توهین غنی به زنان
 
تاریخ انتشار:   ۰۹:۴۳    ۱۳۹۶/۹/۱۲ کد خبر: 142510 منبع: پرینت

توهین به شجاعت و مردانگی یک زن و خطاب کردن چادر به عنوان ضعف و ناتوانی نه تنها بی حرمتی به زنان، بل اهانت به قواعد و دساتیر اسلامی نیز می باشد.

اینکه اشرف غنی چادر را نشانه ضعف و نا توانی زن میداند؛ خود نشانه اسلام ستیزی مطلق، حرمت نگذاشتن به کرامت انسانی زنان جامعه اسلامی بالاخص جامعه افغانستان است.

غنی روانی که یک انسان فاقد درک عقل است؛ نمی داند که کسانیکه چادر بر سر دارند خیلی مرد تر از خودش و سایر سیاسیون اجیر و خود فروخته هستند که همواره خاک به چشم مردم میزنند و آب گل آلود کرده و ماهی می گیرند.

آقای غنی! زنان نیم پیکر از جامعه اند، قشر قابل احترام که هیچگاه دست به انتحار و انفجار نزدند. قشر که مخالف خشونت بوده و همچنان بیشترین قربانیان خشونت را داشته اند. شما نمی توانید آنها رو نادیده بگیرید و اینگونه مورد اهانت شما قرار بگیرند.

عبدالقادر فقیرزاده


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
زنان
غنی
نظرات بینندگان:

>>>   از برگه حشمت مصلح
آیا ملت ....است....؟
هرگاه حرف از فدرال می شود مخالفین زود ملت را نادان و .....معرفی می کنند، می گویند مردم به سطح فهم فدرال نرسیده اند، در فدرال جنگ قومی در می‌گیرد و کشور تجزیه خواهد شد!
ما می گويیم، ای مردم مسلمان خراسان شما نادان و ....نیستید، شما را الله آزاد و با اراده و عقل آفریده و اسلام را برای شما نازل کرده تا الله پرست باشید نه قوم پرست.
هندوی گاو پرست در نظام فدرال با وجود تعدد دین و قوم زندگی کرده می تواند شما اهل توحید نمی توانید؟ به الله قسم که إن شاء الله می توانید. اما طرفداران نظام مستبد مرکزی می گویند مردم به درجه ی فهم هندوی گاو پرست نرسیده اند که در نظام فدرال زندگی کنند!
ای مردم خراسان، الله شما را با کرامت آفریده و اراده بخشیده شما فهم و درک هر چیز را دارید. اگر استبداد و ستم از سر شما پس شود و شما حق انتخاب داشته باشید، شما إن شاء الله انتخاب خوب می داشته باشید.
اما ستمکاران برای شما حق انتخاب نمی دهند و می گویند مردم نادان هستند ما باید برای آنها تصمیم بگیریم!
ما می گوئیم دست الله با جماعت است بگذارید جماعت رای بدهد.

>>>   به هموطنان اوغان و نه تنها اوغان خود سه پیشنهاد دارم ،
اگر پیشنهاد هایم معقول و منطقی نبود ، می توانید هر نامی مانند متعصب ، قومگرا ، شور انداز ، مغرض ، جنگره یا همان پرخاشگر را بالایم بگذارید ، می پذیرم . در غیر صورت می توانید آنرا نقد کرده منطقی و برابر با اصول وظایف یک شخص خردمند رد نمایید .

۱ -- برای زدودن بزرگترین چالش بین الاوغانی که همانا اکثریت و اقلیت است ، یک سرشماری شفاف و دموکراتیک با حضور داشت همه اقوام در گروپ های شمارش کننده ، راه اندازی می کنیم . اگر اکثریت خود را به اثبات رساندید ، کور شویم که حق مسلم شما را نادیده گرفته ادعای ناحق کنیم . در غیر صورت شما مانند مایی و فخر و غیرت بر ما نفروشید . بد است !
۲ -- برای اینکه چالش های موجود پیرامون زبان در کشور ما حل و فصل شود ، شما زبان ما را پارسی بگویید و از مصطلحات ملی خود ساخته و خود بافته تان بگذرید . ما زبان شما را پشتو می گویم و از دغه می گذریم و شما از ترافیک شدن زبان دیگران بگذرید . اینکه ما خود زبان مادری خود را پارسی می گوییم یا دری ، یا پارسی دری مشکل ماست نه از شما . ما پوهنتون می گوییم ، شما دانشگاه بگویید ، کار بسیار مشکل و غیر ممکن است ؟ اگر منافع ملی و سرنوشت آینده خود را با ما یکجا می دانید ، از ملی سازی ها ، بابا سازی ها و قهرمان سازی ها هم شما بگذرید و هم ما می گذریم . می ،داریم قرمان ها و بابا ها را مردم انتخاب کنند نه سیاستمداران مغرض .
۳ -- یک مشکل اساسی دیگر که باید در نخستین شماره می نوشتم ، خط منحوس دیورند است . این خط یا سرحد قانونی دولت افغانی را بابای افاغنه امیر عبدالرحمن خان با دولت هند بریتانوی در بدل پول و اسلحه فروخت و دستخط نمود . پادشاهان سدوزایی و غلجایی هر کدام که به قدرت رسیدند آنرا به رسمیت شناختند ، چرا امروز دوباره بالای این سرحد قانونی جنجال های سیاسی و ارضی را راه انداخته ایم ؟
-- آیا امکان دارد و ما توانایی داریم تا دوباره این سرزمین های فروخته شده بابای خود را برگردانیم و به خاک خود زیاده کنیم ؟ هرگز ،
-- آیا پاکستان اتومی اجازه خواهد داد سرحدش را با افغانستان در پل اتک بسازد ؟ هرگز ،
-- آیا افاغنه آن ور سرحد ، صوبه سرحدی ها و قبایل آزاد تمایل و خواهش پیوستن دوباره سرزمین شان را به خاک افغانستان دارند ؟ هرگز !
افاغنه محترم این ور سرحد ، بیآیید ازین آرزو و خواهشی که برآورده شدنش خواب است و خیال است و محال است و جنون ، بگذرید . با این دعوای ناق ( ناحق ) و بی مورد در خاک مردم بیگانه هم خود را خراب و تراب کرده اید و هم ما را ، هم خود به جایی نرسید و هم مانع دیگران شدید . به یاد داشته باشید که انگریز و امریکا هیچگاه همسایه در به دیوار شما نشده در غم و خوشی تان شریک تان نمی شوند . ابزار سیاست جیوپلیتک دیگران نشوید .
پس به گفته مزاری ها خاک خشک ما نه تنها که به دیوار پاکستان نمی چسپد بلکه خاکباتکش چشم خود ما را کور می کند .
البته این دیدگاه منست ،
بیآیید منطقی ، اصولی و انسانی اندیشه نموده اگر آرزوی یکجا بودن با سایر اقوام را دارید ، راه خود را انتخاب کنید تا ما هم بدانیم راه خود را و شما هم ، دو پا در دو کشتی گذاشتن پیامد بسیار ناگوار دارد .
دوستانم مرا همیشه سرزنش می کنند که افراطی اندیشه دارم ، اگر همین پیشنهاد هایم را چند فسیبوک چلونکی هموطنان افغان من پذیرفتند و با من همنوا شدند ، خط مش مبارزه آینده خود را در پیام دیگری خواهم نوشت . و گرنه همان دهل خواهد بود و همان ولوله .
منصور بدری

>>>   Arianfar
"هرگز این قصه ندانست کسی":
چرا رییس جمهوری که از سوی بیگانگان در اثر پخش میلیون ها دالر و انتخابات نمایشی و تقلبی تحمیل می گردد، از این همه صلاحیت های فرعونی برخوردار است و اختیارات بی حد و حصر دارد. در برابر هیچ ارگانی مسوول و پاسخگو نیست و هیچگونه مکانیسم های مهار کننده و بازدارنده قدرت هم در کشور نداریم؟

>>>   Bagramian
قسمیکه از اظهارات حاجی اشرف غنی حامدزی معلوم میشود نامبرده به زن اوغانستان نه احترام دارد و نه ارج می گزارد!
اینکه چرا برسر همسر خارجی و عیسوی خود بعضآ چادر می گذارد، ترفند و به چشم مردم خاک پاشیدن است!

>>>   بی‌بی گل چرا چادر پوشید؟
بی‌بی گل یک زمانی به اشرف غنی گفته بود: "من طرف قواره ات که میبینم از تو چیزی ساخته نیست و رئیس جمهور هم نمیشوی". همین که اشرف غنی رئیس جمهور شد و بی بی گل نتوانست حرفش را ثابت کند، مجبور شد چادر بپوشد.
مهدی ثاقب

>>>   ریس جمبور را ملامت کردندی اندر ضم چادر
اوگفتی : مرا چادر جای مادر بودی ؛ چون لنگوته های سنگین مغز آدمی پوچک کردی من مردان پوچ مغز لتگوته پوش را نعره زدی که بجای لنگوته چادر پوشندی تا کله های شان از فشارزیاد لنگوته خلاص شدی و این همه اذیان نگفتندی ؛ من خود این را به تجربت در یافتی که لنگوته مغزآدمی پوچک کردندی ! اگر من با جادر دشمنی داشتی بی بی گل را جادر کی پوشاندی ؛ مرا چادر بسیار عزیز بودی , من خود با همراهی جناب اتمر هرچندشب بعد با چادر و چادری به دیدار طالبان الامذهب شتافتی و این من بودی که ترورست های قهرمان را مشورت دادی تا چادرپوشندی ؛ به خدا چادر رفع درد سر بودندی ؛ من چادر را بیشتر از کلاپوست دوست داشتنی ! وسلام الچادری و اجمعین !

>>>   عطا صفوی
اشرف غنی احمدزی ودرمجموع دستگاه شان واقعآ برای ما میخندند....!
-------------------------------------------------------------------------
پیش از اینکه ما حر ف وسخنان وبلاخره عملکردهای ... اشرف غنی احمد زی را به باد انتقاد بگیریم وبه حرکات گویا غیرعادی ولجام گسیخته وی بچسپیم و بخندیم و حرف های اش تله وتراوز بکنیم ؛ باور کنید برعکس ایشان به سادگی وبه بیخبری ما خنده میکنند ، وحتی تاسف میکند که این مردم هنوز در چه خواب سنگین زمانی فرو رفته اند. بطور مثال رسانه ها وسایت های اجتماعی... به اندازه بالای سخن ( مثل زنها "چادر بپوشند " ) که برای شخص اشرف غنی نهایت بی ارزش وپیش پا افتیده است مصروف اند که من متیقین هستم این فریاد های مارا را به باد مسخره خواهند گرفت واصلابه اصطلاح سرش خبرنیست .وقتی چنین هیولای می آید به کرامت ومعرفت انسانی دیگران تعرض میکند وبه همین سادگی یک انسان را " بچه خر" میگوید و بی بیباک امام حسین را پسر خدا میداند ویاهم حاکم ویاحا کمیتی که معاون اول ریاست جمهوری یعنی شریک قدرتش را که خلاف قانون اساسی البته همان (فرمان) کاپی شده تبعید مینماید ، رژیمی که معاون ریاست اجراییه اش را ازحق ابراز نظر منع ومحروم میکند ویا هم والی یا فرمان دار استان خویشرا (معروف به امپرطور شمال ) رااجازه اشتراک درمجالس نمیدهد.... وووو پس شما چه توقع دارید که به انسان به مادر ویاخواهر این سرزمین احترام بگزارد ؟ هرگز..!
زیرا شما نباید ازیک رژیم متعصب وحاکمیت قبیلوی با دید سادیزم توقع بیشتری از این داشته باشید .ضرب المثل مشهوری داریم : " شتر را گفتند که گردن ات کچ است، گفت کجایم راست است که گردن کج نباشد". باز چند رسانه واشخاص مزدور دیگر می آید میگویند که گویا از صحبت جناب ایشان استفاده سو گردیده است وایشان گویا معزرت خواسته اندچنین شد وچنان شد.... بازهم زندگی گویا به روال عادی جریان دارد وخیر وخیریت است وگویا دنیا گل وگلزار است...

>>>   بی‌بی گل یک زمانی به اشرف غنی گفته بود: "من طرف قواره ات که میبینم از تو چیزی ساخته نیست و رئیس جمهور هم نمیشوی". همین که اشرف غنی رئیس جمهور شد و بی بی گل نتوانست حرفش را ثابت کند، مجبور شد چادر بپوشدههههههههههه او بی خبر


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است