معاش سرسام آور مشاوران رییس جمهور
تلکس شایعات 
تاریخ انتشار:   ۱۱:۳۹    ۱۳۹۶/۸/۱۴ کد خبر: 141084 منبع: پرینت

معاش 484 مشاور رییس جمهور سالانه به بیش از 200 میلیون افغانی می رسد.

یک سند درز شده از ریاست جمهوری در رسانه ها نشان می دهد که 484 مشاور غنی در بخش‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی گماشته شده‌اند که تنها معاش‌ماهانه یکی از این مشاورین، پنچ برابر معاش یک آموزگار است.

در این مدرک، آورده شده است که مجموع معاشات ماهانه مشاوران اشرف غنی، 17 میلیون و 261 هزار و 660 افغانی می شود. مطابق اطلاعات این مدرک معاش یک سال این مشاوران را بالغ بر 207 میلیون و 140 هزار افغانی است.

علاوه بر این یک سند دیگر بیانگر این است که کرایه یک موتر زرهی ضد گلوله برای حمیدالله فاروقی مشاور اقتصادی رییس‌جمهور غنی و رییس دانشگاه کابل به مدت 6 ماه 2 میلیون و 427 هزار و 600 افغانی هزینه برداشته است که پیشنهاد این کرایه از سوی رییس جمهور منظور شده است.

بر اساس این مکتوب زمانیکه فاروقی رییس هیات بررسی قراردادهای مالی وزارت دفاع ملی بوده جهت تامین امنیت وی یک موتر زرهی ماهانه به مبلغ 404 هزار و 600 افغانی براساس حکم ریاست جمهوری به کرایه گرفته شده است که کرایه 3 ماه آن جمعا یک میلیون و 213 هزار و 800 افغانی است که وزارت مالیه از کد 91 آن را پرداخت می کند.

بر اساس یک مکتوب دیگر اداره امور، بودجه یکساله معاشات و امتیازات 151 کارمند تشکیل مشاوریت ریاست‌جمهوری در امور روابط عامه و استراتژیک در سال 1395 بیش از 90 میلیون افغانی بوده است درحالیکه معاش یک آموزگار کمتر از 8 هزار افغانی است و سربازی که در خط مقدم جنگ قرار دارد ماهانه بین 10 تا 14 هزار معاش دریافت می کند.

مصارف گزاف مشاوران رییس جمهور در خانه های امن شان در حالی است که خوراک روزانه سربازان ماه ها بدست آنها نمی رسد و آنان به ناچار از خانه های مردم نان گدایی می کنند و بسیاری دیگر از آنها نیز بدلیل نبود مهمات جنگی، تیرباران می شوند یا به اسارت گرفته می شوند.

(این خبر در بخش تلکس شایعات سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان نشر شده است)


معاش مشاوران رییس جمهور

معاش مشاوران رییس جمهور

معاش مشاوران رییس جمهور

معاش مشاوران رییس جمهورکد(26)

این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
مشاوران غنی
حقوق گزاف
نظرات بینندگان:

>>>   غرق در فساد ...

>>>   پنجصد فرد تنها مشاورانش است رئیس جمهور امریکا ده مشاورندارد اما حکومت ناکام دوسره بیش از هزار مشاور دارد به همین تعداد مشاورین رئیس اجرائیه راهم حساب کند وهم اینکه این پیشنهاد ها از سال 94 و 95 است حتما یک پنجصد مشاور را درسال 96 هم استخدام کرده است ، آِا این دزدی وخیانت به بیت المال نیست؟؟

>>>   ریس جمهور باید حا لا در هر وزارت های عا یداتی وریاست های عا یداتی هیت با صلا هیت از اداره امور شخصیت پا ک را تعین نموده تا همه قرادادی های که کارات را انجام داده اند برسی نموده که چقدر حیف و میل شده است چون سا ل اخر است

>>>   تعداد افراد متملق ، چاپلوس و بیکاره بنام مشاور و سرگردان در دهلیز ها که نه کار شان معلوم است و نه جای شان فقط مقدار کزاف معاش بخاطر چاپلوسی خود می گیرند که خداوند به غضب خود گرفتار شان کند.

>>>   چرابه نتعاقدین بیجاره حقوقش رانمیدهد

>>>   فاروقی هم بی غیرت است برو مانندی سران هزاره جاسوس ....... باش به جای یک موتر سه موتر زرهی برایت میدهد

>>>   بزرگترین ضربه اقتصادی بر پیکر مردمان غریب کشور ما از جانب ارگ نشینان وارد میگردد ریس جمهور بفکر دوام قدرت خود و طرفداران اش است تا بفکر مردم بیچاره و دربدر که شب ها نان خشک خوردن خود و اطفال شانرا ندارند و سربازی که بخاطر دفاع از حریم کشور جان خود را قربان میکند هرگز هرگز ریس جمهور فکر نکرده و حرفهای که گاه وناگاه هم میزند و وعده های بزک بزک نمیری که جو لغمان میرسد فقط فریب و اغوا چیزی دیگری نیست .

>>>   و این است متفکر دوم جهان.
و پارلمان مشغول پس گرفتن عرق شکم بتد کرده رببس خود است و بودجه را بدون ملاحظه پاس میکند.
اگر یک آدم مکتب نه رفته و شهر ندیده و سیاست نشنیده را هم بیاورید و این همه مشور و بودجه و صلاحیت در اختیرش قرار بدهید هزار مرتبه از غنی احمزی کرده بهتر حکومتداری میکند. این کاکا در تدارکات رفته که نشود کدام دانه گندم بیرون جوال بریزد و از سوراخ کون جوال خبر ندارد.
کی مسوول نظارت بر عملکرو رییس جمهور است. و کدام قانون داشتن این همه مشاور را اجازه داده است؟
و این مشاور ها کدام امتحان رقابتی را گذشتانده اند؟
امتحان فقط برای معلم و مامور پایان رتبه است.
این هاییکه امروز در موتر های زد گلوله میگردند فردا که تز تز مقام افتیدند کجا میروند؟
یک هیاتی قرار داد و پروسه کرایه گیری این همه موتر و چاکر را بررسی کند.
ملت افغانستان خجالت بکشید که چنین دولت و دولت مداران را تحمل میکنید.

>>>   این ها همه پاسپورت سیاسی دارد به خارح فرار میکند

>>>   خداوند خود با این مفسدین فیصله کند
هارون

>>>   دزدی های غنی احمدزی !! عاجل شریک بسازید !!
شما در این روزها شاهد افشاگری های بیش‌تر از دزدی های سازمان یافته تیم اشرف غنی احمدزی غلزایی نخستین مغز متعفن دنیا خواهید بود ، لطفاً با مردم شریک بسازید !
پرداخت معاشات به اساس (NTA)برای کارمندان رسمی درست نمی باشد و بستهای مدیریتی از جمله ریاستها مطابق به رهنمود (NTA) باید از طریق رقابت باشد، در این پیشنهاد شهرداری کابل هیچ مجرای اداری را سپری ننموده است و خارج از پروسه مستقیم رییس جمهور احکام مقرر اقوام خود را با معاشات استثنایی و خارج از قانون معاشات دولتی که عدم پایبندی شهردار کابل و رییس جمهور را نشان می دهد، در این مورد می‌شود خیانت قومی و تیمی هر دو جانب به مقررات اداری را را دید، و در اینجا تاثیر و نقش قیومی مشاور رییس جمهور نیز دیده میشود که در پیشنهاد ذکر شده است و در تعينات خلاف تمام موازين ادارى و قانون كارمندان اجراات صورت گرفته است، قیومی که علاوه از اینکه در تعیینات دخیل است، ممکن در سازمان دهی در گرفتن احکام، خارج از سلسله اداری و کارشناسی دخیل باشد، این اسناد فوق العاده در افشاى چهره ى کسانیکه ادعای اصلاحات و قانونیت دارند بخصوص افشای چهره قومگرای اشرف غنی احمدزی دزد حرفوی موثر و مستند است چون هم خلاف مقررات کار شده است و هم اینکه با بعضی ها خلاف همه نورمها برخورد میشود به هم تیمی های اشرف غنی و پشتون های غلزیی مستقیم بدون رفتن به کمیسیون اصلاحات اداری احکام صادر می نماید.

>>>   فاروقی خیر که یک فاشیست و لوده است باید معاش گزاف بگیرد. این رئیس جمور لوده و متفکر قلابی (مانند انتخابات تقلبی) برای قیومی ماهانه در 20 تا 30 هزار دالر معاش میدهد.
در هر وزارت دهها مشاور مفت خور موجود است که همه آنها را حساب کنی از چند هزار بالا میرود.
با احترام

>>>   و این مشاورین در یکسال هم غنی را نمی بینند!!!
غنی این پولها را از خزانه " ننه " خود می پردازد!!!!!!!!!!!!!!

>>>   سلام.
مشاوران یعنی مفت خوران وطفیلی ها .در زمان ظاهر شاه،داود خان مشاور وجود نداشت در زمان کمونستان یک مشاور خارجی یعنی روسی بود.کشوری که مجلس وزرا ،،شورای ملی ومشرانو جرکه داشته باشد ضرورت به مشاور نیست.صرف دوستان اقارب خودرا بنام مشاور،سخنگوی وبادی گارد مقررنموده معا شات بلند برای شان پر داخته میشود.تا احمقان در افغا نستان است مفلسان خوار نمیشوند.

>>>   مشاورین خـیـالی هستند

>>>   خداوند این کـــــــود 91 را طوری مسدود کند که دیگر هیچگاهی فعال نشود
این کود وطن را تباه ساخت برپدر ای کود نلت ،کمیشن کاران نمیتوانند این کودرا مسدود کنند؟ یا شاید ازین طریق برای آنها هم اب بخورد

>>>   درحکومت کمونست ها هرگز چنین دزدی های بنام های مختلف نبود

>>>   در زمان قدیم پادشاهی بود که چند وزیر همرای یک باغبان داشت روزی از روزها باغبان رفت پیش پادشاه شکایت کرد و گفت من تمام روز بیل میزنم باغبان را بیخ درختان را سست میکنم گل و گیا پرورش میتم اما جناب وزیر زیر سایه سرد نشسته کار میکند معاش من نسبت به وزیر خیلی کم است پاد شاه گفت چند معاش داری باغبان گفت مثلا ده هزار افغانی
پادشاه رو به باغبان و وزیر کرد و گفت
بروید ببینید در کنج باغ پیشک چوچه داده
چند تا چوچه داده راپورش را به من بیارید
هر دو رفتن
چند دقیقه بعد
باغبان امد گفت
جناب پادشاه
پیشک شش چوچه داده
پادشاه گفت درست است
بعد دقیقه وزیر امد
گفت جناب پادشاه
پیشک شش چوچه داده
دوتایش سیاه است
سه تایش زرد و سفید است
چوچه ئی ششم کمی ضعیف است و سیاه و سفید است
و از یک چشم هم نابینا است
پادشاه رو به باغبان کرد و گفت حالا علت معاش کم خود و زیادی معاش وزیر فهمیدی
باغبان گفت بلی

>>>   این معاشات برای محکمتر شدن وحدت ملی است

>>>   کوچی غنی دزد درجه یک برآمد۰

>>>   غنی احمدزی باید غم پسر و دختر امریکائی خود را بخورد. در امریکا باید بلیونر باشند به ملیون چاره نمیشه.

>>>   حالا ازاین 484 مشاور چندنفر واقعی است وچند نفر هم خیالی
هیچ کس به فکر مردم بدبخت وپیش رفت مملکت نیست هرکسی را ميبنيد فقط فکرش وذهنش راگرفتار این کرده چطوری جیب خوداش را پر کند.اگر متوجه شوند که این دنیا فانی به هیچ کسی وفا ندارد و این دنیا زود گذر است دست به چنین کاری پست و کثیف احمقانه نمی زنند

>>>   یکی از مشاورین ریس جمهور بنام قیومی در آمریکا ریس یک پوهنتون بزرگ بود که معاش سالانه اش 250000 دالر که معادل 17 ملیون افغانی میشود، کار خود رو رها کرده و با معاش نا چیز با ریس جمهور همکار است، آیا کدام كسی در کابل پیدا میشود که زندگی آرام و پر درآمد خود را رها کرده چنین عملی را انجام دهد؟
از ما افغانها در درون وطن جز گپ های هوای، شکایت نا حق..... چیزی دیگر نیست.

>>>   این ۴۸۴ مشاور غنی کوچی که فرق بین پشک و سگ را هم نمیدانند بقیه اش را بگذار سرجایش.

>>>   مشاورین خیالی

>>>   خود کلمرغ متقلب کجا فرق بین پشک و سگ را میداند بقیه تیمک قبیله را بگذار

>>>   گوش بدهید برادر آقای قیومی که با آن درآمد که در آمریکا داشته ودر ضمن خانه موتر.ارگاه بارگاه آنجا داشته همه را رها کرده آمده افغانستان سمت مشاور رئیس جمهور را به عهده گرفته.خوب مشخص است هیچ بشری هیچ اشخاصی در این شرایط از زیری نابداني نمیخیزه بیاید زیری شرشره بنشیند حتما اینجا لقمه چرب تر در دسترس دارد.وطنپرستی واقعی هم فعلا در کشور ما پیدا نمیشه .واگر هم پیدا شود .بی غرض گوشه نيشين. فقط در شرایط افسردگی بسرميبرهد


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است