چرا اداره ملی محیط زیست ناکام است؟
جرایم زیست محیطی در کشور ما «شکار حیوانات وحش، پرندگان کمیاب، قطع جنگلات، چرای بی رویه چاروایان، غصب زمین ساحات سبز و حفر خودسر چاه های عمیق» از محدوده فردی و اجتماعی یک کشور فراتر است و هرگونه تخلفی در حوزه محیط زیست یک کشور دارای اثرات گسترش اقلیم جهانی است 
تاریخ انتشار:   ۱۸:۴۰    ۱۳۹۶/۷/۱۹ کد خبر: 139861 منبع: پرینت

بررسی ها از طرف بعضی نهاد ها آ گاهان قلم بدست نشان داده است که طی نابسامانی های طولانی ، محیط زیست کشور با جالش های زیست محیطی مواجعه است و در طی این ۱7 سال از اثر ضعف مد یرت سیا ست « پالیسی » محیط زیست و هم از عدم ابتکار رهبری اداره محیط زیست ، در حفظ حوزه محیط زیست با جرم گره خورده است.

البته به پدیده غصب زمین ساحات سبز ، دامنه کوه ها و تپه ها ، جابجایی کارخانه های تولید کننده گازها مضر کشنده در داخل شهر ، حفر چاه های عمیق خود سر بدون درنظر گرفتن فاصله مناسب ، قطع جنگل ، شکار حیونات وحش و پرندگان کمیاب ، چرای بی رویه چاروا ها در مراتع نزدیک یخچال های طبیعی و هرگونه تخلفی دیگر در حوزه محیط زیست در اکثر کشور های جهان ؛ عدم مکلفیت پاسداری از محیط زیست جرم تلقی می شود و مبارزه با این پیدیده شوم از اولیت های کار ادارات دولت و قواه مجریه و قضاییه است.

مقابله با شکار و حفظ حیات وحش بخاطر سالم نگهداشتن محیط زیست در اکثر کشور های جهان ارزش قابل توجهی دارند. می توان با فشار آگاهان قلم بدست و علاقمندان محیط زیست سالم بالای رهبری دولت برای حفظ و احیای محیط زیست کشور بوسیله تقرر افراد مسلکی دلسوز به وطن مورد حمايت قرار دهند.

هموطنان آگاه قلم بدست و دوست داران طبیعت و علاقمندان محیط زیست پژوهش ها دانشمدان در مورد حفاظت از میراث فرهنگی، طبیعی و محیط زیست برای تداوم بقای انسان به قدری حایز اهمیت است که اداره حفاظت محیط زیست ملل متحد و بخصوص یونسکو تمامی ادارات مسوول کشورهای جهان را بر آنها توصیه داشته است که روشهای نوینی را برای حفظ و حراست میراث زیست محیطی و آثار فرهنگی به کار گیرند. روند تخریب منابع طبیعی و آثار فرهنگی ، باعث آسیب های زیست محیطی می شود.

امروز حفظ گونه های حیوانات وحش ، پرندگان و گیاهان داروی و جنگلات که از دست قاتلان زنده جان در کشور ما در معرض تهدید سود جویان هستند و در اکثریت کشور های جهان به استثنای افغانستان حیوانات وحش ، پرندگان و گیاهانی داروی جنگلات به عنوان یک میراث جهانی درطبیعت اهمیت دارند و چنانچه آنها مورد آسیب و تهدید ی در کشورها باشند با حس اشترا ک جهانی مورد توجه قرار می گیرند.

جرایم زست محیطی نیز امروز از محدوده فردی و اجتماعی یک کشور فراتر است و هرگونه تخلفی در حوزه محیط زیست یک کشور دارای اثرات گسترش اقلیم جهانی است.
هر گونه تخلفی در حوزه محیط زیست کشور ها ی که دارای ریس جمهور عاقل شایسته سالار سختگیردارند ، جرم تلقی می شود که در قوای مجریه و قضاییه این سیاست های کلی دراکثر کشور های جهان جنبه اجرایی دارد با استثای افغانستان باقلت رهبری دچار است.

در بیشتر دولت ها ی جهان به پدیده غصب زمین ، قطع جنگل ، شکار حیوانات وحش و پرندگان و چرای بی رویه و هرگونه تخلف دیگر در حوزه محیط زیست ، از طرف رهبریت دولت بسیار سختگیرانه برخورد می کنند و چنانچه در جایی تخلفی صورت گرقته باشد ، جدیت دستگاه قضایی بسیارمهم است تا راه فرار از قوانین زیست محیطی برای مجرم وجود نداشته باشد و متخلف احساس امنیت و آرامش نکند.

با تاسف فراوان درکشور ما قطع جنگلات در کنر، بادغیس و بغلان و نابودی پرندگان زیبا در تالاب قندها ر نیز این گونه در عکس بالا بینید ادامه دارد.
همین اکنون گروه 20 نفری اعراب شکارچی به دعوت مسُولین ولایت فراه به طبیعت زیبا فرا ه مصروف شکار بی رویه پرندگان کمیاب میش مرغ هستند.
چند ماه پیش از حضور گسترده شکارچیان پاکستانی و عرب برای شکار حیوانات وحش و پرندگان کمیاب آب ایستاده دشت ناهور غزنی آمده بوند و شکار کردند ، خبر نشر شد. دیدن لاشه مرغان طبیعت برای هر آگاه قلم بدست درد آوراست وقت پرندگان اینگونه می میرند ، بال بشریت نیز می شکند ، بخشی از طبعیت کشور زیبا ما نابود و طبیعت خشن می شود.

عزل‌ و نصب مقام‌های دولتی بر مبنای روابط خانوادگی و خویشاوندی علاوه بر این که خلاف اصل شایسته‌سالاری است، یکی از دلایل حضور شکار چیان عرب در کشور بی پرسان و دیگ بی سرپوش افغانستان است و باتاسف کشور ما عزل‌ و نصب مقام‌های دولتی بر مبنای روابط خانوادگی و خویشاوندی علاوه بر اینکه خلاف اصل شایسته‌سالاری است و به همین سبب در ذهن رهبری اداره ملی حفاظت محیط زیست شناخت از پاسداری محیط زیست خطور ندارد و رهبری این اداره ای نابکار بی برنامه در مورد حفاظت حیوانات وحش و پرندگان ، سرسبزی جنگلات در تام موارد مشکلات و نارسایی چشم گیر دارد که اعراب شکارچی را با همکاری افراد سود جو و فرصت طلب به این دشت ها لیلی ، فراه ، زابل ، دشت ناهور غزنی و تالاب قندها ر کشانده است و هم زورمندان محلی ولایت قراه ، غزنی در عوض پول های هنگفت زمینه این شکار گسترده را برای پاکستانی ها وعرب ها فراهم ساخته اند.

حفط سر سبزی جنکلات زیست پرندگان و حیوانات وحش در هرکشوری برای محیط زیست نقش عالی داشته اما در وطن ما اینها از عدم درک سالم مسوولین از پاسداری از محیط زیست هیچ ارزش ندارد.کجا است گوش شنوا در رهبری دولت است که اجراات نماید.
باید یاد آور شد زمینه کشاندن عرب های قطر را مقامات دولتی فرصت طلب نا آگا ه از پاسداری از محیط زیست برای نابودی حیوانات وحش به خاطر شکار بی رحمانه بیگانگان را به دشت های غرب فراه و شمال غرب دشت لیلی کشور ما مساعد کرده اند و عراب ها را مقامات بند پایه دولت هرسال عادت به شکار حیوانات وحش و پرندگان کمیاب دشت کشور ما کرده اند تا اکنون این شکار بی رویه در این ولایت فراه کشور بی صاحب ما ادامه دارد.

تعهد ملی برای رهبری دولت بخصوص در رهبری اداره ملی حفاظت محیط زیست ، همان حس ناشی از وطن دوستی است که فرد طی آن مصالح ملی و میهنی خویش را ملاک رفتار خود قرارمی هد.

جرایم زیست محیطی در کشور ما « شکار حیوانات وحش ، پرندگان کمیاب ، قطع جنگلات ، چرای بی رویه چاروایان ، غصب زمین ساحات سبز و حفر خودسر چاه های عمیق » نیز امروز از محدوده فردی و اجتماعی یک کشور فراتر است و هرگونه تخلفی در حوزه محیط زیست یک کشور دارای اثرات گسترش اقلیم جهانی است.

از دید تخصصی من زیست تنوع گونه های پرندگان به معنی پایدری بودن محیط زیست در جهت تعادل طبیعت کشور ما می باشد. به مخاطره افتادن سلامت پرندگان می تواند نشانگر مشکلات زیست محیطی باشد که همه ما باید آنها را جدی بگیریم و برای حل آنها تلاش کنیم. پرندگان در زمره مهمترین عوامل کنترل کننده آفات نباتی قرار دارند، آفات نباتی یکی از غذاهای آنها به شمار می رود.

بطور مثال: در یک اکوسیستم به دنبال شکار بی رویه پرندگانی که از ملخ ها برای تغذیه شکار می کنند ، از نبود پرندگان جمعت ملخ ها به طور بی رویه افزایش می یابد و ملخ ها برای تامین غذای به طور گروهی به مزارع حمله ورمی شوند و تخریب حاصل مزارع باعث برهم زدگی تنوع زیستی و تعادل اکوسیستم است. شرایط زیست طبیعی پرندگان در طبیعت باعث گسترش ساحه سبز می گردد.

پرندگان دانه میوه ها را برای خوراک زمستان خود در زمین پنهان می کنند ولی از اینکه دو باره دانه ها نمی توانند پیدا کنند ، اکثر دانه ها پنهان شده در بهار سبز می شوند و به همین ترتیب پرندگان در انتشار دانه های میوه یی و گسترش ساحه سبز نقش مهمی دارند.
لطفا هموطنان آگاه فلم بدست مضمون تخصصی من را بخوانید واگر قابل نقد است نقد کنیدو بوسیله تبصره های نیک و سدوند خود یک دوسطر کامنت علی گذارید.

ضماُ باید یاد آور شد که کامنت سودمند شما آگاهان قلم بدست یک تاثیر مثبت برای منع شگار بی رویه پرندگان و اصلاح روند پیشرفت جامعه ما در جهت آبادی و شکوفایی کشور عزیزما افغانستان خواهد داشت.
پرندگان در حقیقت نقش حرارت سنج زیست محیطی را برای حیات ما و طبیعت ما ایفا می کنند. سلامت شادابی و تحرک پرندگان در فضای آبی آسمان افغانستان تا حد زیادی بیانگر سلامت و تمیزی آب و هوا و کیفیت زمین های حاصل خیز و فراوان شدن منابع طبیعی است.

هوطنان عزیز: میهن دوستي از دید دانش محیط زیست نشانه مهر در حفظ و حراست از اکوسیستم ها است. البته در نهایت ، این وظبفه شناسی مورد و رضای خداوند واقع می شود.

یارمحمد « حیدر زاده »


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
محیط زیست
نظرات بینندگان:

>>>   کی میگه ناکام اس ؟؟

>>>   اوغانها در ادامه سلسله ی جفا ها و خیانت های شان در حق این خاک طی دو صد سال گذشته مرتکب خیانت بزرگ ملی شده اند اینها از خراسان اوغانستان ساختند و از اوغانستان سرزمین جهل، فقر، عقب مانده گی، ترور و وحشت ساختند اما هنوز هم قانع نیستند

>>>   بخاطری اداره ملی حفاظت محیط زیست کشور ناکام است که رهبری اداره اکثریت آنها غیر مسلکی هستند تنها درمورد محیط زیست از مواد سیت های ایران کاپی کرده خود را در جلسه ها به مردم نمایش می دهند که گویا انها دانش محیط زیستی دارند در هالیکه هیچ در ک سالم برنامه ریزی از محیط زیست ندارد.
انجینر یعقوبی

>>>   درود ها به شما دکتور یارمند عزیز احساس والای شما نسبت به وطن و مردم و طن قابل قدر است . با تاسف در سرزمین من وتو از انسانهای متخصص و با تجربه بنا بر شراکت سیاسی و تقسیم قدرت میان شرکا استفاده نگردیده و انسانها با تجربه و دارای تخصص زیر نام جوان سازی که فریب محض است از کادر دولتی سبکدوش و متقاعد می گردن که این راهبرد حکومتدارای را به فساد کشانده است غیر از تیمهای سیاسی کادرهای دیگر حق مشارکت در کادر دولتی را ندارند شما موفق باشد و دلسوزی شما قابل قدراست

>>>   مطالب فوق‌العاده پرارزش حتمن ازنتیجه کار،تحقیق و زحمات شباروزی جناب شما نسبت احساس پاک وطنپرستی ،نگرش انسانی تان میباشدکه ازضمیر روشن ودانش علمی محیط زیست تان نمایندگی مینماید.
درامان خداباشید.

>>>   در افغانستان کرزی بخاطر خوش ساختن غربی ها این پست را نمایشی و صرف برای ارضا فردی (مصطفی ظاهر ) که یک انسان عیر مسلکی و کاهل عیاش و خوشگزران است وسیله مقام در کابیبنه و راه امرار ساخته اند تا وی را خوش نگهداشته باشند و ضرورت به کار هم نباشد.

>>>   افراد مربوطه این اداره ملی حفاظت محیط زیست که متاسفانه بغضی از ایشان از دوستان هم هستند و خوب از نزدیک هستند اما همه وهمه بشمول ریس انها که رسا محیط زیست در ولایات کشور میباشند صرف جهت استفاده از وسایل این اداره دیگر کازی ندارند.

>>>   ایجانب انجینر متین به نمایندگی از انجینران بخش زراعت و آبیاری و محیط زیست از حکومت وحدت ملی خواهش دارم که داکتر صاحب یارمحمد حیدر زاده را در هر کشور بیرون از وطن که او زندکی دارد به وطن دعوت کند از تجربه دانش او در آبادی شکوفتی کشور استفاده به عمل آید.

>>>   کدام اداره کامیاب است که این یکی ناکام است.
افغانستان به یک کشتزار گندم میماند که 20 فیصد گندم و باقی هرچه روییده بدرد بخور برای ما نیست.
آنچه داکتر صاحب حیدرزاده نوشته اند درد و درمان هردو است اما سیاست گذاران ما به درد روزمرگی مبتلا اند. افغانستان نیاز به سیاست گذاری های علمی و مسلکی در همه زمینه ها نیاز دارد به خصوص حفظ محیط زیست چون این یکی لازمه حیات است.

>>>   ظاهر خان كجا عقل داشت، كه نواسه بي سوادش داشته باشد. أصلاً انكشاف و تغير نا متوازن در أمور تعميرات، توريد موتر هاي زياد، عدم موجوديت زير بناي شهري، مانند كانال هاي آب آشاميدني و بدرفت، زور گوئي دزدان و چپاولگران و إعمار منازل بدون استندرد و نا مناسب، همه و همه با عث ناكامي محيط زيست شده است،

>>>   فرهنگ اسلامی، طبیعت را گهواره و زمینه ساز پرورش و کمال انسان می داند. ازاین رو، با هر کس که به این عامل، آسیب و زیان رساند و آن را برای رشد بشر ناامن سازد، مقابله می کند. نظام طبیعت، بر اساس حکمت آفریده شده و همه عناصر آن از ابر و باد و مه و خورشید و فلک درکارند تا آدمی در پرتو آنها از مادیت به معنویت برسد و دنیا و آخرت را به شایستگی در خود به کمال برساند.
. طبیعت، نعمتی است که خداوند به امانت در اختیار انسان قرار داده و آدمیان در برابر چگونگی بهره برداری از آن مسئول هستند.
آلودگی محیط زیست به زیان انسان و همه موجودات تمام می شود.
تشکر برادر بزرگوار و خیر اندیش که با چنین افکار و نیت ما ها را یکبار دیگر به عمق و اهمیت محیط زیست داخل نمودید . جزاک الله خیرآ

>>>   باابراز سپاس از احساس پاک ایمان داری تان داکتر صاحب حیدری که همواره بفکر ملت مردم خویش بوده لحظات گرانبهای شان را بمصابه فرزند صدیق وانسان بشر دوست باهر وسیله ای دارند انجام میدهند
اما متاسفانه نظامی درکشور ما روی کار آمد که جز درفکر چور چپاول غارت بیت المال مسله ویاپرابلم محیط زیستی که یکی از اولیت کاری شان باید باشد به باد فراموشی گزاشته اند

>>>   كاش گوش شنوا و چشم بينا باشد تا مردم غريب و ناتوان را از اين سرطان نامريى نجات دهد ، از يكسو ضعيفى دولت و گماشتن افراد غير مسلى در راس اداره محيط زيست و از سوى هم زور زرومندان باعث شده تا ساحات سبز به طور كُل ساحه رهايشى گردد و جانبى هم نادانى و فقر دامنگير مردم ما است كه دست به دست دادن چندين فكتور عامل اين همه بدبختى ها شده است
ممنون از زحمت و طرح زيباى تان

>>>   ما از داکتر صاحب محمد اشرف غنی خواهشم داریم که لایق کرسی اداره محیط زیست افغانستان دکتر یارمحمد حیدرزاده که دکتر علوم در بخش زراعت و آبیاری و محیط زیست است. دکتر صاحب انسان با تجربه در بخش حفاظت محیط زیست است دانش و تجربه را از کشور پرقدرت اقتصادی جهان سویدن کسب کرده است.
نه نمایندگی جوانان


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است