کارمندان سفارت افغانستان در سویدن پا جای پای بهار جلالی
 
تاریخ انتشار:   ۱۲:۱۰    ۱۳۹۶/۷/۲۰ کد خبر: 139891 منبع: پرینت

کارمندان سفارت افغانستان در سویدن ، درمورد هزاره ها پا به پای بهار جلالی گذاشتند.

نجیب هزاره در سفارت افغانستان در سویدن مراجعه می کند که تصدیق هویت گردد که ناگهان دیپلومات های کار کشته و تعلیم یافته افغانستان بجای اینکه کار نجیب را اجرا نمایند به مجرد اینکه می بینند او هزاره است به توهین و تحقیر می پر دازند و از آنهم پارا فراتر گذاشته او را مورد لت و کوب قرار می دهند که آثار جراحت در بدن و روی نجیب مشاهده می گردد.

بالاخره برای نجیب می گویند که شما از افغانستان نیستید، باید به مغولستان بروید، نجیب که می‌داند تبعیض نژادی در کشورهای اروپایی جرم پنداشته می‌شود به پولیس مراجعه می کند که خوشبختانه قضیه تحت بررسی پولیس سویدن قرار دارد.

لطفاً این موضوع را بگوش و زارت خارجه برسانید که از افتخارات دیپلومات های خود باخبر گردند و برای آن ها جایزه درنظر بگیرند.

حسن علی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
سفارت سویدن
هزاره
نظرات بینندگان:

>>>   آخر قدرت فساد است و فرعون شدن در این کشور همیشه نانجیب ها نجیب ها را توهین و تحقیر کرده اند.

>>>   در زمان حکومت وحدت ملی باوصف کوشش های رئیس صاحب جمهور در مورد سیاست خارجی که قابل ستایش است ولی مانند مارهای میان آستین متعصبین و تخریبکاران اصلی کشور ما که حلقه دور بر غنی را حلقه زده اند به دها افراد را از ولایت های مشرقی در وزارت خارجه به نیرنگ و فریب شامل ساخته اند. وزیرخارجه که مدیریت خانه خود را بدرستی مدیریت نمیتواند در یک سمت بزرگ کشور مثل وزارت خارجه گماشتن توهین به سیاست خارجی افغانستان شمرده میشود وی نیز افراد احساساتی بدخشی و جمیعتی خودش را نیز بطور غیر قانون در وزارت خارجه و خارج از کشور مقرر نموده است که نتایج این دو صنف از ضعفها را در سفارت خانه در آینده خواهیم دید. وزیرخارجه هیچ نوع مدیریت و صلاحبت مدیریتی ندارد و بخاطر ضعف این شخص ضعیف حنیف اتمر و اکلیل حکیمی افراد و اشخاص خود شانرا در سمتهای بالا وپایین مقرر نموده است و همه روزه در امورات وزارت خارجه مداخله دارند.

قمرالدین سینزی

>>>   مجیب الرحمان عارض در برنامه مهمان يار تلوزيون طلوع از سيك افغانستاني پرسید "شما اصلیت تان از کدام کشور است؟" او تبسم معنادار گفت: "ما از هیچ کشوري ناآمدیم، از همین کشور هستیم و صاحبان اصلي اين منطقه ميباشيم، در گذشته ها اینجا زردشتیان و سیک ها زندگی میکردند، پس از فتوحات اسلام يك تعداد زردشتیان و بوداييان مسلمان شدند و یک تعداد هم مانند ما دین خود را نگهداشتند، اما امروز آدم های تازه وارد خود را از این منطقه و اين كشور میدانند، در حالي كه مهاجراني بيش نيستند"

پ.ن: بلی او راست میگوید، سیک ها پناهنده های پاکستانی، پشاوري و يهودي نیستند، آنها فرزندان اصیل این سرزمین هستند. تاریخ این سرزمین را بخوانید درک میکنید که این ها از همان نسل بوداییان آریانا و خُراسان زمين هستند كه از مالكان اصلي اين كشور محسوب ميشوند. اما برعکس امروز يك عده شترچران هاي بيابان گرد انتحاري كه از پشاور و مومند ايجنسي به جرم رهزني و جنايت فرار كرده و در اينجا پناه آورده اند، با بي شرم و ديده درايي تمام خودشان را اصل و ديگران را بدل و ﻣﻬﺎﺟر خطاب ميكنند.

ناهيد

>>>   ازبک ها خود ادعا دارن که مغول هستند چرا کسی جرات ندارد به آنها بگوید به مغولستان برگردید.؟؟؟؟!!!!
حتی آنها بر سر دفن حبیب الله کلکانی با تاجیکها درگیر شدند وتپه شهر ارا را جزئی از میراث مغول دانسته ومانع دفن کلکانی بودند.
براستی چرا انها را کسی مغول نمیگوید حتی با اعتراف به مغول بودن وافتخار به ان نژاد؟ ؟؟؟؟!!!!!

>>>   چیزی که در خط است.

>>>   بهترین راه برای دفاع از حقوق در افغانستان وطنفروشی وبی بند باری است .
در کشور افغانستان اگر قوم یا گروهی به یک کشور اجنبی وابسته نباشد ویا با ایجاد رعب و وحشت ترس ایجاد نکند مورد حمله وتوهين دیگران قرار میگیرد.
در این کشور یا باید به یک قدرت خارجی وابسته باشی ویا با اوباشی گری خود را مدعی قرار دهی وگر نه
قانون گرایی و ملی گرایی جواب نمیدهد.
واین نقطه ضعف مردم هزاره میباشد که ملی گرا وقانون گراهستند.

>>>   بهترین راه برای دفاع از حقوق در افغانستان وطنفروشی وبی بند باری است .
در کشور افغانستان اگر قوم یا گروهی به یک کشور اجنبی وابسته نباشد ویا با ایجاد رعب و وحشت ترس ایجاد نکند مورد حمله وتوهين دیگران قرار میگیرد.
در این کشور یا باید به یک قدرت خارجی وابسته باشی ویا با اوباشی گری خود را مدعی قرار دهی وگر نه
قانون گرایی و ملی گرایی جواب نمیدهد.
واین نقطه ضعف مردم هزاره میباشد که ملی گرا وقانون گراهستند.

>>>   بهترین راه برای دفاع از حقوق در افغانستان وطنفروشی وبی بند باری است .
در کشور افغانستان اگر قوم یا گروهی به یک کشور اجنبی وابسته نباشد ویا با ایجاد رعب و وحشت ترس ایجاد نکند مورد حمله وتوهين دیگران قرار میگیرد.
در این کشور یا باید به یک قدرت خارجی وابسته باشی ویا با اوباشی گری خود را مدعی قرار دهی وگر نه
قانون گرایی و ملی گرایی جواب نمیدهد.
واین نقطه ضعف مردم هزاره میباشد که ملی گرا وقانون گراهستند.

>>>   به نظرمن چیزی که دردنیا خاتمه یافته، وحتی دامن زدن به آن جرم محسوب میشود نباید مطرح وانرژی خودرا روی آن بیهوده مصرف کرد، اگرنسبت به مسٲله قومی که چه کسی ساکن اصلی سرزمین افغانستان بوده احساساتی برخوردنکنید، وآنرا مخالف عرف وقوانین داخلی وبین المللی تلقی وقلمداد کنیم، به مرور زمان این مٲله عادی خواهد شد.
باکول

>>>   شرم و وجدان داشتن هم چیز خوب وانسانی است.
حرف از هویت دیگران میزنید،شماها که از بقای اعراب مهاجم در این سرزمین سرازیر شدید ودر اطراف کوههای سلیمان زندگی را آغاز کرده و به کوچیگری ورمه چرانی پرداختید،وبگفته الفستون انگلیسی در۱۸۰۹ خود را گاهی پشتون،وگاهی پتان خطاب مینمودید،ومطابق قول الفستون این نام وهویت افغان را هم خراسانی ها به شما اطلاق نمود،وانگریز ها نظر به سیاست جیوپولیتیک خود در منطقه از شما استفاده کرده و تکثیر تان در مناطق دیگر بنام ناقلین نمود. مهمان ازبکها وتاجکها زمین های خویش را در اختیار تان قرار داد،و نان ونمک خود را همراه شما تقسیم کردند،مگر شما طایفه نمک ناشناس نمک خوردید وحال به نمکدان شاش می‌نمایید.
خط دیورند توسط عبدالرحمن خان پشتون تبار خاین شما همراه باداران تان انگریز ها به امضاء رسید خلاف منافع ملی واراده مردم، وعبدالرحمان خان در بدل فروش این خاک خیلها پول وسلاح های مخرب بدست آورد ،که از آن سلاحها برای سرکوب دیگر اقوام استفاده غیر انسانی نمود.
همینطور عبدالرحمن،نادر کور،ظاهرعیاش،داود دیوانه،کرزی مریض روانی چشمکی وغنی مغز گندیده ومتعفن همه وهمه مزدوران استعمار بودند وهستند،اینها اصلا در قصه وطن و ترقی آن نبودند و نیستند،قوم گرایی وتضاد های زبانی اقوام بخاطر بقای قدرت طاعونی بالاتر از همه مسایل برای این هاست.

>>>   برای افغانستان هیچ جا ابرو نمانده اند این مفسدین بد بخت
اریا

>>>   آیا کسی از بهاره جلالی پرسید که چرا؟
سیما ثمر خودش یک هزاره است و این قضیه هم حقوق بشری وظیفه اش ایجاب میکند که پی گیری کند چرا نمیکند.
همه سر در آخور دارند از این ها گله نیست.

>>>   آن سفیر ازهمین حکومت است میگویند که امی شلغم واموشورواازاینها چرا گیله کنیم یعنی ازیک نادان چرا گیله کنیم

>>>   کشور بدبخت و بدنام که تابعیت اش مایه شرم و سر افگندگی در جهان است و مردم جهان به این سر زمین به چشم یک جنگل وحشی و خطرناک مینگرند . وقتی پایت را فقط چند قدم از افغانستان بیرون کنی و بگویی افغان هستی انوقت میدانی که چی بلای به سرت میاید .
این روز ها بجای تلاش برای پاک کردن این لکه بدنامی از جبین مردم افغانستان سفیران اش هم یک به یک مفسد ترین و بدنام ترین مهره های زنگ زده ازدوران فساد و رشوت مقرر میشوند و لکه سیاه تری بدنامی بر جبین افغان بودن اضافه میشود ...
ابن همه هویت بدنام که نامردانه و مظلومانه به پیشانی 30 میلیون نفر بیگناه زده شده است از باعث خیانت کثیف ترین سیاست مداران است که فقط برای خود مقام و عیش و عشرت میخواهند و مردم را در بی سرنوشتی و بیکاری و اوارگی مجبور به انجام هرگونه جنایت و خیانت و وحشی گری میکنند .

>>>   سیک ها مثل جوگی ها و مغل هانیستند که بنام یفتلی و سامانی و شیبانی و چنگیز از بیرون آمده باشند آنها باشنده اصلی این کشور هستند


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است