موضع استاد عطا در برابر ارگ قابل تقدير است
 
تاریخ انتشار:   ۰۹:۳۸    ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ کد خبر: 144621 منبع: پرینت

موضع استاد عطا در برابر ارگ حداقل به چهار دليل قابل تقدير و حمايت است:

1- او در مقابل استراتژى تماميت خواهانه ارگ محكم ايستاده و از وجود تنوع و تكثر در عرصه سياست كشور دفاع مى كند.

2- وى با مقاومت خويش در برابر فرمان غنى، ماهيت توافقى دولت كنونى را به تفسير گرفت و توجه جهانيان را به واقعيت پلوراليستيک و ويژگي هاى چند پاره جامعه افغانستان بار ديگر معطوف ساخت.

3- او بر لزوم تحقق و تطبيق توافقنامه دولت وحدت ملى كه يكى از فرزندان آن تغيير نظام سياسى كشور است انگشت نهاده و در مذاكرات خويش با ارگ بر ضرورت اجرايى شدن آن پاى فشرد.

4- وى از وجوب گذار از ساختارهاى سنتى و متمركز كنونى و استقرار نهادهاى دموكراتيک و شبه فدرالى در كشور سخن گفت و امكان تاسيس نظام فدرال را در آينده منتفى ندانست.

عبدالله پیمان


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
ارگ
بلخ
عطامحمد نور
نظرات بینندگان:

>>>   این ایستاده ګی نیست بلکه بغاوت است و جهان این نوع انسانها را باغی و خارج از چوکات علمیت وانسانیت میداند عطا چور تقدیر نه بلکه تحقیر خواهد شد

>>>   علاوه برینها که بر شمردید!
او توانستچهره ای واقعی عبدالله را به مردم عزیزنما یان سازد وتفهیم نماید کهاواز سالها پیش در خدمت استعمار وسازمانهای استخباراتی جهانی بوده وخودرا در صف قهرمان ملی جازده بود وهمانطوری کهبعض نظریات هم افشا گردید که اودر شهادت قهرمان ملی هم دست داشته است.
همچنان او برای غنی وعبدالله نشان داد او عیاریست که ... واستقلال در خون ورگش جا داشتهمانند انها سرسپره ووابسته ای خارج نیست اگر شما جان کری دارید من خدا دارم وهیچ چیزیبدون اراده ای او انجام نمیشود
وهم نشان داد که او با ملت است وحد اقل یک بخشی مهم ومعظم ملت با اوست
نکته ای مهمی که از همه بارز تر است او نشان دادکه میود در مقابل زورگوها استاد انها فعال مایشا نیستند هرکه استادگی نماید وحق ملت را خواهان گردد ومستند استادگی نمایدمیتواند عبدالله وغنی را خوار گردانیده وچهره های اصلی انها را به ملت نمایان سازد
وباز دوست های اصلی ویاران کاغذی خود را تشخیص نمود تا بعد ازین میتوانند که با که همسفر گردد واز همراهی چه کسانی بپرهیزد
تبنگ چی


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است