مرد هزارچهره سیاست
کرزی چه زمانی که دست نشانده امریکا بر سر قدرت بود و چه آن هنگام که بدل به منتقد آن شد، بازیگری است توانا در جهت تحقق اهداف واشنگتن تا اگر حکومت زیر سلطه کاخ سفید است، جریان اصلی مخالفان نیز زیر نفود این کشور باشد 
تاریخ انتشار:   ۲۲:۲۵    ۱۳۹۶/۸/۱۷ کد خبر: 141268 منبع: پرینت

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، تاریخ چهل ساله افغانستان شاهد ظهور چهره های سیاسی بود که از طیف های مختلف و بنا به اقتضای جامعه به قدرت رسیدند و هر قومیت در رهبری جدا به نبرد با شوروی سابق و حکومت کمونیست حاکم رفت اما در نبود برنامه و راه کار برای دوران پسا شوروی و دخالت قدرت های جهان و منطقه ای آنچه رخ داد جنگ های گسترده تر بود و کشتار و آوارگی تکان دهنده.

در این میان اگر رهبران جهادی نقش بسزایی در جریان های سیاسی داشته اند اما رییس جمهوری که برای دوران جدید افغانستان تعیین شد، گمنام و براساس مصلحت اندیشی امریکا بود، حامد کرزی که به لطف کاخ سفید توانست ریاست جمهوری را طی 13 سال تجربه کند و یکی از معروف ترین چهره های سیاسی افغانستان شود، طی سال های گذشته با تغییری یکباره از حامی به منتقدی تند بدل شده است.

در حالی که رییس جمهور سابق نه یک فعال مدنی بلکه چهره ای به شدت با نفود و روابط گسترده با کشورهای مختلف است، چرا امریکا نسبت به انتقادهای وی بی تفاوت عمل می کند؟

بیشمار سیاستمدار و رهبران قدرتمند که سیاست ستیز با امریکا را داشته اند طی زمان یا مجبور به حمایت شده اند و یا منزوی و گاه از صحنه سیاسی حذف در حالی که شاهد مصونیت حامد کرزی هستم که با اختیار تام هم دست به ایتلاف های ضد امریکایی و مخالفان حکومتی می زد و هم سفرهای به تکرار با رقبای واشنگتن برقرار می کند.

در این میان، مبنای عملکرد کرزی مبتنی بر ادغام طالبان در قدرت و نقش تعیین کننده پاکستان در جریان های سیاسی افغانستان است، سیاستی که هرچند نزدیک به روسیه تعبیر می شود اما هدف امریکا در منطقه می باشد زیرا از یک سو این کشور از ابتدای حمله به افغانستان، طالب را دشمن ندانسته و اقدامی نظامی با هدف نابودی علیه این گروه نداشته و ندارد بلکه اسلام آباد به عنوان متحدترین کشور منقطه ای این کشور در ازای خاک افغانستان است که در راستای اهداف واشنگتن عمل می کند.

امریکا، ابرقدرتی است که تاب تحمل هیچ منتقد و مخالفی را در کشوری به مانند افغانستان زیر سلطه خود ندارد اما زمانی فضا برای برخی همچون کرزی محیا می شود که بی محابا از سیاست خود گفته و به هر حرکت واشنگتن و حکومت وحدت ملی بتازد که کاخ سفید اجازه آن را داده باشد.

کرزی چه زمانی که دست نشانده امریکا بر سر قدرت افغانستان بود و چه آن هنگام که بدل به منتقد و مخالف سیاست این کشور، بازیگری است توانا در جهت تحقق اهداف واشنگتن در افغانستان و منطقه تا اگر حکومت زیر سلطه کاخ سفید است، جریان اصلی مخالفان نیز زیر نفود آن باشد.

وی نه تنها هم سو با سیاست روسیه نیست و نخواهد بود بلکه همچنان همان چهره ای است که اگر ریاست جمهوری را مدیون کاخ سفید می باشد بقای قدرت وی نیز، تداوم راه گذشته حال با چاشنی انتقاد است.

انتخابات آینده ریاست جمهوری که بنا به خیزهای انتخاباتی جناح های مختلف در دروان گسترده هرج و مرج های سیاسی و ضعف حکومت وحدت ملی در برابر صف مخالفان، همچنان که بنا به قانون نانوشته افغانستان بار دیگر در انحصار پشتون خواهد بود اما صحنه رقابت های می شود که تاکنون در کشور سابقه نداشته است.

یک سو با ترکیب صرف پشتون به رهبری اشرف غنی و جناح دیگر، از رهبران مخالفی دیگر اقوام با سرکردگی حامد کرزی اما نتیجه هر چه باشد در جهت خواست امریکا می باشد.

و اگر چه، رخت منتقد امریکا هیچ گاه به کرزی نمی ماند و کمتر کسی فریب نمایش های نخ نمای وی را می خورد اما نمی توان بر این حقیقت چشم پوشید که وی سیاستمدارترین سیاستمداری است، همچنان که استعداد بی همتا در جلب حمایت چهره های مختلف سیاست را دارد، اهداف پشتونیزمی را به گونه پیش می برد که کمتر مخالفتی را برانگیزد.

کد (18)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
کرزی
سیاست
نظرات بینندگان:

>>>   کرزی کی بود و چه کرد؟
حمله های شبانه بر طالبان را منع ساخت۰
کمک خواستن از قوای آیساف بر ضد طالبان را منع ساخت۰
بمبارد های امریکائی ها و آیساف بر ضد طالبان را منع ساخت۰
تلاشی خانه های آنهایکه با طالبان به کمک مشکوک بودند را منع ساخت۰
سران طالبان را با وجود اعتراضات شدید ملی و بین المللی از زندانها رها ساخت۰
استفاده از سلاح موثر بر ضد طالبان را بنام استفاده از سلاح ثقیله بر ضد طالبان منع ساخت۰
افسران قوای مسلح کشور را کد در سرکوب کردن طالبان از خود شایستگی و شجاعت نشان میدادند سرزنش و حتی مجازات نمود۰
طالبان قاتلین ملت مظلوم ما را برادران خود و فرزندان اصیل این کشور خواند۰
دیگر این کثافت خائن پدر سگ برای طالبان چه میکرد؟
۱۴ سال پیش طالبان به صفر برابر شدند وبعد از آن  ۳  تریلیون دالر پول به این کشور ریخت، ولی تحت رهبری این شیاد امروز نه اقتصاد داریم و نه هم زیر بنا و طالبان هم قوی تر از پیش عرض وجود کردند۰

>>>   چون لاله داغ بر دل تو حک کند خدا
روزی که نو جوان تو را پیش خود برد
هر کو که خلق خدا را فروخت به زر
تنها متاع درد به جایش توان خرد

>>>   کرزی سیاست مدار نیست بلکه یک عوام فریب است آمدن ایشان به کرسی حکومت به حمایت آمریکا بوده دوم اینکه اگر سیاست مدار می بود حد اقل به نفع مردم در طی چند سال کاری می کرد حد اقل امروز سهم و مسوولیت خود را در امین ادا می کرد که ما دیگر مشکل امنیتی نمی داشتیم بلاخره برآیند دولت کرزی ما فقر امنیتی اقتصادی و سیاسی فرهنگی سوق داد .
این شخص را نمی توان سیاست مدار گفت از نویسنده محترم خواهش ما اینست که تحلیل واقع بینانه و منطقی کنید که چهار چوب و اصول علمی سیاست آنچه که میخوانید برابر باشد . تحلیل های قومی و زبانی ما را به سمت اصطکاک فکری می کشاند . استآد و عبدالله ره بد و رد میگوید باز میآید از کرزی سیاستمدار ترین میسازید .
احمدی

>>>   همه میدانند که شامل شدن در سازمانهای استخباراتی کار اسان نبوده گردانندگان ان سازمانها بعد از بسیار تحقیق وبررسی احیانا پس از گذرانیدن چند دوره ازمایش وامتحان های سخت ودشوار استخدام میگردندوقتی شامل ان دستگاه های جهنمی گردیدند باید وظایف محوله ودستورات لازیمی را که برایش می دهند موفقانه اجرا وانجام دهد تا عضویت انجا را حاصل نموده وتا درجه ای وزارت وریاست برسد ولی بیرون شدن ازین حلقه بسیار زیاد دشوار تر از داخل شدن انسانهاست که سر پیچی وتمرد ومخالفت جزءی از ان محو ونابودی ومرگ وهلاکت را در پی داردحتی یگان وقت سیاست ایجاب نماید بدون کدام تمرد وانحراف هم روی مصالح لازیم کشته میشوند معمولا اعضای فعال واگاه این سازمانها در بیرون جان به سلامت نمی برند
مخالفت با کشور های بزرگ کار اسان نیست حتی اشخاص عادی وشخصیت های که بیرون از دایره ای سازمانهای اطلاعاتی اند اکثرا از اثر مخالفت ها وعناد با انها ازبین میروندچنانچه محمد داود خان از اثر مخالفت با روسه وامین جهت تمرد علیه روسها وداکتر نجیب هم نسبت مخالفت های سختش دریک زمانی علیه بعض از پکت های سیاسی وربانی ومسعود وهمراهانش همه نسبت مخالفت های برنامه های خارجی ها کشته شدند
یگانه کسی که خارجی ها دربرارش تقلی ومدارا پیشه نموده اند ودر گفتار وکردارش اغماض

>>>   علی بابا : آورده اند که در ازمنه قدیم اندربلاد بغداد مرد درویشی بود علی بابا نامداشتی و از آ بله دست عرق پیشانی روزی حلال بدست آوردی وبدین منوال روزگـــار با زن وفرزندان بگـذرانیدی وشکر ایزدی بجا آوردی ،
روزی از روزها علی بابا جهت گرد آوری هیزم با مرکب خویش درکوه شد تا مانند همیشه هیزمی جهت فروش تهیه گرداند ، مرکب درگوشه ببست وبا تبر بدنبال هیزم بود که ناگاه دید گروهی از مردان چابک سوار به دروازه غاری از کوه عنان کشیدند ، رئیس گروه قدمی پیش نهاد وانترمنتری بخواند دروازه غارگشوده گشت ،مردان جمله درغار شدندولحظاتی چند دوباره بیرون آمده با اسپان سبک پای خویش طیِ طریق نموده واز نظر هاغایب شدند،علی بابا بادیدن این صحنه سخت درتعجب شد ودرحیرت فرورفت ،با خود اندیشید وعزم را جزم نمود تا هرطوری شده باید راز این کار گشوده گردد ،
علی بابا به نزدیک غار شد آن رمز که از رئیس گروه شنیده بود برخواند دروازه برویش گشاده شد درغارشد ازدیدن آنهمه زرینه نقدینه وسیمینه وجواهر دران خزانه انگشت حیرت با دندان بگزید ، مقداری از زرو جواهرات در خورجینش بنهاد وبا مرکب خویش راه منزل درپیش گرفت ،
شامگاه آنچه دیده بود همه رابرای زنش بازگفت ،وبفرمود تا ازخانه برادر ترازو بیاورد که آن زروسیم وجواهرات برکشند که چی مقداری باشد ،زنِ برادرِعلی بابامکری بکاربست مقداری سِرش در زیرکاسه ترازو بمالید تابرایش معلوم گردد که باترا زو چی را کشیده اند!
وقتی شام برادرِ علی بابا بخانه شد زنش یک سکه طلاراکه درکاسه ترازو به سِرش چسپیده بود به او نمایاند ، او مردی بود حریص وطماع ،صبح در نزد علی باباشد وبه اصرار خواست تا جمله راز بگوید علی بابا هرچند برادر را منع کردکه مباداترا زیانی اُفتــــــد سودی نبخشید بناچار آنهمه بدو بازگفت،
مردکِ حریص با چندین راس شتر اسپ ودرازگوش خورجین وجوال براه افتید هی منزل وطی منزل تابه آن مکان رسید وقتی بدقت اندر اطرافش دید کسی را نیافت پیش رفت وآن انتر منتـر برخواند دروازه غار با صدای هولناکی برویش بازشد دراندرون شد وهمه خورجین ها جوال ها از زروسیم وجواهرات پُرنمود ه قصد خروج داشت که بناگاه آن گروه مردان طـــــرار سررسیدند واز دیدن این مرد درخزانه سخت درخشم وغضب شدند رئیس گروه دستورداد تا اورا تکه تکه وپارچه پارچه بنمودند،
بدینگونه سر در راه زر بـــــداد !
کـرزی: گــــــویند در دیار فـــــرنگ مردی بودی عجم از اهل سرزمینی که خراسانش خوانند واز بلاد کابل ، او به طریق فرنگ هوتلی داشتی دران آشی بپزیدی وبه فرنگ وخراسانیان آن دیار بخوراندی وپولی فراچنگ آوردی وروزگار بدین منوال بگــــــــــذرانیدی اما به آن قانع نبودی وخیال دیگر داشتی ،سال ها بگذشت بناگاه این مرد هوای تاج وتخت به سرش زد ودرجهت حصول آن کمر بربست ، او برای این مرام گاه وبیگاه دروازه های اهل سیاست ومکر بکوفتی هرچند جواب رد شنیدی از تلاش باز نه ایستیدی وپیوسته این در و آن در بزدی که بناگاه بلای عظیم در دیار فرنگ برخاست و آنطوری بود که چند عرب دوپرنده فولادی بر برجهای بلندی بزدند ومردم بی شمار بکُشتند اهل فرنگ را این کار خیلی سخت اُفتاد ،وعزم جزم کردند تا هرطوری شده عامل ومحرک این عمل رابه شدت تنبیه بنمایند
قصه کوتاه ، آنان این مرد را جهت حصول هدف باخود گرفتند ودرپیشاپیش اورا جهت رسیدن به نیات خود مناسب یافتند ، آنان دشمنان را بزدند وتارومار ساختند طوریکه خلایق جمله خوشحال ودرتعجب شدندکه چطور این فرنگ ها سوزنی رابه نشان بزنند ولشکر عظیم جهل به این سهولت بپراگنند
القصه آن مرد هم تاج وتخت فراچنگ آورد "
گویند برادری داشتی بس حریص وطماع او پیوسته در صدد حصول پول بودی بهر طریق ممکن مشروع یا خلاف آن ،اوبا سعی وکوشش چند طـــرار باخود همدست کرد وتوطئه یی ببست آنان نه با شمشیر بل با قلم مکری بکار بستندوجمله سرمایه خزینه که دالر گفتندی با ماشین های سیاه رنگ خویش بربودند وخزینه که دران ودیعت خلق الله بود تهی گشت
چون فرنگ آن راز بفراست دریافتند از آن راز سربمهر جمله عالم آگاه گشت خلق الله جمله فراز آمدند ونقدینه خویش بخواستند ، اما خزینه راتهی دیدند،
چون آن مرد را قوت صلاحیتِ سلطنت بودی کس نتوانستی کاری کردی وبرادرش را آزاری رسانیدی ،
او مکر دیگر بکاربرد وجمله نقدینه مردم از بیت المال بپرداخت بدینگونه نگذاشت تا برادرش همانند برادرعلی بابا سر در راه سرمایه از دست بدهدواورا از هلاکت برهاند
گویند آن مرد بازهم این در و آن در میزند اما این سر صرف خالق عالم داند که اینبار چی بلائی بر سر امت آورد ؟
( گیلگمش )

>>>   باید لویه جرگه دایر شود تا ازکرزی بدلیل ملیارد ها دالر فساد جواب بخواهد

>>>   باید برای کرزی صاحب لقب : بـابـای فـسـاد داده شود

>>>   بر اساس نظریه فیزیکدان مشهور استون هاوکینگ، اگر "سیاره ای مناسب" برای جابجایی پیدا نکنیم، احتمال دارد که بشریت تا سال 2600 کاملا نابود گردد ، زیرا زمین تا آن زمان به یک" کره ای اتشین" تبدیل میگردد.
بنا به گفته دانشمند، بشر باید در مورد یافتن یک سیاره مناسب در خارج از منظومه شمسی فکر کند و فضاپیمای را به نزدیکترین ستاره Alfe Centauri، که در فاصله 4.37 سال نوری از زمین قرار داردارسال کند.
دانشمند گفت، در صورت موفقیت این پروژه ، در نیمه ای دوم قرن 21 بشر قادر خواهد بود تا عکس هایی از اولین سیاره ای را ببیند که می تواند خانه جدیدی برای بشر باشد
ر

>>>   هرکس قدرت به او بدهد همان است مثلا اگر روسها بتوانند دوباره اورا بقدرت برسانند (رفیق ) میشود اگر امریکائی ها بتوانند ( دموکرات ) میشود اگر این کارا پاکستانی ها کنند ( مجاهد) میشود

>>>   همه کسانی که در دولت کار میکنند، دولتی هستند و کسانی که خارج دولت هستند، اپوزیسیون هستند.
یک تعدادی هم که در دولت هستند ،اما به حقوق شان قانع نیستند، نیز اپوزیسیون تقلبی بخاطر حقوق و امتیازات بیشتر اند.

>>>   نظری پریانی یکی از کمترین خبرنگاران کشور است که از اوضاع کشور و سخنان کرزی درک درست دارد. دیگران فقط تکراری سخن می گویند.

>>>   والله به نظر من آمریکایی بودن و به آزادی و حق حاکمیت مردم و قوانین حقوق بشر جهان معتقد و پایبند بودن هزار بار بهتر از وحشیهای اسلامی مانند طالبان و حکمتیار و غیره در افغانستان می باشد،

>>>   برادری که این مت را نوشتی هنوز خودت طفل استی ونو میدانی که سیاست چی از روز اول که امریکا کرزی را به میدان اورد با خاینینش او وقت مردم دانست که کرزی دست نشانده امریکاه است وبرادر که بی خکمتیا را گفته از موتر شوی ها ونداف ها کرده شاید خوب باشد یکی شان خدمت به این مردم نکرده همگی شان خاین به این وطن بودن واستند بیطرافانه قضاوت کنید هر کسی که نظر مینویسد پشتی از خاینید نکنید و پله بین نباشد

>>>   کرزی صاحب پاسپورت امریکائی خودرا درحضور عبدالله عبدالله پاره پاره کرده وسوگند یادنموده که دیگر هرگز حتی انگلیسی صحبت نکند

>>>   حزب کرزی خود میگویدحزب ندارم اپوزیسیون سازی را یاد ندارم. پس دغدغه فعالیت کرزی با کدام قدرت است ؟ درحالیکه میخ طویله پارت شان در واشنگتن مگر فعالیت ضد واشنگتن از کجا شد؟ ما بیخبرها را دور کلک میچرخانید.
قره باش

>>>   در همه ساحات در هلمند غزنی ودر قندهار در پلان حمله بر سر تمام پایگاه های طالب ها عملیات های نظامی از طرف کرزی جلوگیری شده.
شاه ولی افسر برکنار شده

>>>   این ورق اول خیانت ملی کرزی است که افشاه شد باید جواب کشتار بی گناهان را بدهد ستون پنجم در دستگاه دولت همین گروه هست که به کشور یتیم افریدند تخریب کردن چور کردن غارت وغصب نمودند از کشور های مختلف با انواع مختلف تحت هرنامی که بوده پول گرفتند وبخود زندگی ساختند خون ملت را باید دریک محکمه علنی جواب بدهند کرزی ودسته تبه کارش طی سیزده سال درین کشور خون ریختند این خون خواران باید علنی محاکمه شوند.
م.ا.کابل

>>>   دور نه نزدیک علی احمد جلالی وزیر داخله سابق چرا استعفا داد
ولی

>>>   به تمام مردم افغانستان آشکار و هویدا است که حامدکرزی واشرف غنی طالب است چراکه در زمان حکومت کرزی تمام زندانیان طالب را از زندان آزادکرد اگردولت تصمیم بیگرد ظرف یکماه گلیم طالب هارا جمع خواهد کرد واگرخارجی ها بخواهد ظرف 3 روز تمام طالب ها ازبین خواهد برد واشرف غنی نمی خواهد طالبان ازبین برود.
افسر اردو ملی

>>>   طالب . کرزی . غنی . امریکا. انگلیس وهمدستان شان بخاطر آمدند که مانع پیشرفت . ترقی . وامنیت در افغانستان شده وخواب رفتن امریکا ومتحدانش رابه روسیه وسایر ممالک آسیایی مساعد بسازندوکسانیکه خود را ....می نامند درکنفرانس بن با بسیار پول گذاف خریده شده اند اسلام وایمان ووطن خود را درمقابل پول به لیلا م گذاشتند واز این به بعدازاین ... راه حق هم چیزی ساخته نمی شودچراکه خریده شده اند...
وطن دوست شما میرخیل

>>>   اگر حقیقت باشد کرزی بالآخره خائن ترین شخص تاریخ افغانستان میشود او عمدا قراردادامنیتی را امضا نکرد کشوربه بحران رفت موضوع تذکره های الکترونیکی رابه تعویق انداخت انتخابات را رسوا ساخت موضوع دیورند را جنجالی تر ساخت
ر

>>>   بزرگترین جفایی که کرزی در حق ما کرد، این بود که نگذاشت کشور دارای سیستم و نظام کارا و پذیرا و قانونمند شود. این است که امروز همه چیز مبهم، سر درگم، تیره وتار، آشفته و کشور ما در جهان نقطه نیرنگی است. می دانیم که قانون اساسی، مادر همه قوانین کشورها است که حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشورها در چهارچوب آن تنظیم می شود. دردمندانه قانون اساسی ما به خاطر شیادی ها، دست اندازی ها و منافقت های کرزی، سراپا آگنده از تناقض و تضاد بوده، و به بزرگترین مایه نفاق و شقاق و افتراق در کشور مبدل گردیده است. اکنون این قانون ضد ملی به یک مشت کاغذ باطله مبدل گردیده است که در عمل ناکارآیی و بی ارزشی خود را ثابت ساخته است و باید هر چه به زباله دانی تاریخ افکنده شود. کرزی فرهنگ نیرنگبازی، معامله گیری، دروغگویی، مباشرپروری، دورویی، دغلبازی، فریبکاری، کلاهبرداری، تقلب، چپاولگری، تاراجگری و....را در کشور نهادینه ساخت. برعکس، تا توانست، شکاف های تباری، سمتی، طایفه یی و فرقه یی را در کشور نهادینه ساخت و تا توان داشت جلو همگرایی و وفاق ملی را گرفت. حالا می گذریم که در دوره او تولید هیرویین در کشور به بالاترین رکود جهانی رسید و بیش از دو میلیون هم میهن ما را به کام هیولای اعتیاد کشایند. او به دلیل بی کفایتی و ندانمکاری بیش از صد میلیارد کمک جامعه جهانی را برباد داد. او نگذاشت طالبان سرکوب شوند و این گونه، برای سالیان سال دست ستون پنجم پاکستان را برای بربادی و تباهی کشور باز گذاشت. بدترین میراثی را که او به یادگار گذاشت، نهادینه کردن فرهنگ تنفر و کینه ورزی در میان باشندگان کشور و فربه ساختن چالش های تیره یی و تباری بود.
دل را به دل رهیست درین گنبد سپهر
از کینه کینه خیزد و از روی مهر مهر
از همین رو هم است که امروز کشور ما به بزرگترین میدان کینه توزی و خصومت و عناد و دشمنی و تنفرورزی مبدل گردیده است. آری! ما همه از زیر چپن کرزی برآمده ایم!

>>>   بلی، بنده خود از منطقه زرغونشهر لوگرام، کرزی آشپزی بنام صمد پسر ربانی داشت که اهل زرغونشهر بوده و طبق قصه صمد جان همین موضوع که اردو و پلیس حق حمله را بالای گروه های طالب در منطقه زرغونشهر نداشت. قومندان خونخوار طالب در زرغونشهر بنام قاری برهان و چند جاسوس دیگر پاکستانی در طول دوره کرزی در منطقه زرغونشهر پادشاهی میکردند، خبر ها میگوید که اشرف غنی که خود از قریه سرخ آب است یعنی در جنوب زرغونشهر قرار دارد نیز از گروه های طالب حمایت میکند

>>>   حامد کرزی با وجود اینکه دست نشانده امریکا بود و به نفع امریکایی ها کار میکرد، همچنان با طالبان همکاری داشت هیچگاه آنها را دشمن مردم افغانستان خطاب نکرد چون طالبان زاده امریکا وانگلیس است. روز جزا آمدنی است حساب و کتاب اش را وامی گذاریم به پروردگار حق او هرگز به مردم مظلوم مسلمان A خدمت نکرده و صادق نبوده.
هارون افغان

>>>   گرگ زاده عاقبت گرگ شود گر چه با آدمی بزرگ شود
طالب پرور نهایت طالب شود گرچه مصلحتا رئیس جمهور شود

>>>   در اين روز ها كرزي عليه پاكستان تبليغ مي كند و پاكستان هم ارام نداردو براي كشتن شخصيت اش به تبليغات مي پردازد

>>>   ازين امر كرزي حمايت شود نمي خواست وطن داران خودرا بكشد به نظر شما ان افراد قابل تحسين است كه براي خارجيها وامريكاييها وطنداران خودرا بكشد طالبان ازين خاك هست وبرضد يهوديها وازي واستقلال كشور خود مي جنگد
زلمي ازلوگر

>>>   مردم باید بپذیرد حامد کرزی واغای متفکر اشرف غنی هر دوتاش خاین و طالب دوست است وقاتل ملت افغانستان است وووو‌غیره ...باید این خیانت کارها محاکمه شود .....
ذبیح محمدی تهران

>>>   کسیکه علنا از طالبان جنایت کار پشتیبانی میکند و انتهار کنند گان آنها را رها میکند مشخص است که مانع عملیات علیه طالان میشود این عین واقعیت است چرا با آمریکایی ها در گیر شد فقط دلیلش طالبان بود اگر کسی نیست این مزدور را محاکمه کند مردم خودش باید یک فکر بکند تا درسی شود بردیگر مزدوران اجنبی
بینام از وردک

>>>   حامد کرزی نه تنها حامی تروریستان قسی القلب و خونریزطالبان بود بلکه رهبر و پیشوای گروه تروریستی طالبان نیز محسوب میگردید و بدون تردید ملا عمر اصلی همین کرزی بود که به ایادی دشمنان افغانستان و بشریت به سریر حکمروایی افغانستان تکیه زده بود، بعد از انقضای ریاست جمهوری او و به قدرت رسیدن اشرف غنی که مهره جدید آی اس ای و امریکا است - مرگ ملا عمر نیز اعلام میگردد و ظهور ملا منصور اختر در رهبری طالبان نشاندهنده رهبری اشرف غنی نیز محسوب میگردد- کرزی در طول حیات ننگین ریاست جمهوری اش جنایات و خیانت های بزرگی به مردم افغانستان، به سرزمین مبارک افغانستان و جهاد و جهاد گران راستین این میهن انجام داد- بشهادت رسانیدن قاید بزرگ جهاد افغانستان مرحوم استاد ربانی و دیگر بزرگان جهاد بوسیله همین کرزی و حواریون نابکار شان انجام شد وحتی من کاملا معتقدم که مرگ مارشال فهیم نیز به توطئه ماهرانه ی کرزی بوده است تا این برجهای نامدار جهاد و مقاومت را از ین سرزمین ریشه کن بسازد، کرزی در طول زعامت ننگینش از هیچ جفایی در جق مردم مظلوم افغانستان دریغ نورزید، شهادت و شهامت و از خود گزری فرزندان مومن وموحد این سرزمین را حاشا کرد و طالبان تروریست... را رهایی بخشید نامهای شانرا از لیستهای سیاه زدود و بنام شورای عالی و نامنهاد صلح بلیونها دالر را در جیب طالبان ریخت و حتی یکنفر طالب تروریست و انتحاریهای دستگیر شده را اعدام نکرد و در مقابل پاکستان از کرنش و انفعال بی بدیل کار گرفت که باعث ذلت ملت و دولت افغانستان گردید- در این هیچ شکی نیست که کرزی جلو ، عملیات رزمندگان نیرو های نظامی میهن عزیز را در مقابل مراکز تروریستی طالبان نه تنها در لوگر که در اقصا نقاط افغانستان مانع شده است و این جز خیانت ملی چیزی دیگری نیست- من به بزرگان جهاد همچون محقق ، اکبری ، استاد عطاء و بخصوص استاد سیاف تذکر میدهم که متوجه حرکات اشرف غنی احمد زی و یاران نابکار طالبانی اش باشند زیرا بدون تردید اینها که دست آموز بیگانگان هستند برای محو بزرگان جهاد و آزادیخواهان مسلمان بر سریر حکمروایی نشانده شده اند...
مریم -کابل

>>>   این کرزی فاسد از ابتدای کار مشخص بود که یک انسان نشنلست و مزدور است همین کرزی این کشور را به یکی از فاسد ترین کشور ها در جهان ساخت یعنی فاسد ترین مردم دنیا تباه شوی که تباه کردی کشور را
نور پنجشیر کابل

>>>   یکی. از وزیران سابق به کاندید ریاست جمهوری انتخاب شود این با ر نگذارید که امریکا برای ما ریس جمهور تعین کند همان مردم های سابق بیست وچهار سال پیش انها میفهمند که وطن وطندوست وطنپرست کی ها استند کی دشمن است و کی دوست باز میبینید که مردم از تمام کشور های بیرون پس دوباره به کشور میایند بخاطر ایفای سربازی و بگذارید در فضای صلح و وطندوستی دور از انتحار و انفجار زندگی کنیم به خاطری که بیش از دو دهه شد که ما نشناختیم که کی است وطندوست ووطنپرست همیش میگیوییم صلح باز هم تبا وبرباد میشویم حشمت الله

>>>   علی الرغم خیانت ملی کرزی با آنهم یکتعداد خائنین و مزدور های چاپلوس بیشرمانه پیشنهاد کردن و بتائید یکتعداد خائن ها در پارلمان فرودگاه بین المللی کابل را به اسم منافق و رهبر طالباب های جنایتکار مسمی کردن من صد ها بار نوشتم که این ثعلب کار و خائن ملی مستحق همچو نام ماندگار نمی باشد از شرفاء افغانستان خواهشمندیم که هر چه زود تر این اسم دوزدی شده را،از نام کرزی هذف دوباره باسم اصلی اش فرود گاه بین المللی خواجه رشواش و یا باسم شخص مستحق آن مسمی و بجهان معرفی گردد این لیاقت همچو نام ماندگار را هر گز نداشت و همچنان اشخاص دیگری مانند کرزی ندارند... به آن اشخاصیکه این نامگذاری را پیشنهاد کردن... به آن اشخاصیکه تائید کردن
ح.م { ن}

>>>   مریم جا ن قند !!!!
دست مبارک درد نه کند قلم تان همیشه استوار و تیز با شد اګر بګویم دست مبارکت را ببو سم من مرد و شما دختر شما و یا کسی دیګری فکری غلطی نه کنند اګر نی چیزی که من میخوا ستم بنویسم بیشتر دلم را بالای این خبیث سرد سا ختی حا مد کرزی کسی بود که در سالهای ۱۳۷۲ به ای اس ای جا سوسی میکرد از طرف جنرال فهیم ان وقت بو کس و سیلی ها خورد بعد ان از زندان فرار کرد رفت پیش ګلبدین در چهار اسیاب از انجا به کومک حا جی عبد القدیر از تورخم رفت پیشاور و در اسلام آباد با ایجاد طالبان همکاری کرد . په خدای زه پښتون یم من محکمه و اعدام علنی غدار ملی حامد کرزی را خواهانم وبس .
خو شحا ل لغما نی

>>>   دچار درد ، بی دردیست کرزی
مصروف خیمه شب بازیست کرزی
وارد ، در میدان چال بازیست کرزی
دایم با حریفان به رنگ بازیست کرزی
گرفتار نیرنگ شیطانیست کرزی
درجستجوی راه، رهایی طالبان زندانیست کرزی
درگفتگو با طالبان انتحاریست کرزی
به فکر ایجاد اتحاد طالبانیست کرزی
درپی توطئه پنهانیست کرزی
با نفاق افگنی ، گرم حقه بازیست کرزی
سیزده سال در تلاش زر اندوزیست کرزی
به قصد بهره برداریست کرزی
درهوای دوام حاکمیت وسردمداریست کرزی
اسلم سلیم

>>>   زلمی از لوگر این درست است که کرزي در مقابل طالب ها صادق بود وآن هارا برادر خطاب میکردّ.برای امريکاهيها نميکشت اما ...طالبان خونخوار برای چه مردم بیگناه و مظلوم را مکشيد

>>>   فریب این جنگهای زرگری را نخورید اینها برای گمراه کردن مردم است. کرزی می خواهد جنایات و خیانتهای خود را با این موضع گیری های ظاهری بپوشاند. می خواهد وانمود کند که او با طالبان و پاکستان میانه ای خوبی ندارد.

>>>   مریم جان سلام ، خواهش میکنم نام مستعار مردانه برایت انتخاب کنی. مارشال صاحب به اثر مریضی و به مرگ طبیعی از جهان رفته است از دلت گپ نکش ! گپ دگه ای که یک بیلیون معادل یک میلیارد یعنی هزار میلیون میشود بناء' ادعای اینکه کرزی "بیلیون ها دالر" را به جیب طالبان ریخته باشد محتمل به نظر نه میرسد.

>>>   او بیادرا!
همه باید بدانید که ... حکومت داری را بلد نیست طی سه دوره ریاست جمهوری می بینید که نمیتوانند پس چرا اینقدر وقت میدهید که وطن را بیتشرازین خراب کنند؟؟؟ او بیادرا این قوم همه ریاست طلب و خود خواه استند بخاطری همین نمیگذارند که هیچکدام به کار خود ادامه بدهد اگر این قوم ماند که وطن ، وطن شود؟ باز این خط و این نشانی
کریم الله شمالی

>>>   هنوز كجاست صبر كنيد ديگر چي جنايات كرزي و دار دسته اش روي أب برائد كه همه حيران شويد هنوز سر فلم است.

>>>   کرزی و غنی میخواهد با این اعمال خویش به جهانیان نشان دهد که پشتون ها نیروی عظیم بشری را در افغانستان دارد. اگر به خواست های شان رسیدگی نشود توان خراب کردن جهان را دارد. مگرم کور خوانده است که پشتون ها هیچ وقت فریب این خاينان وطن فروش را نخورده و نخواهد خورد . اگر این ها واقعا خدمت گار قوم خویش باشد تا حال زمینه را برای تعلیم دختران و پسران آماده میساخت و به فاروق وردک این اجازه را نمیداد که از بودیجه تعلیم و تربیه استفاده شخصی نماید و به 500 دختر دالر امریکایی به مفت توضیع نماید. و به اندازه این قوم را در جهان بدنام نموده که هیچ کشوری و مردم دنیا حاضر به شنیدن صدای این مردم نیست حتی از نام افغانستان جهان را متنفر ساخته اند. و مردم افغانستان را وسیله آرامش برایشان ساخته اند از خون ، گوشت، پوست،استخوان مردم افغانستان انواع و اقسام استفاده ها را میکنند خداوند جزای این ها را بدهد.

>>>   شوری چرا خواب است مگر اینها با کرزی همدست اند؟.و الا کمیته تحقیق باید هر چه زود تر تعیین و این خیانت ملی مستند ساخته شده دادگاه دایر گردد
امرالله کابل

>>>   دوستان عزیز: قسمی که پاکستان داکتر نجیب را از بین برد. به یقین بدانید پاکستان میخواهد حامد کرزی را نیز به شیوه ای توسط خود افغان ها از بین ببرد. طالبان براستی تلفن کرده که ما را حامد کرزی امر کرد این و آن...در میان طالبان جاسوسان پاکستانی برای بدنامی وی اینکار را کرده است. حامد کرزی بعد از کنفرانس برنامه سیاه و سفید پاکستان را اخطار داد، و حالا پاکستان دال خور میخواهد شیر افغان را از بین ببرد. بدانید دسیسه است، کمی هوشیار شوید پاکستان اگر یخن به یخن هر خوانواده را درگیر نکرد...به یاد تان باشد.
ماروف کابلی

>>>   تفرقه بندازمحکومت کن حرف انگلیسیها! اینهادست نشانده غربی هاهستن ازبیسوادی و جهالت ماافغانهااستفاده میکنند وماروبین هم میندازن کاش حرفهای داوودخان درگوشه مان میماند اینهاوطن خودرادرعوض پول میفروشن????
ازطرف خدابخش یک افغان

>>>   یکی از خیانت های کرزی برادر خواندن مخالفین - آزاد ساختن مخالفین دولت و ناجوانمردانه تغییر نام تاریخی میدان بین المللی کابل تاریخی را به نام کرزی و ده ها خیانت ملی دیگر .
زره

>>>   خیانت حامد کرزی باید تحت تحقیق و تعقیب قرار گیرد
عبدالاحمد سیاف

>>>   باز در کشور ما صدر دگر می اید
باز کابینه ای نوپیش نظر می اید
شام اگر کابینه رفت سحر می اید
من ندانم که ازین ها چه اثر می اید
این چه شوریستکه در دور قمر میبینم
این چه حالیست که هرروزبتر میبینم
درد این ملت بیمار دوا خواهد شد؟
حق این خاک بگوئید ادا خواهد شد
خدمت خلق زما وزما شما خواهد شد؟
حق این خاک بگوئید اد خواهد شد؟
این سئوالیست جوابش را که خدا میداند
راز این کشور ما کس به کجا میداند
صد سال است که ما مجلس شوری داریم
اعتلای وطن وخلق تمنا داریم
هرچه گفتیم نشد داغ به دلها داریم
ما چه کردیم بگو ؟دعوی بیجا داریم
کوشش ما بخدا هیچ بجائی نرسید
دست بیگانه دراز است به پائی نر سید
شعر از شاعر توانا محمد رحیم شیدا میمنگی
منظورم از نقل این شعر مقایسه اوضاع واحوال کشور بلاکشیده ای ما میباشد که یکصد سا قبل ما با امروز ما هیچ تفاوت ندارد ما همان هستیم که بودیم وراستش اینست که از سالها قبل باین سو بدون استثنا هیچ فرد دلسوز وواقعا وطنی به سر کار نیامده هرکه چهار روزی منافع خود ومنافع کشور های دونر که انها را اورده اند تامین نموده کسی در فکر وطن وملت نیست وازینهای که در اینده نیز خواهند امد هیچ ازادیخواه وشخصیت مستقل را نمی بینیم میترسیم روزی بگوئیم که خدوند کفن کش اولی را بیامرزد
ملابچه ای کوهستانی

>>>   اگر بجاي كرزي در طي اين مدت داكتر اشرف غني احمد زي ميبود حالا خيلي بهتر از حالت فعلي بوديم

>>>   آقای کرزی یک هدف داشت به قدرت رساندن قوم پشتون . از نگاه اقتصادی و سیاسی در پروسه طرحه شده اش ،موفق است برادران ناراضی را در بغل گرفته از زندان ها رها کرد بهر نقطه جهان برای تحصیل فرستاد ودر کشتار اقوام دیگر حلقه زنجیری را رهبری کرد از دسیسه های مختلف مانع رشد دیگر اقوام شد واز اشخاصیکه در فساد غرق بودند وهستند استفاده اعظمی کرد. اگر گفتار وبیانات ایشان از روز اول قدرت تا الحال دسته بندی شود چه گفته بود چه کرد ونتیجه جه شد...
امل

>>>   12 سال دولت کرزی در فساد، خیانت، دزدی و اختلاس گذشت. در این 12 سال کرزی و رفیقهای کرزی از طالبان قاتل و جنایتکار حمایت مطلق کردند و آتش جنگ و قتلهای عام و انتحاری را شعله ورنگهداشتند. از پاکستان و ملاعمر و ترورستان طالب حمایت کردند و امنیت و آرامش مردم را خراب کردند. کرزی هیچ دست آوردی بغیر از حمایت از طالبان و جنگ و آدم کشی ندارد. خدا از کرزی در آخرت بپرسد و او را بدوزخ بیندازد
غلام نبی کابل

>>>   کرزی با مداری هیچ فرق ندره

>>>   تمنی است که دیگر بازی کرزی را نخورید
کارمند ارگ

>>>   12 سال ریاست جمهوری کرزی جانس طلای برای خانواده کرزی بخاطریکه خانواد ه کرزی در گذشت ... در امریکا داشتند و از برکت پرتاب کرزی از طرف بورش تحفه به مردم افغانستان و برادران کرزی خان نام افتخار تجار ملی را با خود گرفته اند. کرزی در دوازده سال گذشته تلاش کرد که قدرت را در انحصار خود و افراد نزدیک به خود نگه دارد. انحصارگری آقای کرزی در مورد قدرت، مهم‌ترین عامل بی‌ثباتی کشور ظرف دوازده سال گذشته و هم با عث فقر بیچاره گی میلیون انسان بیجاره در بدر افغانستان بوده است. و هم هزاران کودک پیر و برنا انسان افغانستان از اثر بی پالیسی و مامله گری در دولت داری کرزی کشت شده است.

>>>   تحلیل شما خوب است اما کرزی و طالبان هر دو از یک چشمه سیر اب میشوند یعنی سی ای ای و سناریو مشترک دارند و هدف انست که افغانستان نه ارم شود ونه اباد تا همواره نیاز به حضور امریکا باشد و تا کنون این پلان تطبیق شده و حال هم این جنگ زرگری بین کرزی و امریکا مبنی بر امضا پیمان امنیتی میباشد زیرا اینرا طفل هم میداند که کرزی در موقفی نیست که چنین بکند بلکه امریکا در نظر دارد از این ابزار دست خود در پایان قدرت یک شخصیت ملی بسازد تا در اینده هم قابل عزت و احترام بوده و از خطر به محکمه کشانیدن نجات حاصل کند
دوراندیش

>>>   کرزی قرص های داروی امریکاهی دیوانه کرده است و توان ادره دولت از دست داده است و ادامه دولت داری در طی این سه ما به ضر مردم افغانستان است.

>>>   سی سال خدمت به آی اس آی و دوازده سال اخیرش - تمامی امید های پاکستان را به ثمر رساند.
کابلی

>>>   از کرزی کده ادم چخین دروغگو ..... دردنیا نیست

>>>   کرزی این چهره ... افغانستان فروش٫ جاسوس و ... پاکستان٫ قاتل هزاران شهریان کابل به دستور کرزی در جریان ۱۲سال توسط برادرانش نا راضی اش مردم را بخاک خون کشانده٫ تمام مردم وطن پرست از چهره ... وی نفرت دارند. در اخیر این ... به جزای اعمال شیطانی خود انشااله میرسد. در صورتیکه فرار نکند.
نظام از وردک

>>>   حامد کرزی دوره۱۲ ساله را بسیار خوب پشت سر گذاشت ،نماد وحدت ملی بود ، آفرینش
اجمل(پنجشیری)

>>>   صد افسوس که مردم ما فریب این مداری چال باز طالب را خوردند و از خداوند میخواهم او را هرچی زودتر در پای دار محاکمه ببینم
ای کرزی ، ای مزدور پاکستان ، ای وطنفروش... بر تو و دارو دسته خایینت

>>>   من با نظر يکي از دوستان موافقم هدف و خدمت کرزي فقط به قدرن رساندن پشتون ها بوده طوري که امروز در افغانستان کمتر کسي از قوم هزاره،ازبک و تاجيک ميتواند گپ بزند خداوند عاقبت ملت شريف ما را بخير کند به اميد فردايي بهتر...

>>>   تمام مقامات دولت که بفکر ملت و زندگی خود و اولاد خود و اولاد مردم افغانستان اند باید دست بدست هم بدهند و کرزی را از ارگ هرچه زودتر بیرون کنند. کرزی عامل اصلی انتحار، ناامنی، قتل عام و جنایات طالبان است. اول او را باید از ارگ دور کنید و بعد با برادران طالب محاکمه شود.
یکی از نزدیکان در ارگ

>>>   کرزی...در 12 سال حکومت خود بجز از تفرقه اندازی و مدارا با طالبان دیگر هیچ کاری نکرد.

>>>   این ...هم مانند نجیب و داود خان قهرمان یاد خواهد شد

>>>   به نظر بنده کرزی برادر بزرگ شخصی کی امیر جلادان وخونخواران وکافر مطلق یعنی عمر وبن لادن ووووو است درطول 12سال کمک های شایان را انجام داده است وخودش در جنایت های برادران اش سهم به سزای داره الا لعنت الله عل القوم الظالمین خدایا برادر بزرگتر وکوچکتر اش راخودد نابود کن واز شر این قوم جاهل نجات بده آمین یا رب العالمین
نسل نوین

>>>   مسول اول خون همه ای این هموطنان مظلوم ما کرزی است که ترورستان را از زندان رها میکند اگر هزار ها افغان وصد ها نیروی امنیتی ما مانند حیوان توسط طالبان زبح شوند خوش میشود اما اگر یک انتحاری با واسکت گرفتار میشود تا آنرا رها نکند خوابش نمیبرد.
مسول درجه دوم نزد خدا وملت مارشال فهیم است که یکروز کرزی را نگفت که چرا دشمنان این وطن را رها میکنی جناب مارشال ما به خودت رای دادیم تا از خون عزت وآبروی این ملت دفاع کنی نه اینکه با کرزی یکجا شده درحالیکه یک تروریست را اعدام نکردید هزاران تروریست وانتحاری را بخشیدید تو به کدام چشم وبه کدام روی دیگر طرف ملت مجاهد وقهرمان ما میبینی اگر اینبار خودرا کاندید کنی باور کن که یک رای هم نمیگیری بخاطری که نه تعهد داری به مردم ونه وفا سراسر به حق این مردم مظلوم جفا کردید همه طالب پرست شدید آیا تو معاون اول رییس جمهور نیستی؟ آیا تونمیدانی که چرا طالبان در زندان های کشور نه مجازات میشوند ونه تحقیق مانند یک مهمان می آیند با تحایف شما دوباره رخصت میشوند اگر زورت نمیرسد چرا مانند یک مرد استعفا نمیکنی بعد ما میدانیم که همراه کرزی چه کنیم دیگر حوصله ما ملت ختم شد نمیدانیم که این کشور از تروریست ها وپاکستان است یا از ما افغان ها درین 12 سال هر طالب چندین بار مسلح وبا واسکت گرفتار شده مگر کرزی صاحب همه را یکجایی میبخشد آیا عساکر قهرمان اردوی ملی ما پولیس ملی ما امنیت ملی ما فامیل اولاد وخانواده ندارند یا به چند افغانی که از خون ما ملت آنهارا معاش بخور ونمیر میگیرند خریده اید آیا این سربازان جان ندارند چرا به خون شهدای ما خیانت میکنید چرا به این ملت جفا میکنید چرابه پاکستان کمک میکنید وانتحاری میفرستید چرا باین ملت اینقدر دشمنی عمیق دارید .
مسول درجه سوم جناب خلیلی صاحب هستند ومیباشند زیرا همه قتل های دسته جمعی قوم هزاره را که بدست طالبان ... صورت گرفت نادیده گرفته روزانه که ده ها افغان مسلمان توسط واسکت های انتحاری شان توته توته میشوند وشما جناب ها مارشال صاحب وخلیلی صاحب ملت را گزاشته با تروریستان وپاکستان همکاری میکنید ما مردم افغانستان از شما همین توقع را داشتیم وداریم یک بار هم نشد که صدای خودرا بلند کنید ومخالفت کنید ما از کرزی نه توقع داریم ونه داشتیم زیرا کرزی مانند شماپایگاه اجتماعی ومردمی ندارد همه میدانیم که فراشوتی پایین شد وبرملت تحمیل شد وقبلا هم از اعضای بلند رتبه طالبان بود ایشان مجبور هستند تا با همکاران ورفقای قبلی شان همکاری کنند همه درد وشکایت ما از شما میباشد که مابرای شما به همین منظور رای داده بودیم که با طالب وتروریست وپاکستان همکاری کنید یا از خون ما ازعزت وآبروی ما دفاع کنید آیا شما بعد ازین میتوانید بازبان دراز وسربلند نزد ما گپ بزنید که هرگز نه واین همکاری تان رابا طالبان وتروریستان ملت هرگز فراموش نمیکند اگر هرقسم تعبیر کنید مورد قبول ملت مسلمان ومجاهد ما نمیباشد امید وارم جناب مارشال صاحب و خلیلی صاحب نظر خودرا بنویسند
یک مظلوم

>>>   جناب کرزی اګرنمی بود نصف افغانستان به چند حصه تقسیم میشد ازبکستان،تاجکستان ،ایران وامثان ان بین خودتقسیم میکردواین افرادبی فرهمګ که حالا پشت یک دیګرحرفهای تفرقه امیز پاش میکند به ممالک فوق الذکرمیپیوست وازنام... خودتیرمیشود
حمزه ازتخار

>>>   همه ما از کرزی ناراض هستیم ما میگویم که کرزی برای پشتونها کار نکرد تاجک ها همینطور و هزاره ها هذا لقیاص پس همه ما دروغ میگوئیم کرزی همه را به یک چشم میدید شما خود قضاوت درست کنید

>>>   دلیل ناکامی کرزی عدم پالیسی دولت داری است کرزی فقد با انسان های مامله گر مفافیا مواد مخدر بی سواد و غیر آگاه اقوام سر کاردارد. کرزی یک انسان لجباز است و یکه رو و غیر آگاه سیاسی جا هل و لات است و از سبب نادانی کرزی افغانستان در طی 13 سال تمام جانس های طلای برای بازسازی زیربنا های بخاطر توسعه اقتصاد افغانستان از طرف جامع جهانی که باید صورت می گرفت از دست داده است.

>>>   این انسان بزرگ صرف به مرد خود خدمت کرده و بس افرین به حوصله این شخص که بامردم نا قدر و بی انصاف اینقدر تحمل کرده.
احمد نعیم

>>>   اگر کرز ی زعامت ریاست جمهور افغانستان می داشت و هم صادق راست کار درسرور دولت داری می بود پول امانت کابل بانک توسط محمود کرزی و قسیم فهیم آیا دستبرد یا تاراج چپاول می شد. از نادانی کرزی در کار ... کرزی در امور فساد اداری امروز صدها خانواده از از ولایات غور و بادغیس در ولایت هرات مهاجر شده و در زیر آسمان کبود بدون سرپناه زندگی می کنند در حالی که رییس جمهور از حاکمیت ملی سخن می گوید؛ اما از درد و رنج مردم بی خبر است.

>>>   کرزی حیثیت کرسی ریاست جمهوری افغانستان نداشته اجنت امریکا و ای اس ای در ساله های 1980 در پشاور پاکستان بود.

>>>   حمزه از تخار شما از باداران خود نام نگرفتید شاید از جمله پسران... جنرال حمید گل باشید و با طالب تروریست و پاکستانی ها همکاری کنید.
نظام از وردک

>>>   من با نظر کابلی موافقم که گفته -
سی سال در خدمت آی اس آی - و
دوازده سال اخیر امید های پاکستان را در اوغانستان به ثمر رسانید- کاملآ بجاست.
لوگری -

>>>   نامت زنده و همیشه خوشبخت باشی در زنده گی خود وطن پرست اصلی افغانستان .

>>>   احمد نعیم ! کرزی چه به مرد م خدمت کرده است به خود و فامیل خود خدمت کرده است خودش میلیاردر برادر ان محمد کرزی میلیارد ، جمیل کرزی مافیایی چاق مواد مخدر

>>>   کرزی به پارلمان و دیموکراسی باور ندارد و همواره در پی بی اعتبار کردن و ضعیف کردن آن بوده است۰ او فکر میکرد که مثل امیر عبدلرحمن خان یک ریس مرکزی است و حق دارد مانند اسلاف خود هرچه دلش خواست بکند بدون اینکه به ملت چیزی توضیع دهد۰

>>>   کرزی از اول بزرگترین چانسی راکه کشور میتوانست داری یک نظام دیموکرات به شکل صلح آمیز شود به حدر داد۰ در آن زمان کرزی حتی تاکید داشت که اگر نظام ریاستی نباشد او همکاری نخواهد کرد۰ امریکا به وساطت خلیلزی شرط کرزی را قبول کرد و مشترکاً رژیم ریاستی خواست کرزی و تیم خاصش را بالای مردم تحمیل نمودند۰ ولی آن رژیم جز فساد، تفرقه، قبیله گراهی، و ناکامی مطلق چیزی دیگری به ارمغان نیاورد، چون اساساً برای حکومت داری چنین کشوری مختلط آنچنان رژیمی نه مناسب است و نه هم میتواند موفق باشد۰
کابورا

>>>   کرزی بهترین فرصتی را که این کشور برای آرام شدن٬ دارای یک حکومت مردم سالار شدن، و بلاخره ساخته و آباد شدن بدست آورده بود قربانی برادران طالب خود، و قربانی دوباره بقدرت رسانیدن آنان به هر بهانه و وسیله ممکن ساخت۰
آهنگر

>>>   کرزی و خلیلزی دو عامل منطق قبیلوی هستند که سبب شدند بهترین فرصتی که این کشور برای آباد شدن و آرام شدن پیدا کند برباد رود۰ این دو تمام مسائل علیای کشور را قربانی منافع قبیلوی و قومی خود نمودند و باز هم خواهند کرد۰

>>>   آگاهی فوری به هموطنان با صداقت!
هوشیار باشید٫ کرزی فرار میکند٫ کرزی باید مانند نجیب قبل از فرار زندانی شود.
کرزی ... مصبب تمام بدبختی ها و عامل انتحار٫ انفجار٫ قتل کشتار مردم افغانستان است٫ کرزی اصلاٌ افغان نیست شاید که انگلیس در لباس افغان٫ مانند ملای مسجد پل خشتی سالها پیش باشد.
کرزی 586 زندانی های خطرناک و تروریست های حرفوی با مدارک جلیقه های انتحاری که با از دست دادن جان صد ها هم وطن دستگیر شده بودن را رها ساخت. تمام زجر و بدبختی مردم بیدفاع که فعلاٌ میکشند همه کرزی عامل اصلی کشتار مردم ملکی بوده صد در صد قابل محکمه بین‌المللی بوده هوشیار باشید که از فرار اش جلو گیری شود. کرزی باید در پارک زرنگار کابل حلق آویز گردد که عبرت به دیگران شود.
صمیم از کابل

>>>   برادر صمیم : تنها کرزی مسول رهایی هزاران طالب انتحاری نیست بلکه مارشال فهیم وخلیلی هم باید درین محاکمه ملت وجهان شامل گردند زیرا این ها هم مانند کرزی به مردم تعهد کرده بودند که به نفع افغانستان کار میکنند نه به نفع پاکستان.
اما از 12 سال به اینطرف یک تروریست یک طالب یک انتحاری درین سرزمین محاکمه وجزا داده نشد چرا؟
آیا تروریست ها جان دارند ما افغان ها وما مسلمان ها نه؟
اگر طالبا هر قدر ظلم ووحشت کند هر قدر فرزندان اصیل این سرزمین را بکشند تاحال دیده باشی که کرزی فهیم وخلیلی حتی پیشانی شان ترش شود اما اگر یک طالب مردار خور کشته میشود همه عزای عمومی اعلان میکنند چیغ وفغان کرزی رادیو ها تلویزیون هارا میگیرد وفهیم وخلیلی هم از خاطر کرزی که برادران ناراضی اش کشته شده وغمگین است صدای خودرا نمیکشند.
تاچه وقت حوصله بخدا چیغ مردم به آسمان ها رسیده که یک طالب هم درین حکومت جزا داده نشده ونمیشود آیا این حکومت طالب است یا از مردم افغانستان.
درین محاکمه با کرزی یکجا مارشال فهیم وخلیلی هم شامل هستند که نتوانستند از ملت مردم وخاک خود دفاع کنند وکرزی را کمک کردند تا تروریست هارا عفو کند این همه حملات انتحاری از همان زندانیان تروریست بگرام است که چند روز قبل توسط رییس جمهور رها شدند.
آشنا

>>>   بلی جناب آشنا:
مارشال فهیم وخلیلی هم طرفدار طالب وتروریست هاشدند نمیدانم دیگر با کدام روی وآبرو طرف ما مردم مظلوم افغانستان خواهند دید.
کرزی روزانه ده ها وصد ها وخطرناکترین دشمنان ملت را عفو میکند مگر این دونفر مانند یک ملی حتی گفته نتوانستند که چرا؟
ترس هم از خود اندازه دارد
دیگر این هردو حق ندارند تا از مردم مظلوم ما نماینده گی کنند زیرا ما به این دونفر 12 سال اعتماد کردیم واین ها باکرزی یکجا شده قبر مردم وکشور مارا کندند.
آیا کرزی حق دارد که هزاران جاسوس پاکستان وانتحاری را عفو کند واین هردو به گفتن یک حرف حق ندارند که چرا جناب کرزی این قاتلان ودشمنان افغانستان را فرت فرت فرت بدون محکمه وخلاف نظر همه مردم رها میکنی ماهم درین حکومت حق داریم یانه؟
یا اینکه مانند کرزی پاکستان به این دونفر هم حق میدهد که خودرا قرار بگیرند وصدایشان را نکشند
تخاری

>>>   شما ...شاید روز های شورایی نظار و گلم جمان طالبان را بیاد ندارید؟ که چی بدبختی را سر مردم اورده بودن.
حالا صاحب نان و اب شدیت و در کابل جایی برای ماندن موتر های کرولا نمانده و از کرزی نا شکری میکنید.
جزایی قروت همان اب جوش تا یک بار دیگر هم بدبخت شوید تا قدر کرزی را بدانید.
احمد نعیم

>>>   استبداد قوم و قبیله پشتون در ۲۵۰ سال دست نشاندگی انگلیس برای فاشیزم قومی پشتون آنقدر خدمت نتواسته بود که حکومت دست نشاندگی آمریکا توسط کرزی انجام داد۰ حکومت کرزی در حقیقت ادامه سیاست های فاشستی زمان نادر غدار، هاشم جلاد، محمدگل مومند پاکستانی، داود دیوانه و پشتو تولنه و پشتوستان او، و حتی ادامه حکومت عبدالرحمن خان خائن و وطن فروشی بود۰
آهنگر

>>>   این همه ریا وتذویر است باور نکنید. ساده دلی وخوشباوری را کنار بگذارید. بزرگترین ضربه را به اقتصاد، فرهنگ ،دین و اخلاق جامعه همین کرزی وتیم فاشست اوزده است.علاقه اش به ماندن در افغانستان پیگری سیاست های فاشستی نا تمامی است که فرصت به اجرا دراوردن آنهارا نداشت.

>>>   سلام.این مطلب بسیار بد بینانه ن شته شده است. رزی حتی کار خوب هم انجام دهد باز هم اورا سرزنش میکنید وبهانه های بنی اسراییلی می گیرید.شما بفرمایید.چه کند؟به نظر من حتی قصد او ریا هم باشد باز این یک حرکت ارزشمند است دراین آشفته بازار افغانستان همه دنبال ان است که حق ونا حق بچنگ بیاورند حالا یکی پیدا شده در13سال ریاست جمهورییش یک بار گذشت کرده.شما ان را به فال نیک نمیگیری.کاش همه رهبران بخاطر ریا همین مقدار گذشت می کردند اگر دوبل عبدالله نتیجه انتخابات را رایی بپذیرد باز مردم خوشحال میشوند
م ج ر از قم

>>>   آدم پاک هر گز به اطراف خود نا پاک را جمع نمی کند، فاسد ترین افراد را بخود دارد چگونه خودش فرشته باشد اطرافیان خود را از شیطان وابلیس تشکیل داده است؟

>>>   حامد جان خدا یارت سخی مددکارت قرآن نگهدارت!

>>>   در کشوری که مردان بیرق خود را با قتل و کشتار و زور بلند مکنند محترم حامد کرزی بیرق صلح ملی را بلند کرد. تاریخ از تو به نیکی یاد خواهد کرد.

>>>   بدون شک اگر حامد کرزی پیمان امنیتی با امریکا را بعد از جلسه لویه جرگه امضا مکرد به بحران کشیده شدن انتخابات کنونی بهترین گزینه برای امریکا مبود تا با مشغول کردن افغانها با بحران داخلی به حضور خود در افغانستان ادامه میداد. اما حال میبینیم که امریکا برای تداوم حضور خود به امضای رئیس آینده نیاز دارد و هرج و مرج صد فیصد به ضرر امریکا خواهد بود بنائا امریکا و سازمان ملل تلاش دارد تا با میانجیگری صلح را در انتخابات افغانستان پیاده بسازد . اما به بحران کشیده شدن انتخابات به سود همسایگان ما و گروههای جنگ طلب خواهد بود چرا که از حضور امریکا در افغانستان ناراض هستند و به بحران رسیدن انتخابات متواند برگ برنده ای برای آنها در عدم حضور امریکا در افغانستان و قدرت گرفتن دولت مرکزی افغانستان باشد . حامد کرزی منحیث یک فرد سیاسی موفق در تاریخ افغانستان توانست این را برای همه به اثبات برساند که انتقال قدرت در افغانستان بدون جنگ و خونریزی امکان دارد و من ضمن تشکر از تلاشهای ایشان در ایجاد دیموکراسی در کشور برایش آرزوی سلامتی و عمر پر برکت دارم.
مهاجر

>>>   کرزی صاحب مرد بزرگ است چون بزرگ زاده است، او صاحب افغانستان جدید است، از روز اول که وی وارد صحنه سیاسی شد جز همگرایی و وحدت در بیان و عمل از او دیده نشده است، یادم هر گز نمی رود و قتی که خبر نگرار از او در باره ظلم که در حق برادران پشتون در سمت شمائل می شد سوال نمود ، او جواب گفت که تنها در حق پشتون ها در این کشور ظلم نمی شود بلکه د ر باره هزاره ها، تاجیک ها، ازبک ها و.. ظلم می شود، این فکر بسیار بلند است، کرزی در این 14 سال با ادبیات بسیار درست، عمیق و به جا در کشور رفتار نمود و میلیاردها دلار برای کشور سرازیر کرد تا حدودی نظام سازی نمود، کشوری که به خاک سیاه نشسته بود هم اکنون دارای ارتش ملی، پولس ملی، و در صحنه بین المللی مطرح است، او لیاقت دارد که به عنوان منجی افغانستان برای ابد مطرح شود، کرزی افغانستان را نجات داد، پشتون، تاجیک و هزاره را چون چهار برادر در کنارهم نشان، جنگ های داخلی در این مدت 14 سال به کلی از میان رفت دیگر بین احزاب بین اقوام بین مذاهب هیچ اختلاف دیده نمی شود، این ادبیات را کرزی صاحب در افغانستان نوین بنا نهاد،
برخ افراد که جز تعصب (مذهبی و قومی) در کارنامه او دیده نمی شود به اثر پافشاری و تبلیغات اطرافیانشان از او هر سال تجلیل می شود، اما کرز صاحب که مدیون تلاش های او در این چهاده سال هستیم همیشه از طرف این طیف مورد هجمه قرار می گیرد، یک روز تبلیغات می کردند که کرزی قدرت را رها نمی کند کاری می کند که دو باره قدرت را تصاحب نماید، روز دیگر می گفت که کرزی برای خود در ارک خانه ی چنین و چنان ساخته است،
کرزی بزرگ زاده ی است که هیچ وقت برای رسیدن به زخارف دنیا خود را چون عبدالله ، عطا و محقق و...نمی فروشد این ها گدازادگان بوده که جهاد را نه برای خدا بلکه برای رسدن به مقاصد زودگذردنیا وسیله قراردادند، امروز هم هر کدام نه رهبر جهاد، بلکه هر کدام از نگاه امکانات و حشم مثل شاهان سابق زندگی می کنند، به طور قطع اگر یکی از شاهان سابق زند شود و زنگی محقق صاحب را ببیند، به طور حتم خواهد گفت که این شاه شاهان است نه ما
ارزگانی

>>>   پا دشاه که به ملت عا دل نبا شد هر گز آنرا پا ک گفته نمی تو انیم پا دشا ه که یک والی ولا یت را از چو کی اش کنا ر بر ده نتو اند هر گز پاک گفته نمی تو انیم پا دشاه که کا رمندان کمیسو ن انتخا با ت را تعین نمو ده است و هر کدام انها تقلب کرده اند پا ک نیست اگر کمیسو ن انتخا با ت پا ک بر ای مر دم می بود اینقد ر مر دم را با زی نمی داد هر روز می گوید که نتیجه فر دا پا یا ن می ابد
با زفر دا بها نه می کند که نطر به مشکلا ت تخنیکی با ز بر ای چند روز به تا خیر می اند ازد من به تیم اصلا حا ت صد فیصد مو افق هستم زیرا انها گفته است که تقلب گسترده صو رت گر فته و من هم شک دارم اگر آنها تقلب کستر ده نمی کر دند بد ون کدام تر س نتا یج را اعلا ن می کر دند و مر دم را از این سر گر دانی نجا ت می دادند و مسو ل همه بد بختی ها کمیسو ن انتخا با ت است که به دول غر بی ها با زی می کنند
داکتر احمد از کا بل

>>>   عجيب است ؟
در افغانستان ما يك نو قمار بود كه كمسايي نام دارد
كه بسيار اصطلاحات بين قمار بازان همان ميدان ردو بدل ميشد
كه ميكفتن پس د پيش يك دوو پسيش پيش و يا پيشيش پس
وووووووووووو
خوب اكر معاش جناب كرزى 7000 دالر بود و ما هم قبول كرديم
و مردم و دنيا ان همه كمك هاى كه رسيده ز حيف و ميل شده ميليارد ها دالر ها ,,,,,,,,,,,,,,
و يك مريض كه عمل جراحى ميشد و فرضا مريض در اثناى جراحى فوت ميكند كه ممكن علت مركش جيزى ديكرى ميبود ممكن مشكلى امراض قلبى قبلى كه داشت و يا ممكن امراض تنفسى و يا ديابت و غيره و يا ممكن مسول مرك انستيزى يا بيهوشى ميبودكه به جراح و جراحى هيج ارتباطى نداشت و اما صاحبان متوفى نمى دانستند و يخن جراح را ميكرفتند كه ميكفتند مسول جراح بيجاره بود اما جراح مجبور بود كه جواب كويي همه اختلاطات و مسوليت را مبردارد
و جناب كرزى هرجه باشد همان سر جراح تيم عمليانى حكومت 13 ساله بود
يعنى جناب شان با اين جكومت شان همه دوستانش و برادرانشان كه مليونر و حتى ملياردر شدند نخواهد كه جناب كرزى حاكم كل شان بى بحره مانده باشند
تشكر

>>>   اينرا انتخابات ثابت ساخت!!

>>>   بعد از زعامت شهيد محمد داود كرزي را ميتوان بهترين رييس جمهور افغانستان تلقي نمود واين را تاريخ نشان خواهد داد.
زلمي ارا

>>>   کرزی فاسدترین وفاشیست ترین رئیس جمهوری بوده است.وی که خواهان رهاکردن قصرخودساخته خودشده بخاطردزدیها وفسادگسترده مالی وی می باشد.اوبخیال خام خودش فکرمی کردیک دست نشانده اش رئیس جمهورمی شودوبعدازیک دوره مثل پوتین رئیس جمهوری اینده خواهدشد.اماباانجام تقلبات کسترده و دزدیها و جانبداری از طالبان دیگرگور خود را در افغانستان کنده و او بجز فرار دیگرجائی درافغانستان ندارد. او مجبور است که ارگ راترک نماید والامثل داودخان زیر آوار قصر خواهد شد.
ازمری کابلی

>>>   کسیکه ظالمرا صفت میکند عرش خدا از غیض میلرزد اینست حدیث شریف
...بهر حال بنام کد از کسی صفت میکند که وطن ما تا گلو در خون غرق است از دست کرزی دفاع از نوامیس ملی در هردو دوره کرزی وظیفئی ایمانی و وجدانی اوبود که دستش زا بالای قران گزاشت وگفت دفاع میکند از وطن هزاران راکت از طرف پاکستان بکنر شلیک شد ویک مرمی از جانب افغانستان شلیک نشد اینسن دفاع کرزی از وطن کابال بانک توسط معاونش وبرادرش چورشد وبحسابادر بانکها حارج فرستاده شد اینست پرهیزگاری کرزی در بکسها دپلوماسی صدها میلیون دالر مستقیما به ارگ بکرزی از طرف امریکا ارسال شد واین ماجرا پنهان بود تا دفترجاسوسی افشای این راز را نمود و کرزی در مصافرت بود از همانجا تصدیق این حقیقت را نمود دفتر کرزی اعلان کرد که پول مصارف دستر خوان کرزی از طرف ایران تهیه میشود که ده فیصد مصرف و متباقی در جیب شخصی کرزی میرفت ایا برادر کرزی محمود کرزی در تمام قراردادهای کشور سهم بزرگ نداشت؟؟؟ وای درامدحامدکرزی نبود؟؟؟درهیچ تاریخ جهان رئیس جمهور در ساحه ارگ تعمیر شخصی نمیتواند اباد کند اینکه میراث ادی کرزی نیست دو چرا با این همه وکیل و و زیر و افسقال این تعمیر تحقیق نشده بود و این ناسنجشی و حماقت دو مرزی بود اولش تعمیر مهمان خانی پغمان گکه بعجله وبدون سنجش و بدون در نظر داشت ثبات کش.ر و وضع پر اشوب وطن در عالم خیال مهمان تنوازی لبین المللی کرده بود
زمان شاه درد مند

>>>   کرزی صادق ترین شاگرد ماکیاولی صایب است.
دبیر

>>>   دوست ما اخيرا درباره كرزى صاحب نوشتندو نظر داده انداز قمار كمسايي نوشتند شايد مقصد شان معاش اغى كرزى 7000 دالر بيش و 700000000 هزار دالر ده بس دارند خيلى تحليل خوب
تشكر

>>>   خدمت جناب اورزكانى صاحب عرض شود كه خيلى توصيف جناب كرزى و حكومت 13 ساله را نوشتيد
اما باور كنيد جامعه بين المللى با تمامى قوا و لشكر و مبلغ ها داخل افغانستان شد كه حكايه از از صد مليارد دالر ها ميكنند
اكر هر مليارد هزار مليون دالر باشد و شما خود يك محاسبه كوجك بكنيد در ضمينه و هم جناب كرزى صاحب در طول دوره حكومتش ايا اذادانه و با قدم هاى راحت خودشان خود شان حنى از ازين ابادى هاى كه شده خود ديدو واديد كردند
هر جه بود در داخل اركدر قيد بود
و حتى وزير ها و عالى رتبه ها
خوب از اين كه همين قدر هم نشود شرم است
و با كمك هاى جام جهانى براى مردم خوار و زار افغانستان
بتمامى خاك افغانستان و مردم افغانستان و اواره كان افغانستان هرجه ميكرد و ميشد و با كمال تاسف زياد تر اش كه در اين دوره بختن نتيجه اش...
نا امنى سرتاسرى و قاجاق و انتحار و نتيجه انتخاباب نا شفاف و هرج و مرج در درون نظام و ناباورى و ممكن در راه بودن انقلاب هاى نارنجى و خفكى و خفكى و سركردنى جامعه جهانى و هزار و يك شب هاى ديكر....
جالب ديكر اينكه ؟
نظر بساست روز و خيلى عميق در يك جمله بيكويم كه ديموكراسى اتحاد هاى انتخاباتى كه نوسط كرزى صاحب راه اندازى شده و كاشكى همين كار را خودى كرزى صاحب كرده باشند كه ؟ رفتند برادر كرزى به طرف تيم عبدالله و رفتن احمد ضيا مسعود بطرف اشرف غنى و هم اخطار هاى جناب اعطا در اين اواخر و عذر و زارى جناب كرزى از كانديدان در لويه جركه كه مناسب روز شهيد همه همه يك كاسه و يك اش و يك بلان و يك مطتب است
و همه كاسه هاى است كه بشت كاسه ها جيز هاى است كه فقط خداى باك ميداند

>>>   اما حکومت آقای کرزی فاسدترین حکومت دنیا بوده است.

>>>   به نظر بنده هیچ رئیس جمهور افغانستان به اندازه وی در آینده با حوصله بردبار و با عزم متین نخواهد بود بخاطریکه با چه گروه های که نساخت به کی ها که از راه بردباری و شکیبایی پیش آمد خوش نکرد, صد آفرین به حوصله این مرد؛ ولی اینکه زمان باز چه شواهدی را در مورد وی خواهد داشت این مربوط به همان وقت میشود چون ما کدام سندی بدست نداریم که گویا وی را شخص نا مطلوب و نا شایسته خطاب کنیم, بخاطریکه داخلی و خارجی, دوست و دشمن این خاک از برکت وی نفع بردند ولی اگر امروز قانع نیستند خدا یار جان شان باز یکوقت یاد خواهی کرد و خواهی گفت باز هم "همان کفن کش سابق". فعلاً وی در جمله روسای جمهور جهان طوری نقش ایفا نموده که نظریش در دنیا دیده نشده. چون این تجربه برای اولین بار در افغانستان صورت گرفته که برای تامین امنیت کشور بیش از 40 کشور مختلف جهان حضور پیدا نمودند و این شخص با حوصله مندی فراوان در مقابل همه نشیب و فراز روزگار ایستاده گی کرد. چنانچه سخنان مارشال فهیم در موردش استنباط میکند که مردم درین 13 سال چه دشنامی به وی که ندادند ولی خم به ابرو نکرد اینست یکی از نمونه های حوصله مندی شان در برابر همه حوادث اینست صبر و شکیبایی شان در برابر همه واقعات که رخ داد. گرچه بنده کدام رابطه شخصی از لحاظ منافع رسمی و غیر رسمی با اوشان نداشته ولی قضاوت همگانی همین طور حکم میکند که وی را باید پذیرفت و شما هرگز قادر به دریافت همچو چهره در تاریخ افغانستان در آینده نخواهی شد. وسلام

>>>   جنابان چرا بیشتر به شعائیات دور از واقیعت توجه می کنید این نوشتار های تکذیبی نمیتواند در رابطه به اوصاف ریس جمهور مرحمی تازهی به درد های ملت باشد
اخذ پول های خارجی دفتر مقام ریاست جمهووری واختصاص پول انگفت از سوی بودیجه حکومت به ریارست جمهوری . غصب دها هزاز هکتار زمین از سوی برادران . بچه های کاکا. سران اقوام که نزدیک به کرزی است. و دهاتن دیگر سرانجام ور شکست شدنی کابل بانگ از مالکین آن در کمپاین انتخاباتی ریس جمور پاسخ محکمی
به مقاله... شما است
سیرت اندرابی

>>>   این همه نمایشی است،بازی سیاسی است،کرزی نام خداآنقدردرسیاست بازی مشاورین وهمکاران خارجی وداخلی دارد که درافغانستان وجهان مانندندارداماای کاش این همه مهارت خودرادرجهت منافع ملی کشورومردم بخرچ میدادوامروزشاهداینگون بدبختی نمی بودیم.
محمدشریف(میرزاد)

>>>   بسیار پاک است. تنها ده هزار دالر دارد و آن هم در بانک آلمان است چرا بالای بانک های وطن خود اعتماد ندارد. اما اختیار تمام دارائی های افغانستان را داشت و به میل خود از انتخبات گرفته تا سرمایه گزاری های مخفی در بیرون و درون استفاده کرد. این هم ترفند دیگری از این آقا است.
میر بیگ

>>>   تشکر از کرزی!

>>>   زمین ها را کی ها چور نکرد, شما از واقعیت نگذرید, در شمال بزرگترین رقم چور زمین که در وزارت زراعت درج است رسماً شما مراجعه کنید ولی اینکه از ترس زور گویان کسی حرف به زبان آورده نمیتواند حرف علیحده است که زمان به آن پاسخ میدهد. اگر حکومت قانونی در افغانستان دور از تعصبات قومی, مذهبی و نژادی بوجود آید در شمال, جنوب, شرق و غرب مورد پیگرد قانونی قرار گیرد در آنصورت باز حرف باقی نمیماند لطفاً با یک چشم قضاوت نکنید, این همه زور مندان از کدام پدر پدر این همه سرمایه را به ارث برده بودند که امروز دارند ولی جواب داشتن شان در برابر ملت هرگز قناعت بخش نیست. باز هم ترس از خدا یگانه راهی خواهد بود اگر این همه که مینازند بر خود از امتیازات شخصی و گروهی خود بگذرند و برای ملت خود را پل سازند که یگانه راهی خواهد بود در غیر آن اگر تمام افغانستان را شامل قباله شرعی خود بسازند باز هم یکروزی جواب دادی هستند.

>>>   ما از محترم حامد کرزی و دولت وی رضایت داریم ولی یک اشتباه که حامد کرزی کرد این بود که شورای چپاولگر نظار را باخود در اطراف خود جای داد که افغانستان را تباه و برباد کرد
احمد از مزارشریف

>>>   کی میگوید که حامد کرزی پاکترین رییس جمهور میباشد
آقای حامد کرزی زنده گی را بر سر مردم افغان چنان ساخته تا یک کودک 5ساله به غم زنده گی خود میباشد کودکی که باید دوران کودکی خویش را به بازی وتفریح میگذراند. اما متاسفانه زنده گی کودکی خویش را به رنج پیش میبرد. کودکی که شروع زنده گی خودرا باید به مکتب آغاز میکرد؛ آنرابه کار درنجاری،دوکانداری،ودیگر کارها سپری میکند.
بیشترین فساد دردوران 13ساله حامد کرزی رو به پیشرفت شد تاجای رسیده به یک شعبه دولتی که میروی باید حتما رشوت به عنوان شیرینی،بخششی،خیرانه ودیگر نامها بدهی درغیر آن صورت کار شخص اجرا نمیشود
سامح ازهرات

>>>   اگر دور از تعصب بررسی کنیم به واقیعت کرزی با بسیار هوشیار توانست هفت ثور و هشت ثور و دیکر دزدان و غارت گران را دور یک دستر خوان بنشاند. حرف زدن بی مسولیت کاری آسان است اما کار عملی بسیار مشکل است. نمونه بزرک وبرجسته انتخابات است تیم عبدالله را ببینید یک عبدالله اختیار دار نیست صدا ها عبدالله جور شده هنوز عبدالله هیچ کاره نیست از گوشه صدا می برآید که منم اخیتار دار افغانستان را چپ وراست میکنیم نمونه اخلاق و آب شان در برکذاری مراسم سوگواری و قران خوانی روز شهدا در مقابل حضرت یک ریش سفید همه جهان دید عبدالله ودیکر ان شان به این چپاوال گران هیچ کنترول ندارند مشت غارت گر جمع شدند داوی ریاست جمهوری میکند کرزی همه چیز را با وجود هزاران هزار دشمن داخلی و خارجی افغانستان از صفر شروع با مشت از دزدان داخلی و خارجی توانست اردو و پلیس و امنیت نخبه را جور کند واقعآ اورکان امنیتی در حفظ خاک و ناموس مملکت زحمت زیاد کشیدن خون ریختن تا جای که معلومات دارم و از دوستان می شنوم قطعه کماندو اردو در منطقه درجه اول است خوب عمل میکنند تعلیمات و مورال عالی دارند قابل افتخار به هر افغان وطن دوست است با ناموس است. در عرصه آزادی بیان در منطقه درجه اول است معارف در حال پیشرفت است پسر و دختران تعلیم میگیرند جای افتخار است طالب منحوس نوکران پاکستان را دیدم که دروازه مکتب ها بسته کرده بودن مخابرات و زراعت هم خوب انکشاف کرده اما مشکلات است زمان کار دارد مهمترین چیز حفظ خاک است جاسوس ها وخاک فروشان مزدور ها اجنبی هم سنگ اندازی میکنند بیکار ننشستند شب و روز در تلاش خرابی کشور هستند دیده شود رهیس جمهور جدید چه خواهد کرد شش ماه است بالای تخت سلطنت جور نمی آیند دیده شود در آیند امر یک دیکر را قبول خواهد کرد یانه قدیم ها گفته اند یک زین دو...جور نمی آید.
حاجی صبور

>>>   ... بر مردمي كه ليافت خدمت كردن ندارند . كرزي افغانستان را دوباره در دنيا به عنوان كشوري كه همانند ديگر كشورها است به جهانيان نشان داد درست است كه ما كشوري ضعيف هستيم اما هيچ درختي از اول درخت تنومندي نبوده است.

>>>   بلی ! تاریخ قضاوت خواهد کرد هنوز وقت است . آنقدر میدانم که هیچ ریس جمهور در ریاست جمهوری برای خود قصر نساخته است که ساخته است . وسلام
( زره )

>>>   دوستان و هم وطنان
شاهد خواهید بود که کرزی نسبت به این دو بی اتفاق به مراتب خوبتر خواهد بود. البته به این معنی نیست که کرزی از خود در اجرای امور کمبودی های نداشته است.
م. فاروقی

>>>   تو غره بدان مشو که می می نخوری
صد لقمه خوری که می غلام است ان را
کسیکه صاحب یک ملیارد دالر از خیرات موئسسات استخباراتی وکشور های خارجی وسهم گرفتن ازدزدی های زاخیل وال والکوزی شده به خانه ای سه ملیون داالری امانت دولت چه ضرورت دارد همه شنیدید ودر اخبار هم نشر شد که تنها استخبارات ایران ماهانه 5 ملیون دالر بخاطر مصارف ارگ به کرزی صاحب میدادند چقدر ای اس ای وهم سی ای ای وهندوستان وانگستان و... میدادند وهم واضح است که عبدالرحمن الکوزی وزاخیل وال دزدی های محصولات دولتی را تنها نمیتوانند استفاده نمایند حتما به کرزی صاحب کم از کم باید 50 درصد ان را پرداخته اند این همه پولها به ملیارد ها دالر میرسد که دیر یازود امار درست وواقعی ان افشا خواهد شد وباز اگر مخالفت های اقای کرزی با خارجی ها واقعیت داشته باشد که به عقل درست نمی اید پس چگونه میتوانند در نزدیکی ارگ زندگی نمایند مگر اینکه جای خودرا در اینده در خارج اماده ساخته باشند
شیخ علی بلخابی

>>>   بلى بلى مقصد از مثال بازى كمسايي قمار همان است كه دوست ما تاكيد انرا نوشتند
معاش شان 7000 دالر در ماه و داراى شان 10000 دالر در بانك المان و لاكن همه اين ها دووو بيش كمسايي است و بسش نا معلوم
و سياسيون فعلى افغان ها كه در قدرت اند و باز هم ميخواهند در قدرت بمانند دارى شان مثلى باز همين دوو كمسايي است اكر ببرسيد داراى ملكيت جه دارى دفعتا ميكوييند يك در بند حويلى كوجك از بدر ميراث مانده كه اين بيش دوو كمسايي است و اما بسش جندين بلند منزل كه هر كدام بنام خويشاوندان ثبت و راجستر است و كرزى صاحب معاش شان 7000 دالر و در امد اغاى محمود كرزى سالانه مليون ها مليون روزى برسد تاريخ همه اين دزدان سايى را ابيته كه بر ستونش ميزند
و تاريخ و ملت افغانستان حق اند توكل همه بخدا و خدا ناظر همه وقايع افغانستان است يا رب

>>>   تعمیری قشنگ که در محوطه ارگ بنام خانه کرزی ساخته شده زمین ان ملکیت عامه وپول مصارف ان از بودجه ملت بمصرف رسیده است نه زمین ان ونه مصارف تعمیر ان از جناب کرزی بوده است کرزی با دور اندیش های سیاسی تبلیغاتی خود پنین پلانی را طرح کرده بود تا طوری با این حرکت خود وانمود کند که گویا در فکر ملت خود است وحتی در فکر زندگی ومسکن انها هم است در حالیکه در 13 سال کار وپیکار جناب شان در چوکی ریاست جمهور فکر ونیت انرا بخوبی میرساند نه اینگونه تبلیغات فریبنده .

>>>   کرزی بزرگتری ... است اوکه درطول سیزده سال امنیت نیاورد یک پروژه آب. ویابرق اعمارنکردیک سداب نساخت هیچ اشتغالی ایجادنکرد بجراینکه ازسیا وپاکستان و... پول خورد وجییبش راپورکرد.؟؟؟؟؟

>>>   اگر باید به پاکستان پش برادران شان برود او اگر دز افغانستان باشد افغانستان روز خوش نخواهد دید و جاسوسی پاکستان را انجام خواهد داد.

>>>   هرکه جرئت ومردانگی حامد کرزی را ندارد.بعد از ختم کارش افسوس اش را خواهیم نمود حالا بیدون تحریر نام وادرس مینویسید در ان وقت شما خود در جمع تاسف کنندگان خواهید پیوست حقیقت برای تان معلوم خواهد شد.
قادری

>>>   کرزی نمیتوانست درین قصر زنده گی کند زیرا باکمیسیون انتخاباتش افغانستان را به طرف بربادی ودشمنی برد کرزی افغانستان را تباه وبرباد کرد آزادی دیموکراسی وحق ما افغان هارا ازبین برد زیرا ما افغان ها یک رای دادیم ولی گوسفندان انتخابات کرزی صد ها هزار رای

>>>   کرزی فاسدترین وفاشیست ترین رئیس جمهوری بوده است. زیرا باکمیسیون انتخاباتش افغانستان را به طرف بربادی ودشمنی برد کرزی افغانستان را تباه وبرباد کرد آزادی دیموکراسی وحق ما افغان هارا ازبین برد زیرا ما افغان ها یک رای دادیم ولی گوسفندان انتخابات کرزی صد ها هزار رای.
وطن ما تا گلو در خون غرق است از دست کرزی دفاع از نوامیس ملی در هردو دوره کرزی وظیفئی ایمانی و وجدانی اوبود که دستش زا بالای قران گزاشت وگفت دفاع میکند از وطن هزاران راکت از طرف پاکستان بکنر شلیک شد ویک مرمی از جانب افغانستان شلیک نشد اینسن دفاع کرزی از وطن کابال بانک توسط معاونش وبرادرش چورشد وبحسابادر بانکها حارج فرستاده شد اینست پرهیزگاری کرزی در بکسها دپلوماسی صدها میلیون دالر مستقیما به ارگ بکرزی از طرف امریکا ارسال شد واین ماجرا پنهان بود تا دفترجاسوسی افشای این راز را نمود و کرزی در مصافرت بود از همانجا تصدیق این حقیقت را نمود دفتر کرزی اعلان کرد که پول مصارف دستر خوان کرزی از طرف ایران تهیه میشود که ده فیصد مصرف و متباقی در جیب شخصی کرزی میرفت ایا برادر کرزی محمود کرزی در تمام قراردادهای کشور سهم بزرگ نداشت؟؟؟ وای درامدحامدکرزی نبود؟؟؟درهیچ تاریخ جهان رئیس جمهور در ساحه ارگ تعمیر شخصی نمیتواند اباد کند اینکه میراث ادی کرزی نیست دو چرا با این همه وکیل و وزیر و افسقال این تعمیر تحقیق نشده بود و این ناسنجشی و حماقت دو مرزی بود اولش تعمیر مهمان خانی پغمان گکه بعجله وبدون سنجش و بدون در نظر داشت ثبات کش.ر و وضع پر اشوب وطن در عالم خیال مهمان تنوازی لبین المللی کرده بود

>>>   نویسنده عزیز.
سوال من ازشما این است درموقع نوشتن این متن وجدان خودرا فکر میکنم داخل سیف دافغانستان بانگ نموده بودید؟
خوب پاک است که درسطح کره زمین درجهان فاسد ترین کشور لقب گرفت
با احترام مولاداد

>>>   امید است کرزی کاندید باشد کاملا از حکومتش راضی هستیم باز هم رای میدهیم
ناصر

>>>   یکدانه ارزن دریک خرمن معلوم هم نمیشود

>>>   نش شرکت کو
سه دفعه گل چیندی که حالا دسته کنی.
اگر خوب کردی یا بد کردی برای میرویس جان به میراث میرسد.

>>>   قانون اساسی درینمورد صراحت دارد که هیچ رئیس کمهوری نمیتواند بیش از دو بار کاندید ریست جمهوری باشد اگه نی کرزی لنگ زده گی نشسته است!!1

>>>   آقای کرزی اگر کدام وقت قانون در افغانستان آمد خودت باید جواب گوی این همه بدبختی ها باشی بطور مثال قانونی ساختن فساد رها کردن هزارها قاتل وصدها موضوع دیگر وجای نهایت شرم است که هنوز هم خودت در محضر عام حاضر میشوی ویا با روز نامه ها مصاحبه میکنی.

>>>   هیچ شخص نمی تواندبیش از دو دوره به حیث ریی جمهور انتخاب گردد
قانون اساسی ماده شصت و دوم
اینجا روسیه نیست .
م.ش.ف کابل

>>>   اقای کرزی یک شیاد و شیطان قومگرای عوام فریب نمک بحرام است و ضمنا روبای مکار وهم گرگ خپ گیر است به خپی و چپی هدف را شکار میکند و پوز خود را در خاک میمالد و خودرا در بی خبری میزند اما اشرف غنی احمدزی با عین خصوصیات و نیرنگبازی است تنها فرق و تفاوت شان در این است که کرزی حساساتی عمل نمیکند ولی غنی احمدزی دراکثر جا ها بسیار زیاداحساساتی عمل میکند بنفع مردم و کشور یکی انها کاری را انجام نداده نه کل باند و نه کدو خاک در سر هردو .

>>>   میگویند از آن ما رستم شدی  به جان ما ستم شدی۰
کرزی کی بود و توسط کی آورده شد که حالا ضد امریکائی شده؟
دوره خدمت به باداران امریکائی اش ختم شد و حالا با سهو استفاده از لاف و پتاق دیورند و فاشیزم پشتونی میخواهد رهبر پشتونهای ناسیونالیست شود۰
پدر فساد، اوج دهنده کشمش های قومی، و دزد تمام دموکرسی و انتخابات ها در کشور همین شیاد پست بود و است۰
با آن همه کمک و پول جهانی افغانستان میتوانست یک کشور آرام شود ولی امروز تحت اداره کرزی آن همه امکانات هم حیف شدو کشور هم هنوز یک خرابه وحشناکی بیش نیست۰

>>>   کرزی چگوارای افغانستان است چون کرزی از کویته الی ارزگان به موتر سایکل رفت و چگوارا از وطنش الی گواتیمالا وچند کشور دیگر به موتر سایکل سفزکرد

>>>   قصه موتر سیکل دروغ است بادار هایش همرای هلیکوپتر برده بودنش۰ نام مرد بزرگ چه گوارا با یک سگ سی آی ای یکجا نگیر۰


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است