شهرداری کابل باطله دانی ها را افزایش دهد
 
تاریخ انتشار:   ۰۹:۴۵    ۱۳۹۶/۶/۲۳ کد خبر: 138655 منبع: پرینت

با چند تا اندیوال بصورت کاملا محرمانه یک خربوزه را در بخشی از شهر نوش جان کردیم. بعد از خوردن خربوزه دوستان دستی به شکم های مبارک کشیدند و رفتند و من ماندم پوست و پوچاق خربوزه.... همین شد که من بقایای خربوزه را تلاش کردم تا در باطله اندازی بیندازم اما پیدا نشد.

از آنجاییکه من مراعات می کردم جناب پوچاق را در هر جایی تخلیه نکنم سرگردان به دنبال باطله دانی می گشتم که پوست خربوزه را داخل آن بیندازم. قلعه فتح الله، مسیر تایمنی، مسیر کلوله پشته و باغ بالا را با موتر با تمام زیبایی های آن طی کردم اما باطله دانی ندیدم تا اینکه در کنار تانک تیل سیلو یک مکان ارزشمندی بود که دیگر باطله ها در آنجا حضور داشتند. از میان پشه های گرانقدر و باطله های معزز گذشتم تا پوچاق معۀ پوست خربوزه را در باطله دانی انداختم.

در مجموع متوجه این موضوع شدم که شهر ما چقدر پیشرفت کرده است و کاملا پاک شده است که حتی یک باطله دانی پیدا نمی شود تا باطله ها را در انداخت. آنوقت است که می گویند شهر ما خانه ما است ولی روز خوبی بود. اینقدر در زندگی خود به اندازه امروز مشتاق دیدن یک باطله دانی نبودم.

ثاقب


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
باطله دانی
شهرداری کابل
خربوزه
نظرات بینندگان:

>>>   در اروپا و امریکا اولآ مردم در سر سرک نشسته و خربوزه نوش جان نمی کنند.
اگر احیانآ این کار را کنند، خربوزه فروش موظف است که برای مشریان خویش ذباله دانی تهیه کند و شاروالی موظف است که به وقت و زمان اش، آن را تخلیه کند و خربوزه فروش موظف است که فیس انتقال ذباله خویش را ، به شاروالی بپردازد.
حالا فهمیدید که نظم و ترتیب و نظافت در یک شهر چگونه رعایت میشود؟

>>>   وطن دار چرا معما میگی.
اینجا هر کجا پارک است یا بازار است یا محل گشت و گزار مردم است در هر چند صد متر یک زباله دانی است.

>>>   Kabul Jan
مکتب خیالی
ملالی خیالی
نازو انا خیالی
پته خزانه خیالی
لوی افغانستان خیالی

>>>   Zahir Ariaie
ارگ تلاش دارد تا قبل از به ثمر نشستن ستراتژى ترامپ براى نابودى طالبان ، مهره هاى زيادى از انها و مربوط به گلبدين را جذب ارتش و دولت كند تا بقاى دولت ديكتاتورى قومى را به زعم خودشان در صورت چالش ، ضمانت نماييد!

>>>   کشور بدبخت و بدنام که تابعیت اش مایه شرم و سر افگندگی در جهان است و مردم جهان به این سر زمین به چشم یک جنگل وحشی و خطرناک مینگرند . وقتی پایت را فقط چند قدم از افغانستان بیرون کنی و بگویی افغان هستی انوقت میدانی که چی بلای به سرت میاید .
این روز ها بجای تلاش برای پاک کردن این لکه بدنامی از جبین مردم افغانستان سفیران اش هم یک به یک مفسد ترین و بدنام ترین مهره های زنگ زده ازدوران فساد و رشوت مقرر میشوند و لکه سیاه تری بدنامی بر جبین افغان بودن اضافه میشود ...
ابن همه هویت بدنام که نامردانه و مظلومانه به پیشانی 30 میلیون نفر بیگناه زده شده است از باعث خیانت کثیف ترین سیاست مداران است که فقط برای خود مقام و عیش و عشرت میخواهند و مردم را در بی سرنوشتی و بیکاری و اوارگی مجبور به انجام هرگونه جنایت و خیانت و وحشی گری میکنند

>>>   باندهای ضد فرهنگ در ارگ ریاست جمهوری در توجیه ضدیت خود با زبان مشترک با ایران میگویند: چون ایران با مهاجرین بدرفتاری میکند و در قتل مردم افغانستان دست دارد باید زبان فارسی دری از افغانستان برکنده شود. یا طوری تغییر کند که هیچ شباهتی با هم نداشته باشد.
اگر به همین منوال بخواهیم گز کنیم پس باید زبان پشتو را نابود کنیم. چون 95% شهادت مردم عادی و سربازان کشور به دست پاکستانی ها و مزدوران شان انجام میشود. فعلا هم صحنه سیاسی و نظامی پاکستان جولانگها پشتونهای آن کشور است. پشتونها صد برابر پنجابی ها ضد مردم افغانستان هستند و در حق مردم ما جنایت کرده اند. جنایات و دست اندازی های پاکستان توسط آی اس آی انجام میشود. رئیسان این سازمان مخوف تقریبا همه پشتون هستند. کارمندان و جاسوسانش تا 60% پشتون هستند.
محمد فرهنگدوست هروی

>>>   Daoud M Ahmady Bashirullah Qudsi

وقتی کلید خانه دهد پاسبان به دزد
غارتگری به میل و رضا شد چه میکنی ؟
خفاش گر تلاوت خورشید سر دهد
کرگس اگر بجای هما شد چه میکنی ؟
خونت اگر حلال شمردند و ریختند
آتش زدند و عشق فنا شد چه میکنی ؟
در قالب کبوتر اگر جغد جا گرفت
فرضا"اگر فرشته بلا شد چه میکنی ؟

حقیقت این است که تازيان توسط انگلیسها اوعانه ها ( پشتونها ) را بر ما طائفه عاجوج و معجوج پرورانده اند.
می‌گویند، "جگر خوار طاقت کرده، آموخته خوار طاقت نکرده."

اوغانه ها تا تسلط کامل بر قدرت و به حاشیه راندن دیگران به هر وسیله ای چنگ خواهند زد، چه که به طالبانیزم باشد، تکنوکراسی غربی، احیای سلطنت شاهی، روشنفکری کهن، خردجال، عاجوج و معجوج، داعش، و ....
در سرزمینی که زیاده تر از ۱۲ تبار در ان زندگی میکنند تنها یک قوم قبیلوی اوغانه در ۲۷۰ سال اخیر تنها حکومت میکنند انهم به زور عساکر بیگانگان و فروختن شمال و جنوب این سرزمین که باعث شده به اب های بین اللمللی راه نداریم …
ا این تروریستان قبیلوی همیشه در کوشش پلان از بین بردن مردمان بومی ( پارسی زبان ) این سرزمین را در سر دارند ….
این شیادان تاریخ ، همه مردم این سرزمین را در تاریکی نگاه داشته اند، به دور از دانستن چگونگی خود و فرهنگ راستین خود، چه هزاره بوده است و چه اوزبیک یا تاجیک ویا دیگر باشندگان این سرزمین، برای شان یک نام ساختگی و دروغین و ننگین را بیشرمانه و به زور تحمیل کرده اند و یک تاریخ دروغ را بافته و تاپه کرده اند و گفته اند چون امروز در کشوری زندگی میکنید که اوغانستان نام دارد، از این روی همه اوغان هستید و همه مسلمان هستید،........ و زمان که یک دسته از مردم <<< امثال من >>> برمیخیزند در برابر این دروغ و فریب و در کوشش آزاد ساختن راستی ها میشوند، آن ها را دشمنان همبستگی (وحدت ملی) مینامند و یا هزار و یک تاپه دروغین خود را بر آن ها میچسپانند تا نشود که فرزند این سرزمین از چگونگی راستی های خود آگاه شود،
مگر این دزدان نام و نشانم، اگر براستی پدیده همچون میهن پرستی را در خرد خود میداشتند و نوکران بیگانگان نمیبوده اند، و هر تباری آزادانه فرهنگ خود را پرستاری میکرد با هر گونه آیین که برایش گرامی باشد، و برای دیگران احترام داشته باشند ، آن وقت است که یک باغ پر ز گل های خوشبوه و رنگین زاده میشود و هر گلی برای خود ز دل باغ شیره میبردارد........... مردم بومی این سرزمین اوغانه های چوب سوخت تازی و کوچی های سلیمان کوه را به این سرزمین جا دادیم ولی با تاسف بگویم که به عوض سپاس گذاری کردن از ما در صدد گوشش از بین بردن مردم بومی پارسیان هستند

ابله ای که خود را گم کند
کدخدای خانه مردم کند

نمک نشناختن کدام شاخ و دم ندارد ….

آه از اين قوم ريايي كه در اين شهر دوروي
روز ها شحنه و شب باده فروش اند همه

جماعتهای اوغانه های افغانستان را تازيان با كمك انگلیسها و دیگر جیره خورانش به آموخته خواری و حاکمیت جز بر کل عادت داده اند و تا این ها حکومت میکنند این سرزمین تا ابد روی خوبی را نخواهند دید

در ميان قعر دريا تخته بندم كرده اي
باز ميگويي كه دامن تَر مكن هوشيار باش ؟

تعجب اور ست که این اوغانه ها به ما تاپه های دروغی میزنند و هم میگویند که چرا از دیگر اقوام جنایات شان را بیان نمیکنیم …….

سرنوشت یك ملت غالبا بستگی به خوب كار كردن و یا خوب كار نكردن دستگاه گوارش نخست وزیران ملت داشته است.

خوش بود گر محک تجربه آید به میان
تا سیاه روی شود هر که در او غش باشد

>>>   هروی
ما وقتی بخواهیم درست از زبان مادری خود که فارسی دری باشد استفاده کنیم متهم به تفرقه اندازی میشویم. اما آنها یک بانک دولتی را به نام قوم خود نامگذاری میکنند. حالا شما داوری کنید کی کدام حرکت یا عمل تفرقه اندازی است؟

بدون تعصب پاسخ بدهید!
اگر نام اين بانک(پشتنی) "هزاره"، "تاجيك" و يا هم "ازبيك" بانك بود، آيا قابل قبول برادران پشتون ما واقع ميشد؟ و يا هم تحمل چنين برترى جويى را داشتند؟

>>>   Safaa
ولي هيچ ....تَر از نام ميدان هوايي كرزي نيست. جهل جعل وًمزدوري يگانه افتخار و يگانه دست أورد تان.

>>>   اگر ده بار قوم محترم اوغان را بشماری بیش از 25 درصد نفوس کشور را نمیتوانند تشکیل دهند، بنأ دروغ های شاخدار را گفتن اصلأ نه معنا دارد و نه فایده و نه درد فاشیستها دوا میشود
kandahari

>>>   Yaktahparast
ای کاش انحصار طلبی این فاشیست ها در همین حد بود
اسم کشور را به نام قوم خود تغیر دادند ، شما محترم از پشتنی بانک حرف میزنید


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است