رییس جمهور ما بي تربيت اما زیرک است
 
تاریخ انتشار:   ۱۳:۲۹    ۱۳۹۶/۹/۱۴ کد خبر: 142662 منبع: پرینت

هیچ انسانی به اندازه کافی خوش شانس نیست که رییس جمهور خوب داشته باشد تا بتواند ميان دمکراسی و نظم و انضباط تعادل برقرار کند.

من به طور قطع باور دارم که رییس جمهور ما بي تربيت اما زيرك است. او با بيان اينكه "چادر بپوشند" مي خواهد تبصره ها در مورد نشست قندهار را تحت تاثير واكنش به سخنان بد اخلاقي اش قرار دهد اما بهتر است خود را دلداري دهیم که در این وضعیت تنها نیستیم. مردم مصر، لبيا، فليپين، ونزيويلا و... در اين بد شانسي با ما همگام هستند با اين تفاوت كه آنها اين بي تربيتی را درك مي كنند و حوصله ليكن ما آن را غيرت مي دانيم و افتخار.

هیچگاه نبايد نااميد شد كه یک رییس جمهور بي تربيت باعث از دست دادن انگيزه و تعهد ما براي ايجاد تغير مثبت در كشور شود. اخلاق و تربيت اين ریيس جمهور را بايد يادداشت کرده و آن را تبدیل به بلند بردن معيار راي خود در آينده كنيم. بايد اعتراف کنیم که این واقعا مشکل ریيس جمهور نیست بلکه مشکل اصلی ما هستيم كه با وجود دانستن اخلاق اش تلاش كرديم تا با رای و همكاري سپاه گوسفندان بر تاج و تخت برسانيم اش.

اخلاق و رفتار كاري شان در وزارت ماليه، دانشگاه كابل و بچه خر خطاب كردن يك دانشمند براي ما روشن بود و همچنان بعد از تصاحب قدرت رسانه ها را گفت از شما باد مي برايید، درحاليكه باد خود جنابعالی روزانه از طريق همين رسانه ها به بيرون درز مي كند.

رفتار رییس جمهور به دلیل اینكه يك فاکتور بیرونی است خارج از کنترل ما است، پس سعی كنيم تا حوصله مند باشيم و در انتخاب آينده يك انسان با تربيت را منحيث ریيس جمهور خويش برگزينيم. به باور من نياز جدي براي احياي فرهنگ و رفتاري اخلاقي در جامعه خويش داريم.

رومل


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
رییس جمهور
اشرف غنی
نظرات بینندگان:

>>>   بی مزه ترین تحلیل, نه تنها بی تربیت بلکه دیوانه و روانی است

>>>   من بار ها تذکر داده بودم که چهره و سیما و حرف زدن واسلوب تکلم این شخص به یک انسان لچک کوچه بازاری شباحت دارد هر گز شائسته ریاست جمهوری نیست افسوس بحال مردم افغانستان که در خوش باوری و جهاهلت قوم گرائی تا گلون غرق هستند. اگر دیوانه زنجیری هم باشد که رئیس جمهور شود خیر است مهم نیست مهم این است که پشتون باشد 100 فیصد قابل قبول است.

>>>   خدانکند هرگز بی تربیت نیست یک اشرف غنی صد شروپسادرا می ارزد

>>>   این حرف خودت مرا به یک ضرب المثل افغانی انداخت:
او بر پدرش لعنت! ایقدر فهمیده است که هیچ حد و اندازه ندارد.
اما در پهلویش یک ضرب المثل دیگر نیز وجود دارد:
گم کو،بر پدرش لعنت!هیچ چیزه نمی فهمد.
پس در افغانستان نه آدم زیاد فهمیده باید باشد و نه هم نا فهم.در غیر آنصورت هر روز داو و دشنام میخورد.

>>>   غنى «چادر» سر مردان مى کند و لنگى خوده سر زنان
بي تربيت ? هيچ انسانى بدون پرورش و آموزش (تعليم وتربيت) وجود ندارد. ما به پدر و مادر اش و استادان اش هيچ کار نداريم.
ولى اجتماعى شدن و فرهنگى شدن هرانسان بدست خود هرانسان است. و با آموزش و تدريس سرکار ندارد.
يکى از صفتهاى حاکمان افغان همان است که همان چيزيکه کمبودى وکاستى وعدم همان دستاورد نام همان نداشتن بسيار مى گيرند:
1- معارف معرفت و عرفان و عرف
نام دستگاه اداريى وتدريسى يا آموزشى را معارف گذاشتند با انتظار معرفت. معرف و دانش و علم دو چيز گوناگون است.
دانش و يا علم فقط يک بخش از معارف و عرفان است. با داشتن آگاهى٬ معلومات وعلم انسان معارفت بدست نمى آورد.
2- استقلال سياسى اقتصادى فرهنگى ....
استقلاليت آموزش و پرورش در سيتم تدريسى "افغان" ستان اصلا وجود ندارد.
در مرکز آموزش و پرورش استقلايت وخود اراديت و خود مختارى ومسووليت ومسوول بودن ومسووليت گرفتن.دولت افغان شاگردان را تابع دولت تربيت مى کنند.
اگر سوالى از کودک کشور شود که تو چى مى خواهى شوى?
کودک: داکتر و انجينر
چرا?
کودک: به کشورم خدمت مى کنم
همين سوال را از يک کودک همسن اش در يک کشور مستقل کن!
کودک کشور مستقل: کار کن آتشفشانى جادو گر مسخره راننده لوکوموتيف هنرنما سرکس.
وظيفه آموزش و پرورش تا 17 سالکى توليد شغل کودکان و نوجوانان وجوانان نيست به بلکه گسترش کليه توانى هاى عقلى٬اجتماعى٬ فرهنگى٬ اقتصادى٬ روانى٬ روحى٬ هنرى و الجبرى فزيکى و کميايى و رسامى دينى رشته هاى ايکه متناسب به قدرت٬ توان سن و سال باشدو همه اين آموزشها کمکى است براى استقلاليت پله به پله اى شاگردان مى باشد.
رشته ها اصولا پس از ١٣ سال رفتن به کانونهاى آموزشى مستقلانه و بدون جبر واکرا از سوى جوان مستقل انتخاب مى شود. وابستگى کودک مخالف استقلاليت آدم ازسوى پروردگاراست. اولين انسانى مستقل بابا آدم بود که مستقل شد و نان وروزى خود را خود پيدا کرد. او که مستقلانه تصميم گرفت خداوند او را نکشت ٬کتک نزد٬ سيلى سالم وسليم را نزد٬ فقط بدون کار و رنج گنج براى شان داده مى شد. و يک بغله در باغ عدن ارگ خوابيده اند. چگونه مردم غير مستقل استقلال کل مردم را تامين مى کند
3- وحدت ملى بلکه پرورش و آموزش همآهنگ و متناسب کليه تواني ها ولى حاکمان افغان پول خارجيان مى گيرند
عارف معارف عرفانى = دانش علم دانايى + اخلاقيت + استقلال+ آزادمنيشى + عدالت + شجاعت عليه حاکمان + برده بارى + تحمل + انعطافپزيرى+ عبادت خود آموزى مبارزه عليه امراض خودخواهى
نتيجه: رییس جمهور چادرى يا بدست دانشمند است بدون همه خوا ص يک شخص معارف داشته باشد: با ادبيات لکن بى ادب در ارگ کابل لکن از قوم کوچى چادرنشين پاکستان!

>>>   سلام عزیزانی من درمورد انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان ابراز نظر میکنیدآیا فکر میکنم به جز این که در رس قدرت قرار دارد کسی دیگر است نه خیر مگر اینکه خودش اعلام ناتوانی کند ازجهان بیاموزیم بیایم زیر یک پرچم با هم برادر باشیم وحکومت را برادر وار نظارت کنیم ای سران تنظیمات افغانستان دست خودرا از خونی ملت بکشید ملت آسایش و آرامش میخاد نه جنگ و خونریزی به این خودخواهی ها پایان بدهیم ملت را به جانی هم ندازید یک نفر در رسی قدرت قرار می گیرد
وصد های دیگه همدیگر را می کشند
من پشتیبانی فلانی هستم من پشتیبانی فلانی هستم
اگر مسئولیت پذیر هستیم دردی اینها به میرصد
به خارجی ها نه خیر به رهبران بی مسئولیت که غمی
ملت را نمی خورد

>>>   سلام عزیزانی من درمورد انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان ابراز نظر میکنیدآیا فکر میکنم به جز این که در رس قدرت قرار دارد کسی دیگر است نه خیر مگر اینکه خودش اعلام ناتوانی کند ازجهان بیاموزیم بیایم زیر یک پرچم با هم برادر باشیم وحکومت را برادر وار نظارت کنیم ای سران تنظیمات افغانستان دست خودرا از خونی ملت بکشید ملت آسایش و آرامش میخاد نه جنگ و خونریزی به این خودخواهی ها پایان بدهیم ملت را به جانی هم ندازید یک نفر در رسی قدرت قرار می گیرد
وصد های دیگه همدیگر را می کشند
من پشتیبانی فلانی هستم من پشتیبانی فلانی هستم
اگر مسئولیت پذیر هستیم دردی اینها به میرصد
به خارجی ها نه خیر به رهبران بی مسئولیت که غمی
ملت را نمی خورد

>>>   آقای ریس جمهور شخص بسیار فهمیده ولی بعضی اوقات اوضاع وحالات کشور رنجش داده وبسیار عصبانی میشود این حرف ها را میزند

>>>   عطا صفوی
بیت المقدس(قبله اول مسلمان ها ) پایتخت اسراییل میشود....!
حالا ببینم درمجموع واکنش جامعه ما درزمینه، اسلام را درخطر میبیند یا اسارت درحاکمیت ویاهم حاکمیت دراسارت را ؟ ویا به عباره دیگر مقام دین بالا است ویا هم ارزش دالر ومقام دولتی؟ ونیز آن غیرت به اصطلاح "افغانی" رازمان به تجربه میگیرد...البته همان سایه سنگین غیرت افغانی که گویا بقیه مردم های بی غیرت‌های «جهان » که اضافتر از 7.5 میلیارد انسان در کرزه زمین میشودآن را ندارند
دولت امریکا بیت المقدس رابه عنوان پایتخت اسراییل میشناسد .دراسناد گفته شده است بیت المقدس نه از لحاظ "سیاسی" بلکه از نظر "تاریخی فرهنگی" پایتخت اسرائیل خواهد بود.
جالب اینکه یک تعداد کشورهای جهان حتی ممالک غیر اسلامی درحالیکه مخالفت خویشرا درمقابل تصمیم آمریکا اعلان کردند، اما دوکشور مزدور ووابسته ودرضمن سربکف اسلامی که اولی اش خانه خدا ویاقبله مسلمانان را زیر نام حرمین شریفین دراجاره خودگرفته ودومی اش کشور گویا جهاد گران بت شکن ولی اکنون وابسته چون افغانستان فعلا درسکوت مرگبار فرورفته اند. تجربه تاریخ بازهم همه را به آزمون خواهد گرفت که ببینم که آیا مقام و ارزش دالر و حاکمیت بلند است یا ارزشهای دینی؟ ویا واقعآ این کشور ویا این حاکمیت مستقل است که حرفی واعتراضی درمورد داشته باشدیاخیر؟؟؟؟
دیده شده است که بعض اوقات به حرکات دستوری بخاطر گویا ارزشهای دینی همه وقت درصحنه حاضرند وگلوپاره میکنند به جاده میریزند ولی بیاد داشته باشید که اینبار نه ملا ، نه مولوی ، نه پارلمان ، نه سنا وبلاخص نه به اصطلاح سرقوماندان اعلی ونه هم سهم خوران ومیراثخوران جهاد .. وحرفی هم به گفتن نخواهند داشت. زیرا مشکل اسارت هم همین است...

>>>   دربین رهبر های تنظمی جهادی کریم خلیلی در معامله گری و خود فروخته شده از دیگران خیلی پیش قدم و تیز تر است بخصوص که نفع و یا ضرر اش مد نظر باشد بکلی همه چیز را قربان منافع شخصی و پولی اش میکند اکنون کریم خلیلی از ترس اینکه مباد شهرک زمین های چورشده وزارت دفاع توسط حاجی نبی برادر خلیلی در تپه اسکارت هم مانند شهرک عینو مینهبرادر حامدکرزی که انهم زمین های وزارت دفاع است از طرف ریس جمهور غنی امر بررسی ان داده شود حالا گوش بفرمان اشرفغنی چه که از مشاورش خاص ان اکرام اخپلواک هم شده و فرمایش مشاورانرا هم عملی میکند خداوند انسان را اینقدر پول دوست و حریص پول نسازد که همه چیزی خود را فدای پول و سرمایه کند .

>>>   ریس جمهور که تنها به فکر قو م خود و مریض باشد هچ وقت یک ریس جمهور مو فق نیست


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است