دیدار رییس سیا با عبدالله:
از تغییر سیاست تا مشروعیتی برای منزوی سپیدار
در روزگاری که عبدالله تنها سپیدار نشینی منزوی است که حتی مردم و حزب جمعیت از وی دست شسته اند و استراتژی ترامپ همچنان در ابهام، چرا باید طرف دیدار نخست رییس سیای امریکا باشد؟ 
تاریخ انتشار:   ۱۱:۳۵    ۱۳۹۶/۵/۱۷ کد خبر: 136876 منبع: پرینت

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان((afghanpaper، استراتژی جدید امریکا برای افغانستان ماه هاست که بدون نتیجه در رفت و آمد مقام های ارشد این کشور ابهام برانگیز است، اما افشای سفر رییس سیا از سوی عبدالله و دیدار با رییس اجرایی قابل تامل می باشد.

حکومت وحدت ملی برای پایان دادن به بحران ها از سوی امریکا شکل گرفت اما اختلاف های حل نشده طی سه سال گذشته تبدیل به شکاف قومیتی و شکنندگی سیاسی در افغانستان شود و درست در روزگاری که رییس اجرایی عملا سپیدار نشینی منزوی است که حتی مردم و حزب جمعیت از وی دست شسته اند چرا باید طرف دیدار نخست رییس سیای امریکا باشد؟

حمایت همه جانبه امریکا از رهبران قوم پشتون که به عنوان مقام های قابل اعتماد و همسو با سیاست این کشور در راس قدرت افغانستان برگزیده می شدند با چرخش یک باره به سمت داکتر عبدالله ای سوق پیدا کرده که نه تنها با وجود سابقه طولانی در سیاست همواره مصلحت اندیشی بوده که به جای جلب حمایت مردمی و حزبی چشم به جامعه جهانی دوخته است.

هرچند حکومت وحدت ملی در ابتدا به دست چهره ای که خود را متفکر دوم جهان معرفی کرد به سمت سقوط پیش رفت، کشور را در جنگی گسترده رها کرده و تنها معطوف به انزوای مقام های مخالف و رسیدن به اهداف پشتونیزم کردم افغانستان بود اما هیچ گاه و با هر دسیسه و معامله نمی تواند این حقیقت را از میان ببرد که قدرت میان دو دولتمرد به اشتراک گذاشته شده است چه در سند و چه در میان افکار عمومی.

عمق اختلاف های قومیتی و شکاف در میان حکومت به آنجا رسیده است که حتی مقام های امریکا را به تکاپوی راه حلی برای پایان دادن به شکنندگی سیاسی کابل واداشته و حتی قبل از دیدار با رییس جمهور به دیدار رییس اجرایی رفته که عملا حتی قدرت و اجازه تعیین مقام های رده پایین را ندارد.

حکومت نجیب در اختلاف های درونی و صف طولانی مقام های ناراضی از قدرت به مانند دولت غنی است اما با این تفاوت که هیچ گاه به مانند حکومت وحدت از حمایت مردمی برخوردار نبود و امریکا خواهان ترک افغانستان نیست.

شکنندگی سیاسی که نشان دهنده عمق بی کفایتی راس قدرت در مدیریت بحران داخلی نه تنها برای افغانستان فاجعه بار بلکه برای امریکایی که به عبارتی پدرخوانده افغانستان می باشد نیز زیان بار است از این جهت که در سطح جهانی هم مورد تنفر قرار می گیرد و هم پرده از نیت های واشنگن از حمله تا ماندن در افغانستان برداشته خواهد شد.

گروه های تروریستی که اکنون بخش اعظم جز چند ولایت انگشت شمار را در ناامنی و وحشت فرو برده، حاشیه امنی نیز برای رهبران فاسد حکومت فراهم کرده که با جلب توجه جامعه جهانی به عمق تروریسم به کمک های دوام دار برسند و برای امریکا نیز سبب شد تا دلیلی برای پایگاه های دایمی نظامی در خاک افغانستان و به انزوا کشاندن رقبای منطقه ای ایجاد شود.

اینکه رییس سازمان سیا به صورت مخفیانه وارد افغانستان شده، به دیدار شریک ضعیف و منزوی ارگ می رود و افتخار اعلام خبر این دیدار برای داکتر عبدالله می ماند نشان می دهد که واشنگتن پی برده است که با تداوم حمایت از سلطه جویی های غنی و بی تفاوتی به آنچه در فضای سیاسی کشور رخ می دهد برای منافع امریکا زیان های جبران ناپذیری دارد.

مدیریت شکنندگی سیاسی که رهبران وحدت ملی در آن ضعیف بوده و توصیه برای پایان دادن به اختلاف های درونی باید از موارد مورد تاکید رییس سنا در دیدار با عبدالله باشد در کنار وعده هایی برای تداوم حمایت از حکومت و برنامه صلح.

حال، سه سال یکه تازی غنی و سود استفاده از قدرت بی حد و اندازه در قدرت با تغییر در سیاست امریکا در حمایت از ریاست اجرایی شاید پایانی بر انحصارطلبی های ارگ باشد اگر عبدالله از این فرصت به خوبی استفاده کند.

همان عبدالله ی که در پشت کردن حزب جمعیت و موج انتقادهای شدید عطا محمد توانست در سپیدار دوام آورد اما همواره موضع ضعیف را در قبال اشرف غنی حفظ کند شاید در حمایت از سوی امریکا از اعتماد به نفس کافی برای مطالبه حقوق ریاست اجرایی برخوردار شود تا اختلاف های عمیق درون حکومتی کاهش یافته و توان حکومت بیشتر معطوف به رویدادهای خونبار و وحشت آفرین میدان جنگ شود.

کد (18)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
عبدالله
سیا
نظرات بینندگان:

>>>   این یک پوک گری و نشان دادن و به رخ کشیدن به پیش وزیران و مردم و مهم جلوه دادن خوداست،
که رییس اجراییه اعلان میکند که رییس سی،آی،ای به کابل آمد و با من ملاقات کرد.
رییس جمهور نیز با رییس سی،آی،ای ملاقات کرد، چرا او این خبر را اعلان نکرد؟
وقتی که رییس استخبارات یک کشور به کشور دیگر بطور سری سفر میکند و مذاکره میکند، به معنی این است که این سفر و نتایج مذاکرات این سفر مخفی نگهداشته شو.

>>>   سخنی با خود!

- از نفس سیاست و کار سیاسی نمی ترسم. از روش ها و سازکارهای سیاسی می ترسم که آدم های رذل و فرومایه و سود جو را بر اریکه ی قدرت سیاسی می نشاند.

- از سیاست مداران اصول گرا نمی ترسم. از بی اصول هایی می ترسم که به نرخ روز نان می خورند و هیچ نواله ی ناگزیری را رد نمی کنند.

- از دروغگویان و شایعه پردازان نمی ترسم، از آن هایی می ترسم که به قول شمس "سخن حق برزبان و اندیشه ی باطل در دل دارند" و با بلند کردن شعار های دروغین، انجمن ساختن های فریبکارانه، و خلق کردن امید های کاذب جنبش ها و حرکت های راستین و اصیل داد خواهانه را، در اوج پیشرفت و باروری، به سود دشمنان به تعویق می اندازند و فرصت ها را برباد می دهند.

- از وحدت نمی ترسم، از تبلیغ برای حقنه کردن وحدت ملی ی می ترسم که وجود ندارد، و به حال ستم دیده گانی افسوس می خورم که در معاشرت نا برابر با ستم گران و ستم پیشه گان، ادا و ژست ستم گران را در میاورند، تا ارواح خبیث و ضعیف خود را با دروغ قانع بسازند.

لطیف پدرام

>>>   ‎بهروز جلال آبادی‎

تاریخ را یک طرف بمانید !
در مشرقی تاجیکان پشتونها را اوغان خطاب میکنند و پشتونها تاجیکان را فارسیوان البته این به معنی توهین و تحقیر بر یک و دیگر نیست بلکه این نام ها هویت و شناخت هر دو قوم است
پشتون = پتان= اوغان
تاجیک = فارسیوان = دهگان
پس چطور فارسیوان اوغان شود ؟؟؟
آیا هموطنان پشتون یا اوغان ما حاضر اند تا هویت تاجیک و یا فارسیوان را بالای خود قبول کنند ؟؟؟
پس اینها از ما چطور توقع دارند تا هویت اوغانی ایشان را قبول کنیم ؟؟؟؟
خداوند تاجیکان را تاجیک خلق کرده است ، تاجیک اوغان شده نمیتواند همان طور که اوغان تاجیک شده نمیتواند

>>>   من بارها نوشتم که عبدالله باحفظ موقعیت خود درارگ، میخواهد ازخود یک چهره میانه رو وحلقه وصل میان همه احزاب واقوام وفردمطیع واهل معامله برای آمریکا نشان دهد، زیرا او از زدوبندهای سیاسی آشکاروپنهان افراد واحزاب درداخل ونیزکشورهای خارجی آگاه بوده وازتجربیات گذشته به این باور رسیده است که درافغانستان تعیین رئیس جمهور با آراء مردم نبوده بلکه با انتصاب آمریکا است، دیدار مقامات آمریکائی هم شاهد برادعای گذشته بنده. احتمال دومی راکه برای سکوت عبدالله مطرح میکردم، تهدید قدرتهای خارجی بود که تا استعفانکرده وانتقادی از حکومت غنی نداشته باشد، تا وضع آشفته کشور دلیل توجیه حضورآنان درکشورماباشد.
جاغوری.

>>>   بشنوید که چه میگویم! عمال جمعیت اسلامی< شورای نظار و د کل جهادی های قلابی که در طول زمان جهادفروشی میکردن، ملت را به سطوح آورده اند، حالا زمان آن رسیده است که طالبان را باید به جان شان رها نمود! این کار در پلان امریکا است! امریکا خوب میداند که سزای قروت آب گرم است! اگر حادثۀ 11 سبتمبر بوقوع نمی پیوست، امرو نامی از جهاد و جهادی نمیداشتیم اما بخت جهادی ها یاری کرد که با بوقوع پیوستن حادثه 11 سپتمبر جان دوباره به وجود شان درآمد، خیر دیگر 11 سپتمبری نیست و اینبار جهادیها قلمروی هم برای گریز ندارند، مطمئناٌ که همه نابود خواهند شد زیرا این یاغی ها به هیچگونه ای اصلاح نشدند.
راستگو ضد مجاهد

>>>   منبع: جاهد به سرنوشت دوستم و ربانى دچار شد؛ است، اما نيست!
#مسلم_شيرزاد

>>>   Ghaznavi
اصلیتتان را فراموش نکنید که شما اولاده یهود هستید یکبار به تاریخ سربزنيد وببینید که شما از کجا سرچشمه گرفتید تا به این جاه رسیدید و خودرا دعواگر سرزمین خراسان مینامید شما خودتان از کوه های سلیمان آمدید وکدام اصلیت ندارید فکر می کنید که مالک خراسان هستید
خط دیورند را عبدالرحمن امضاء کرد,
آمریکا را کرزی آورد, و افغانستان را مستعمرہ ساخت,
بقای آمریکا را اشرف غنی امضاء کرد, و داعش را ہم اشرف غنی آورد, بیش از 10 فیصد مردم بیچارہ را نیز اشرف غنی آوارہ ساخت,
و حق تمام ملیت ہای مظلوم را اشرف غنی غضب کردہ است, و کشور را پشتونیزہ ساختہ و تباہی و بربادی ابدی را در افغانستان پایہ گزاری میکند..

>>>   Salam
مردم چه وقت بايد قيام كنند ، مگر همين قدر كافى نيست ! منتظر چه هستيد ، حاكميتى كه جان ، مال ، عزت ،شرف و ناموس شما را حفظ كرده نمى تواند و شما را بى دفاع به دست طالب و طالب هاى داعش شده سپرده است ، مگر درخور تحمل است !
از بالا معجزه نخواهد شد تا خود سر نوشت خود را به دست نگيريد. امريكا خدا نيست كه هراس داريد !

>>>   قيام كنيد اى مردم قيام كنيد كه ناموس تان در خطر است

>>>   تمام داعیه و ماموریت پشتونیزم تکنوکرات، مجاهد و طالب را تداوم خشونت، انتحار، ویرانگری و امتیاز طلبی قبیلوی در سایه ماشین نظامی، مالی و حمایت سیاسی نیروهای خارجی تشکیل می دهد.

>>>   كسانكه از امريكا آمدند، نود درصد دزدى را همينا كردند، اينها سازمان هاى كمك رسانى جهانى را ميشناختند، به ميليارد دزدى كردند.
اما دزدى و چپاول خود را بنام دگران بى اندازه تبليغ كردند...

>>>   Ariaie
مردم بايد براى دفاع از جان، مال و ناموس خود به صورت بنيادى بينديشند و به حركت بيفتند. دولت نه تنها توان دفاع از مردم ندارد بلكه ضعف و عدم كفايت دولت، ضعف مدريت جنگى، عدم جديت در مقابل تروريزم ، سوء استفاده از وحشت براى امتياز گيرى هاى سياسى درون دولت ، عملاً در مسير وحشت و ترور همكار واقع شده و هيچ شكى برجا نگذاشته است كه انتظار دولت نشستن عملاً انتظار مرگ نشستن است و در بسيارى از مناطق و موارد اين مسله ثابت شد و خون هاى زيادى ريخته شد. بناً مردم بايد دفاع مردمى را مهم تر از نان دسترخوان خود دانسته ان را نخستين اولويت و تنها شرط ادامه حيات خود بدانند. نبايد به هيچ تروريست ، حامى ترويست و خانواده هاى كه براى تروريست اولاد خود، خانه خود، و امكانات خود را در اختيار شان مى گذارند فرصت جنايت داد. يكبار ديگر برايتان تكرار ميكنم اگر خودتان در دفاع از خود همت نكنيد و همنگونه كه كورد ها در عراق از خود دفاع كردند، اگر دفاع نكنيد منتظر دولت ماندن منتظر مرگ بودن است!

>>>   اصل ماجرای میرزا اولنگ:

"یادآوری مهم در مورد فاجعه میرزا اولنگ:

یک: هیچ عکسی تا هنوز از کشته‌ها، زخمی‌ها و بربادی مردم منتشر نشده و عکس‌های منسوب به میرزا اولنگ از بقیه حوادث اند. حرفوی برخورد نموده، اگر می‌خواهید دادخواهی یا اطلاع‌رسانی کنید به متن اکتفا نمایید.

دو: دو نوع گروگانگیری وجود دارد. یکی گیرمانده‌ها در میرزا اولنگ که بخشی از آن‌ها براساس توافق قرار است به مرکز سرپل منتقل شوند. دیگری یک گروه ۸۰نفره است که بیشتر از ۳۰تن آنان دختران جوان و زنان میان‌سال استند که توسط گروپ غضنفر روز شنبه از میرزا اولنگ به مناطق نامعلوم انتقال داده شده اند. طبق آخرین اطلاعات این افراد به یکی از مناطق ولسوالی درزاب جوزجان منتقل شده اند.

سه: ربوده شدن دختران و زنان یک مساله حیثیتی و ناموسی است. مقامات محلی و مردم به دلیل حساسیتی که این موضوع خلق می‌کند از تایید آن انکار می‌کنند، اما من با ثبوت این مساله را نوشتم تا ابعاد این جنایت پوشیده نماند.

چهار: جنایت نباید به نام داعش ختم شود. داعش یک روپوش است و برای توجیه بی‌کفایتی حکومت ایجاد شده است. قمندان غضنفر که عامل بیشترین کشتار و ربودن دختران و زنان است عضو گروه طالبان است. عامل این جنایت طالبان استند و به شریکان جنایت برای توجیه غفلت و ستم شان کمک نکنید.

پنج: ۸۰تن ربوده‌ شده که ۳۰تن شان زنان اند را با گروگان‌ها در مرکز میرزا اولنگ اشتباه نگیرید."
مختار وفایی

>>>   بترسید از انتقام غنی
اشرف غنی امروز: انتقام قتل عام میرزااولنگ را می‌گیریم

پس از حمله طالبان به امنیت ملی در کابل: انتقام هر قطره خون مردم خویش را می‌گیریم
پس از کشته شدن 7 گروگان در زابل: مصمیم انتقام خون هموطنان خود را بگیریم
در پی کشته شدن 23 غیرنظامی در غور: انتقام خون شهروندان افغانستان را از تروریستان می‌گیریم
به دنبال حمله انتحاری در وزیر اکبر خان: انتقام خون شهدای خود را از داعشیان و طالبان می‌گیریم
در واکنش به تیرباران شدن غیرنظامیان در غور: این حمله بی جواب نمی‌ماند، ما انتقام می‌گیریم
...
منبع: ستار سعيدی

>>>   Salam
مردم خودكشى مى كنند ، داعش و طالب فقط اسباب اين خود كشى اند ! انتخاب مردم همين است كه چنين شود . ورنه ميشد تا طرح نو ريخت .

>>>   در رویداد خونین میرزاولنگ؛ داعش و طالب در کنار هم به کشتار مردم می پردازند. در حالی که در رویدادهای زیادی دیدیم که داعشیان طالبان را سر بریدند؛ اما در شمال کشور چگونه در تفاهم باهم انسان کشی می کنند!
فکر نمی کنید زیر نام داعیش و طالب برنامه ی بزرگی برای درهم کوبی مردمان شمال به راه افتاده است.!
فکر نمی کنید که این داعش و طالب در شمال خود بهانه یی است برای تصفیه ی قومی ! چه فکر می کنید آیا مهار این پروژه ی سیاه در دست حلقات سیاه کرداری در کابل نیست؟
فکر نمی کنید که داعش و طالب در شمال یک پروژه است؛ اما افزار های آن فرق می کند!
فکر نمی کنید که متفکران طالب ساز می خواهند برای رسیدن به اهداف کوچک قومی خود هستی افغانستان را روی میز قمار گذارند؟
یاوه گویان یاوه می گویند، هیچ کسی انتقام خون شهیدان میرزاولنگ را نخواهد گرفت!
آنانی که سکان این کشتی شکسته را در دست دارند، در این رابطه چنان واکنش نشان دادند که گویی آب آز آب تکان نخورده است!
مردم خود باید برخیزند. هر زن باید یک قومندان کفتر شود و هر مرد یک آرش کمان دار. گاهی این تفنگ است که آزادی را تضمین می کند!
پرتو نادری

>>>   بهروز جلال آبادی

فعلا سیاست را بر سیاسیون رها کنید و تمام توجه و انرژی تان را برای وحدت ، همدلی و انسجام تاجیکان مصرف کنید و بدانید که فقط و فقط از یک آدرس قوی قومی میتوانیم از این بدبختی نجات یابیم و پوز فاشیزم قبیله را به خاک بمالیم ،
برای این کار هر چی میتوانید تاجیکان خواب رفته را از خواب بیدار کنید و برایشان بگوید مالکان این وطن ما هستیم و اکثریت مطلق هم ما هستیم دیگر خاموشی در مقابل فاشیزم کافیست بعد از این امور کشور خود را بدست خود میگیریم

>>>   Raheel
مشکل اصلی مردم ما ارگ است. طالب و داعش زادۀ بیکارگی، کجروی، غدر، برنامه های پیدا و پنهان قومی و مزدوری ارگ نشینان است. پاکستان و تروریزم بهانه یی بیش نیست!
سر این مار در ارگ است!

>>>   ثریا کوهستانی
از احمد شاه ابدالی بچه بی ریش نادر شاه افشار شاه ایران تا کنون هیچ پشتونی بدون دست خارجی پول خارجی برده گی کردن به خارجی حکومت نکرده اگر کرده با اسناد رو نما کنید از همان ابتدا حکومت را با واشل خود صاحب شده اند یعنی احمد شاه ابدالی از طریق واشل خود حکومت به دست اورد بخاطر همین است که امروز هم بابا است و هم کونی همانند عبدالرحمن خان غدار هم خاک فروش است و هم بابا همانند ظاهر شاه عیاش هم بی کفایت است و هم بابا کنون خوک زی و احمق غنی احمق زی هم متفکر دروغین است و هم بابا و قهرمان یعنی بعد از چند ساله دیگه بجای خوک زی اتمر زی غنی زی مزدور یار زی وووووو صد ها زای دیگه اقوام غیره مزدور و معامله گر و خاک فروش اند نه این افراد یعنی این است راه و رویش پشتون والی های بی شرم بی آبرو کنون همه کاره اند چهار روز بعد نه قهرمان واقعی این سرزمین همین ها اند نه سران بی عزت معامله گر اقوام غیر پشتون.

>>>   نگاه کنید به این شکوفه های پر پر شده به دست های کثیف ....های جنایت پیشه افغان های جنایت پیشه ....های یهودی درنده خوب نگاه کنید.

انگاری خداوند بزرگ قوم درنده وحشی ....را برای جنایت خلق کرده که هر روز جنایت پشت جنایت بآفرینند این قوم درنده از روزی که به عنوان پیش مرگ سرباز های انگلیس های انگل از دامنه کوه های سلیمان به سرزمین خورشید خراسان بزرگ آمده اند یک روز خود را نه این سرزمین و نه مردمان بومی اش دیده این قوم درنده معلوم است به کدام خدا و قرآن باور دارند خدا و قرآن این قوم درنده شده کرسی قدرت نه دین را می شناسند و نه آيين را.

...

>>>   پیام«دشمنان افغانستان» به حکومت وحدت ملی:
لطفا از این پس نگویید«دشمنان افغانستان یک‌بار دیگر چهرهء اصلی خود را نشان دادند».
ما بیش از پانزده‌سال می‌شود که همین یک چهره را داریم. این شما استید که در چهار فصل سال چهار چهره عوض می‌کنید.
ما قدر شما بی‌شرم نیستیم!

طارق عظيم

>>>   رستگار دهگان
هنگامیکه عملیات تصفیوی برضد طالبان صورت میگیرد; شورای امنیت ارگ آنرا نسل کشی میخواند; اما نسل کشی در میرزا اولنگ نه شورای امنیت را تکان میدهد و نه حقوق بشر را. این است سیاست یک بام دو هوای قبیله.

>>>   بسيار يك تعليل بي معني و غير مسلكي ، نوبسنده تنها عاشق حرف هاي خود و چاپلوسي غني را ياد داشته

>>>   Abdul Lalzad
رسولی ارجمند!
وقتی غنی را می شناسید، چرا گناه او را به گردن امریکایی ها می اندازید؟ آنجا برنامه غلزی سازی قدرت در ارگ جریان دارد!
مگر تقلب در انتخابات را امریکایی ها کردند؟ مگر صندوق ها را امریکایی ها پر کردند؟ مگر عبدالله را امریکایی ها وادار به تسلیمی کرد؟ در حالیکه اگر اندکی جرات می داشت، جای غنی و عبدالله برعکس می بود ووو
معلوم می شود که دچار تکلیف «تیوری توطیه» هستید که فکر می کنید بدون رضایت امریکایی ها برگ درخت هم بر زمین نمی افتد...
امریکایی ها پس از ۶ ماه هنوز نمی دانند که در کشور ما چه کنند (یعنی بروند و یا باشند؟) و خودت اصرار داری که غنی - عبدالله مامور اجرای برنامه امریکایی هاست!

>>>   M Ayoub Rasoli
جناب استاد گرانقدر
من شخصا به دانش و اطلاعات شما احترام دارم اما من نظرم را مينوسم
اتفاقا مطلب شما را در رابطه تيوري توطئه با دقت خوندم
شما شك نداشته باشيد كه انتخابات را امريكاي ها مهندسي كردند چون من به دفتر انتخابات كارمند بودم وسفير امريكا وانگليس تا ختم پروسه انتخابات با كميسيون در تماس بودند وبه يقين ميتوان گفت در پر كردن صندوق ها هم نقش أساسي داشتند ، اكثريت انتقال صندوق هاي رأي دهي را بخصوص به مناطق جنوب امريكاها و ناتو انجام دادند من فكر ميكنم غلزاي سازي نظام هم خواست امريكا باشد وغني مامور انجام اين پاليسي ، چون به شدت نارضايتي ها و بحران را تشديد ميكند و خواست امريكا هم به باور من افغانستان بايد كشوري بحراني باشد در تمام عرصه ها ، در قسمت عبدالله مگر زنگ اوباما و فشار سفارت امريكا نبود كه عبدالله تمام آرزو هاي مردم كه بأورش كرده بودند را فداي امريكا كرد و مامور گوش به فرمان امريكا شد ؟شما تاكنون انتقادي يا هم كوچكترين حرفي از عبدالله در مورد اعمال جنايت كارانه امريكا شنيده ايد !


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است