب کنند تا دیگر اشتباه نکنند، به قول دانشمندی، کاش انسان دوعمر داشت که دراولی آن تجربه کسب میکرد ودر عمردومی آن رابکار میبرد. بیچاره مردم افغانستان بایک اشتباه چه تاوان کلانی پس داد؟ هردیار ازآن محروم ازماتم وعزا نمانده است، چه میخواستیم، چه شد؟ میخواستیم او افغانستان را آباد کند، اما او قبرستان کشور را آباد وتوسعه داد.چقدر درد آوراست که انسانی به مردم وعده دروغین آبادی بدهد ومردم هم باورکند وبه اواعتماد کند، واو مردم را بخاطرصداقت واعتمادش خیانت کرده وبخاک وخون بکشد. خدایا ازاین وضع اشکم جاری شد.بٱی ذنب قتلت؟ !!!!!!!

>>>   نویسنده اولی
طوری حرف می زند . گویا مردم افغانستان از گذشت تاریخ هیج آگاهی و اطلاع ندارند. بعد از حکومت بزرگوار احمد شاه بابا دراني کشور ما همیشه وابسته کشور خارجی بوده و فعلا هم است. چون دلیلی اصلی این وابستگی و عقب ماندگی ما بیسوادی . تعصب . خودخواهی . بوده که در وجودی همه ما است ما نمیتوانم در صورتی که همه ما از دولت گرفته تا رعیت.زیر تسلط خارجی ها هستیم تمام خرج و مخارج مارا خارجی ها میدهد بعدش گردن خود را راست کنیم بگویم اسپنتا با آلمانی ها رابطه دارد از فلان
سفارت پول میگیرهد
مهاجر دربدر مقیم ایران

>>>   اقای سپانتا شما در زمان کرزی ناکارگی و بی کفایتی خو د رانشان دادید کدام کاری گرده نمی توانید خود رامسقره نسازید
بصیر نظری

>>>   عطاهم به زورپول وخارجی ها اینقدر باجرات حرف میزند. درداخل جمعیت مشکلات زیاد هستند اکثریت جمعیتی ها که ازقدرت دولتی برخوردار نشده اند خیلی ناراحت هستند دردرازمدت این حزب راترک خواهدکردند. اشخاص برجسته وموثرجمعیت با انواع دسیسه ترورشدند ازبین رفتند.پشتون های که درجمعیت بودند ازجمعیت خواطره خوش ندارند این حزب را ترک کردند.مسایل قومی ومنطقوی آنقدر درین جامعه جای گرفته است که تمامی مسایل سیاسی را تحت الشعاع قرارداده است آینده نامعلوم ومبهم در،انتظارملت ستمدیده افغانستان قراردارد.

>>>   این اسپنتا بکار شده. اگر المان برود. در ماه ۵۰۰ ایور معاش میدهد. حال مردم بیچاره را بازی میدهد. حزب جور کردم.اول تو این پول کی مصرف می کنید.و نبییل از کجا حمایه میشود.
دوم در دوره کرزی هر روز از بگرام بندی های طالب را رها می کردی همراه کرزی. هیچ وقت از تو در باره پاکستان ایران ندیدام.کدام سخن بگوی. تمام بانگ را وزارت مالیه را خالی کردید. بندی های طالب را رها کردید.شش رهبر طالب را اوباما رها کرد. از زندان گوانتانامو. انتخابات را شما به بهران بردید، حال امدی.همه شما را غنی چوکی نداد.تمام نارامی را شما در کابل بوجود اوردید.ببخشید .من هیچ در حکومت نمی باشم.یک تاجک کی واقعیت را بگویم. چی خدمت کردی به این مردم بیچاره حال همراه نبیل حزب جور کردی. کی انتخابات نزدیک است. باز بیکار نمی مانی .یک جای سفیر شوید. شما بالا گنج بودید.از هر سفارت پول گرفتید.این محمدی سالنلگی کجا است.تمام تدارکات بیش شما نبود. این همه اخانه و زن های شما کی جهاد می کردید.در لب بهره کشور های اورپایی همراه مرد های لوچ خارجی قدم می زنند.در بلندترین چوکی از طرف سفارت المان مقرر شدی.تو به منافع المان کار می کنی نی به مردم.من تو را می شناسم. نبیل چی خدمت کردبعد از ب کناری دید حال خانه نشینی شدم.باز شروع کرد. به تبلیغات. شکیلا وکیل پارلمان در هر میز کی امداول توصیف از نبیل می کرد.و اگر کدام شب در بستر گرمش کرده باشد.باور کن من همیشه گب های این وکیل را گوشش می کردم. حال فهمیدم.این هم خانم شینکی کروخیل وکیل پارلمان کی بود.از ریس امنیت حال کی است.تعریف می کردسفیر در کانادا شد. همه این ها به وطن خدمت نمی کنند.باید جوانان مستقل استاده شوند.دوم به عساکر توضیع بدهید. در مقابل کی می جنگیدامریکا افغان هک را اله دست جور کرده . از هر دو طرف را.این خاینین جیب های خود را پر می کنندبه لحاط خداوند عقل دارید.پشت سیاف گلبدین عطا محقق کرزی اسپنتا نبیل وکیل های پالمان خود شما باشید.این ها استفاده می کنند. باور کنید. بچه های این ها در بهترین پوهنتون به پول دالر مثل دانش دختر و بچه اش محقق سالانه پنجاه هزاره دالر مصرف می کنند. الف هم در کله شان وجود ندارد.عیش و نوش خود را می کنند.. باز می ایند. همین پدر های شان انها را اماده چوکی می کنند. بچه های غریب قربانی این ها می شود.نکنید. بگدارید.همه اینها مانده رهبران خانین کشور بوسنیا محاکمه بین‌المللی شوند. راه برای بچه های غریب باز شود. کشور نجات داده شود.تف کنید. به همه این دزد ها وسلام

>>>   Anthropology Historical
وزارت مالیه چون مجرای کلیدی در آمد ساز کشور است در طول تاریخ در خدمت قوم پشتون است که بوسیله آن واز در آمد آن برای حفظ وبقای قدرت وسرکوب دیگر اقوام وتداوم استبداد وقلدری استفاده کرده اند ومیکنند وطوریکه همه حساب وکتاب وخرج ودخل نزد افغان ملتی هاست وبه هیچکس اجازه نمیدهند که از حساب وکتاب آن سردر بیاورند واز15 سال گذشته که صفحه سیاسی افغانستان تغییر کرده واستبداد پشتونیزم بالاجبار وناچارمیخواهد به شیوه دموکراتیک خودش را عیار سازد از وزارت مالیه وعوایدش به نفع کاندیدای پشتون وتقویت پشتونیزم استفاده خواهد شد بدون شک.

>>>   اگر شما جنایتکاران وچوکی پرستان تا زمانیکه در قدرت باشید دولت قانونی است ولی اگر نباشید دولت فاسد است افسوس به شما خائنین
کابلیان


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است