تظاهرات ملاها در هرات زیر سر کرزی است
تلکس شایعات 
تاریخ انتشار:   ۲۲:۵۹    ۱۳۹۶/۷/۳۰ کد خبر: 140412 منبع: پرینت

شمارش معکوس برای سقوط دولت وحدت ملی توسط کرزی:
عکس العمل روحانیون هرات در برابر برنامه موسیقی ستاره افغان شاید از دید خیلی ها یک حرکت خود جوش و احساسی باشد ولی اگر جریانات و تحولات سیاسی نظامی اخیر کشور و موضع گیری های انتقادی کرزی و یارانش در سطح ملی و بین المللی بصورت دقیق مورد برسی قرار گیرد (خصوصا رد شدن خواسته هایش که همانا برگزاری لوی جرگه می باشد) معلوم می شود که کرزی و تیم اش برای سقوط این دولت آستین های شان را بالا زده و شروع آنهم نارضایتی روحانیون در برابر برنامه های تلویزونی می باشد.

کرزی در مدت حکمرانی اش همیشه رهبران دینی، جهادی، سران بانفوذ قومی، تکه داران شهری و غیره را با دادن تحایف و هدایای مادی خوش نگهداشته تا در چنین روزی بتواند از آنها استفاده ابزاری بنماید و برعلاوه حمایت های آنها حمایت های کشورهای مخالف امریکا مثل روسیه، ایران، پاکستان و چین را نیز با خود دارد و دیده می شود که این کشورها بصورت مستقیم در امور نظامی و سیاسی افغانستان دخالت نموده و گروه های تروریستی را حمایت نموده اند تا جایی که این گروه ها توانای سقوط قول اردو ها و شهرها را پیدا نموده اند.

سوال اینجا است که این برنامه نزدیک به پانزده سال است که ادامه دارد و همین ملاها نیز موجود بودند ولی صدای خود را نمی کشیدند ولی امسال یک دفعه ای به جاده ها ریخته و می خواهند دولت را به چالش بکشند که این نمی تواند به نظرم یک حرکت خود جوش باشد.

فیروز فروتن
(این خبر در بخش تلکس شایعات سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان نشر شده است)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
کرزی
تظاهرات ملاها
نظرات بینندگان:

>>>   ملاهای پاکستان سرنوشت کشورهای همسایه را مطابق منافع ملی پاکستان تعیین میکنند ملا های افغانستان مصروف ستاره افغان واینکه پیراهن آریانا سعید چرا کوتاه است خودرا مصروف ساخته اند
همین دیروز زاخیل وال س فیر افغانستان نزد مولانای ترورست پاکستانی سمیع الحق رفته بود واز او تقاضا داشت درموضوع صلح افغانستان همکاری کند ، ملا های پاکستانی شورای دفاع پاکستان تشکیل میدهند ویکجابا استخبارات واردوی خود درجهت امنیت کشور خود کار میکنند ملا های پاکستانی آتش جنگ را درافغانستان وهند افروخته نگهمیدارند ،
اما ملا های مارا ببینید !
درمسجد بالای طفل تجاوز میکند ،با فریب کاری وتعویذ نویسی شیرازه فامیل هارا از هم می پاشند ريا، گوش شان به فرمان کشور های همسایه است هرچه آنها بخواهند همان را عملی میکنند، در طول تاریخ هرزمانننی فرصت پیشرفت افغانستان میاعد شده تعدادی ملاهای مزدور وجاهل سد آن شده اند
ر

>>>   حکومت باید کرزی را حصر خانگی کند نشد سزش را زیر آبکند تا هم او آرام شود وهم مردم از شر آن نجات یابند !

>>>   کرزی برای اسپنتا وکریم خرم وعده نموده که دوباره بکمک روسیه وایران شمارا بقدرت باز میگردانم

>>>   درتاریخ گذشته تعداد زیاد شهزاده ها جهت رسیدن دوباره بقدرت از سه مرجع استفاده می نمودند مهمتر وسهل تر وموثرتر ازهمه انگریز بود شاهان صفوی وقاجاری درجه دوم را داشتند امپراطوری روسیه هم مکم میکرد
کرزی صاحب حالا چپن برزده تا به کمک همه آنها اگر بتواند باردیگر یک حکومت ناکانم مفسد جنگ سالارالطوایفی ، برپاکند وصرف خود ودارودسته سارقش راضی باشند و بس!
روسای جمهور امریکاو چهار یا هشت سال ریاست کردند میروندو آرام استراحت میکنند یا مصروف کار های خیریه میشوند
کرزی ما با آن اداره بدنام وناکامش سییزده سال حکومت کرد حالا هم دست بردار نیست
V

>>>   میشودکه عوض ان ستاره استعداد هارا بسازند شاید بسیارمفیدباشد و کسانیکه استعداد دارند اما سرمایه ندارند همرای شان کمک نمایند...

>>>   این ملاهای دلسوز به دین چرا در مقابل حراس افگنی تظاهرات نمی کنند کور نیستند که هزاران جوانما روزانه کشته میشوند

>>>   حا لا ملا ها از خواب بیدار شندکاهش که همین کار را جند سا ل قبل می کردن تا مردم ما از این فسق و فساد دور می شدند این کار ملا ها را ما عمل خوب و بجا می دانیم خدا کند یهودی غنی همرای زن یهودی اش قبو ل کند زیرا غ یک یهودی و دوست کفار ما ست

>>>   ای به کرزی بیچاره چی ربطی داره

>>>   بدبختی و فلاکتی افغانستان از دست این ملاها است ! ملا را چه به حکومتداری و سیاست .
یوسف زی

>>>   هوشیار خان برنامه ستاره افغان در زمان حکومت کرزی راه اندازی شد و حمایت میشد گپی بگو که مانند به راست باشد.
جنیدی از هرات

>>>   فکر می کنید که کرزي دست به چنین کاری پست زده باشد.کرزي آن کرزي که مردم روی آن حساب می کردند.نیست فعلا از نظری مردم کرزي یک انسان بی عاطفه و شرارت پیشه است. شاید با این عمل مرتجع اش کمی اوضاع مملکت را که شامل گوشه و کنار این سرزمین میباشد را به آشوب های موقت تبدیل کند اما روز به روز به بدنامی وخاين بودن اش افزوده می شود.

>>>   Lalzad
کسی که از راه تقلب به قدرت می رسد، تا به آخر تقلب می کند!
خشت اول گر نهد معمار کج + + + تا ثریا می رود دیوار کج
عجب این است که دوستان زیادی از این «متقلب» توقع یا آرزوی «خدمت» به مردم و کشور را دارند...

>>>   آنهاي که از بغل این خبیث ازخود راضی به آب نان حرام رسیدن با همان سرمایه گوشت سک زندگی می کنند .آنها منتظر چنین فرصتی هستند که دو باره این انگل و این لفتک باز با آن لباس هایش بیاید که دوباره همان آش و همان کاسه را به اجرا بگذارند.او دفه که از نافهمی مردم وازبرکت ظاهر شاه و کمک آمریکایی ها بطوری اشتباهي که ارزش آن جا را نداشتی گماشته شدی اما این دفه کور خواندی امیدوارم که هرچه زودتر به سرنوشت آنهای دچار شوی که در این سرزمین خیانت کردند کشته شدن
(( مهاجر دربدر

>>>   کرزی بیچاره نیست کرزی منشأ فساد و فتنه است. حالا همین اشرف غنی اسم میدان هوایی خواجه رواش کابل را به نام این بدبخت گذاشته است. او شایستگی این را ندارد که اسم یک طویله به نام او گذاشته شود مگر او چه کار بزرگی را در سطح علمی، نظامی و اجتماعی از خود برجای گذاشته تا جایی به نام او اسم گذاری شود؟ اما اشرف غنی بدتر از کرزی است. اشرف غنی اولا یک انسان مزدور و بی سوادی است که هیچ اراده ای از خود ندارد. او را اطرافیان پشتونیزم از یک سو و سی آی ای آمریکا از سوی دیگر این طرف و آن طرف می چرخاند. می توان گفت کرزی دوست و برادر طالبان و اشرف غنی برادر داعش است.

>>>   حامد کرزی

اگر تو خاین از مرده های طالب دوباره زنده های خشن نمیساختی، اگر جانیان بی ترحم را از زندانها ازاد نمیساختی، اگر تروریستان را نوازش نمیدادی، اگر ددمنشان طالبی را برادر خطاب نمیکردی، اگر تو ناانسان از طالب یک حکومت موازی با حکومت افغانستان نمی ساختی؟ امروز مردم دردمند و بینوای ما با مصایب کنونی دچار نمیشدند و اینهمه قربانی نمیدادند.

کرزی داغ ببینی تا از داغ هزاران داغدیده کشور باخبر شوی.

در غم از دست دادن عزیزانت بگریی تا از عزیزان از دست داده دیگران بدانی.

هر چه مصیبت و بدبختی است نتیجه طرحهای خاینانه توست که اکنون توسط دست نشانده هایت غنی، اتمر زاخیلوال و فاروق وردک و دیگران بر مردم ما تطبیق میشود.

حامد کرزی بسوزی و تباه شوی که میلیونها انسان سرزمین ما را تباه ساختی و سوختاندی

>>>   مردم ما تمام شا ن یهودی شده زیرا رس جمهور شا ن یهودی است رهیت شا ن نیز یهودی شده اند در کدام جای قران ذکر شده راجع به ستاره افغان این کار
کار کشور های غربی است و می خو اهندا به گمراهی بکشاند
مردم ما ر

>>>   کشتن فرخنده هم کار غربی ها بود ساختن مسجد توسط ملا امامان به رزالت خانه ها هم کار غربی ها است سوختاندن و عریان ساختن یک دوخت جوان افغان هم کار غربی ها است خوب است که غربی ها است وگرنه این قدر بی بندباری ها را به گردن که می انداختید شرم است


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است