لباس انتحاری بر قامت کودکان
مدارس دینی و مکتب خانه های بی نظارت همچون قارچ و علف هرز روییده در گوشه و کنار ولایات و نیز در کشورهای پاکستان و عربستان، از مصروفیت حکومت به فساد و مزدوری نهایت استفاده را برده اند 
تاریخ انتشار:   ۱۸:۴۳    ۱۳۹۶/۸/۱۲ کد خبر: 140989 منبع: پرینت

درحالیکه ارگ ریاست جمهوری، نهادهای مدنی، وزارت داخله، وزارت معارف و وزارت کار و امور اجتماعی و شهدا و معلولین هیچ وقعی به وضعیت رقت بار و سرنوشت نگران کننده ی کودکان کار، کودکان سرک ها، کودکان بی سرپرست، کودکان رها شده، کودکان بازمانده از تحصیل و کودکان گرسنه نمی نهد و توجهی نمی کند؛ پروژه ی شوم طالبان در دست اجرا است!

بنیادگرایان افراطی، تروریست پروران همسایه و فرصت طلبان داخلی براستی و به درستی دریافته اند که هیچ یک از گروه های دیگر نمی تواند همچون کودکان آنان را به اهداف و مقاصد شوم شان برساند و سرمایه گذاری های بلندمدت و همه جانبه ای روی کودکان معلوم الحال افغانستانی روی دست گرفته اند.

از یکسو، وضعیت بغرنج گرسنگی و بی جا شدگی کودکان، آنان را مستعد بزهکاری و تن دادن به هر پیشامدی می نماید و از سوی دیگر بازماندگی از تحصیل و نومیدی از حکومت، زمینه ساز شستشوی مغزی آنان توسط طالبان می گردد و در نتیجه شاهد تروریست های کودک و کودکان تروریست خواهیم بود.

تلاش بی وقفه ی بنیادگرایان افراطی و سودجویان فرصت طلبی که لباس انتحاری بر تن و قامت نحیف کودکان را در بدل پول ناچیز و وعده های پوچ دیگر، عین نیل به مقصود و پروژه ای تضمین شده می دانند؛ کار را به جایی رسانده که اخبار متعددی از کودکان گمراه شده و به تبع آن از دست رفته و کشته شده می شنویم.

خبر اخیر تیراندازی دو دانش آموز یک مدرسه علوم دینی بر سربازان پولیس در هرات و بازداشت چهار دانش آموز دیگر با ادوات و جنگ افزارهای تروریستی مصداقی بر این مدعا است که اگر همچنان غفلت بورزیم؛ شاهد از دست رفتن معصومیت و تباهی آینده ی کودکان سرزمین مان خواهیم بود.

در همین راستا، مدارس دینی و مکتب خانه های بی نظارت همچون قارچ و علف هرز روییده در گوشه و کنار ولایات و نیز در کشورهای همسایه همچون پاکستان و عربستان، از فرصت غنیمت مشغولیت و مصروفیت مسوولان و ارگان های حکومتی به فساد و خیانت و مزدوری نهایت استفاده را برده اند و...

و شبانه روز و بی وقفه مشغول شستشوی ذهنی کودکان خردسال و پرورش کرم های بنیادگرایی افراطی در مغز آنان هستند تا از این طریق و بدون کمترین جلب توجه امنیت ملی، دست به انتحاری و انفجار و دیگر اقدامات ضد امنیتی خود بزنند.

کد (8)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
کودکان انتحاری
افغانستان
نظرات بینندگان:

>>>   باقیافه ای مظلومانه والفاظ نرم اما زننده ومغرضانه میخواهند ضد مدارس دینی تبلیغ وانها را به نظر دیگران مبغوض نمایندانهای که از دین واین این ملت متنفر است درست مقابل مدارس دینی وعلمای دینی بیان یدهند اما اکثریت قاطع و۹۵ در صد این ملت با دین ومدارس دینی وطلاب دینی علاقمند بوده به انها پیوند عقیدتی دارند این تبلیغات ناروا از چندین دهه بدین سو جریان دارد ولی هنوز دین در جامعه ای ما حکمروای داشته علی الرغم خواسته های مغرضین باز هم دروازه های مدارس باز وپر رونق میباشدولی امامیان طالب های ساخت انگلیس وامریکاوطلاب واقعی باید فرق قایل بود ومداریسی را که انگلیس ها در جا جای دنیا تمویل وترویج مینماید حسابش از مدارس واقعی دینی جداست این که طلاب واقعی وملت عزیز عملکرد های تکنوکرات های بی دین وروش تلویزیونهای فاسد وفساد پراگن را می بینند همچنان وقتی ملاحظه مینمایند که در ارگ ریاست جمهوری زنان بی دین وبد عقیده در تبلیغات علیه دین واسلام مصروف اند از روی احساسات اعمالی را انجام میدهند که بجای محکوم نمودن انها فساد پراگنی وترویج بی حیای وظلم وناروای هایاستعمارگران را باید محوم کرد
تبنگ چی

>>>   این کودکان معصوم هستند، ولی کسانی که انها را فرزندان شان خطاب میکنند به راه کج روان هستند. این تصویر ها نشان دهنده جریان فوق مفکوره های اسلام گرایی هست که باید جلو اش گرفته شود.

>>>   متاسفانه ان طور که شنیده ام پول هایی هم به خانواده های این بچه ها می دهند.
این بچه ها اکثرا درخانواده هایی هستند که جمعیت خانواده وتعداد بچه ها زیاد هستند ویا بچه ها بیمار هستند بیماری ناعلاج ..لذا درانجا کمی بادادن غذای مناسب ویکهفته خوب مراقبت کردن جانی دوباره به این ها می دهند ودرعملیات انتحاری استفاده کرده. وکمترکسی هم فکر می کند این بچه که این جا درحال بازی است احتمال دارد یک عامل انتحارباشد.
خدا به داد فردای ما برسد
محمدصالح

>>>   اين يك حقيقت مسلم است كه مخالفين دولت كنوني افغانستان از وسايل مختلف كار ميگيرند ، وسيله كه اكنون بازار آن گرم است استفاده از اطفال و جوانان مي باشد ، زيرا اين دوقشر نياز كامل به ماديات داشته و با پيچكاري نمودن مفكوره بهشت و دوزخ در مغز شان هدف خويش را پياده مي سازند در اينجا قابل تأمل است كه براي فاميل ها انديشه داده شود تا اطفال شان به چنين عملي دست نيازند.
بازيگوش هرات

>>>   از اینکه اطفال و نو جوانان پشتون از درس و تعلیم باز میمانند و فدای افکار افراطگرائی و خشونت میشوند یکی از صد ها نمونه آنرا میتوان در این فیلم دید .
اگر چنین فلمی وجود نمیداشت پشتون ها حتمآ این را تبلغات دشمنان میپنداشتند ولی چه خوب است که پشتون های تحصیل کرده که تعداد آن کم نیست صف خود را از این کوردلان جدا نموده بفکر تعلیم و تربیه اولاد خود باشند و نگذارند اطفال شان فدائی تبلیغات طالبان که میگویند کلید بهشت در دست شان است جوانان تانرا به حملات انتحاری و کشتارهموطنان تان تشویق نمایند .
آیا تا حال از خود فکر کرده اید چرا پشتون ها بازیچه دست افراطگرایان گردند و نام شان در تاریخ به عنوان یک قوم جاحل ثبت شود ؟
طالبان پشتون تبار این .....گیری ها را به قوم و خیل خود یک افتخار میدانند و با ترانه های میهنی اطفال شما را به کشتارگاه ها میفرستند و باعث آبروریزی قوم محترم پشتون میشوند.
اینکه دختران و زنان قوم پشتون از تحصیل باز میمانند به آن فکر کرده اید ؟
جوانان ، دختران و زنان قوم پشتون که در اروپا و امریکا تحصیل نموده اند این جنایاتی را که قوم شان بر هموطنان شان در داخل افغانستان روا میدارند احساس خجالت نمیکنند ؟
ازاینکه تمام تروریستان از یک قوم خاصی میباشند چه اساسی میکنند ؟
هموطنان پشتون این که دیگر تبلغات و تعصب نیست .
هیچ قوم دیکری در حقیت نمیتواند خود را بهتر از قوم پشتون بدانند ولی شهروندان افغانستان حق دارند به این قوم که اکثریت جنایات را علیه دیگر اقوام غیر پشتون روا میدارند اظهار خشم و انزجار نمایند .
پشتون ها باید در مقابل طالبان قیام نمایند چون طالبان نام و نشان مردم پشتون را نابود میکنند و آنان را در مقابل سایر ملیت تحقیر مینمایند.
آیا باید پشتون های محترم و با سواد برای اینکه زبان مشترک با طالبان سیاه فکر دارند از آنان حمایت نمایند ؟
و خود را در جنایات شان سهیم سازند یا خط فاصل بین خود ایجاد نمایند
اگر این وضعیت ادامه یابد تعداد درس خوانده ها بین اقوام پشتون خصوصا زنان آنقدر پاین بیاید که نتوانند در اجتماع حضور پیدا کنند و کسی به آنان اهمیت ندهد و آنان به تدریج از صحنه سیاسی و اجتماعی دور بمانند .
آنوقت خشمگین خواهند شد و به عنوان قوم .....زندگی بیابانی خواهند داشت .
زلمی از المان

>>>   نظریات اقای زلمی را تایید نموده برای قوم پشتون میگوییم که شما در قرن بیست ویک زنده گی میکنید لطفا از جها لت دست بکشید از اعمال غیر انسانی وغیر اسلامی دست کشیده و به این اعمال افتخار نکنید.
مهاجر

>>>   به کدام زان سخن میگویند ؟

>>>   این بچه ها البته در کدام فلم خدا حافظی یک انتحاری را مشاهده کرده است و اکنو ن با جمعی از بچه های همسایه و قریه در بین مزارع آمده تمرین آنرا با نوع ساختگی بین اطفال طوری اجرا میکنند که پسر سوم مقدار هنگفت از خاک دست داشته خود را بالای خویش پاش میدهد و غالباً به موبائل عکس بندی شده اطفال عادی قریه اند چه تعلقی به طالبان یا به کدام قومی دارد؟ ممکن اطفال قریۀ شما باشد.

>>>   تا مردم از خود سوال نکنند که چرا خدا خود به خاطر دین اش جهاد نمی کند و محتاج حهاد طفل ها و کودکان معصوم هست و تا موقعیکه ملا های کودن جلو گیری از پیشرفت فکر و هوشی اینها را هدفی اساسی خویش قرار داده اند مشکل است که این مسئله براحتی حل شود...

>>>   این هم در حقیقت یک فر هنگ پشتون را نشان میدهد که طفلان شان هم باید با این مفکوره خو پذیر شود و کم کم خودرا به جنت روان کند . وای بر حال افغانستان !!!

>>>   با سلام خدمت برادران و هموطنان.واقعآ اين صحنه ها براي انسان بسيار متاثر كننده است سوء استفاده و بهره كشي از كودكان ناآگاه و نادان،ببينيد تا به كجا رسيده كه يكسري ادمهاي ذليل براي دسترسي به اهداف انحرافيشان از هيچ جنايتي دريغ نمي كنند .خدايا عقيده مرا از دست عقده هايم محفوظ بدار.
دانشجو

>>>   این طرقیست که در خاطرشان می ماند>>>من هنوز معتقدم میشود عشق به انها اموخت,,ghoryan,,

>>>   شما در قرن بیست ویک زنده گی میکنید لطفا از جها لت دست بکشید از اعمال غیر انسانی وغیر اسلامی دست کشیده و به این اعمال افتخار نکنید.
مزار

>>>   سلام دوستان
روی سخنم با برادران پشتون است
شما اگر این قدر به تعصبات قومی ومذهبی پایبند نمیبودید افغانستان به این حال و روز نمی افتاد
برای خدا هم که شده لطف کنید ودست از این جهالت و قوم پرستی ومذهب گرایی بکشید
شما را به هر آنچه اعتقاد دارید قسم میدهم که دیگر این مردم بیچاره را بیشتر از این اذیت نکنید .
دیگر بس است

>>>   من نمیدانم که این دوستان چرا تعصبات قومی و مذهیب را هر بار یاد میکند چرا هر وقت نام از پشتون ها گرفته مشود چرا شما فکر میکنید که همه پشتون ها انتحاری میکند نه برادر عزیز اگر شما به تاریخ افغانستان نگاه کنید بیساری افطخارت نصبی چشتون ها شده است ما باید به هر ملیت احترم داشته باشم خود دوستی قوم دوستی را پشت سر گذاشته به فکر صلح باشم زنده باد نه مردم افغانستا

>>>   سلام به همه دوستان عزیز!
یک چیز که من میخواستم بگویم این است که لطفا کلمه اسلام گرا را به این ها خطاب نکنید چون اسلام گرا یعنی کسی که به اسلام گرایش و تمایل دارد و یا به آن با خیلی پا بندی عمل می کند...
و این انتحار وغیره که خلاف اسلام است پس چرا اسلام گرا باید چنین کند بنا لطفا مثل یک برادر مسلمان خواهش من این است که دیگر به نام اسلام گرایان این مزدوران غرب که مسلمانی را در رنگ کالا و یا در خود آن و یا هم در ریش دراز می بینند، به آنها خطاب نشود...
و هر مسلمان باید اسلام گرا به معنی واقعیش باشد...
تشکر- شریف از هند

>>>   در هر کشوری که هر فرهنگی که جریان داشته باشدکودکان همان راتمرین میکننددرکشورهای دیگرکودکان آموزش وپرورش رادربین همسالان خودتمرین میکنندودرافغانستان چیزیکه جریان داردهمان راتمرین میکنند چیزراکه میبینند

>>>   دولت باید این تروریست های خطرناک ره اعدام کند که درس عبرت برای دیگران باشد، و اگر این کار ره نکند اینان که ذاتا تروریست به دنیا آمده اند، دوباره به این کار دست زده و عده ی زیادی از هموطنان بی گناه ما ره خواهند کُشت.

>>>   اوه خدای من این همه قصد انجام دادن حملات انتحاری را داشتند،وهمه از پاکستان امدند
اگر این چنین باشد به خدا قسم جهاد مردم افغانستان بالای مراکز اموزشی این افراد فرض است
علی سینای هراتی

>>>   فکر کنم که ناراحت هستند که خود را انفجار ندادند.

>>>   کرزی در را باز مانده هر کس داخل افغانستان میشود از هر نوع تاکتیک استفاده میکند خوب بیچاره خانواده ها در غم این مردم مانده این چه کار است که اطفال را به جهاد روان کند و آیا بالای اطفال جهاد فرض است؟؟؟ آیا شخص که بالغ نباشد بالای آن جهاد فرض است؟؟؟ خوب انتحاری در اسلام اجازه دارد؟؟؟
لیلا و.دی.سی

>>>   افغانستان باید تجزیه شود وگرنه مزدورهای پاکستان افغانستان را نابود می کنند چون پشتونها مزدوری همیشگی پاکستان است

>>>   آقای کرزی حالاتقدیرشان میکند وحالارهایش میکند وطندارانش را.........
سیدعصمت الله نقوی

>>>   انسان فکر می کند در خواب است !!!!چگونه کودک افغان خود را برای اعتقاداتی که ان را درک نمی کند می کشد ؟
یک کودک وقتی مورد سو استفاده تند روهای مذهبی قرار می گیرد ....چگونه ادعای اسلام می شود ؟
این حرکات باعث می شود تا سالها نتوان تبلیغی برای مذهب کرد .ایا این به ظاهر مذهبیان می دانند این موارد را ؟
هومن -ایران

>>>   با سلام خدمت همه خوانندگان .................................
به نظر من هم باید همه این افراد فرق نمیکند در چه سن وسالی باشد درحضور مردم وملت اعدام بشوند .تادرس عبرتی برای دیگران شود.نه اینکه برای آنها زمینه درس و استراحت فراهم شود....اگر همین اشخاص موفق به انتحار میشدند معلوم نبود چه تعداد از هموطنان بیگناه ما جان خود راازدست میدادند..........فقط میتوانم بگویم افســـــــــــــــوس

>>>   احساس دوگانه به آدم رخ میدهد. از یک طرف ترحم واز طرف دیگر نفرت. ترحم به حال این کودکان بی گناه که صید جانیان شده ومنحیث طعمه استفاده میشود خشم نسبت به والدین این کودکان که در قربانی شده آنها شریک است. بلی چون والیدنش هم میخواستند که فرزندان شان شهید شود، پس اگر در تربیت آنها دوباره فرستاده شود، باز هم انتحاری میشود ولی با تجربه تر که دیگر دست گیر نشود. خیلی غم انگیز ونفرت انگیز است. بوبینید انسانیت به کجارسیده. نام اسلام مانده ولی زن را با قاطر بدل میکنند و به اطفال میگویند که خود انتحاکنید، شما زنده میمانید ولی اطرافیان شما می میمیرد. فکر کنم یک پروژه ضد اسلامی در اطراف خط دیورند درحال اکمال است.

>>>   سلام به افغانهایی با ایمان و راسخ در قبال وطن نمی دانم که چګونه این مردم هدایت خواهد شد تا از قوم پرستی دست بشکشند و از شما جناب محترم مدیر مسول نشریه چرا این چنین نوشته های تبعیضی را میګذارند تا شامل این ساید شود یا اینکه شما هم شامل چنین اشخاص شدیند یا که نمی خوانند اصلا نوشته ها را
با احترام بی نام

>>>   چرا بیچاره هارا از جنت رفتن محروم ساختید؟ بگذارید به جنت بروند. تا باحوران بهشتی یکجا شوند.
عزیز از هرات

>>>   اینها که هنوز طفل اند و به آسانی از جانب بزرگان فریب داده میشوند.
خداوندا به داد همه اطفال افغانستان برس و نگذار که از آنها سؤ استفاده شود.
نادر

>>>   دیگران برای وطن میدال قهرمانی می اورد و بیرق افغا نستان را در جهان بلند میکند متاسفانه برادران پشتون ما برای این وطن نیگون بختی می اورد و خودرا انتحار نموده دها انسان بیچاره را بخاک سیاه میشاند .جامعه پشتون خودشان تلاش کند که ازین دام مهلک اور نجات پیداکنند و الا همان اش و همان کاسه وهابی

>>>   این اطفال توسط والین شان به مبلغ 500 تا 3000 دالر خریده میشوند و جون فامیل های اینها از غریب ترین و نادان ترین مردن بشمار می ایند موافقه مینمایند تا در بدل پول آنهارا بفروشند زیرا در فامیلی که ده طفل وجود دارد نان دادن شان خیلی دشوار هست پس فکر میکنند که اگر یکی شان را بفروشند هم خدمت به خداست وهم پولی نصیب شان میشود که امکان دارد سال ها تلاش کنند و به چنین پولی نرسند فقر و دین دو عنصری که زندگی این مظلومان را به فلاکت دچار میسازد!!

>>>   باعرض سلام به نظر بنده دولت افغانستان هم اینهارا دو باره در مقابل پاکستان تربیه کند.

>>>   چهارتا که کم است بیایید من در اینجا چهارهزار یا بیشتراز اینها را نشانتان بدهم
محمدنظیر نیازی از کوئته

>>>   برضد وهابیت باید باشید وآگاهی داشته باشید

>>>   کسی با مدارس علوم دینی مخالف نیست، بلکه با مدارس تروریست پرور مخلف اند، اولا علوم دینی باید مانند سایر علوم انسانی بصورت روشمند ومضامین مشخص ازسوی تحصیلات عالی، تدریس شود، تا از آموزش افراطگرایی جلوگیری بعمل آید، افراطگرایی یعنی تنها او مسلمان است، هرکه ازخط دیکته شده ای به او تجاوزکند کافر ومستحق قتل است، تفکر تروریستی یا افراط گرایی یعنی قتل و کشتن، بی رحمی، خشونت، سنگدلی، جمود وجزمگرایی، تحجر، عقب گرایی، دیکتاتوری، ظلم وستم، که هیچیک ربطی به اسلام ندارد.
باکول


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است



پربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است