مقاومتی که در میرزاولنگ فروریخت
آزادی اسرا همچو فجایع میرزاولنگ از برنامه های طالبان بود زیرا رعب و وحشتی که به نمایش گذاشته شد هر دیوار مقاومت مردمی را فروریخت تا تروریستان با همراهی ارگ شمال را درهم شکنند 
تاریخ انتشار:   ۱۹:۲۸    ۱۳۹۶/۵/۱۸ کد خبر: 136934 منبع: پرینت

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان((afghanpaper،خشونتی که در تاریخ نه چندان دور برای افغانستان قابل تصور نبود اکنون جز جدای ناپذیر زندگی هر روزه مردمی است که در تقلای زنده ماندن هستند و این سرنوشت نه تنها برای مناطق دور افتاده و یا تحت کنترل گروه های تروریستی بلکه حتی در امنیتی ترین نقطه پایتخت نیز به انتظار قربانی است.

فجایع جنگی که در قندوز رخ داد در تیوره تکرار شد اما آنچه حتی برای افغانستان جنگ زده مبهوت کننده بود جسدهای سلاخی شده و تکه پاره کودکان، زنان و مردانی است که در میرزاولنگ ولایت سرپل در همبستگی نیروهای طالب و داعش با خشونتی غیرقابل وصف کشته و بیشمار خانواده دیگر به اسارت گرفته شدند.

فرماندهان این گروه های تروریستی از محلی های بوده که مدت ها در تنفر مذهبی و قومی به دنبال فرصت انتقام از مردمی را می کشیدند که با کمترین سلاح ها با افراط گری مبارزه می کردند که حکومت وحدت ملی به سادگی هرچه تمام، زمینه آن را در خالی کردن منطقه از نیروی امنیتی فراهم کرد.

واکنش های گسترده داخلی و خارجی در برابر نسل کشی میرزاولنگ سبب شد که پس از وقوع جنایت های بیشمار، 235 غیرنظامی اسیر از سوی طالبان رها شوند تا فشار افکار عمومی کاهش یابد.

والی سرپل با انتقاد شدید از بی تفاوتی حکومت نسب به آنچه در این ولایت رخ می دهد در کنار گزارش های از این رویداد که در بی تفاوتی نهاد امنتیی به وقوع پیوست خبر از هماهنگی های درون حکومتی با تروریستان دارد که به تکرار و در مناطق مختلف اتفاق افتاد با منافعی هم برای ارگ هم تروریستان.

هم کاسه شدن گروه های تروریستی چون طالب و داعش با ارگ نشینانی که جز پشتونیزم شدن افغانستان، هدف دیگری ندارند منافع مشترکی را شکل می دهد که باید مناطق مقاومت چون شمال در هم شکسته و اقوام دیگر به خاک و خون کشیده شود.

طالبانی که در دوران حاکمیت خود بی محابا به نبرد با هر نشانه ای از تکنولوژی می رفت با پی بردن به نفوذ رسانه ها هم از قدرت تبلیغاتی سود می برد و هم در پی کاهش تنفر افکار عمومی از خود است و برهمین اساس به رد کشتار بی رحمانه غیرنظامیان در حمله های خود می پردازد.

آنچه در میرزاولنگ رخ داد همان وحشت آفرینی بود که تروریستان در پی ریشه دواندن در میان مردمی است که در برابر افراط گری این گروه مقاومت می کنند تا در حمله های دیگر به راحتی با مناطقی خالی از سکنه مواجه شده و به غارت بپردازند اما زمانی که فشارها بر حامیان و از جمله تنفر افکار عمومی به اوج خود می رسد، دست به اقداماتی چون رهایی اسرا می زنند.

در همین راستا، رییس جمهور در برابر چنین رویداد خونباری که تنها به دلیل بی کفایتی مدیریت جنگی می باشد، گفت که "دشمنان دین و وطن" در میرزاولنگ نشان دادند که هیچ مرزی را نمی شناسند در حالی که به مانند گذشته از گروه طالبان نام نبرد.

رهبران پشتونی به مانند اشرف غنی هیچ گاه در پی کشوری برای تمامی قومیت ها نبوده و همچنان با چنگ زدن به ریسمان پوسیده قوم برتر، از بانیان مرگ و کشتار مردم هستند تا درس عبرتی برای مقام ها و مردمی باشد که در پی مقاومت در برابر حکومت و به عبارتی همراهان ارگ هستند.

از جانب دیگر، اتحاد سه حزب بزرگ افغانستان از میان سه قومیت که صف مخالفان حکومت را تشکیل دادند و بی محابا حکومت را تهدید به سقوط می کند حتی با سفر استانکزی به ترکیه برای مجاب کردن جنرال دوستم در هم نشکست که با سیاست تلافی جویانه ارگ پاسخ داده شد: ناامنی گسترده در شمال و سقوط مناطق یکی پس از دیگری.

حکومت نه با کمبود نیروی نظامی مواجه است و نه محروم از تسلیحات نظامی اما کشتارهای بی رحمانه مردم از کابل گرفته تا دورترین مناطق، دلیل دیگری دارد و آن، وجود دولتمردانی است که تروریست تر از هر تروریست داعش و طالب عمل می کنند.

منفعت و بقای حکومت وحدت ملی ریشه در ناامن نگاه داشتن افغانستان دارد تا با ذخیره های قومی طالبانی خود دست به نابودی هر نشانه ای از مقاومت بزنند و اگر اکنون اشرف غنی با بی تفاوتی در برابر جنایت های طالبان حتی نامی از این گروه نمی برد، نشان می دهد تا چه میزان وابسته به تروریستان است.

وحشی گران طالب و داعش در قندوز، تیوره، هرات، ننگرهار و اکنون میرزاولنگ به اهداف خود دست یافتند و با تبلیغات گسترده ای که از وحشت آفرینی به دست آوردند، رهسپار دیگر مناطق شدند تا زیر سایه امنیت حکومتی های خود فروخته، قتل عام کنند، به نبرد مذهبی بروند و خشنونت بیافرینند و حال کدام منطقه، میرزاولنگ دیگر خواهد شد؟

کد (18)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
میرزاولنگ
طالب و داعش
نظرات بینندگان:

>>>   وقتيكه هزاره ها بواسطه دولت ايران به جنك داعشيان و ماعشيان به سوريه وعراق رفتند طبعيست كه أنها هم به جنك هزاره ها داخل افغانستان شده اند ورنه داعش در افغانستان وجود نداشت .

>>>   آیا در شرایط جنگ و نسل کشی میتوان از صلح ووحدت ملی وکلی سخن زد ویا حرکت عمومی ؛ قیام ونبرد را جهت پاسخ کوبنده علیه آنان که حامی و مدافع جنگ و نسل کشی اند ترجیع داد؟ به نظر آگاهان امور وحدت ماستمالی ملی و استعمال واژه ای صلح در شرایط جاری بخشی از جنایت است که از سوی حامیان و مدافع طالب ها ؛ داعشی ها و پدر بزرگ شان امریکایی ها به چالش کشانده شده و جهت فریب اذهان مردم دردمند میهن ؛ نشخوار میکنند.کشور و سرنوشت مردم را حامیان و همباروران سازمان های شیطانی <طالبان و داعش> به داغ ترین جهنم دنیا تبدیل کرده اند و تحت شعار رنگ باخته و عوام فریبانه وحدت ملی و صلح خلق های مظلوم و بیچاره را بازی داده و یواش یواش به پلان و استراتیژی که همانا سرزمین بدون<قبایل> است ؛ نزدیک میشوند.سازمان های آدمخور و آدم فروشان قرن 21 بدون حامی و همباور و مدافع چه در داخل و چه خارجی در راس امریکا خونخوار ؛ نمیتوانند که به نشل کشی و جنایات توصل جوینند.تاریخ همچو جنایت را بار نخست در زمان شاه شجاع تحت رهبری امپراتوری انگلیس تجربه کرد و از زمان تا کنون حدود 2 قرن میگذرد؛ تاریخ تکرار و قبایل تحت نیروهای اشغالگر به نسل کشی توصل جسته و در آینده هم همچو جنایت تکرار شدنی است.
از سوی دیگر رهبران خرد باخته ؛ از دید و درایت سراپا اخته ؛ رهبران بیوقار و مادی پرست ؛ رهبران عیاش و زنکه باز و رهبران فاقد اندیشه و کلن احمق در طول چندین سال است که ؛ زیر سایه ای به اصطلاح وحدت ملی وصلح غنوده و با گرفتن پول در جوال از نشست بن شروع شد؛ صرفن به استعمال چند واژه تحت عنوان >تسلیت> سکوت مرگبار را ترجیح داده اند.سال ها است که شکایت دارم که او مردم ؛ رهبران مرده شو ؛ رهبران شکست خورده ؛ رهبران عیاش ؛ رهبران مادی وپول پرست و رهبران بی غیرت وهمت وبدون وقار را تا ابد روانه یی تاریخ سازیدو آنچه را تاریخ حکم میکند ؛ بایستی پذیرفت وان اینکه چراغ وحدت کلی واتحاد طبعی را بر افروخت ؛ بدون در نظر داشت سمت وسازمان قوم و محیط به قیام عمومی و همگانی روی آورد و به جنایات کاران ؛ نسل کشان و آدم فروشان قرن21 ؛ صرف از طریق نبرد وپیکار میتوان پاسخ داد وبس!اگرنه ؛ هر روزتان ماتم و روز بعدتان تمام.

>>>   بهروز جلال آبادی‎

جنگ پاکستان با افغانستان بر سر چیست؟
پشتونهای پاکستان خصوصا جنرال های نظامی پشتون تبار پاکستان در کوشش اند تا مناطق پشتون نشین افغانستان را شامل خاک پاکستان کنند تا بتوانند در مقابل پنجابی ها اکثریت شوند و پشتونهای افغانستان تا اتک دعوای دارند و خواهان شامل این مناطق پشتون نشین پاکستانی در خاک افغانستان اند تا بتوانند دعوای دروغین اکثریت خوده به حقیقت تبدیل کنند !

>>>   Malikyar
این دولت اصلا کدام برنامه که برای بهبود زندگی روزمرهٔ مردم در اجندا خویش ندارند و راستی یک شرکت سهامی است که گاهی غنی و گاهی اوقات عبدالله نفع میبرد تا وقتی که این مردم گوسفندی افغانستان در خواب باشند این قاتلین مردم بالای شان حکمرانی میکنه دیگر گپ نیست غنی و عبدالله هر دو شاه شجاع های امریکایی استنند.

>>>   Mosadiq
گیرم مشکل در ارگ است! چرا اینها استعفا نمیدهند؟ چرا با چنگ و دندان به جان کرسی های بی صلاحیت می چسبند؟ چرا مطبوعات را نمیخواهند و افشا گری نمیکنند؟ اینها کسانی استند که تا زمانی صدای خود را بلند نمیکنند که منافع شخصی شان در خطر نیافتد و گرنه هرکدام از اینها بیاید به حال مردم و ملت فایده ندارد هم چنان که موجودیت دیگران نداشت و ندارد....

>>>   Salam
هزاره ها مى توانند در اين بازى هاى سياسى بازنده گان بدى باشند . هزاره ها هر قدر افغان تر هم شوند باز هم بيش تر از هر قومى آسيب پذير اند . در اين هفده سال هزاره قبل از هر تبارى در تير رس جنايات افراطى هاى سنى و تبارى بوده اند . هزاره ها را اكثريت افراطى هاى مذهبى قبيله يى و داعشيان حتا مسلمان نمى شمارند و قتل شان را واجب مى دانند . قتل هزاره ها و جنوسايد در سر پل با همين تفكر صورت گرفته است و اين آخرين جنايت عليه اين تبار نخواهد بود، بهتر است نخبگان سياسى هزاره به عقل آيند و دريك گفتمان جامع با تاجيكان و ازبيك هاى صادق همراه شوند و مجزا عمل نكنند .نخبگان هزاره كوشيده اند تا با تاجيك ها رقابت كنند و در سياست جاى خالى تاجيكان را گيرند ، ولى قبيله گرايان وقتى بغل مى گيرند ، شمشير را هم به قلب حريف فرو مى برند . هزاره به جرم هزاره بودن و شيعه بودن قبل از هر تبارى محكوم شكست اند. استاد مزارى با صداقت با پشتون ها همكارى كرد تا مگر گذشته فراموش كنند و همكار شوند ، ولى نتيجه اش را خيلى تلخ چشيد .

>>>   Haroon Amirzada
..
رئیس جمهور از کسی انتقام نگیرید که انتقام تان را با انتقام پاسخ خواهند داد. جنگ افغانستان را به جنگ انتقام و خونخواهی تبدیل نکنید. بجای انتقام سیاست انسانی و عادلانه را طرح کنید. بجای انتقام تعریفی روشن از دوست و دشمن و از تروریست و برادران ناراضی داشته باشید. بجای انتقام کاذب و عوامفریبانه دشمن خونخوار و بی رحم را سرکوب و محاکمه عادلانه کنید.

>>>   بدون شک خود غنی وهمکاسه هایش درقتل وکشتار مردم بیدفاع افغانستان شریک است. اینکه غنی وتیمش باطالب وداعش دارای ایده واحدی هستند عالم وآدم میدانند. باید مردم اگر به هر قمتی که شده سلاح تهیه کنند،ازجان و...دفاع کنند. وگرنه برنامه ازطرف خون آشام ها جاهلان قرن حجر تکرار شدنی است. تسلیت وابراز تاسف هم دردی را دوا نمیکنند.
حق گو.

>>>   Fazel Ahmad Toghyan

ارگ مسوول وپاسخگو ی رویداد خونین مرز اولنگ ولایت سرپل است.
واکنش معامله گرانه ی زمامدار کابل در مورد رویداد خونین مرز اولنگ نشان داد که تفکر طالبانی چهره ی زشت خویش را هرچه بیشتر برملا ونمایان میسازد، واین تفکرو گرایش ا زدرون ارگ تا شورای عالی نام نهاد صلح مسلط ویکه تاز است.
آنچه بنام داعش از جانب مسوولین نشخوار میگردد، دایره ی عملیاتی ومانوری در افغانستان ندارد،پدیده ی بنام طالب وداعش یک پروژه است که زیر دونام ودو بیرق درافغانستان
به اعمال انتحاری، انفجاری، تروریستی ونسل کشی دست میزنند.اما حقیقت انست که هردو جنس طالبان اند ، که دست اندرکاران ان بدلیل وانگیزه های مختلف بار مسولیت وجنایت جنگی را تقسیم نموده، برنامه های را زیر شعار داعش وطالب در استقامت های مختلف به اجرا در میاورند.
استراتیژی بسیار خطرناک وپیچیده ی در جریان است، بدون آنکه از پی آمد های مخرب آن بیمی بخود راه دهند.

>>>   KhoraSan
اقوام غير اوغان(پشتون) !!!

هميشه گله مند هستند كه بيكار هستند و... شما دروغ ميگوييد! در حقيقت همه گي حسابدار هستيد روزانه مجروحين، مقتولين، محبوسين، انفجارات ، انحسارات، ، دزدي ها، راه زني ها، انتحار ها ، انفجارات و... را بالاي برادران و همتباران خود ميشماريد و مرد توقف ان نيستيد و هرگز بسيج نميشويد،
در شرايطي كه چنين روز هاي باشد و شما مرد نباشيد كه تاريخ ساز گرديد و از اينكار شمارش بيشتر چيزي حتي خدا(ج) هم به شما نصيب نخواهد گردانيد و كار شمارش نامحدود مبارك تان باشد...

>>>   مردم هزاره جنایت کسانی که واز وجود داعش در میرزاولنگ خبر میدهند بالاتر از جنایتی است که در انجا رخ داده
بادقت باندیشید :تا دیروز طالبان وداعش دشمن بودند!!!؟؟
چی شد امروز آنها برادرانه در کنار هم بر سر یک تعداد مردم بیگناه حمله میکنند وزن وبچه پیر وجوان راقتل عام میکنند.
ببنید مظلومیت مردم هزاره را که حتی سخنگوی دولت که خود شیعه مذهب است. بر جنایات طالبان سرپوش گذاشته واز وجود واین جنایات را به داعش نسبت میدهد
ومسئولان امنیتی بعد چند روز سکوت تنها به یک تاسف اکتفا می کنند .
حتی حامیان خارجی طالبان نیزبا دروغ در روز روشن برای اینکه طالبان را مبرا کند از وجود داعش وپرچمهای سیاه نام برده واز بردن نام طالبان با صراحت خودداری میکنند.

امروز ای جوان هزاره از خواب غفلت بیدار شو که دشمن همان خواب های 250ساله را در سر دارد
ان جوانی هزاره که تاریخ گذشته ومصائب امروز را فراموش کند مطمئن باشید خون هزاره در رگهایش نیست
جوان هزاره بیدار شو .جوان هزاره بیدارشو.

>>>   بیغیرت ترین قوم در زمین قوم پشتون است. آیا که کشتن طفل 8 ساله خداوند از شما راضی میشود؟ نه بلکه شما در قهر و غضب خداوند گرفتار میشود. اگر در اینجا طفل هزاره توسط شما کشته میشود بدانید که از شما توسط عرب . غربی و پاکستانی به چنین روزی سردچار خواهد شد
بدخشانی

>>>   باسلام بنده سید عبدال جلیل استم من ازحکومت میخاام
که به مردوم دوروغ نکوهت اماآحندی مردوم را خراب
نکونه وقوله الکی به مردوم ندیه باتسکور
بنده از افغانستان از شهری فاریاب

>>>   داعش ترورستي در مناتق مانند ننګرهار، پکتیا هم نسل کشي کرد . مردم افغانستان بايد هوشیار ى را ازدست ندهند. به دشمن مشترکا در تمام افغانستان مقابله کنند. اما من با تعجب از بى عقلى بعضى افغانان تاجر پيشه سياسى شکايت دارم.

>>>   فوری
ﻳﻜﺘﻦ ﺍﺯ ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ ﭘﺸﺘﻮﻥ ﺑﺎﺷﻨﺪﻩ ﺍﺻﻠﻰ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﻰ ﭘﺸﺘﻮﻧﻜﻮﺕ ﺩﺭ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﻰ ﮔﺮﺯﻳﻮﺍﻥ ﺑﺠﺮﻡ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺑﺎ ﻃﺎﻟﺒﺎﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻨﻔﺬﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﺩﺭ ﻣﺤﻀﺮ ﻋﺎﻡ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﮔﺮﺩﻳﺪ .
ﭘﺲ ﺍﺯ اﻳﻦ ﻫﺮ ﻛﺴﻴﻜﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻃﺎﻟﺒﺎﻥ ﻭ ﺩﺍﻋﺸﻴﺎﻥ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﻭ ﻫﻤﺪﺳﺘﻰ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﭘﻨﺎﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﺎ ﻓﻴﺼﻠﻪ ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ.
ادمین ۱۴

>>>   هزاران مقاومت لایعنی همانند این از بین خواهد رفت. ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی = این ره که تو میروی به ترکستان هست.
کسانیکه در خدمت امریکا قراردارند همین نتیجه اش.

>>>   باید تاآخرین نقطه وپناگاهای شان پاکسازی ونابود شوند نه اینکه تورانده بشوند

>>>   نظردهنده مزدور اول لطفا محترمانه زبان نامبارکت را ببند و گپ مفت نزن ما شیعیان از سالها قبل مظلومانه توسط قوم فاشیست کشته میشدیم حال فقط نام طالب به داعش مبدل شده ماهیت همان است.

>>>   نظردهنده مزدور اول لطفا محترمانه زبان نامبارکت را ببند و گپ مفت نزن ما شیعیان از سالها قبل مظلومانه توسط قوم فاشیست کشته میشدیم حال فقط نام طالب به داعش مبدل شده ماهیت همان است.

>>>   من از طرف قوم تاجیک به برادران هم زبان هزاره خود تسلیت و غم شریکی خود را عرض میکنم و از شما تقاضا و خواهشمندی دارم بیایید بر علیه قوم پرستی و فاشیست اتحاد کنیم و دیگر خود را برده قوم پرستان آدم کش نسازیم
امیر

>>>   باید اوغانها در افغانستان بشدت سرکوب شوند تا وطن روی آرامش ببیند
مزاری

>>>   فاسد ترین جوانی ترین قوم ور تاریخ جامعه افغانستان قوم پشتون است این قوم قابل اصلاح نیست.

>>>   این حرف ها فائیده ندارند۰ اوغان ها دست از تمامیت خواهی و وحشت بر نمیدارند۰ فقط تمام قوم های غیر اوغان باید متحد شوند و حساب خود را یکسره از حساب این اوغان های .... برای همیشه جدا کنند۰ تجزیه بین اوغان و اتحاد غیر اوغان ها راه حل است۰


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است