درخواست افزایش امتیازات نمایندگان را قضاوت کنید
 
تاریخ انتشار:   ۱۳:۴۰    ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ کد خبر: 144417 منبع: پرینت

بی انصافی خواهد بود اگر بگویم همه اعضای کابینه یا همه اعضای پارلمان نادان و بی کفایت اند تعدادی از وزرا و وکلا اشخاص با وجدان و پر کار اند که قابل قدر اند اما عده ای دیگری آنقدر بی کفایت و بی هویت اند که از آوردن نام شان به زبان باید عار داشت من شخصا چندین بار شنیده بودم که جناب رییس جمهور اشرف غنی خود همه مصروفیت های که دارد با وزرای پیشنهادی در کابینه و بعضی از مقامات عالی رتبه دیگر مصاحبه می نماید و نیز همه به یاد داریم که رهبران حکومت وحدت ملی همیشه لاف از شایسته سالاری می زدند سوگند یاد می کنم زمانیکه صحبت های شهزاد گل آریوبی وزیر مخابرات از تلویزیون یک پخش و نشر شد که می گفت پست در افغانستان یک و نیم ملیون قرن قدامت تاریخی دارد خجالت کشیدم و از خداوند برای خود طلب مرگ کردم.

شاید در انتخابات همچو اشخاص چربی تعصبات قومی و زبانی مقامات را کور و کر کرده باشد اما همین مقامات با همین بی سوادی از پارلمان رای اعتماد نیز گرفته اند زور آزمایی ها بین ارگ ریاست جمهوری ولایت بلخ و قومندانی قندهار حالا تقریبا کهنه شده است از طرف دیگر اعضای پارلمان بخاطر تذکره الکترونیکی به جان یکدیگر افتاده اند یکی می گوید در این خانه خون جاری خواهد شد و خانم دیگر می گوید زور معلوم است زور مردان را همه می دانند اما تا هنوز نمیدانم زور این خانم در کجا است خدا مردهای موی سفید و ناتوان را از زور همچو خانم ها نجات دهد.

وضعیت مهاجرین را در پاکستان نگاه کنید از روزی که آمریکا فشار را بر پاکستان ازدیاد بخشیده پاکستانی ها مهاجرین ما را هر روز آزار و اذیت می کنند طی دو روز گذشته صدها مهاجر افغانستانی در پاکستان پشت میله های زندان رفته اند آیا حکومتی وجود دارد که درد این مهاجرین را مداوا سازد. از طرف دیگر همین پارلمان که به همچو وزرا رای اعتماد به نزد مردم چه جوابی دارند اگر خورد و برد مطرح نبوده چرا به همچو اشخاص رای اعتماد داده شده متاسفانه از چندی بدین سو تعدادی از وکلا خانه ملت را به خانه ی توهین و تحقیر و دامن زدن به تعصبات قومی زبانی تبدیل کرده اند در حالیکه ادامه کار همین پارلمان نه قانونی است و نه اخلاقی باز همین وکلا تقاضای امتیاز دارند در حالیکه می دانند صد ها هزار مردم ما بیکار و تعدادی حتی لقمه ای نان برای خوردن ندارند باز همین وکلا امتیاز می خواهند اسناد ذیل را به دقت بخوانید امیدوارم عادلانه قضاوت نمایید.

مکتوبی که در دسترس رسانه‌ ها قرار گرفته نشان می‌ دهد که کمیسیون مصوونیت، امتیازات و حقوق مجلس نمایندگان از کمیسیون امور مالی و بودجه خواسته است تا برخی امتیازات نمایندگان دو برابر شود و یک شهرک برای آنان اعمار شود. اعضای مجلس نمایندگان در کنار اینکه حدود دوصد هزار افغانی ماهانه معاش می گیرند درخواست کرده اند تا در بخشی از امتیازات آنان افزایش صددرصدی صورت گیرد. بربنیاد مکتوب که به دست رسانه‌ ها قرار گرفته در جلسه یک ماه پیش فیصله شده است تا در بخش امتیازات اعضای مجلس نمایندگان از 45000 افغانی به 90000 افغانی در بخش‌ های زیر افزایش صورت گیرد:

- رقم 5000 افغانی کریدت کارت های تلفن به 10000 افغانی
- رقم 10000 افغانی مصارف تیل به 20000 افغانی
- کرایه منزل از 25000 افغانی به 50000 افغانی

این درخواست شامل برخی موارد دیگر نیز می‌ شود:
- ازدیاد بودجه بخش توسعه‌ ای دارالانشای مجلس نمایندگان برای چهار پروژه که شامل کمپلکس رهایشی وکلا، ارتقای ظرفیت وکلا و کارمندان، اعمار تعمیر اداری دارالانشای هر دو مجلس و پروژه برق سولر می‌ شود.

- افزایش 25000 افغانی برای دستیاران، راننده ها و نگهبانان نمایندگان
- امتیازات ماموران رسمی دارالانشا از 5000 تا 25000 افزایش یابد
- امتیازات کارمندان بخش امنیتی از 2000 افغانی به 4000 افغانی
- یکصد میلیون افغانی ازدیاد در بخش بودجه بالمقطع دستیاران قراردادی دارالانشای مجلس نمایندگان

احمد سعیدی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
مجلس نمایندگان
بودجه
نظرات بینندگان:

>>>   اینهاکه همه این امتیازات را میخواهند به راستی اینها نماینده های ملت اند یانه؟ اگرباشند فکرنکنم اینطور خوابهای دوچند ببینند.

>>>   سلام به همه‌پس ما این قدر دزد چپاولگر داریم.این .......... بالا مردم به جنگ تشویق می کند.می گوید.صدای مرا به عطا برسانید‌کاشک شما تاجک ها غنی واری می بودید مبارزه می کردی.خدمت صادقانه به وطن می کردی این معنوی پول کی پیدا کردی.موتر دولتی زا استفاده می کنی فردا اگر موتر را دولت خواست.باز در کوه بالا شو.غنی فاشسیت است.این لالی حمید زی حاجی قدیر در پاکستان قصر دارند.در قاچاق چرا پکستان سهم دارد.وقت دست شان کوتاه می شود .می گویند.داعش امد.این ۳۰ نفر نامش در بالا خودشان داعش استند،دیگه بدختی نمانده کی بالای مردم نیاورده.باشند.بچه های جوان مردم را استفاده می کنند،.داعش همین ها است.همه جنایت را همین ها می کنند.هیچ داعش در افغانستان نیست.این جنایت کاران است.زمان حکومت نجیب وزیر کی دوره اش پوره می شد.یا برکنار می شد.موتر حتی یک قلم کی استفاده می کرد.به دولت تسلیم می کرد.تیل موتر ماهانه حساب می ش...این عطا خودش داعش است.غنی هیچ نترس.همه داداییهای این جنایت کاران را بیگر.خون ملت است.هیچ چیز از دست دادن نداری.حال چند نفر مثل پریانی بد می گوید.در تاریخ نام ات را ثبت کن.مردم را نجات بده.از این دزد ها.لطفا

>>>   اما بسیاری ازمردم ستمدیده ومصیبت دیده وقفرای بیشمار نان شب خود را ندارد. گریه اطفال گرسنه وخواهان نان، وسفره خالی پدر ومادر به گوشمان طنین انداز است، آنوقت این بی وجدانها که بارٲی همین مردم فقیر وسفره خالی برسرقدرت وچوکی قرارگرفته است، ازمال همین مردم چنین حیف ومیل وقانونی وغیرقانونی به جیب میزنند، دزدی واختلاس ورشوه کفایت شان نمیکنند، حالا تنخای خودرا دوبرابر میخواهند، کاش ده در صد بالا می برد؟ بجای این حقوق وتنخا زهربخورند که شاید حقوق شان به فقرابرسد، اینها حیا ازدل وچشم شان رفته است، وبرای شان مرگ بهتراززندگی است، همه بگوئیم ننگ تان باد، مرگ تان باد، یکباربه فقرای کشورتان نگاه کنید. باکول

>>>   من میگویم هرچه که تا حال به این دلالان سیاسی داده شده پس گرفته شود.
اینها چندین سال است که هویت خودشان را نتوانستند تثبیت کنند که آیا باشندگان سرزمینی به نام افغانستان هستند که میشود افغانستانی یا اینکه همه متعلق به قوم افغان هستند که مبشود افغانی.
شرم باد بر کسانیکه که برای کارت تیلفون خود 50000 افغانی ازدیاد جیفه میخواهند و برای آنهاییکه امنیت شان را تامین مبکنند 2000 افغانی

>>>   حکومت باید از بودجه انکشافی صرف نظر کند و آنرا برای کمیشن کاران تقسیم واین کمشن خانه را تعطیل کند تا حکومت ومردم از شر این گُــــــــــــرگ ها رهائی یابند

>>>   نمایندگان قاچاقبران کمیشن کاران غاصبان اختلاس گران قانون شکنان

>>>   برای یک نفرسرباز ویایک نفر افسرکه جان میدهد که شهید می شود ویاانانی که شهید شده اند اطفال انان وازبرکت خون انان درچوکی نشسته اند ویایک نفرمعلم ومامور ویایک نفر پیاده دفتر ویا شاروالی شرم است اگرواقعا خدمت گارباشید به دیگرا ن این امتیازرابرا ملت مانند بشردوست بخواهید

>>>   من هم پیشنهاد دارم که وظایف این کمیشن خانه وخانه دزد های حرفوی به حالت تعلیق قراربگیرد. تا ازمصارف گزاف ولگردی نسبتا جلوگیری شود .

>>>   بار بار گفتم که خیانت از پارلمان است و این ها می داند که وزیر مالیه دزدی می کند و شریک دزد می شود


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است