موضع‌گیری عبدالله درباره توزیع شناسنامه و بحث هویت
 
تاریخ انتشار:   ۱۱:۰۴    ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ کد خبر: 144450 منبع: پرینت

اکنون بحث‌ های مهمی در کشور جریان دارد. توزیع تذکره برقی به هویت‌ ملی مردم افغانستان ارتباط دارد. این موضوع نباید باعث تفرقه مردم شود. بحث‌ های کلان باید باعث اتحاد مردم گردد نه اختلاف. هر تصمیم در این زمینه باید نگرانی‌ های مردم و بخش‌های مختلف جامعه را در نظر بگیرد و باعث وحدت و اتحاد بیشتر مردم گردد و مردم از آن حمایت و پشتیبانی نمایند. در این زمینه در کنار جنبه‌ های حقوقی و قانونی مساله نظریات مردم افغانستان نیز مهم است.

بحیث رییس اجرایی کشور طرفدار گفتگوی ملی در این زمینه هستم تا رضایت و توافق تمام شهروندان افغانستان در بحث چگونگی توزیع تذکره‌های برقی و هویت ملی به دست آید. آمادگی‌ های لازم در زمینه توزیع تذکره‌ های برقی از سوی حکومت گرفته شده بود ولی نظریات و دیدگاه‌های مردم در این عرصه برای ما مهم است و تاخیر در توزیع تذکره‌ های برقی در مرحله کنونی امر بجا و مطلوب می‌ باشد. به خاطر اینکه مهمترین مساله حفظ وحدت مردم افغانستان است. اینکار باید زمانی آغاز گردد که مورد توافق اقوام و مردم افغانستان باشد. نیاز به تذکره‌ های برقی و با اعتبار برای همه هویدا است. این مساله نیز مشخص است که از تذکره‌ های کاغذی سو‌ء استفاده‌ هایی صورت گرفته است اما این موضوع به تمام مردم افغانستان تعلق دارد و نباید بخشی از جامعه خود را از این روند بیرون و جدا احساس کند.

کد (14)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
تذکره های برقی
عبدالله
نظرات بینندگان:

>>>   باید یک بار و برای همیشه و به توافق تمامی شهروندان افغاتستان به گونه اساسی حل شود.
نه اینکه امرور امریکا پشت سر غنی احمدزی و یون و طافت ایستاده است اینها هر آنچه دل شان میخواهد بر ملت تحمیل کنند چون قوای امریکا مثل روس تا ابد اینجا نیست مگر این مردم همیشه اینجا هستند . دیروز طالبان تاریخ را قمری ساختند مگر جایی را نگرفت.
یگانه راه حل قبول و تثبیت موجودیت همه باشندگان این سرزمین است.
و مهم تر از همه که تول روی تعریفات و مشخصات به توافق برسبم.
ملت ؟
ملیت؟
قوم؟
قبیله؟
تبار؟
عشیره؟
شاخه؟
اینها باید تعریف شوند و بعد توافق همگانی رسمیت پیدا کنند و بعدن اگر ثبت شناسنامه یا تذکره هم مبشوند مشکل ایجاد نمیکند.
کرزی
احمدزی
یوسفزی
زازب
منگل
مهمند
شینوار
اکاخیل
اسحق زی
علیزی
بابکرخیل
و ده ها نمونه دیگر آن که در کتاب ها ثبت است باید شامل یک تعریف سود.
وزارت اقوام و قبایل باید نشان بدهد که کدام اقوام و قبایل تا حال به گونه رسمی از این وزارت سود و بهره مبلرند و به اساس کدام تعریف؟

>>>   عبدالله عبدالله خوب گفته هنظر مه هم همین است

>>>   در قانون اساسی ما میان تابعیت و ملیت خلط مبحث صورت گرفته است. این مشکل را می توان با درج ملیت هر شخص مانند افغان یا پشتون، تاجیک، ازبیک، هزاره، بلوچ، ترکمان و.‌‌‌ .. حل کرد.
با این هم مشکل هویت مادامی که نام تاریخی و فرهنگی- تمدنی خراسان اعاده نشود، سر جایش می ماند.
بحران هویت را انگلیسی ها عمدا با افغانستان نامیدن سرزمین خراسان برای تفرقه و انشقاق و افتراق نهادینه ساختند‌ . خراسان نام تاریخی جغرافیایی و فرهنگی تمدنی ایران شرقی بود .
یعنی باید مساله را به دو بخش تقسیم کرد؛ یکی برای دستیابی به نوعی تفاهم و کمپرومایس برای برونرفت از وضعیت کنونی چون باید به مشکل تابعیت و ملیت پایان داده شود. زیرا دیگر پذیرش ملیت افغان از سوی اقوام غیرپشتون امکان پذیر نیست و می تواند موجب بحران در کشور گردد.

>>>   رستگار دهگان
تا زمانیکه افغان ها راه تکامل تاریخی شان را بصورت طبیعی نپیمایند؛ راه و رسم همزیستی را نیاموزند؛ اندیشه انسان محور را جایگزین اندیشه قبیله محور نسازند؛ به مزیت حقوق انسانی و احترام متقابل پی نبرند؛ زیستن با آنها در فضای صلح و آرامش ناممکن است.

>>>   Dehate
پشتونها برادرماهستند اما تاجیک ،ازبک،هزاره ،وسایر اقوام ساکن این کشورهستیم ولی افغان نیستیم ودارای هویت خودهستیم ،هرزمانیکه غنی گفت درتذکره اش هزاره نوشته شود، منهم حاضرم درتذکره ام افغان نوشته شود

>>>   باید قومیت در ج شود تاجیکها که تاحال حقوق سایر ملیتها ی کوچک را خورده بود تعداد واقعی نفوس معلوم میګرد د وانګاه تاجیکان از جست وخیزهای خود پاین می افتد تاجیکان ۱۲٪ نفوس کشور ار اتشکیل میدهند به ګفته حافیظ منصور ۷۰٪ قدرت دولتی را دراختیار دارد مردم عدال می خواهند
بی خبر

>>>   یا دداشت!
ازین بیغم باشید که هویت افغان بازیچه شود! ّما زنده ایم و نمی مانیم مردهگان 1000 ساله از خاک برخیزد و قرنها افتخارات خودرا قربانی کسی نماییم که از جهاد را رها و از تزار ّناه اوردند! ما ان نیستیم که مانند توجیکستون ریسپوبلیکه ورهبر ان اوف چوف میدان را به کسی ایلا کنیم که بعد از سامانیان بخواب هزاره(هزار سال دولت سمانیان) رفته به جان ما بیدار شود و با ما پهلوانی کند!
عیان را حاجت بیان نیست
توجیکو بی همت موقع را مناسب دانسته و ّپشتونهارا از انگشت افگار میگیرد! اما یتیم به گریه ّخته اتست ونشان داد که هیچ قدرتی در جهان نیست تا ّشتون را شکست دهد!

>>>   پشتو ها زمانه احمدشامسعود مردبودیم حرف میزدم همه جنگا درافغانستان کاره پشتوهایت

>>>   موضع‌گیری عبدالله درباره توزیع شناسنامه و بحث هویت
اين آدم ترسو هيچ نظر نداده و جوان شيک و مانوکورى که بوى عطرت دنيا را گرفته خودپشت نظریات مردم نیز پت کرده است. آقا جان آيا تمام شهروندان چارده زبانه اقوام قبايل افغان يعنى همه لقب افغان گيرند.
تو نظر خود را بيان کن تبار و قوم تو چست?
پشتون هستى يا غير پشتون هر چه هستى پله بين ازتجاعى ما نند .......پورتونيست.

>>>   در شناسنامه های برقی نشان انگشت وقرنیه چشم بصورت دیجیتال ثبت میشود وشما نمیتوانید به یکنفر دومرتبه ویا چند مرتبه تذکره صادر کنید بنا برین زمینه تقلب ونفوس خیالی از بین میرود. اگر در تذکره برقی هر قوم به اسم خودش ثبت شود بدون نفوس شماری تعداد نفوس مملکت وهم چنان فیصدی هر قوم معلومدار میگردد.
فیصدی رسمی وآمار سركاري نفوس مملکت میگوید برادران پشتون ما اکثریت مطلق هستند در حالیکه این مسئله یک تقلب تاریخی است وپشتونها این مسئله دروغین را بمنظور اول بودن در قدرت سیاسی وتاکید و تایید نام افغانستان بر کل کشور جعل وتقلب کرده اند . اگر امروز اقوام اسم قوم وهویت خود شان را درج شناسنامه ها بکنند آن تقلب تاریخی شکسته میشود ودیگر قوم اکثریت وقوم اقلیتی باقی نمیماند وزمینه توضیح عادلانه قدرت سیاسی وثروت در میان اقوام میسرمیگردد. اینست که پشتونها اصرار میکنند در تذکره ها همه افغان باشد چون دران صورت فیصدی برای همیشه پنهان میماند واوغانها (پشتونها) قوم اکثریت باقی می مانند وکنترول اوضاع سیاسی همیشه در دست برادران پشتون ادامه می یابد.

>>>   اگر ما قبول بکنیم که افغان هستیم ما سلب هویت میشویم یعنی با گزشته تاریخی خود وبا مفاخر فرهنگی خود درنهايت با سرزمين ابايي خود بايدوداع بکنیم که حیثیت شناسنامه مارا دارند . انوقت ما نمیتوانیم بگوییم که بزرگانی چون مولوی ، فردوسی ، جامی ، ناصر خسرو ، بهزاد ، فردوسی ، حافظ ، ثنایی وغیره که هرکدام در تاریخ دنیا بی نظیر هستند از ما وتاریخ ما هستند . چون ما افغان شده ايم وانها مولوي فردوسي ثنايي وغيره افغان نبودند وحتی این کلمه را نشنیده بودند.
ما مردم تاجیک واقوام ديگر غير پشتون هزاران سال است که درین سرزمین زندگی میکنیم ومهاجر نیستیم ، یگانه سند ومدرک ما برای این ادعا همین بزرگان علم وفرهنگ واثار كتبي بجا مانده از انها ميباشد . در حالیکه برادران پشتون ما از آنطرف خط دیورند کم کم در طول سه چهار قرن اخير به این سرزمین سرازیر شده اند وحالا از از ندانم کاری ما کار شان بجایی کشیده است که در روز روشن قباله سرزمین مارا بنام خود شان افغانستان يعني سرزمين افغانها (پشتونها) ثبت کرده اند ومارا مهاجرین آمده از تاجیکستان وازبیکستان وغیره میخوانند .
اگر ما بگوییم مولوی فردوسی ثنایی رابعه بلخی جامی كي ها بودند واز کجا شدند میگویند آنها فارسی زبان بودند وبازماندگان لشکر ایرانیان هستند که اینجا در افغانستان ماوا گزیدند ومربوط شما تاجیکهای مهاجرنیستند زبان شما دری است وزبان انهافارسي ميباشد ، شما از تاجیکستان به سرزمین افغانها آمده اید .
اگر قرار باشد یک هویت ملی وجمعی داشته باشیم ، آن هویت باید باز تاب دهنده وبرگرفته از تمام اقوام وفرهنگ ها ی داخل کشور ما باشد نه بر گرفته از نام یک قوم خاص . درحالیکه اسم وهویت افغان برای دیگر مردمان جهان معرف وبیانگر تنها قوم پشتون مملکت ما است .

>>>   Raheel

در وضعیتی که حتی دستارهای سیاستمداران قومی است با کدام منطق و عقل می شود عبدالله پشتون را نماینده تاجیک پذیرفت و مصلحت سیاسی این قوم را که از هزاران جهت مورد حمله و توطیه است، به دست او سپرد؟ در حالی که او هرگز و هیچگاهی و حتی برای یک بارهم از هویت و یا منفعت تاجیکی دفاعی نکرده است.

در حالی که از گلبدین تا سلیمان لایق،‌ از غنی تا خلیلزاد، لز کرزی تا ملا عمر و انوارالحق احدی تا اسماعیل یون همه در یک صف اهداف قومی خود را پیش می برند،‌ خاموشی، معامله گری و خیانتهای عبدالله را مصلحت ملی تاجیک دانستن اوج اوج بلاهت و یا شرکت در خیانت علیه تاجیکان است!

برای نماینده تاجیکان شان شرط لازم تاجیک بودن است، هرچند کافی نیست. اما شرط حتمی و لازم همین است. درک این نکته نبوغ نمی خواهد- اگر عقل کسی طلسم نشده باشد.

>>>   محمد شهاب
عبدالله دام فریب درراه عدالتخواهان و مامور معذور پروگرام های طبیق و تحکیم تسلط شیونیسم قبیله است. اگر تاحال کسی چهره ای واقعی این مارک خوش خط و خال را نشناخته و هنوز ساده لوحانه از سستی ، بی خاصیتی یا خیانت او به عنوان حوصله مندی استراتیژیک زمزمه می کند ، نه تنها در بلاهت بلکه در جحالت و ضعف قوه ای تشخیص قرار دارد.

>>>   دهه چی
عبدالله به افغان بودنش افتخار میکند ؛ آدم باید از احمق قرضدار باشد تا باور کند که عبدالله ضد سیاست افغان سازی است

>>>   عبدالله مس خود را نشان داد. نيم اش ازماست که برماست
اين شخص ...قلاده اش در دست قلاده غنى و قلاده غنى دردست ايالات است

>>>   تنها راه جنگ است باید اسلحه بدست گرفت و جنگ را آغاز کرد زیرا جنگ آدم را مرد میکند و انسان ساخته میشه


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است