تقاعد افسران اوضاع امنیتی را خراب می کند
 
تاریخ انتشار:   ۱۳:۵۷    ۱۳۹۶/۶/۲۱ کد خبر: 138559 منبع: پرینت

چطور جنرالی که نزدیک به 20 سال در جنگ بوده و وجب وجب خاک را بلد است و پرسنل را می شناسد تقاعد شود؟

به گزارش شبکه اطلاع رساني افغانستان(afghanpaper)، گلاجان صافی، آگاه امور نظامی در گفتگو با "همگام" درخصوص طرح جدید قانون امور ذاتی افسران گفت: اردو فعلا منظم و مورال است و اگر تقاعد صورت بگیرد وضع امنیتی کشور بار دیگر خراب و سوق و ادراه از هم پاشیده می شود و با تجربه شدن افراد جوان در امور نظامی حداقل ده سالی زمان می خواهد.

بگفته صافی، قانون ذاتی افسران روی هوا جور نشده و مسایل مهم و مشکلات همه در آن سنجیده شده است. وزیران دفاع، داخله، شورای امنیت و ریاست امنیت ملی و دیگر وزرا به غنی و عبدالله قناعت بدهند که این کار خیانت به مردم و نظامیان کشور است و کاری است که مردم افغانستان آن را قبول ندارند.

این نظامی کشور تصریح می کند: حکومت های مختلف متقاعدین با تجربه خود را وزیر می کنند تا اوضاع کشورشان کنترل شود، انوقت چطور جنرالی که نزدیک به 20 سال در جنگ بوده و وجب وجب خاک را بلد است و پرسنل را می شناسد تقاعد می شود!؟

وی افزود: فرد جوانی که بتازگی از آکادمی پولیس یا مرکز تعلیمی اردو فارغ شده امکان ندارد سوق و اداره امور را بتواند بدست بگیرد.

کد (26)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
قانون ذاتی افسران
تقاعد
نظرات بینندگان:

>>>   محمد اسلم سلیم

مکث کوتاهی درمورد به بازنشسته نمودن ( 65000)تن
افسران نظامی از نهاد های امنیتی کشور!
بدون شک نهاد های امنیتی کشور به بازسازی ونوسازی هم از نظر کادری وهم از نظر تکنالوژی نظامی و کادرمتخصص و جوان گرایی نیاز مبرم دارد.
اما!
این برنامه چگونه وتوسط کی ها تحقق می یابد سوال برانگیز است !
اگر این برنامه در راستای تقویت نهاد های امنیتی در مبارزه علیه تروریزم ودهشت افگنی و بخصوص علیه طالبان وداعش صورت بگیرد که مشکلی نیست .

ولی !
اگر پیوسته به گذشته بر اساس تیوری توطئه کانون توطئه ارگ و بخصوص غنی واتمر واستانکزی و بهرام شاه باشد در آن صورت از تحقق یک توطئه دیگر علیه نیروهای ضد تروریزم در داخل نهاد امنیتی باید سخن گفت.
نشود آن افرادیکه درپاکستان از طریق شمشتو "گلبدین" درنظام پاکستان وپاکستانی تربیت شده اند جایگزین نیروهای وفادار به کشور و مبارزه بر ضد تروریزم شوند!
ایا کادر های جدید با کدام معیار ها در نهاد های امنیتی جابجا می شود؟
اگر معیار همان معیار های که توسط کانون توطئه تنظیم شده است ،این برنامه پیوسته به گذشته یک تصفیه دیگر قومی از نظر کادر ی در نهاد های امنیتی کشور خواهد بود.
درین صورت باید در برابر این توطئه ایستاد و یا اینکه این برنامه به صورت شفاف با تشکیل یک کمیسیون مشترک متخصص از نظامیان که شامل همه مردم واقوام کشور باشند و مطابق معیار های که از جانب همین کمیسیون مطرح می شود تطبیق شود.

>>>   اگر این کارعملی شود 70 فسصد فساد در اردو کم میشود چون دزد ها واختلاس گران با تجربه میروند جانشینان شان تا اینقدرمهارت پیداکنند وقت زیاد ضرورت دارد

>>>   اوبرادران باید بنام سلاح روسی باقی نماند بنام افسر که سلاح روسی را فراگرفته اند ویا افسرانیکه روحیه وطندوستی بیست سی سال پیش را دارند ازبیخ وبن برداشته شوند خودرا خسته نسازید کارها طبق پلان پیش میرود
حقبین

>>>   وقتی ریس جمهور غنی سفاک کاکای ۹۰ ساله خودرا که پایش درلب گور است سفیر بسازد و افسران با تجربه را در سن ۵۵ خانه نشین سازد توقع حکومت سالم را از این دیوانه ها نداشته باشید.

>>>   1- فساد چرا بوجود می آید :
وقتی پلان اقتصادی منظم ساخته نشده وبرنامه های اقتصادی تطبیق نگردد.
2-وقتی پول عوض کالا در کشور وارد گرددو قصدا به افرادی دیکته شود تا فساد کند.
3- جنگ به انواع مختلفه توسط افرادی که با برنامه های مختلف درکشورتوسعه داده شود.
4- بخاطر منافع خارجی ها و بازی های استخباراتی تفرقه دربین مردم تشییع شود.
5- متوجه قوای امنیتی نبودن و آنرا بدون تجهیزات درجبهات استعمال کردن و افسران وجنرالان را نسبت به برد جنگ بی اعتماد ساختن:
-جنرال محاربه را پلان میکند اما حمایه هوایی شده نمیتواند.
- طیاراتی که بدسترس است قدرت مانور ندارد .
- آتش قوتهای هوایی بی تاثیر است .
- قدرت قوی در پهلوی جنرال به رقابت میخیزد و بدون اجازه جنرال بمبارد میکند و هم به کشتن ملکی های میپردازد.
- جنرالی که درهمسایگی اش قوت نظامی برتر را میبیند و پیشنهادش بخاطر بهتر شده محاربه قبول نمیگردد.
- افسر وجنرالی که میبیند زیر دستش زخمی ویا شهید میشود هرچه نعره میزندکس به دادش نمیرسد .
- حالاتیکه شعارها جای عمل را گرفته و از راس تا قاعده به افرادی اعتبار داده میشود که فقط شعار میدهند و عمل ندارند.
- باالاخره افسر وجنرالی که میبیند قوای مخالفش توسط به اصطلاح دوستان بین المللی کمک میشوند.
- افسر وجنرالی که میبیند به آن گفته میشود متوجه خودت باش پیشنهاد وانتقاد نکن .
6- افسران وجنرالان باید متعقد باشند که مانند کشورهای همسایه به آن برخورد میشود :
- جاپان که آرام است بعد از تقاعد به افسرش 2 ملیون دالر داده میشود.
- به هند به متقاعدش دولک دالر با حویلی برایش داده میشود.
- پاکستان بعد از تقاعد به افسرانش ویلا داده شده ومقدار زیاد پول که بتواند حزب بسازد داده میشود.
- درتاجکستان افسران جنرالانش تقاعد را بهترین مرحله زندگی میدانند .
ولی درافغانستان چگونه است:
- فیصدی معاش برایش داده میشود .
- درحالت جنگ زندگی برایش تنگترشده و هرکس اورا میتواندتهدیدکند.
- چون بعد از جنگ تقاعد کرده مجبور است بخانه بنشیندو بمیرد.
- باید نسبت جنگ گذشته مهاجر شود.
- نسبت دلایل تقاعد که خارجی ها فسادرا براو چسپ زده اند مورد اهانت قرار میگیرد.
- قصدا کوشش شده که خوب و بد در یک پله ترازو سنجش شود.
براساس همان برچسپ ها و بی اعتمادی نسبت به اینده فساد درکشورنه درکتگوری افسران و جنرالان بلکه در موسسات وادارات ملکی بوجود آمده است .
اگر کسی بداند که آینده اش مطمئن است دیوانه است که نامش با فساد آلوده سازد .
این همه توطئه های خارجی و تشویق خارجی هاست که ا فسران و جنرالان ما را به فساد برچسپ میزنند .
بنأ تقاعد هم یکی از توطئه های است که حالا میخواهند کشورما را بدون دکتورین جنگ بسازندویکبار دیگر تحت نام داعش درشما ل برعلیه رقبای منطقوی امریکا تسلیح کنند و بجای پاکستان که علیه افغانستان استعمال شد علیه روسیه وچین وکشورهای آسیای میانه کشورما را استعمال کنند.

>>>   چرا میخواهد به وضعیت موجود زمینه دوام مساعد سازید، بګذارید تا جوانان که با تجربه های جدید خود و پر انرژی به کار ها و اداره نظام کمک کند.
از اشخاص کی برای تقاعد سوق شده ما کدام دست اورد نداریم پس تجربه انها هم کارآمد نیست.
شریف

>>>   این یک اقدام خوب است بگذار نسل جدید این وطن را بسازند، چون نسل قبلی که قرار است به تقاعد سوق داده شود، یک تعداد زیادی از این ها به مشکلات متعددی چون قومی، زبانی، حزبی، سمتی... مواجه اند. این افراد هرچند بزرگان ما اند احترام داریم ولی باور و اعتقاد بر آینده وطن ندارد همیشه بیان این است وطن جور نمی شود. به همین سبب است که صادقانه کار نمیکنند و طرف دیگر در چند دهه قبلی با مشکلات متعددی مواجه شده که از لحاظ روانی آسیب دیده اند بشتر آنان عقده مند می باشد.
اتل

>>>   کار خو ب است باید نسل جو ان با مفکوره تا زه روی کار اید

>>>   بسیار کار اشتباه است ، افسران باتجربه و وطنپرست میروند و بجایش نوکیسه ها و نو دزدها از خانواده غنی می آیند

>>>   یک بام و دو هوا
آقای غنی که یک مرد متقاعد است اینجا آمده ریاست جمهوری مبکند و ریاست همه جنرال ها را به دوش دارد و عمرش هم شاید بیشتر از اکثر جنرال ها باشد وتازه به این هم بسنده نیست و اکثر پلان هایش را گذاشته به دور دوم مگر جنرال بر حال باید در سن 55 خانه نشین شود
حی و علالفلاح ای بیراهه رفتگان

>>>   من فرزند یک افسرم وخدا شاهد است از زندگی ام به سیر آمده ام .
همین پدربیچاره ام که افسر است و سن آن 56 ساله است شب و روز گاهی به زرمت است گاهی به جانی خیل و گاهی هم چمکنی این بیچاره خانه ندارد ،رخصتی ندارد ،رنگش پریده وهمیشه نام وطن به دهانش هست و بس و ماهم جای رفته نمیتوانیم که پدرما د رجنگ با طالبان است واه واه .ولی برادران شریف واتل پدرم را بیکاره میگویند مشکل گپ درکجاست ؟ البته وطنپرستی مشکل اساسی است که پدرم تا حال ندانسته واقعا پدرم خاین است و تجربه اش کهنه .
من نمیدانم چه کنم واقعا پدرم کار نمیکند،واقعا پدرم جانی خیل ،گومل و اومنه را باید از دشمنان پس نمیگرفت؟ پدرم که در همه ولسوالی ها جنگ کرده واقعا خاین است ؟
باید روی وطنپرستی هرکس بازنگری شود وطن را محافظه کردن به اساس گفته اتل جان و شریف جان خیانت و از روی کهولت است .


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است