در میدان نبرد پشتون ها، غیر پشتون ها بازنده اند
در میدان نبرد تن به تن اشرف غنی و حامد کرزی، هیچ یک از این دو بازنده نبودند، چرا که در نهایت هر دو طرف منافع مشترک و درازمدتی دارند و بارها از یک خوان لقمه برداشته اند و همچنان همسفره و هم کاسه هم اند 
تاریخ انتشار:   ۰۱:۵۳    ۱۳۹۶/۹/۱۵ کد خبر: 142688 منبع: پرینت

در جنجال پوشالی و جنگ زرگری که میان زی ها رخ داده و ظاهرا پشتون ها را دو دسته کرده است، بحث ها و چانه زنی ها و قلم فرسایی های بسیاری درخصوص برنده یا بازنده بودن کرزی یا اشرف غنی یا حتی برحق یا ناحق بودن غلجایی ها و درانی ها انجام گرفت اما همچون همیشه اصل مطلب مغفول ماند!

در این میان که پشتون ها برای در دست داشتن چوکی و حفظ و تداوم بقا در قدرت، اقدامات نمادین و فریب کارانه برای بازی با اذهان عمومی انجام می دهند و برای آن از هیچ کوششی حتی نمایش خیمه شب بازی لوی جرگه (مجلس بزرگان) در قندهار و به سخره گرفتن بزرگان کشور نیز دریغ نمی کنند؛ اما...

اما چند دستگی ها و تشدید اختلافات میان سران هزاره و تاجیک و ازبک و دیگر اقوام جا مانده از قدرت، به اوج خود رسید و هریک برای باز نماندن از سفره ای که اشرف غنی در یکسو و حامد کرزی در سوی دیگر پهن کرده بودند؛ علنا علیه یکدیگر جبهه گرفتند و شمشیر را از رو بستند!

متاسفانه همچنان چهره های شاخص غیر پشتون برای احیا و ابقای خود دست به دامن مهره های ظاهرا خارج از محدوده ی ارگ و نمادهای گول زننده ی اپوزیسیون پشتون تبار می شوند و به تبع آن، سیاهی لشگرهای همیشگی باقی می مانند و طعمه های ناتمام ماهی گیری برای صیادان ارگ نشین هستند.

برخلاف این قوم همیشه قدرتمند و میراث دار چوکی حکومت در افغانستان که اختلاف نظرهای جزیی میان اقوام و قبایل خود دارند و همیشه در صحنه پشت و حامی یکدیگر هستند اما در میان دیگر تبارهای افغانستانی، چنین نیست و با کوچکترین تطمیع یا تحریکی، چنان به جان یکدیگر می افتند که آن سرش ناپیدا...

به عبارت دیگر می توان به جرات مدعی شد که در میدان نبرد تن به تن اشرف غنی و حامد کرزی، هیچ یک از این دو و هم تبارهای حامی ایشان بازنده نبودند چرا که در نهایت هر دو طرف منافع مشترک و درازمدتی دارند و بارها از یک خوان لقمه برداشته اند و اگر چنین ادامه یابد؛ همچنان همسفره و هم کاسه می شوند.

بلکه بازندگان اصلی این جبهه گیری قندهار علیه کابل، عطا محمد نور، احمد ضیا مسعود، احمد ولی مسعود، عبدالرشید و باتور دوستم، محمد محقق، عبدالله، اسماعیل خان و بیشمار چهره ی شاخص دیگر از جماعت از این جا مانده و از آنجا رانده ای بودند که بازهم دستمایه ی نقشه ی شوم و البته زیرکانه ی سران پشتون شدند.

کد (8)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
پشتون
حامد کرزی
نظرات بینندگان:

>>>   غیر پشتون ها با اختلافات درونی شان مغلوب پشتون ها شدند
شیما کابل

>>>   درمیدان اختلاس غصب بیعدالتی تاجک ها برنده هستند ودرمیدان جنگ پشتون ها درمیدان کاروزحمت شریفانه وخلاقیت هزاره ها برنده هستند ودرمیدان بزکشی ازبک ها
ر

>>>   هرچند بزرگان ازبیک ، تاجک ،هزاره و غیره اقوام کشور مدعی داشتن ایمان به قدرت خداوند هستند اما بر عکس بار ها نشان داده اند که ایمان شان ضعیف است خیلی ضعیف ، دید شان خیلی کوتاه است، دانش دینی شان خیلی ناقص است و سریع فریب سازمان های استخباراتی و مزدور های شان و یک تعداد افراد متحجر مثل نیمچه ملا های مزدور را میخورند و به جان هم افتاده و در تلاش میشوند تا زود تر از دیگری حلقه نوکری پشتونها را بقاپند.به تاریخ مراجعه کنی خوبتر متوجه میشوی که در هر زد و خورد بین الطایفه ای پشتونها ، چگونه آله دست پشتونها قرار گرفته اند . مگر امیر عبدالرحمن میتوانست بدون حمایت این اقوام قوم مخالف خود را سرکوب کند؟ مگر امکان داشت که بدون حمایت هزاره و تاجک ، قوم ازبیک را سرکوب کند؟ آیا سرکوب هزاره بدون کمک تاجک و سایر اقوام غیر پشتون مقدور بود؟ مگر فتوا های ملا های در باری با استفاده از روایات جعلی از این شاهان نوکر بیگانه و تحمیلی ظل الله نساختند ؟ همین اکنون نقش ملا های متحجر یا ترسو و زر اندوز را در جدایی هزاره شیعه و هزاره سنی نمیبینید؟ مگر نقش همین ملا های دنیا پرست یا متعصب که خود در خلوت هزاران جنایت و منکرات را انجام میدهند اما با ذکر روایات که جعلی بودن آن را هر انسان متفکر میداند سبب جدایی اقوام همزبان و هم فرهنگ و تحت ستم این کشور شده اند، نمیبینید؟ پس تا زمانیکه به باور های غلط و جعلی که خلیفه ها ، امیر ها و شاهان جهان اسلام در طول تاریخ و به خاطر حفظ تاج و تخت خود توسط جاعلین مذهبی البته منسوب به راویان اصیل اسلامی را جعل کرده و به خورد مردم دادند بدون تفکر و تعقل باور داشته باشید همین آش است و همین کاسه و بهتر است در مقابل پشتونهای که معلوم نیست در کجا این همه نیرنگ و فریب را آموخته اند تسلیم باشید حد اقل فایده آن اینست که مردم بیگناه کشته نمیشوند در غیر آن در روابط اجتماعی و مذهبی تان یک مرور مجدد نموده و مشکلات ساخته دست پدران تانرا اصلاح کنید تا کدورت ها و دشمنی های مذهبی و قومی از بین برود. میتوانید از مردم کشور همسایه تان ایران بیاموزید که چگونه در وقت احساس خطر اقوام مختلف با ادیان و مذاهب مختلف و با زبان و فرهنگ های مختلف همه عوامل تفرقه ای بین خود را فراموش کرده با هم یکدست میشوند حتی همان خارج نشین های شان با آنها هم دست میشود، البته یکتعداد نوکران بیگانه هم در بین شان است که تا کنون چیزی از دست شان برنیامده است. این است که در مقابل کشور های مرتجع منطقه و ارباب های امریکایی و اسراییلی شان مقاوم ایستاده اند و دشمنان شان هم تا هنوز کاری مهمی بر علیه شان انجام داده نتوانسته در اخیر مطمین باشید که در اتحاد شما اقوام آنعده هموطنان پشتون ما که مظلوم واقع شده اند هم به آسایش و آرامش میرسد.

>>>   اشرف غنی درپی ایجاد وحدت میان قوم پشتون و در عین حال ستادن قدرت از اقوام تا که بتواند هر چه بیشتر حضور پشتون ها را در تمام عرصه ها پرنگ تر کند ماموریت است که در تبانی با آقای کرزی به پیش میرود . اشخاص یا احزاب که دل خوش از حکومت یا از دست آقای غنی ندارند به نحوی از انحا با فریب و نیرنگ در کنار کزری و دیگر افراد که در خوان اشرف غنی شریک هستند قرار میگیرند.

بدون شک که نحوی از کم جراتی را میان اقوام در ایجاد کرده که گویا پشتی بانی خارجی ها با پشتون ها بیشتر است البته که این مسله مسلما به واضیح است اقوام پشتون عادت به اطاعت از خارجی ها دارند برای بدست آوردن قدرت ،ایشان اهمیت به وطن دوستی و ناموس قایل نیستند .
اشخاص استقلال خواه و صلح طلب جای در میدان معاملات وطن فروشی ندارد

>>>   به سران سیاسی اقوام غیرپشتون!هشدار،هشدار،هشدار
من منحیث ملیت غیرپشتون به نویسنده مقاله آفرین باد میگویم چراکه آنچه نوشت اند ازعمق فهم سیاسی خودبه ارتباط اوضاع سیاسی کنونی نوشته است
م ن

>>>   چی معنی دارد پشتون غیرپشتون
نفاق وتفرقه قومی را دامن نزنید دربدرمیشویم دشمن تاجک پشتون نیست ویادشمن پشتون تاچک نیست هردوبرادریکدیگرانددشمن اصلی خود را پیداکنید که شماراواداربه چنین نوشته ها ساخته دشمنت خارج ازمرزها است هرکس بین اقوام تفرقه افگنی میکند دشمن خطرناک همین است خوب است عوض این تفرقه خدای خود را لحظه یاد کنیم

>>>   دولت برای از بین بردن اپوزیسیون حقیقی، برای خود یک اپوزیسیون خود ساخته از اقوام تاجک و ازبک و هزاره دولتی بشمول عطا محمد نور و دوستم و محقق و غیره جور کرد.
حالا که متوجه شده است که این اپوزیسیون خود ساخته برایش درد سر ایجاد میکند، یک اپوزیسیون کاملآ پشتونی از افراد پشتون درانی و غلزایی در قندهار تشکیل کرده است.
مرحله بعدی یک اپوزیسیون کاملآ احمد زایی از اقوام جلال آباد و لغمان و پکتیا و کنر خواهد بود و در آخرین مرحله که دوران پادشاهی اشرف غنی به اتمام میرسد، یک اپوزیسیون سچه و بی غل و غوش از قوم احمد زی لوگر برای خود ترتیب میدهد، که دیگر هیچ تشویش اپوزیسیون را نداشته باشد و زیر دل بگوید:
دا اپوزیسون که زما قوم له زما ولایت او زما خپلوان دی.

>>>   11 maart
امروز در زیر نام واژه افغان Afghane در صفحه ویکیپدیا برخوردم ،تعریف های زیر از هویت ملی خود خواندم که، از هیچکدام آن نمیباشم.
من این جا نمی خواهم مباحثاتی نژادی و نژادپرستانه را دامن بزنم، چون از آن چیزی که نفرت دارم نژاد پرستی میباشد. اما این یک تذکری به آنهایی میباشد که امروز حتماً میخواهند واژه را بنام افغان در شناسنامه های ما درج نمایند.
سه چیز اینجا ذکر شده است
1- افغان اسم نژاد سگی میباشد که در کشور های آسیایی میانه زندگی میکند و چیزی جالب که اینجا خواندم که،اسم این سک از طرف انگلیس ها به حیث نژاد ثبت شده است.
2- قبایلی پشتون که در کشور های افغانستان و پاکستان زندگی می کنند.
3- یک نوع چرس (حشیش) که در افغانستان تولید میشود.

حالا من نه سگ تازی هستم که انگلیس ها اسم او را افغان نامیده اند، نه جز قبایل پشتون و نه چرس هم در زندگی خود کشیده ام چی برسد که اسمم چرس نامیده شود.
این جا از مسولین که حتماً اسم افغان را در شناسنامه من ثبت می کنند، خواهش داریم که تعریف های را که با من هیچ رابطه‌ای ندارند از ویکیپیدیا حذف کنند. تا فردا اگر من جایی خود را به اسم افغان معرفی دارم با چیزی های که در بالا ذکر شد عوضی گرفته نشوم.

>>>   تجربه تلخ تاریخ افغانستان به کرات نشان داده تاعدالت اجتماعی درجامعه برقرار نگردد.صدبار هریک آز اقوام کشور برنده شوند وقوی ترین کشوردنیا هم حمایت کنند .نتیجه مطلوب بدست نخواهد آمد .(حکومت باعدالت وانصاف پایدار وباظلم وخیانت ناپایداروسرنگون شدنی است ).

>>>   از گلبدین پرسیدند که اوغان هستی یا مسلمان حدس بزنید که چه حوابی داده باشد؟

>>>   درین جنگ قدرت بین ارگ و بقیه اوغانها ویا پشتونها بهتر است غیر پشتونها استفاده نشوند.
هوشیار و متحد باشید و در هر نوع سازش ویا توافق با یکی از این ها منافع بزرگ مشترک خود را فراموش نکنید.

>>>   من با شیما موافقم
افتراق ماست که ما را کرد ذلیل

>>>   Dehgaan
یک پارسی‌زبان خُراسانی امروز به دیوار فیس‌بوک خود نوشته بود در حق فلسطینی‌ها ظلم شده. با خود گفتم این آدم ظلم علیه فلسطینی‌ها را میبیند ولی ظلم علیه پارسی زبانان افغانستان را نمی بیند و در ۱۶ سال یکبار لب در برابر ظلم پشتونیزم نگشود.

>>>   خدا شاهد است که من خودم از یکی از این غول ها پرسیده بودم اوغان هستی یا مسلمان یکی اش را بگو؛ طرف بعد از اضافه تر از یک دقیقه فکر کردن گفت اوغان هستم۰
حالا اینها از ما میخواهند که فراموش کنیم در اصل چه هستیم و کی هستیم و مطابق میل اینها از همه هویت خود باید بگذریم و چیزی خود را بخوانیم که مطابق میل و مرام اینها است۰

>>>   تحلیل دقبق و منطقی.
من با این تحلیل شما کاملا" موافق هستم و هیچ حرفی باقی نمانده اما به یک تعداد آدمهای سنتی و تاریک بین که این واقعیت ها و حق تلفی ها و دور زدنها و برتری جویهای قومی و تباری و بی عدالتی ها را نادیده گرفته بر طبل این میکوبند که حرف زدن در ابن موارد خوب نیست و باعث نفاق ما میشود. میخواهم بگویم متاسف ام به حال تان. حق خواستن و سخن حق را گفتن و در راه آن مبارزه کردن یک وجیبه ی وجدانی ، انسانی و اسلامیست. لطفن مغالطه نکنید قسمیکه یک دوست ما فرموده اند تا زمانیکه عدالت اجتماعی در یک جامعه تامین نگردد و برابری و مساوات به معنی واقعی کلمه به وجود نیاید و همه در برابر قانون از حق و امتیاز مساوی برخوردا نگردد آن جامعه روی رفاه، خوشبختی ، ترقی، رفاه و سعادت را نمی بیند. از یاد نبریم که ظالم و مظلوم هردو مورد لعنت خداوند قرار دارند.

>>>   در میدان نبرد پشتون ها، غیر پشتون ها بازنده اند!!!!!!!!!!!!! ها ها ها!!!!!!!!!! خودرا محکم کنید که بادتان نرود!!!!!!!!!!!! این جبر تاریخ است!!!!!!!!!!!!!


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است