رشوت وزیر مخابرات به پارلمان و معامله با طلوع نیوز
تلکس شایعات 
تاریخ انتشار:   ۱۲:۴۰    ۱۳۹۶/۸/۴ کد خبر: 140616 منبع: پرینت

شهزاد آریوبی سرپرست وزیر مخابرات کشور در نخستین روزهای وظیفه اش بخشیدن از کیسه خلیفه و معامله کردن را شروع کرده است. این سند که یک کاپی آن به طلوع نیوز نیز ارسال گردیده بود و قرار براین بود تا طلوع نیوز آن را به دست نشر بسپارد اما در آخرین لحظات طلوع نیوز طی یک معامله با وزیر از نشر آن خود داری کرد. به اساس این معامله طلوع نیوز حق امتیاز نشرات خود را از طریق ماهواره جنوب آسیا بدون مالیات و جواز بدست می اورد.

به اساس این سند شرکت مخابراتی سلام به منظور تشویق و تمجید هر چه بیشتر وکلای محترم، معزز و منتخب پارلمان به تعداد صد قطعه سیم کارت سلام نوع دایموند یا الماسی ( قیمت هر یک این شماره ها در بازار یکصدهزار افغانی میباشد) با پیش پرداخت ماهانه هزار افغانی توزیع می نماید البته نوعیت این سیمکارت ها مخفی یا نونمبر بوده تا وکلای معظم و باشرف ما بتواند بدون ملحوظات امنیتی به کارهای سیاه و مافیایی خود ادامه بدهند.
جالبتر اینکه جناب وزیر با در نظرداشت تمام چارچوب های قانونی و مصلحتی پشنهاد مذکور را اصولا منظور نموده اند.

(این خبر در بخش تلکس شایعات سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان نشر شده است)


افغانستان طلوع نیوز وزیر مخابرات پارلمان افغانستان

این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
وزیر مخابرات
مجلس
نظرات بینندگان:

>>>   رکز بین المللی مطالعات
بهترین دست اورد حکومت دو ساله اشرفغنی نفاق انداختن بین خود قوم ازبگ و خود تاجکها و هزاره ها بود
اشرفغنی کاری کرده که هر قوم در بین خودش مشغول جنگ‌و جدال باشد
دست اورد دومش اوردن گلبدین جنایتکار بود بعد ازینکه گلبدین به پروسه صلح پیوست تروریستها قدرتش چند برابر شد

>>>   لطیف پدرام:
طعنه بر ما مزن ای دوست که خود معترف ایم
دف زنان بر سر بازار به رسوایی خویش
مجلس نمایندگان با این رسوایی ی که به آن گرفتار شده است، بعد از این چه گونه می تواند وزیران را استجواب و استیضاح یا سلب صلاحیت نماید؟ نظارت بر کارکرد های حکومت از وظایف اساسی مجلس است. اما این مجلس که از صدر تا ذیل متهم به اختلاس مالی،فساد، رشوه ستانی و دلالی است چه گونه میتواند مرجع امید هزاران شهروندی باشد که به أن باور کرده بودند.
گمان می کنم کار مجلس تمام است و دیگر مشروعیتی هم ندارد. اما آن چه مهم است و باید مردم بدانند تفکیک عده ی اندک نماینده ی خوب با بقیه است، خواهش من این است دادستانی کل کشور تمام اسناد و اوراق و اتهاماتی را که اعضای مجلس بر یکدیگر وارد کرده اند مورد بررسی دقیق قرار بدهد. و نام و هویت نمایندگانی را که در این مدت قرارداد ها گرفته اند، کمیشن کاری کرده اند، از وزیران پول گرفته اند،بدون استحقاق وابستگان خود را به زور در ادارات دولتی مقرر نموده اند، دست به اخاذی زده اند و متهم به قاچاق مواد مخدر و غیره اعمال نادرست هستند، افشا نماید و از طریق مطبوعات اطلاع رسانی کند. تا حق یک عده از وکلایی که با معاش قانونی شان در مجلس روزگار سپری کرده اند و باشرف و تعهد کار خود را انجام داده اند تلف نشود.

>>>   عجب ۱ حکم با دست خط عالی صادر کرده.
فکر کنم نفر تا صنف ۹ درس خوانده.
چاره نیست افغانستان (اغان استان) است .

>>>   این وزیر هم از دست نشا نده اتمر وارگ ریاست جمهوری است
به خدا من حیران به این دولت کثیف هستم این رقم مردمان رشوت خور پت را در جچوکی نشا نده است که حیران با نی مانند شریف سر پرست ریا ست افغا ن تیلی کام که این رقم پت در فساد غرق است اصلا فساد این همین شریف کرده بود مگر وظیفه ریس سا بق گل احمد به تعلیق افتاده بود چون شریف
از جمله اتمر خیل ها است و هچ قدرت او را پس کرده نمی تو اند
باید یک هیت با صلا حیت در شرکت افغا ن تیلی کام بیاید و پرسش کند از همه اوراق های خریداری و قراردادی ها کس نیست که پرسا ن کند غ وع در غم سفر های خا رجی هستند سر پرست وزیر در معامله با وکیل ها به خا طر رهی اعتما د است وا به جا ن این ملت من می گویم که خداوند غرق کند این ملت را همرای این خایین

>>>   در این شرکت افغا ن تیلی کام این قدر فساد است که حیران بمانی من خو دم مکتب مخابرات را خو انده ام و فعلا در مخابرات کارمی کنم برای ما تقاعدی تنها از وزارت داده می شود اما رفیق های ما که از افغان تیلی کام هستند هم از مخابرات تقاعد می گرند و هم از افغا ن تیلی کام ایا این همه سرمایه ملت نیست کسی نیست که پرسا ن کند در شرکت مذکور هر سرپرست معا ش های گذاف برای کارمندان شا ن تعین کرده است در حالیکه کار مخابرات و کار همین شرکت یکسا ن است اما هچ عدالت نیست ملا مت ع وغ است که پرسا ن نمی کند همه معا ش های مفت را در جیب می کند و در غم کلت نیستند

>>>   با این دادن رشوت وزیر سرپرست و ریس سرپرست وزارت مخابرات بوکلای خاین که بر علاوه از دادن رشوت بخاطر دادن رای به همین وزیر سرپرست خاین ارتکاب خیان دوم ان اینست که از پول بیت المال بخاط گرفتن رای و نشستن اش به چوکی وزارت مخابرات استفاده کرده و منحیث یک فساد وپیشه چور و چپاول و دزدی وخیانت بیشتر از زمان سرپرستی اش انجام دهد حال دیده شود که ریس جمهور غنی در برابر این خاین سرپرست وزیر مخابرات چه اقدام را انجام خواهد داد زیرا قبلا گفته بو که اگر وزرای پیشنهادی اش به وکلای پارالمان جهت را گرفتن را رشوت بدهد بجای ان شخص دیگری را میگمارم دیده شود بر خورد ریس جمهور در برابر این خیانت و رشوت سرپرست وزیر مخابرات را خواهیم دید که پابند بگفته اش است یا یک حرف بود که زده بود .

>>>   اگر غ واقعا در غم فساد باشد سر پرست افغان تیلی کام را باید وظیفه اش را به تعلیق بی اندازد زیرا این شخص چا پلوس وزیر خیا نت به دولت کرده که پشنها د را روان کرده است
چون این شخص از لوگر است غ وطنداران خود را حمایه می کند
و هم چنان در گروه اتمر است هچ کس نمی تواند این شخص را دور کند

>>>   این سر پرست ها هردو شا ن از گروه ارگ و رفیق خلقی ما اتمر خا ن است

>>>   اگر همین وکلا واقعا وکیل باشند برای همین رقم وزیر تقلب کار باید هر گز رهی اعتماد ندهند

>>>   حا لا اگر مجلس نما یندگان و اقعا وکیل های پا ک باشند حالا باید همی کسا نیکه همین زمینه را مساعد سا خته یعنی وزیر و سر پرست افغان تیلی کام را وطایف شا ن را تو قف داده تا برای دیگران عبرت گرفته باشد

>>>   ماهر ترین دزد درحکومت کرزی امیرزی سنگین بوده است چون ملیون ها دالر از کمپنی های خصوصی گرفت اما تاحال هیچج حرفی بالا نشد او کرزی را بنام فعال سازی فیبرنورب پنج سال مصروف داشت
ر

>>>   تمام اینها بالای خون مردم بیچاره تجارت میکنند خداوند اینها رابه جزای اعمال شان برساند

>>>   تمام وزیران بدون استثنا هم رشوت میخورند و هم رشوت میدهند!!! اینها از چوچه گی به "بدلکان"!!! آموخته شده اند!!!
حالا معلوم میشود که ع و غ درینمورد "متخصصین" اند یکی لیسه نادریه را مردار کرد و دیگیش لیسه حبیبیه را!!!!

>>>   شایداین کار دستوری است وزیر صاحب از باداران خویش این اجازه نامه رابرای زیرباررفتن وکلای باسواد وبادرایت بدست گرفته تا برای شان تصویب قانون رایاد دهد سر پرست حتما با این اعمال درست و شایسته مقام وکلای با سواد براهت میگیرد وکلای کار کشته چه خواهد کرد؟ سر تعظیم در پیش ارگ خم نموده و مطابق فرمان زندگی مردم شهر را به آتش میزند و مجبور است تا دنیا به دهن قفل بسته و غلامی را پیشه نموده تیشه بر ریشه مردم بزنند. وقتی خداوند خواست بنده اش را مورد فقز قراردهد عقل و اندیشه انسانی را از وی میگیرد و به دستان خودش حلقه دار به گردنش می آویزد. در صورت که این جرم ثابت گردد تمام مردم افغانستان برای مجازات این ها دست به کار شوند چرا این ها با سر نوشت ارگ و هم دستان ارگ بازی نمیکنند این ها ملت را به گودال فقر فرو میبرند چرا که با این کار و اعمال شان برای مردم ثابت میگردد که در طی چندین سال این اشخاص رشد فزیکی داشته نه رشد اندیشه تنها خیانترا تجربه کردند نه امانت داری و مسؤلیت را پس این حق مردم است که باید در پی تحقیق اصلاح و مجازات این ها برآیند

>>>   اگر راست پرسا ن کنید فساد در وزارت مخابرات به حد خود رسیده است
هر سر پرست که در وزارت ویا در ریا ست افغان تیلی کام می اید قا نو ن مطابق میل خودمی کشد
نه یک هیت در این وزارت واین ریا ست می اید چو ن این وزارت مربو ط ارگ نیشنا ن است

>>>   در ریا ست افغان تیلی کام سر پرست به نام شریف امده که در طول 30 سا مخابرات را پوست کرد این طور مخفاینه در فساد غرق است که هچ کسی بالای وی شک نمی کند
اگر یک هیت از ریا ست جمهوری در این شر کت روان شود واز کار ها و قرارداد هایش معلو مات بخو اهد شاید به میلو ن ها دالر به نفع دولت حا صل شود
مگر کدام جرعت است که در این ریاست تفتشی کند چرا سر پرست این ریا ست
از طریق اتمر حمایه می شود
حتا چیزهایکه نوشته می شود انرا سا نسور می کند

>>>   اگر دولت واقعی باشد باید وزیر و ریس مخابرات وظایف شا ن به تعلیق در اید در غیر ان من فکر نمی کنم غ انها را چیزی بگوید

>>>   خدا مهربا ن است که یک چند وکیل مسلمان همین موضع را جدی بگرد و هردو شخص که متهم هستند انها را به جزای شا ن بر ساند تا برای دیگران پند شود

>>>   مـــــــــــاهـر ترین دزد درمخابرات همان امیر زی سنگین بود با آنکه دزدی های سنگین انجام داد وملیون ها دالر از شرکت های خصوصی گرفت هیچ حرفی ته وبالا نشد

>>>   هیچ امکان ندارد دیر یا زود پروژه عدالت انتقالی در افغانستان پیاده نگردد. هم چنان مردم افغانستان باید از مجامع بینن المللی جدا تقاضا نماید که مجرمین مالی هم شامل لست گردد زیرا خیانت این طبقه به مراتب خطرناک تر و مهلک تراست هم تراز و موازی با جنایت بشری است در هر کنج دنیای که باشد به افغانستان بر گشت داده شده و به میز محاکمه کشانده شود پول ها با مفادش دانه دانه حساب شده در بودیجه ملی اضافه گردد و خودش هم مطابق قانون جزای افغانستان موردباز رسی فرار گیرد

>>>   در باره شریف راست می گویند این ضخص بسیار تبیض پسند است و یک رویه زشت همرای پرسونل دارد اگر این شخص از این پست دور شود یکی خو اینکه فساد در افغا ن تیلی کام از بین می رود دیگر پرسو نل از سر این دیکتاتور خلا صمی شود

>>>   آنچه با میشود چیزهای است که با سکوت در برابر آن مهر قبول گذاشته ایم

>>>   شـــــــــــریف مفسد نرین فـرد درمخابرات است او درزمان حکومت جهالت طالبان ازجمله مخلصین درجه اول بود

>>>   محترم وزیرصاحب بخاطر اینکه از پارلمان رأی مثبت بگیرد و از طرف دیگر هم از پول خویش مصرف ننماید و از طرف دیگر هم با استفاده از این سیمکارتها و ازدیاد کریدت به این شماره ها از طرف وکلای پارلمان عایدات دولت زیاد میشوند، بناء چنین کاری را کرده است.
و از طرف هم کاندید وزیرصاحب کوشش کرده است به ملت نشان بدهد که نمیخواهد به طریقه رشوت به وکلا کامیاب شود فقط خواسته است عایدات وزارتش بالا برود و یک دستآورد داشته باشد. اما بی خبر از آنکه این نوع معاملات در ذات خود یک نوع رشوت است که تا اکنون وزیرصاحب به آن پی نبرده و یا هم برده است ولی ملت را گوسفندی فکر کرده است.

>>>   در زما ن طا لب ها هم شریف در پوست بزرگ کار کرده و او در هر دولت جای خود را دارد و در هر دول رخص می کند چون وی به اتمر نزدیکی دارد و از اتمر تجربه کافی گرفته است

>>>   اگر توزیع میکنید باید به 249 وکیل توزیع شود در غیر آن چرا فقط به 100 وکیل.
مشخص کنید که این 100 وکیل کی ها هستند و چرا نواخته میشوند؟
غنی مگر نه گفته بودی که معامله نکنید ؟ این چیست؟

>>>   در افغا ن تیلی کا م کار وجو د ندارد اگر وجود می داشت شرکت افغا ن بیسم که یک شر کت شخصی است تو انست
سیستم 4ل را فعا ل سازد مگر شرکت دولتی که همه چیز دراختیار دارد
نتو انست که فعا ل سازد این همه ضعف در مدیرت و وزیرا ن نا کارا است همه در غم جیب های خو د اند

>>>   اصلا مردم پول را نمی دانند که در کدام وزارت است
پول که در وزارت مخابرات و به خصوص در افغان تیلی کام است در هچ جای نیست مگر غ در اباره فکر نکرده است

>>>   همه وعده های این غ یهودی دروغ است فقط مردم بیچاره را بازی می دهد و خود را در سر قدرت نگهداری می کند


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است