نشست قندهار: سیلی کرزی و سرخی غنی
نشست قندهار، رزمایش قدرت کرزی در برابر رییس جمهور لجام گسیخته ارگ است تا نشان دهد، سیزده سال حکومتداری، وی را بدل به قطب قدرت کرده و برخوردار از زور سیاسی است 
تاریخ انتشار:   ۱۸:۲۲    ۱۳۹۶/۹/۱۱ کد خبر: 142501 منبع: پرینت

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)،حکومتی که با تضعیف رهبران سنتی در پی از میان بردن کانون های قدرت بوده تا رویای دولت قوی در افغانستان را تحقق بخشد اکنون با همان تردشدگان حکومت آنهم در قندهار مورد تهدید قرار گرفته است و حال، مجلس بزرگانی که برای اشرف غنی به معنای کودتای سفید بود اکنون در قندهار جریان دارد.

غنی در طی سه سال با قبضه کردن قدرت، عبدالله را در سپیدار محبوس کرد و جنرال دوستم، عطا محمد نور، محقق، احمد ضیا مسعود را از بدنه قدرت جدا کرد اما بزرگترین اشتباه سیاسی، پشت کردن به کرزی بود.

کرزی که امکانات و قدرت حکومت را هزینه ریاست جمهوری اشرف غنی کرد به یکباره با مقامی روبه رو شد که پایبند به هیچ اتحادی نبوده و با براندازی اختلاف های قومیتی در پی تمرکز قدرت در تبار غلجانی هاست.

نشست قندهار، رزمایش قدرت کرزی در برابر رییس جمهور منفور و لجام گسیخته حکومت است تا نشان دهد، سیزده سال حکومت داری، وی را بدل به قطب قدرت افغانستان کرده و برخوردار از زور سیاسی و قومیتی که برگزاری نشست بزرگان تنها گوشه ای از آن می باشد.

در این میان، رییس جمهور سابق که در پس پرده، جبهه مخالفان حکومت را رهبری می کند با زیرکی سیاسی از قدرتمندان قومی چون عطا محمد، جنرال دوستم و محقق نیز سود می برد و اگر والی بلخ و جانشین دوستم، اجازه پرواز از سوی ارگ را نیافتند اما بدل به تریبونی شد برای نمایش سلطه گری های ارگ.

قندهار به عنوان شهری که هم نماد حاکمیت طالبان است و هم مقر قدرت پشتون در میزبانی نشست بزرگان پیام دیگری نیز در نطفه دارد و آن: اگر غلجانی و درانی ها اکنون در اختلاف به سر می برند اما قدرت و حکومت از آن این قومیت و رهبران دیگر اقوام هرچند قدرتمند می توانند در حد متحدانی برای رهبران پشتون باشند.

عطا محمد که در نبود جنرال دوستم به رهبری برای جبهه مخالف اقدام به سفرهای خارج از بلخ کرده بود و آشکارا حکومت را تهدید می کرد در نشست قندهار با همراهی باتوم دوستم تنها حکم شرکت کننده را داشت که آنهم با اقدامات ارگ صورت نگرفت.

و از آنجایی که افغانستان، کشوری زیر سلطه امریکا است و حکومت قبیله ای پشتون برازنده قدرت از سوی غرب، رهبران جهادی و سنتی با وجود برخورداری از قدرت قومیتی نمی توانند به راس قدرت دست یابند (و یا احتمال آن در آینده ای نزدیک رخ نخواهد داد).

در این میان، اشرف غنی به عنوان مقامی که راس قدرت را در درست دارد با ممانعت از سفر عطا محمد نور به قندهار نشان داد که در میانه آشفتگی سیاسی که خود مسبب آن است، سرخورده و هراسان از سقوط می باشد.

اینکه والی بلخ و جانشین جنرال دوستم در نشست قندهار شرکت کند یا نه، تنها برای نشان دادن اتحاد میان مخالفان بوده و جز این، از یک سو قدرت نمایی کرزی می باشد در برابر غنی و از جانب دیگر، پشتون هم قدرت را در انحصار دارد و هم مدیریت جبهه مخالفان را.

در همین راستا، افغانستان چه در گذشته و چه پس از یازده سپتامبر فرو رفته در منجلاب زیاده خواهی های قومی می باشد و از آنجایی که منافع تباری و شخصی همواره مهم تر از خطرهای گروه های تروریستی و جنگ بوده و هست، رهبران سیاسی همچون کرزی که خود بنیانگذار فساد و زدو بندهای سیاسی در حکومت می باشد هیچ گاه در پی شفافیت در روند قدرت و یا محو طالب و داعش نیست و بقا را در قوم گرایی و ناامنی می داند.

جنگ قدرتی که معادلات حکومت وحدت ملی را برهم زد، معلول اقدامات سلطه گرانه اشرف غنی می باشد، تیوریسینی در حد و اندازهِ رده های پایین حکومت که ارس قدرت را قبضه کرده است.

و حال اگر نبرد درانی ها و غلجانی برای تصاحب قدرت برخواسته از واقعیت باشد و یا نمایشی دیگر از سوی رهبران پس پرده پشتون، تنها یک نتیجه دارد و آن این است که حکومت در این قومیت باقی خواهند ماند حتی به قیمت نبردهای درونی.

و اینجا است که رهبرانی همچون عطا محمد، جنرال دوستم و محقق با تجربه ترد شدن از بدنه قدرت دگرباره بازیچه کرزی خواهند شد و دلخوش به وعده های ناچیز یا گذشته را بدل به عبرت کرده و در پی مطالبه حق قومیت ها در اشتراک قدرت هستند و بقایی ماندگار.

کد (18)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
نشست قندهار
کرزی
نظرات بینندگان:

>>>   نبود یک معاون بی عقل از بودش بهتر است.

>>>   حکومت ۱۳ سال کرزی چی کرد.پل سوخته از معتادین پر تمام نماینده گان مجلس دزد طالبان از زندان رها کرد. بانگ چور شد.سرمایه به خود جمع کرد.این پول امریکا نیست. امریکا باید کرزی را اعدام کند. چی خدمت کرد. تمام ولایت های پشتنون نشین تریاک کشت می کنند. این نور احق احدی در وقت وزیر قتصاد بود. کدام فاریکه را برای مردم جور کرد. پول از جامعه جهانی سرازیر می شد. از سفارت خانه ها پول جمع می کردند. تجارت مواد مخدر می کردند. کدام اقتصاد را بیش برد.این اسپنتاد جاسوس المان تو چی کردی.در وقت کی در حکومت بودی فقد شاهد نشسته بودی تماشاه می کردی.در امنیت نبودی. کدام عمل مثبت را انجام دادی . حال یک جلد کتاب از بیکاری نوشته کردی. والله من روی کلتین را ماچ کردم. کشاف بود. این کشاف کی بچه اش قاتل چندین جوان است. شما خود ببنید.دوره پارلمان وقت تمام شده.چهار سال است. معاش پارلمان را از خون ملت می چوشند. زهر جان اولاد شان شود. سال اینده مثل تفاله دور انداخته می شوند. مردم بی عقل قندهار را جمع کردند. در این بین کدام این ها قواره اش به انسان می ماند. همایون دارایی و پول را کی بدست اوردی. از کجا است. ظاهر قدیر مافیاه جلال اباد قران خور در کمرش بزند. او لالی گب می زند.تف هایش هر طرف می پرد. شراب خور.این ها به شما حکومت می کند. ..... غنی تمام دزدی های این را قید کرده‌. دیگه هیچ مسله نیست. محقق از خون بچه های هزاره نان می خورد. او گنده تا نوکر باشی نوکر مردم هزار خود باش. این نبیل حال افشاه می کند. خوب پولل پیدا کردی. سک های کرزی.شرم است. خداوند جزا بدهد شما را

>>>   این نشست اقلا برای یک هزار کارگر روز مزد که همه روزه جهت کار درسرچوک حاضر میشدند فایده مند بود چون آنهارا بنام اشتراک کننده جلسه توسط عبدالرزاک کاچاکبر درجه یک گندهار می بردند نان چاشت میدادند وروزی یک هزار افغانی هم مزد میدادند

>>>   بازهم عطا نورو. دیگر بازیگران سمت شمال وگروه جمعیت آله دست کرزی مداری شد ،همین برادران جمعیت بودند که در وقت کرزی هم همه پوسته های دولتی را به عهده داشتند وناخوشنود از کرزی بودند وحالا هم یک حصه بزرک از بدنه دولت اند وبازهم مخالف با دولت ودشمن دولت اند چ ن آنها آرزو. دارند صاحب همه قدرت باشند که خوبتر تجارت مواد مخدر ومردم آزری نماید.
عبدالله ریحان

>>>   یک عده مردمان تاریخ تیر شده میخواهند جهت مفاد های شخصی و چور و چپاول دوباره به قدرت برسند و نظام را سقوط بدهند اینها کیها هستند
اول . کرزی طالب پرست بود و است و همیشه طالبان قاتلین ملت ما را برادر خطاب میکرد و 7000 طالب را از حبس رها کرد که تا امروز مردمان بیگناه ما را میکشند و بصورت غیر مستقیم باعث قتل هزاران مردم بیچاره و داغدیده ماشد کرزی از ایران و دیگر ممالک رشوت گرفت و فامیل خود را با دوستان اش ملیونر ساخت از پول مردم بیچاره ما لوی جرگه را اورد و خود فیصله اننرا قبول نکرد و غیره و غیره
دوم . اقای نور که در زمان جهاد کابل را بمبارد کرد و وقتی به قدرت رسید چور و چپاول کرد و خود وفامیل خود را ملیاردر ساخت و اطفال خود را طوری تربیه کرد که مانند سک گوش انسان های بیگناه را چک میزند
سوم . شورای ملی و شورای ولایتی که در بین شان قاتلین و غاصبین زمین و رشوت خوران ماهر و ستون پنجم هستند در فکر بربادی نظام هستند این شورا های فساد باید منحل شوند
چارم . اقای قدیر که 267 ملیون دارای خود را در پارلمان خود اعلان کرد و همیشه انتقاد میکند زیرا از غصب جایداد و پول های دزدی کرده خود تر س دارد
پنجم . کسانی که در حکومت گذشته کار میکردند و اصلاحات را نیاوردند و خواب بودند و دزدی کردند حالا بیدار شدند و ا صلاحات می خواهند ویک حکومت فاسد و پوسیده و تکه تکه را به غنی به میراث دادند
شما کوتا نظرن که اعمال گذشته تان را به زودی فراموش کردید و بدانید که حکومت امریکا به شما اجازه نمی دهد که اینقدر کنگگ کنید قاضی لقظاد در هاگ می خواهد که محکمه کسانی که با عث جنگ و کشتار و چور وچپاول در افغانستان شدند به جزای شان برسانند ان روز به زودی خواهد رسید وملت منتظر همان روز است
بصیر نظری

>>>   Zuhoor Mir
وای عزیز نمیدانم چطور قاطعانه حکم می‌رانید در حالیکه چگونگی شخصیت غنی چون روز روشن است، اگر در مطبوعات از معذرت خواهی شان از یک حرکت غیر سیاسی و خلاف موازین دیپلماسی بیخبر هستید و از ناروا های شان در داخل حمایت میکنید ،
اقای غنی در زمان تصدی شان در وزارت مالیه و پروگرام دایاک ششصد جریب زمین در ولایات لوگر و ننگرهار و زمینی بمساحت چند جریب را در نزدیکی قصر دارالامان ( سرک لیسه مخمود طرزی ) خریداری نمودتد که بعد انرا به فصر مجللی مبدل ساختند و همچنان دو دربند حویلی در ساحه وزیر اکبر خان مینه در همین دوره بنام شان ثبت است که من اتوقت مدیر مسوول روزنامه اراده بودم و این خبرها را با جزییات کامل ان در کابل نشر کردم ، اینست شوقی نبودن شان به پول و ثروت ، علاوه بران همین اکنون اجمل غنی برادر زاده شان مسوول امور مالی شخصی اقای غنی تشریف دارند و با سرمایه هنگفت غنی مصروف تجارت و داد و ستد است ، خدماتش در وزارت مالیه ، پروگرام دایاگ و پوهنتون کابل همان بود که پس از ناکامی های ممتد محبور به استعفا شدند ، افشا گریهای اقای نبیل رییس امنیت ملی در رابطه به تلاشها بخاطر شخصیت سازی اشرف غنی طشت رسوایی او و اقای کرزی را از بام انداخت ، غنی به سرطان روده مبتلا است ازاینرو عیاشی بگفته شما نمیتوانند اما اب و نان شان هفته وار از دوبی توسط طیاره اریانا بکابل انتقال میشود و این در حالیست که همان نان و اب در کابل به وفرط پیدا میشود ، غنی وقتی منحیث رییس جمهور و ادم ریش سفید قابل احترام میبود که در قدم اول بواسطه ماشین چاپ کارت رای دهی تقلبی در منزل اقای اتمر واقع وزیر اکبر خان مینه به زمامداری نمیرسید و ثانیا عهد شکن و پیمان شکن نمیبود ، دروغ نمیگفت ، قومپرستی نمیکرد ، از دین و ایین مردم افغانستان باخبر میبود. خلاصه حرف های برادرش حشمت غنی شخصیت او را بهتر از هر سند و گفتاری برملا میسازد .

>>>   لطیف پدرام:
درانی ها رهبری همتباران پشتون خود از قوم غلزایی را قبول ندارند، چه رسد به آدم های دیگر از اقوام دیگر.
اشتراک چند تن از اقوام دیگر در جلسه ی قندهار،صرف نظر از این که چه پیامد های دیگری دارد، ادای شهادت در جهت اعتبار بخشیدن یک سلطه ی سنتی شوونیزم قومی بود.و جالب این است یک تن از شرکت کننده گان مربوط به قوم تاجیک با سرافگندگی کامل از پشت تربیون گفت : فقط پشتون ها به ویژه پشتون های قندهار ظرفیت رهبری و زعامت افغانستان را دارند. این آقا بر چهل سال زعامت خاینانه، بیکاره گی،تنبلی و فساد رژیم ظاهرشاه هم چشم فروپوشید.و حالا "تو خودحدیث مفصل بخوان از این مجمل"!!

>>>   هیچکدام شان خود مختارنیستند هرکدام اینها به دستورباداران شان میرقصند فقط وفقط اهداف باداران شان را تطبیق میکنند وبس پس ازاینها چی توقع باید کرد

>>>   جناب مدافع قوم تاجک شاید شب درخواب هم قوم قوم بگوید ویا وقتیکه جان میدهد شاید عوض کلیمه شریف قوم قوم صدا کند اینه وفادار و اینه صادق به قوم خود


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است