این کشور اصلاح نمی شود
 
تاریخ انتشار:   ۱۱:۰۷    ۱۳۹۶/۶/۲۸ کد خبر: 138896 منبع: پرینت

چندین سال پیش و قبل از انکه پست سخنگویی را اشغال کنم، در بعضی رسانه ها به حیث فعال حقوق زن ظاهر می شدم. یادم می اید روزی، به یکی از تلویزیونهای مطرح دعوت شدم و قرار بود من و یکی از مقامات محترم، در مورد وضعیت زنان، در یک برنامه حضور داشته باشیم.

من با یک تاکسی کهنه و رنگ و رو رفته به ان رسانه رسیدم. از انجایی که تصور انست که مصاحبه کننده باید از موتر لوکس بیرون بیاید، از گارد گرفته تا کارمند تلویزیونی که مرا همراهی کرد برخوردی خوبی با من نکردند. مرا به اتاق انتظار که تاریک هم بود، بردند.

مخابره شد که مهمان بعدی رسید، با جشم خودم دیدم گروهی رفتند به استقبالش و او را با ناز و نوازش به سالن انتظار اوردند و چراغ را روشن کردند و میوه خشک و چای هم اوردند و من هم از برکت ان مهمان که حتما موتر لوکس داشته چای نوشيدم. بحث تلویزیونی ما اغاز شد و اتفاقا بحث خیلی خوب پیش رفت و من توانستم در بحث میهمان و گرداننده را تحت تاثیر قرار بدهم.

وقتی بحث تمام شد، باز هم تعدادی از كارمندان تلويزيون جمع شدند تا مهمان عالي رتبه را بدرقه كنند و ايشان هم با سرعت رفت. يكي از بدرقه كنندگان رو به من كرد و گفت: اين هم از مقام بي سوادمان، كاش جامعه ما جور شود، به نظر شما اين ملك جور مي شود؟ من خنديدم گفتم تا چند ساعت پيش خيلي اميدوار بودم ولي وقتي امدم تلويزيون شما، اميدم كم شد. با تعجب گفت: چرا؟ گفتم چون ديدم درمكاني كه قرار است فرهنگ ما ساخته شود، هنوز هم اشخاص را بخاطر موتر و موقفش احترام مي نمايند و بعد پشت سرش از مشكلات او مي گويند.

اينها را نوشتم تا بگويم متاسفانه اكثريت جوانان ما به موقف و دارايي شخص احترام مي گذارند و بعد از رهايي و ازادي روشنفكري و تغيير سخن مي رانند كه در نتيجه با اين اوضاع ما نمي توانيم به تغيير مثبت نزديكتر شويم.

منیره یوسفزاده


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
تلویزیون
اصلاح
نظرات بینندگان:

>>>   این کشور اصلا مشروعیت یک مملکت مستقل راندارد همه همین را میگویند حتی دوست افغانستان جواهر لعل نهرو درنامه بدخترش راجع به تاریخ وگذشته کشورها نوشته بود از جمله درمورد افغانستان گفته بود : یک کشور خیالی برای ایجاد مرز بین برتانیا وروسهای تزاری تشکیل شده

>>>   این کشور تا مردمش به ان شعور فکری برسد یک قرن ضرورت دارد ، کشوریکه در ۱۴۰۰ سال قبل زندگی کند چه توقع خواهی داشت ، این خرافات و ... رو کنار بزارد ، می توانند راحت بدون دغدغه فکری زندگی کرد ، درست است یه تعدادی از مردم با وسایل مدرن و تکنولوژی مدرن زندگی می کنن اما انون هم لیاقت می خاد ، حتی انون هم خیلی زیادی است ، به تفکرات فکری انها هم اهنگی ندارد ،و برای هم چشمی و عقده های منفی است .

>>>   شما را چرا در اتاق تاریک بردند؟ چرا اعتراض نکردید؟ رفتن یک زن در اتاق تاریک هرگز به صلاح نیست خانم منیره اصولا چرا به این تلویزیون مذخرف رفتید؟ کسی که گشت و گذارش را نفهمد ناگزیر به سرنوشت شما دچار خواهد شد. در آینده احتیاط کنید.

>>>   عبدالمنان شیوای شرق
آشفتگی و بی برنامگی سیاسی

مسوولیت ما در مورد مسایل زیرین چیست؟
۱:- در موجودیت قانون انتخابات دوباره فرمان تقنینی صادر شده است. یعنی چه؟
۲:- در فرمان جدید ارگ، کمیسیون پاسخده شورای امنیت است.
۳:- اتحادیه اروپا چهارمکتوب داده و اعتراض دارد که تجهیزات تهیه شده از نشانی ما به کمیسیون ربوده شده است کمیسیون تا حال پاسخ نداده.
۴:- اسناد تحصیلی برخی مسوولین کمیسیون معلوم نیست و خلاف قانون کمیته گزینش افراد لیسانس دارد تا از ماستر و دوکتور امتحان بگیرد.
۵:- برخی اعضای کمیسیون خبرنگاری خوانده اند در بخش مالی کمیسیون مرکزی کار می کنند.
۶:- تا به اکنون تمام جلسات کمیسیون را ارگ مدیریت می کند.
۷:- کمیته گزینش از سوی ارگ و سپیدار چینش شده نه انتخاب.
۸:- در قانون جدید انتخابات امده است که اعضای کمیسیون تحت پی گرد قانونی قرار نمی گیرند. یعنی مصوونیت دارند و دل شان که هر چه کردند.
۹:- رییس کمیسیون فعلی سند تحصیلی جعلی و خسر برده اکرم خپلواک است.
نکته: ارگ کار می کند برای مهندسی انتخابات، سپیدار ماست می خورد. بقیه در خواب.

>>>   هر زمان که فاشيزم پيروز شود، آدميگری به پايان می رسد و تنها آدم گونه های به جا می مانند! در يکم ماه مه سال ۱۹۴۵، هنگامی که ارتش سرخ برلين را گرفت، گوبلس (Göbbels) وزير آوازه گری (تبليغات) هيتلر، نخست شش کودک و زن، سپس خودش را کشت!
به ساز فاشيزم پای نکوبيد! همانگونه که مار زهاک به مغز جوانان نياز داشت، فاشيزم به خون نياز دارد، به هيچ کس مهرورزی نمی کند، نه کسی را می بخشد، نه خودش را و نه هم کودکانش را.

>>>   عملکرد بعضی پشتون ها درین ۱۶ سال آخر در قالب کرزی و اوغان ذلتی ها از یک سو، و طالبان خودفروخته از سوی دیگر، تیمک غنی کوچی متقلب و فاشیست از سوی دیگر، از این بیشتر قابل تحمل نیستند۰  غیر پشتونها باید راه خودشانرا از این کتله قومگرا، افراطی، و متقلب برای همیشه جدا کنند۰  همین حالا بهترین موقع آن است۰  صرف چند خودفروخته و گمراه چون دوستم، ضیاه، و خلیلی، یا این و آن بخاطر قدرت و پول که به ایشان  وعده  داده شده از این حالت شکایتی ندارد، ولی بقیه تمام کتله های غیر پشتون دیگر تحمل این وحشت و خیانت قومگرایان و متقلبین عقبگرا و فاشیست اوغان را ندارند۰ ما تجزیه میخواهیم۰  پشتون بخواهد یا نخواهد، امریکا بخواهد یا نخواهد۰

>>>   محمود طرزی (پدر بانو شاه امان خان خان و قده جان حبيب اله خان فرزند قاتل عام وخاک فروش "خاک پاک وطن مقدس" ) برای بار نخست مسأله زبان را در روی صفحه‌های سراج‌الاخبارافغانیه مطرح کرده، وارد ادبيات سياسی افغانستان گردانيد. چنانچه در مقاله بالابلنـدی زير عنوان "زبان٬ و أهميت آن" در سراج‌الاخبار افغانیه می‌نويسد:
زبان٬ و أهميت آن
"يکی از مکارم اخلاق حسنه ملتی هر ملت، محافظه کردن زبان و اصلاح و ترقی دادن آن است. زبان رسمی دولت متبوعه مقدسه ما "افغانی" ميباشد. زبان فارسى از اين سبب رسمى "دولتى" ما شده است که قبل از تشکيل و تأسيس يافتن دولت مقدسه افغانيه واستقلال يافتن حاکميت ملى ما٬ خاک پاک وطن مقدس ما از اجزاى ممالک ايران محسوب بود"
منبع:
صفحه دوم سراج‌الاخبارافغانیه تحت عنوان "اخلاقيات" سال پنجم, محمود طرزی قيمت ساليانه ٨ روپيه کابلى sarajulakhbar.1.JPG
"خاک پاک وطن مقدس" اصطلاح فرا ملتى در زمان ناسوناليستى در اروپااين عنوان پيش زمينه فاشيزم بود وراستى براى اولين بار در اتاليا موسوليينى ناسيوناليسم را با فاشيزم پيوند داد . و هيتلردر آلمان و فرانکو درهسپانيه فاشيزم را تا سال فوت فرانکو 1975 ادامه داد.
ممالک ناسيوناليستى اروپا پيش از فاشيزم چنين شعار مى دادند:خدا يا دين- پادشاه- ملت در زمان ظاهر شاه تقريبا از شعار ناسيونال سوسياليستى باچان "افغان ملت" مکتب امانى -نجات- امانى استفاده مى شد.
در زمان فاشيزم سازمانهاى فاشيستى چنين شعارمى دادند : ملت رهبر خدا
مقدس تا اکنون در کل دنيا به کتابهاى دينى و بويژه
به تورات و انجيل و فرقان گفته مى شد.
"ملت" وام واژه است. در آثار بزرگان زبانهاى ادبى فلات ايران ويا پشته هندوايران وتوران ازاين وام واژه استفاده نشده بود آيا سيدجمالالدين افغانى ازکلمه ملت استفاده کرده من مذورم.

>>>   Noorulhaq Noor
درست است !
و اگر بازهم خوشباوران یا خودفرشان(معامله‌گران) تبارهای ستمکشیده، فریاد واهی "وحدت ملی" سر دهند، بازهم ستمگری یک تبار را بالای مردمان بومی این سرزمین و نسلهای پس از خود به ارث می گذارند !
که چنین مباد ؛
اگر هوشیارانه بتوانیم راه کردها را برای رهایی خود از بند جهل اجتماعی در پیش گیریم، بهتر ؛
و اگر نتوانیم، راه پیشنهادی آقای دوکتور عبداللطیف پدرام "فدرالیسم" گزینه بهتر خواهد بود.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است