جنرال مراد هزاره هم فاسد است؟
تلکس شایعات 
تاریخ انتشار:   ۱۴:۰۰    ۱۳۹۶/۸/۲۳ کد خبر: 141542 منبع: پرینت

چند روز پيش جنرال مراد علي مراد معين امنيتي وزارت داخله در يك كنفرانس در وزارت داخله به شدت از وجود فساد اداري در اين وزارت انتقاد كرد و خطاب به روساي اين وزارت گفت: "قلب ریيس جمهور داكتر غني از دست تان سوراخ ، سوراخ است."

جنرال مراد دور از تربيون رسانه ها كار ديگر مي كند!
جنرال مراد در يك سفري كه به يكي از ولايت های شمال داشتند، حدود 40 نفر را به خود مي برد، در يكي از هوتل هاي مجلل در 24 ساعت به ازای هر نفر 4 هزار افغاني مصرف مي كنند.

آمر اعاشه قومانداني نزد فرمانده امنيه و مدير لوژستيك مي آيد كه در چنين حالات در فرماندهي امنيه بودجه اي وجود ندارد تا مخارج و مصارف چنين سفري پر هزينه پرداخته شود.
فرمانده امنيه خطاب به آمر اعاشه مي گويد: "پول را از هر كجا كه پيدا مي كني بكن اگر نمي كني وظيفه را رها كن."

آمر اعاشه مجبور مي شود طلاي خانم خود را بفروش برساند تا اندكي از مبلغ 400 هزار پول چهار روزه مصرف جناب معين صاحب را بدهند.

با اين وضعيت نمي شود با فساد اداري مبارز كرد. اين خود زمينه ساز فساد گسترده است.

رهگذر
(این خبر در بخش تلکس شایعات سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان نشر شده است)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
جنرال مراد
فساد
نظرات بینندگان:

>>>   مراد علی مراد هم مانند کریم خلیلی و سرور دانش از جمله خریدار شده های غنی احمدزی است که در بدل چوکی و پول خود را فروخته و از جمله فساد پیگان است تبدیلی مراد علی مراد از وزارت دفاع بوزارت داخله بخاطر راپور دهی و جلوگیری از کارات جاهد وزیر قبلی وزارت داخله بود تا بدون نظر و مشوره غنی احمدزی و حنیف اتمر مشاور خاص ریس جمهور کاری را انجام داده نتواند مراد علی مراد شخص معامله گر و چوکره گک ارگ است اگر فساد را انجام دهد ازاد است چون از جمله کسان ارگ است .

>>>   برادرعزیز دروغ هم ازخودیک حد دارد نه اینطور که شما میفرمائید.
یک مسلمان نبایدچنین دروغ بگوید.
مرادعلی را من به خوبی میشناسم البته ازنگاه نظامی نه ازنگاه روابط شخصی وقومی خودم یک تاجک هستم

>>>   این موضوع کاملا دروغ است فقط این جنرال که یک انسان میهن دوست میخواهید نامبد بسازید.
قدرشناس

>>>   هست اما به اندازه نیم فیصد بسم الله خلان وایوب سالنگی نیست

>>>   افرین! جزای امرین اعاشه را باید همین شیر مردان بخورد!
سورګل

>>>   ازقدیم ها گفتن تا شمال وباد نورزد شاخه درخت تکان نمی خورد مردم همیشه.آن های که که کاری خوب کرده میگویند خوب کرده وآن های که بد کرده میگویند بد کرده

>>>   چه وقت
در کجا
کدام شهر
کدام هوتل
کدام آمر اعاشه
؟؟؟؟؟؟؟؟

>>>   کسانی از فساد سخن می گویند که دست شان در فساد اغشته اند !
حبیب الله یوسف زی

>>>   سوال اينجاست، خانم آمر صاحب اعاشه اينقدر طلا از كجا كرده؟ معاش آمر اعاشه چند است كه تنها طلا خانم وى ٤٠٠٠٠٠ هزار است.

>>>   از این معلوم میشود که مدیر اعاشه هم فسادی است که خانم اش به این اندازه طلا داشت باد اورده را باد میبرد در چرت اش نباشید

>>>   سلام دوستان عزیز،
این آقا حتی حربی پوهنتون را نخوانده، آدمک مفسد ودست بشوی خلیلی فاسد ودانش بی مغز واز آن خورد ضابطان خلقی آغشته بخون مردم میباشد.
موصوف را آقای وردک به سبب رشوت های پی در پی از ریاست پیژنتون ستر درستیز برکنار نمود. اما بعدا قوماندان قول اردوی مزار تعین شد و در آنجا تنها برای قرار داد یکساله قرطاسیه قول اردو مبلغ ده هزار دالر را تا در روی میزش نمی گذاشتند، قرار داد را امضا نمی نمود.
حیف به شان وطن، خدا اشرف را بی شرف تر گرداند و ملت افغان را از شر این شیاطین نجات دهد تا با رتب اردو تجارت سیاسی نکنند.
حالا گروپ فیسبوکی های استانکزی، اتمر و گروپ های قومی پرادعای هرچه بنویسند...
شفق

>>>   من به عنوان یک هزاره میپذیرم که مراد علی مراد ازهیچ نوع فساد بری نیست او نیز مانند دیگر از بزرگان این مملکت فاسد بلکه فاسد تر هم است.

>>>   قارون های تنظیمی به خوردن میلیاردها دالر عارق نزدند وهرکز کسی بطرف شان اشاره ی هم نکرد - این بیجاره جنرال رامیخواهند بدنام سازند

>>>   چنرال مراد علی مراد فاسدترین چنرال این مملکت است . شما چه فکر میکنید که او بخاطریکه هزاره است با آب زمزم خود را شسته است؟؟!!! اینقدر سادگی نکنید درین حکومت دوسره که فساد افغانی و فساد غربی با هم خلط شده آدم "جور" پیدا نمیشود!!!

>>>   پشت ګپ نګرد فساد فساد است که هیچ قوم وتباررا نمی شناسد . هزاره هم خدادارد .اوهم فامیل واولاد دارد ولو هرکسی باشد پول مفت وبدون پرسان وهزاران احیاج که فرا راه هرانسان وقراردارد فرصت بدست آمده غنیمت است باید از آن اعظمی استفاده صورت ګیرد .درصورتیکه سیاف وربانی ومسعود وکرزی ودیګران جواب داده میتواند مرادعلی هم حواب خواهند داد.

>>>   به نظر میرسد که اگر معین صاحب یک بار دیگر به آن ولایت سفر نماید آمرصاحب اعاشه باید خانه خود را بفروشد

>>>   میگویند که :
جزگروه میکشان هوشیاردرمیخانه نیست
بدین حساب اینجارامیخانه فکرکو ودزد هاراهوشیار

>>>   مثلیکه خودت هم از وابستگان و طرفداران ارگ هستی پس برای چه از وزارت دفاع بوزارت داخله بحکم غنی احمدزی رفته ودیگر اینکه خلیلی و سرور دانش و همین اقای مراد علی مراد را که بگفته خودت شناخت داری سه ضلع مثلث سیاه هستند که مردم هزاره بار ها در تظاهرات حق خواهانه شان بخاک و خون کشانده شده و اینها قاش ابرو نکرده و خودشانرا دور از مردم و نزدیک به ارگ کرده تا مبادا چوکی و پول شان کمرسی کند در غیر ان مانند سالنگی معین ارشد وزارت داخله و جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری ومحمدی وزیر سابق وزارت داخله و امثال انها و ده های دیگر تا کنون بدون هیچ دلیلی خانه نشین میگردید .

>>>   این خبرواقعیت ندارد، مگردرآخرخبرنامه نیامده که این خبر درتلکس شایعات پخش شده است؟ چرا این شایعه ودروغ را جدی وواقعی گرفتید؟ اصل عنوان خبرنامه نیز مغرضانه است، چرا بعداز اسم جنران عنوان واسم قوم را می آورید؟ هزاره ها پاک پاک است وهرگز دزد نیست. تهمت های ناروا به این قوم نمی چسپد، مگر اینکه بادروغ وتهمت بچسپانید. برفرض اگرجنرال مصرف بیش ازاندازه کرده، حق دارد ونوش جانش، خود وعساکرش خورده، به خانه شخصی خود مانند دیگران دزدکی نبرده واختلاس هم نکرده.بازهم اگرزیاده روی کرده نوش جانش، برای اینکه صادقانه خدمت میکند، ای کاش همه مثل جنرال مراد بود! بخدا افغانستان گلستان بود.
باکول باتجربه

>>>   برادرعزیز بسم الله خان وقتیکه لوی درستیز،وزیرداخله ووزیردفاع بودمیلیارد ها دالر را دوزدید نمونه مثال کوچک ترین آن بهترین قصر مجلل در دوبی بین آب دارد وچند قبل پیش تلویزین طلوع ازفساد آن زمانیکه وزیربود دربدخشان جهت قاچاق سنگ های قیمتی همرای وکیله صاحب فوزیه کوفی پرده برنداشت. درضمن بسم الله خان حتی صنف اول مکتب را هم نخانده است اومطلق بیسواداست بسم الله خان باید ازمارشال صاحب سپاس گذار باشد که اورادراین مقام رسانده است همچنان ایوب سالنگی که ازخیرات سرکرزی صاحب ازدوهم بریدمنی سترجنرال شد ازآنها بگوئیدعزیزبرادر درکدام جنگ کدام ولایت ولسوالی را ازدست طالبان هردو بزرگوار نجات داد.

>>>   مرادعلی مراد شیر است شیر مثل دیگر ها وزارت خانه ها را چور وچپاول نکرده است وزارت خانه هارا مثل دیگرا فامیلی جورنکرده است . همرای سربازان خود که اعاشه حق شان است خورد.

>>>   من منحیث یک پشتون افغان مرادعلی مراد احترام دارم واز رهبران وشیران وطنم میدانم ! من از ظاهر قدیر،ګلبدین و هر پشتون نامرد مرادعلی را رهبر خود میدانم!!!! زیرا دزد نیست و محافظ وطن! این همه وطن صدقه چنین مردها باشد وانها اند که صاحب افغانستان است!!!!!!هرکه به انسان این وطن وهر بشر سالم احترام دارد ومحافظش باشد برایم همان پشتون وهمان افغان محترم وبرادر جانی مان است!
زنده باد
شاګردان صدیق
حزب خلق

>>>   سلام آقاي آمر خوب خودت فعلان شما درچوكي عاشه هستي يا استاف كدي خوب معلوم كي استفا نه داد ميگه مه هم در حساب ميرسم منتظر يك چانس ديگه مه هم منتظر يك وند استم

>>>   این خود یک دروغ بینظیر است

>>>   سوال این است که یک امر اعاشته چطور توانسته است 400 هزار افغانی برای خانم طلا بخرد.... طبیعی است که رشوت خورده است. در این کشور از پایین تا بالا فاسد اند. همه در تلاش اند گه چطور بتوانند پول پیدا کنند ... وسلام

>>>   آفرین آمر اعاشه وظیفه اشرا بخاطری چهارصد هزار از دست نداده .
دستا شما فکر کنید یک آمراعاشه از چهارصد هزار تیراست اما از وظیفه اش نه یک روغ شاخداد دستا شما چی نظر دارید؟؟


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است