آصف مهمند از رذالت اخلاقی تا خیانت ملی
تلکس شایعات 
تاریخ انتشار:   ۱۱:۰۹    ۱۳۹۶/۸/۱ کد خبر: 140439 منبع: پرینت

مهمند با تیم کاری اش در شورای ولایتی بلخ هر یک جنرال امین دره صوفی، غلام سخی لاله، خیر اندیش، شجاع الدین شجاع درین اواخر چندین جریب زمین دولتی را در منطقه بابه یادگار مزار شریف شبانگاه دیوار می نمودند که مقام ولایت از آن آگاه گردیده و روند کاری این وکلای غاصب و زمین دزد را متوقف می سازد.

آصف مهمند وکیل شورای ولایتی بلخ گذشته از اینکه رسوایی و گند فساد اخلاقی اش بر سر زبان ها است و حتی صفحات اجتماعی را نیز کثیف نموده است. در کنار آن از فساد اداری، خیانت به مردم بلخ، دزدی، قاچاق، جعل کاری ها و تزویر، زور گویی، ظلم و ده های غدر و فریب دیگر در همین مدت دو سال وکالت اش اعراض نکرده است. درینجا چندین خیانت و فساد مالی و اداری وی را بازگو می کنم:

۱- مهمند با تیم کاری اش در شورای ولایتی بلخ هر یک جنرال امین دره صوفی، غلام سخی لاله، خیر اندیش، شجاع الدین شجاع درین اواخر چندین جریب زمین دولتی را در منطقه بابه یادگار مزار شریف شبانگاه دیوار می نمودند که مقام ولایت از آن آگاه گردیده و روند کاری این وکلای غاصب و زمین دزد را متوقف می سازد.

۲- تیم متذکره مهمند غرق در فساد مالی و اداری در شورای ولایتی بلخ اند. در صورتیکه مراجعین برای حل منازعات شان به ویژه حل منازعه زمین و نمره رهایشی با این گروپ در شورا مواجه شوند مکلف و مجبور به پرداخت رشوه هنگفت می باشند و نشانی بزرگ آن حل منازعه مارکیت سبزی مزار شریف در همین چند روز می باشد که امین دره صوفی از طرف قضیه سی هزار دالر گرفته و آنرا در میان تیم تقسیم کرده اند.

۳- شخص آصف مهمند ریگ و جغل حیرتان را با پایین ترین نرخ بخاطر برنده شدن با ریاست مواد نفتی قرار داد نموده که بعد از برنده شدن با سوءاستفاده از موقف وکالت اش به قرار داد عمل ننموده و آنرا انکار می کند. و شرکت های دیگر را نیز صربه مهلک اقتصادی زده و همچنان کار متوقف است.

۴- او درین اواخر تصمیم داشت تا دکاکین لیلامی مزار شریف را تخریب نموده و باز سازی نماید و پس از سی سال به اقساط نه به دکانداران اصلی مارکیت بلکه به فرد مورد نظر اش به فروش رساند که این نیت سوء اش توسط عارض شدن دکانداران به مرکز خنثی گردید.

۵- او ریاست مواد نفتی بلخ را مکلف به قرار داد ساخت دکان ها در پیاده رو عامه که در مقابل این ریاست در کنار سیلوی مزار شریف قرار دارد نموده و کار بالای ان جریان دارد.
۶- او چندین هزار دالر پول های مامای خود را به بهانه کار و بار و تجارت گرفته و ماما اش تا به حال چندین بار به شورای ولایتی بلخ عارض گردیده و پول خود را از خواهر زاده اش آصف مهمند خواسته است. برای مهمند شرم و ننگ است که حتی با اعضای فامیل اش مشکل دارد.

(این خبر در بخش تلکس شایعات سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان نشر شده است)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
آصف مهمند
بلخ
نظرات بینندگان:

>>>   اعطای نور والی تیکدار مزار در وقتی معلمی یک خر داشت و بس حالا دارای که از دوزدی غصب و فساد بدست اورده تر همه چوف است کس چیزی نمیگه که تو خرکار این دارای از کجا کردی خداوند از اسمان به تو انداخته یا چیطور روزی خواهد امد که همه از تو یکایک فرسان شود اصف مهمند هر کاری کرده خیلی کوچک تر از اعطای نور است نوسینده عزیز تو از چور و چپاول نور هم کمی چیزی بگو یک طرفه قضاوت خیانت است

>>>   نوسنده جان همین ها خو بسیار قابل تشویش نیست حل شدنی است خاطر جمع باش باتمام ازینها تصغیه حساب میشود یک روزی بخیر همرای نور لالایت هم جوش نزن .
هروی

>>>   این کارهارا پیش از بریده شدن گوشش کرده ییا بعد از بریده شدن؟؟

>>>   اصف مهمند این خاین نمک بحرام با همسویی جمعه خان همدرد و پسرک بدماش اش از فحشا گرفته تا قتل و تجاوز به ناموس پاکترین دختران و زنان کسانی که در مقابل ظلم و زور گویی انها ایستادگی میکردند تاریخ سیاه را بخود شان در ولایت بلخ کسب کرده اند این مفسدین استفاده از دین و با اتکا به حزب شان یعنی حزب اسلامی گلبدین کار های ناشایسته را انجام داده اند که با همین کار شان اکثریت مردم ولایت بلخ برضد انها قرار گرفته و از مقام ولایت تقاضا جلوگیری و بدادگاه کشاندن انها گردیده بودند اما مقام ولایت با صبر تحمل و جلوگیری از تقابل با شورای ولایتی و حزب اسلامی گلبدین اسناد جمعاوری کرده تا اینکه از مرکز کابلامر گرفتاری واعزام مهمند را از ولایت بلخ صادر کردند و الحمدالله که مهنمد در میدان هوایی بلخ به چنگ نیرو های امنیتی افتید و دیگر جای بودوباش مهمند خاین نه در شورای ولایتی وجود دارد ونه در بین مردمک شکر خدا که تعدادی از خاینین منجمله اصف مهمند دیگر به اذیتو ازار مردم در این ولایت زده نمیتواند .

>>>   معلم عطا اینقدردارائیها را ازکجا کرد اول خودش حساب بدهد

>>>   بالای دزدی های نور پرده می اندازی میگویند آفتاب به دوانگشت پت نمیشود

>>>   یکی از بی بخار ترین جوانها را جوانهای افغانستان تشکیل میدهند شاید درخیلی از فیلمها دیده. باشید که بر اساس واقعیت ساخته شده است در ممالکی که امروز دموکراسی واقعی نهادینه شده و اجرا میشود از خود گذشتگی و فداکاری همان جوانهایشان بوده اگر ظالمی بوده و بر مردم ظلم میکرده و دست و پای قانون هم به هر نحوی حالا بسته بوده و نمیتوانستند با ظالم برخورد کنند این جوانهایشان بودند که در یک برخورد شجاعانه آن ظالم را از پای درآوردن و به ظالمین دیگر هم فهمانده که نه ملت هنوز زنده است وچوب مجازاتش را با افتخار بجان خریدن چرا. در. انگلیس و سوید و نروژ و جاپان ریس جمهور یا نخست وزیرش حتی نمیتواند از موتریکه دولت بخاطر انجام وظیفه در اختیارش گذاشته استفاده شخصی کند هوب آنهم آدم است و نفس دارد چون میداند که جوانها و ملتش در قبال این سو استفاده بی تفاوت نمیمانند حال اگر در مملکت ما هم زیاد هم نه چند جوان پیدا شود و این هارا مثل یک ادمی جاننی که بایدمحکوم به مرگ شود سر به نیست شان کنند باقی هم فکران و همکارانشان هم مجبور میشوند که از ظلم و ظلمی دست بردارند تاکی ملت مثل گوسفند سر خودشانرا پایین بندازند و حرکتتی نکنند اینها که ترس از خدا ندارند هرچه دلشان بخواهند انجام میدهند شدیدا به فداکاری و از خود گذشتگی جوانهای ما این مملکت نیاز دارد حال خود دانید از ما گفتن بود منکه اگر اطفال خرد و ریزه نداشتم حتما این کار را بخاطر ملت مظلومم میکردم

>>>   جانم//// کابل/// این خاین ملی چطور درشمال کشور این بی ناموسی وبی شرفی را میکند باید سرزنش شود

>>>   او در رقابت تنگاتنگ با ایشجی قرار گرفته است، چرا که ایشجی با مفعول نشان دادن خود ده ملیون دالر کسب کرد اما مومند فقط چند لک دالر. چون توطیئه در نطفه خنثی شد حالا هیچ راه حال برایش نمانده. او گفته بود که اگر ریاست جمهوری به پرونده اش رسیدگی نکرد خود را در مقابل دروازه ارگ آتش می زند. اما کجا شد آتش زدن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ پس ازین قیاس کنید که اینها چقدر لافوک و دروغگو هستند.

>>>   به این نوشته ها نور را پاک ثابت کده نمیتوانید عاقبت نور هم دوستم واری است بخیر
زنده باد غنی

>>>   Badry
اوغان ، اوغان است ! اگر شاخش به آسمان هم بخورد اوغان است .
قوم و خویش های کوچی بابا داکتر احمدزی سفیر کبیر تازه وارد و دیپلومات های اوغانستان در کشور شاهی هالند .
شرم هم خوب چیز است اگر کسی داشته باشد .


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است