درباره موقف رستاخیز تغییر، بیشتر بدانید
 
تاریخ انتشار:   ۰۹:۰۶    ۱۳۹۶/۴/۳۱ کد خبر: 136157 منبع: پرینت

دوستان بسیاری لب به شکوه و شکایت گشوده اند که:
1. چرا چهارراه زنبق به نام یکی از شهدای جوزا نامگذاری شده و نسبت به متباقی شهدا بی توجهی صورت گرفته است؟
2. چرا داکتر عبدالله که شریک جرم و عامل اصلی کشتار جوانان معترض است برای افتتاح چهارراه محمد سالم ایزدیار می آید و رستاخیز تغییر تماشاگر است؟
3. اساسا چه ارزشی دارد این نامگذاری از طرف رژیم که به دستور او معترضین شهید و مجروح گردیده اند؟
4. آیا این به معنای معامله و حق السکوت برای رستاخیز تغییر نیست؟

برای رستاخیز تغییر همه شهدا جایگاه مساوی داشته و نامگذاری موجود به اثر سعی و تلاش شخص معاونیت محترم مجلس سنا (پدر سالم شهید) از طرف حکومت صورت گرفته و این چهارراه تنها به نام محمد سالم نه بلکه همه شهدای ماه جوزای سال جاری است.

چون برنامه و تشریفات مربوط به آن دولتی بود، رستاخیز تغییر دخل و تصرفی در آن نداشته و به خاطر احترام به شهدا با حضور عبدالله در محل واکنش نشان نداد و البته پیشتر از آن و در حضور عبداالله و ا راکین عالی رتبه دولتی نماینده رستاخیز تغییر با خوانش متن مطالبات رستاخیز تغییر که در راس همه استعفای غنی و عبدالله بود بر موقف خویش تاکید کرد. البته به مشورت اعضا و به خاطر احترام به خانواده های شهدا یک نفر به تالار مرکز رسانه های حکومت از جانب رستاخیز تغییر حضور پیدا کرد.

سوم اینکه در راس حکومت و نظام چه کسی قرار دارد، هم مهم نیست و هم دایمی نیست. مهم و دایمی این است که نهاد رهبری کننده حکومت و نظام (ریاست جمهوری) جایگاه ویژه سنتی و قانونی خود را دارا است و این که محل و مکانی به اسم شخص یا اشخاصی به لزوم دید این آدرس نامگذاری می شود ارزش خود را دارد. نامگذاری این محل برای شهدای رستاخیز تغییر، هم حق شان بود و هم تکلیف نهادهای عالیه دولت به جهت امتیاز دهی به آزادی خواهی و عدالت طلبی.

حرف اخیر اینکه رستاخیز تغییر جریانی نیست که نسبت به قضایا سرسری نگاه بکند و نسبت به اهداف خویش مقطعی بیاندیشد. اهداف و مطالبات روشن اند و هیچ کسی از روی آنها عدول کرده نمی تواند که در نهایت این اهداف و مطالبات، تغییر قرار می گیرد که به صورت بنیادی و در نهایت سعادت و رفاه کل کشور را در خود دارد.

کمتر عضوی از اعضای ارشد رستاخیز را داریم که از نظر درجه تحصیل لیسانس داشته باشد بلکه اکثرا ماستری و دکترا دارند و از نظر تجربه سیاسی هم خام و نه پخته نیستند. عده ای تصورشان این است که رستاخیز تغییر به روی عقده و کین و بر آورده کردن توقعات روزمره اعضای خود به خیابان آمده و شکل گرفته است، اینطور نیست بلکه هدفمندانه و برنامه محور به وجود آمده و گام بر می دارد. سرفراز، شکوهمند و مستقل منحیث حنجره صاف و صدای رسای عدالت خواهی در جامعه نیازمند افغانستان عمل می کند و در تلاش است تا برای عبور از بن بست های خسته کن موجود راه و چاره بیابد.

حکومت در صدد ایجاد ممانعت از دادخواهی رستاخیز تغییر است چون در گام نخست رستاخیز تغییر از حکومت موجود، عاملان کشتار شهدای خویش را می خواهد و اگر چنین نشود خواهان به پاسخگویی کشانیدن خود رهبران حکومت وحدت ملی است و به نظر رستاخیز تغییر این قدم اول تغییر می تواند تلقی شود و ما تا تغییر نمی ایستیم!

برنا صالحی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
رستاخیز
رهبری حکومت
نظرات بینندگان:

>>>   رستاخیز تغیر ج جنبش روشنائی _ ائتلاف نجات افغانستان - محور ملی - جبهه افغانستان احدی - تعداد احزاب افغانستان بیشتر از همه احزارب جهان است

>>>   امروز یا فردا مشاور صاحب امنیت ملی فرصت پیداکنند برای شما هم دامی پهن کنند که خلاصی نداشته باشد

>>>   نابودی این دولت خبیس نزدیک است

>>>   تشاب های پارک زرنگار هم در حال حاضر بی نام است میشه اسمش را بنشین و برخیز گذاشت.

>>>   Baha
فرهنگ کوچی گری یک افتضاح شرم آور دپلوماتیک
زمانی که اشرف غنی کوچی از طویله امرخیل این گوسپند را سفیر کبیر امریکا مقرر می کند، آیا چیزی از انسانیت و فرهنگ دپلوماتیک هم می فهمند ؟ این مایه آبروریزی و اوج حقارت کشوری است که رییس جمهورنژاد پرستش ، فرهنگ یک کشور چند ملیتی را فرهنگ کوچی گری و وحشت در جهان معرفی می کند. این سفیر دختران تیم روباتیک را در امریکا لباس کوچی پوشاند، که هیچ یک آنها کوچی نبودند و این خود یک تهاجم فرهنگی است.
آیا یک روان شناس ، یک حیوان شناس، یک آنتروپولوجست، در کشوراست یا نه، که بگوید اشرف غنی چه گونه موجودی است و به کدام سو روان است و از جان مردم چه می خواهد؟ به خدا سوگند به انسان بودنش شک باید کرد. به باور من باید مرده اش را در موزیم داروین برای پژوهش آنتروپولوجست ها گذاشت.
نوت : معلوم می شود که این سفیرک لنگوته دار همسر خارجی دارد، اما هنوز هم آدم نشده است.

>>>   من از اعضای کلیدی جنبش رستاخیز تغیر چند سوال دارم اما قبل از اینکه سوالاتم را مطرح کنم، باید بعرض برسانم که نام این جنبش یک نام خارق العاده است و من دوست دارم که در کنار این جنبش باشم ولی هنوز ملاحظاتی اند که نمیتوانم در کنار این جنبش قرار داشته باشم! حال سوالاتم را به ترتیب ذیل طرح میکنم:

1 - منظور از تغیر که جنبش رستاخیز بر شالودۀ آن حرکت نموده، چه است؟ یعنی چه تغیری را میخواهند رونما نمایند؟ اگر منظور شان از تغیر صرف استعفای اشرف غنی و داکتر عبدالله از نظام باشد، این چندان هدفی نیست.
2 - تیوری این جنبش بر اساس کدام مکتب فکری استوار است؟ اگر فکر میکنند تیوری ای در کار نیست، پس بیجهت خود را خسته نکنند، زیرا بدون تیوری، پراتیک یا عمل نمیتواند وجود داشته باشد و اگر وجود هم دارد کورکورانه و هیچ است.
3 - آیا این جنبش دارای تشکیلات منظم و مستحکم است یا خیر؟ اگر بلی چگونه و اگر نخیر، باز هم جمع کردن این و آن برای یک تظاهرات کاری است بی معنی و زود گزر.
4 - چرا اعضای این جنبش مربوط به یک قوم و یا حد اقل دو قوم اند؟ آیا این یک جنبش قومی و یا حد اقل جنبش تنظیمی نیست؟
5 - عاقبت این جنبش چه خواهد شد، بالفرض به اهدافش رسید و آقایان غنی، عبدالله و سایر افراد مورد نظر استعفا نمودند؟
6 - عده ای از اعضای این جنبش مرتبط به احزاب معلوم الحال منقبیل جمعیت اسلامی، وحدت اسلامیو کنگرۀ ملی اند، آیا عاقبت این افراد چه خواهد بود؟
7 - فرق بین جنبش رستاخیز و ائتلاف جدید میان مثلث دوسم-عطا-محقق در چیست؟ آیا جنبش رستاخیز در نظر دارد که با این ائتلاف همآهنگ شود.
8 - چرا چهار راهی زنبق بنام سالم ایزدیار مسمی شد؟ مگر این یک برتری دادن به سالم ایزدیار نیست که فرزند محمد علم ایزد یار است؟ آیا اعضای جنبش رستاخیز تغیر به این نامگزاری موافق اند؟ آیا بهتر نمیبود که این چهار راهی بنام شهدای جنبش رستاخیز و تغیر نامگزاری میشد؟
9 - آیا اعضای این جنبش که از عضویت احزاب دیگر نیز برخوردار استند، در جریان مبارزۀ شان در این جنبش، متأثر از اهداف حزب شان نیستند، آیا در جریان فعالیتهای شان در این جنبش از دستگته رهبری حزب مربوطۀ شان هدایت نمیگیرند؟
10 - اگر جنبش رستاخیز تغیر، یک جنبش مستقل جدا از احزاب معلوم الحال در افغانستان است، پس رابطۀ اعضای این جنبش با احزاب سیاسی مربوطۀ شان بر کدام مبنی تنظیم میگردد؟
11 - سیاست جنبش رستاخیز تغیر در مورد قوتهای خارجی موجود در افغانستان چگ.نه است؟
امیدوارم که سوالات فوق را موافق با اهداف واقعی جنبش رستاخیز تغیر پاسخ ارائه فرموده و اگر معلومات اضافی دیگر هم در مورد جنبش رستاخیز تغیر وجود داشته باشند ارایه گردند، موفق باشید
میهن زرغون

>>>   تظاهرات تان اتنحاريون را گم كرد در كابل باز اگه اين دفعه انتحارى شد سفارت امريكا انگليس را اتش بزند تا كله مرغ نابود شود...

>>>   Ahmad Qasani
شناخت من!
رهبران حوزه مقاومت و بسیاری از هواداران شان از دنیای واقعی سیاست، فاصله زیاد دارند.
با تاسف این بزرگواران تنها در دنیای مجازی و در مدح بزرگان شان و در ذم مخالفان شان پیشتاز هستند.

>>>   ما قویا؛ از جنبش رستاخیر تغییر حمایت می کنیم
صابر از کابل

>>>   در باره موقف چه که در باره خود رستاخیز میدانیم!!
1. این جنبدین (جنبش گفته نمیشود) متشکل از چند تن اوباشان بی بندوبار و بی عقیده تشکیل شده که صرف برای حصول اهداف خاص خود تبارز نموده است.
2. موضوع نامگذاری چهارراهی های کابل: این بی وجدان کثیف کی هست که هر چهارراه را به نام یک .....نامگذاری نموده و کابل زیبا را بین شان تقسیم کرد؟ ایا ما مردم کابل حق نداریم زندگی کردن را بدون یادبود یک ....که زندگی روزمره مانرا به مخاطره مواجه ساخته؟
3. سالم پسر علم یک چهره منحوث بوده که بخاطر اهداف خود یا پدرش قربانی شد، اما در مورد بیشتر از دوصد تن که اکثر اوشان تا حال مفقود اند چه باید گفت؟ آیا آنها شهید نیستند که به ظلم و وحشت بی مثال به قتل رسیدند؟ حتی فامیلهای بعضی ها توته اجساد شانرا نیافته اند؟ یا اینکه ایزدیار و فلان یار و این و آن یار حق دارند درین کشور زندگی نمایند؟
4. در اخیر! ....به کسانیکه پیشنهاد مسمی ساختن چهارراه زنبق را ترتیب کرده و لعنت به کسانیکه آنرا منظور نموده و حتی لعنت به کسانیکه آنرا نام میگیرند.
همایون از کابل


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است