حکومت از تحمیل یک هویت بر همه اقوام پرهیز کند
 
تاریخ انتشار:   ۲۲:۳۲    ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ کد خبر: 144682 منبع: پرینت

بیش از پنجاه تن از اعضای مجلس نمایندگان امضا گرد آوری کردند و تصمیم کمیته مختلط شورای ملی را برای درج واژه های ملت، ملیت و دین در شناسنام ها نادرست می دانند و خواهان تجدید نظر درباره این تصمیم شدند.

به گزارش شبکه اطلاع رساني افغانستان(afghanpaper)، هارون معترف رییس جنبش گزار در برنامه «محور» توزیع شناسنامه ها با شرایط ذکر شده را غیر قانونی خوانده و افزود: شناسنامه ها با این شرایط نباید توزیع شود. جبهه دفاع از هویت شدیدا در برابر توزیع غیر قانونی قرار دارند. مردم افغانستان نسبت به ارزش های هویتی و فرهنگی شان، نسبت به ارزش های تاریخی شان، بی تفاوت نخواهند بود هیچ حلقه ای نمی تواند با استفاده از زور و صلاحیت های حکومتی در برابر ارزش های هویتی مردم قرار بگیرند. خداوند اقوام افغانستان را همانطور که مختلف، شعبه و قبیله قبیله آفریده است و این باید حفظ شود. یکسان سازی خلاف موازین شرعی و اخلاقی است و خطرناک است.

وی ادامه داد:در قطعنامه ما بسیار روشن آمده است که حکومت جداً از توزیع غیر قانونی و تحمیل یک هویت قومی بر تمام اقوام جلوگیری کند. اگر شناسنامه های الکترونیکی غیر قانونی و بر اساس سیاست تحریف هویت اقوام آغاز شود پیامد خطرناکی دارد و جبهه دفاع از هویت با مردم، در برابر این موضوع ایستادگی خواهند کرد و اجازه نمی دهند که هویت افراد و اقوام انکار شود.

کد (30)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
حکومت
اقوام
نظرات بینندگان:

>>>   پشتونها به مساوات برابری و احترام ارزش های متقابل دیگر اقوام باور ندارند. بهترین کاری که آنها میکنند اینست که بزور ویا به رضا یکسان سازی میکنند و اسمش را هم گذاشته اند وحدت ملی. هویت دیگران را هذف میکنند و همه را به جبر افغان نامگذاری میکنند و این یکسان سازی جبری را وحدت ملی تلقی میکنند.

>>>   پشتونها هیچگاهی از تمامیت خواهی خود دست نمیکشند۰
خلقی، گلبدینی، طالب، تکنوکرات، اوغان ملیتی، لنگی دار، نکتاهی دار، تعلیم یافته، بیسواد، نابغه شرق، متپکیرغرب، یا خرکار ویا هرچه باشند همه و همه متحدانه در جهت تمامیت خواهی ایشان کار میکنند۰
بر تمام غیر پشتون های کشور لازم است که تمام تفاوت های دیگر را با حوصله مندی کنار بگذارند و علیه این ... ها باهم متحد شوند۰
پشتونها نام تمام اقوام دیگر را حذف میکنند و همه را بزور اوغان یا افغان نامگذاری میکنند و این یکسان سازی جبری را وحدت ملی نام گذاشته اند، در حالیکه در بین خودشان از یک قوم حتی یوسفزی را امرخیل یا احمدزی ویا پوپلزی را نیازی وغیره گفته نمیتوانی۰ ما نمیخواهیم این وحدت ملی یکطرفه و جبری را۰
پشتون از سره تا خشره، از متپکر تا خرکار، از تکنوکرات تا طالب، یا داعش، یا گلبدینی، یا خلقی، اوغان ملیتی، وغیره وغیره هیچکدام به احترم ارزش های متقابل، برادری و برابری، و به اصل مشراکت مسالمت آمیز و احترام متقابل باور ندارند۰ فقط و فقط زور و زر را میداند، و تقلب و خیانت را میدانند، و تمامیت خواهی را۰
هزاره ها، تاجیک ها، ازبیک ها، ترکمن ها، بلوچ ها، پشه ئی ها، و غیره غیر پشتون ها باید بدانند که درین معادله تمامیت خواهی پشتونها هر کدام آنها جدا جدا بازنده هستند۰ این یک نکته حیاتی است که تمام قوم های غیر پشتون باید خصومت های مختلف گذشته بین هم را کنار بگذارند و باید سخت باهم متحد شوند تا بتوانند برضد تمامیت خواهی پشتون ها متحدانه برعلیه آنها ایستادگی کنند۰ در غیر آن یکی یکی سر به نیست میشوند، هویت قومی آنها نابود میشود، و همه را یکه یکه برده میسازند۰

>>>   نگارنده: فاضل كياني
****
من افغان نیستم.
زیرا:
1. نام تاریخی وطن من افغانستان نیست.
2. فرهنگ و زبان و ادبیات اساطیری و تاریخی من به زبان افغانی نیست.
3. هیچ یکی از کتب تاریخی و جغرافیایی سرزمین من به زبان افغانی نیست.
4. زبان دربار و تواریخ رسمی هیچ یکی از شاهان تاریخی ما زبان افغانی نبوده است.
4. ادبیات و زبان اَوِستا کتاب مقدس بلخیان و زابلیان باستان و زبان و ادبیات هیچ یکی از شاهنامه های زابلستان و سیستان به زبان افغانی نیست.
5. زبان هیچ یکی از اسلام شناسان، قرآن شناسان، راویان حدیث، عارفان، شاعران، تاریخ و جغرافیانگاران وطن ما زبان افغانی نبوده است. مثلا زبان رُمان بلخی (از یاران نزدیک رسول خدا و ملقب به سفینت الرسول) زبان شقیق بلخی، زبان ابراهیم ادهم بلخی (عارف بزرگ و نامدار اسلامی) زبان ابوزید بلخی (پدر علم جغرافیا در اسلام) زبان ابومعشر بلخی (پدر علم نجوم در اسلام) زبان جوانمرد قصاب بلخی، زبان وردان ابوخالد کابلی، زبان امام اعظم ابوحنیفة کابلی، زبان بوعلی سینای بلخی، زبان و دیوان مولانای بلخی، زبان و دیوان ناصر خسرو بلخی، زبان رابعة بلخی (نخستین شاعر زن فارسی) زبان بیرونی غزنوی، زبان سنایی غزنوی، زبان حنظلة بادغیسی (نخستین شاعر مرد فارسی) زبان محمد بن وصیف سیستانی (دومین شاعر مرد فارسی) دیوان و زبان عبدالواسع جبلی غرجستانی، زبان هجویری غزنوی (نویسندة نخستین کتاب عرفان اسلامی) زبان جامی بزرگ و خواجه عبدالله هروی و زبان هیچ یکی از هزاران مفاخر علمی و دینی و فرهنگی و ادبی و تاریخی وطن ما زبان افغانی نبوده است. بنا بر این من هم چون زادة این وطن و فرزند پدران خود هستم، لذا افغان نیستم.

>>>   Hamdard
واقعیت های تاریخی ایران به مفهوم جغرافیای باستانی وگستره فرهنگی و اتنیکی اش دراین مقال گرد آورده شده است و این خود درس آموزنده وعبرت انگیز با آنچه جعل کاران هویت تباری تاجیکان وسایر اقوام در کشور اند وهر روز افغان گویی می نمایند خواهد بود. مگر جعل کاران هویت با ترفندهایی سیاسی شان خورشید هویت تاجیکان را از نژاد بزرگ ایرانیان در گستره فرهنگی با همان ابعاد جغرافیای باستانی کلان اش موفق نخواهد شد بزداید واوغان سازد. تشکر از گرد آورده این پژوهش و مستند که خوشبختانه دهها نویسنده ها به آن دسترسی داشته اند کتاب های زیادی در دسترس اهل خبره موجود است. ننگ باد به هویت ستیزان قرن

>>>   غير پشتون ها ( Non-Pashtuns) هميش از روش و شيوه "مدارا" (صبر Toreation) ٬تحمل (burden = آلمانى و انگليسى بردن بار کسى) و بُرده بارى (toleranz) رفتار نموده اند.
شوربختانه هفت نيکوى اويستايى زبان ما را حاکمان پشتون غلط فهميده و بُرده بارى را "بَرده دارى" ( اسیر، بنده، خادم، زرخرید، عبد، عبید، غلام، کنیز) خوانده اند.
صبر و تحمل و بُرده بارى اينگونه تعريف شده که يک شخص و يا اجتماع حالت ٬ شرایط٬ رفتار ٬ گفتار و کردار يک شخص و اجتماع را تحمل کند با وجود ايکه همين پديده ها را در اصل موافق نیست و در واقع یک همين شخص یا گروهی و يا اجتماع توانایی تغییر وضعیت یا پیشگیری، یا ممنوعیت آن را دارندیا قادر به توقف یا پایان دادن به چنين
رفتارهاى خودى و بيگانه گان داشته باشد و يا بگويد نه و يا حتى به نه گفتن اين رفتار راو يا حتى احد اقل توان گفتن بس است را داشته باشد.
* باداران پشتون فرمان داد نام ايران و خراسان پاک و افغان نام خاک شود مردم مدارا گفت خير است
*حاکمان پشتون فرمان داد ند فارسى حذف و درى حرف شود مردم مدارا گفت خير است
*حاکمان پشتون دينار و سينار تنگه و قران کسيره و روپيه و پول پس کردند
افغانى و افغانيگى پيش کردند. مردم مدارا گفت خير است
حاکمان پشتون شهرها با نام هاى هندوايرانى و تورانى برداشتند به افغانى نام گذاشتند. مردم مدارا گفت خير است
هويت غير پشتون سر زدند هويت افغان سر کردند مردم مدارا گفت خير است
* مصلحات ملى افغان از برکردند واژگان پارسى و تورانى از ايران و ترکستان کردند مردم مدارا گفت خير است
رحمان و غلامان و خوشحال هاى هندو پاکستان افغان کردند ناصرخسرو و بيدل امير خسرو سنايى و منوچرى و فردوسى و نوايى ايرانى و هندى و تيمورى.
مردم مدارا گفت خير است
دانشگويان سرزنش و هم چم افغانى نوازش . مردم مدارا گفت خير است
هزاران بار افغان غلط کردند
سر ريشه غير پشتونان لگد زدند
مردم مدارا گفت خير است
اکنون که هويت افغان به معنى اصل ريشه کند درج در شناس نامه
هويت هندو آريا ورتى و تورانى التايى کند بر وزن ناله و ناره
مى کنيم اين برگ هويت پاره
مى کنيم سر اين برگ خالى آفتابه
يا يک واژه ديگر با شين بر وزن ناوه

>>>   آفرین به شما نگارنده عزیز آقای فاضل کیانی.
خداوند به همه غیرت بدهند همچو شما در مقابل لجوجهای عاری از انسانیت وعدم همدیگر پزیری شان مردانه وار استاده گی میکند خداوند برادر های پشتون مارا عقل و منطق نصیب کند که فریب چند اشخاص افراد مغرض متعصب نفاق افگن زور گو احمق را نخورند همچنان حقوق و هویت را حفظ و از اقوام دیگر هموطن های خورا همچنان احترام مطلق بدارند. طوریکه شما راضی نیستین که هویت خود را حذف نموده تابیع یکی از اقوام دیگر افغانستان شوید چطور می پسندید که دیگران هویت خود را حذف نموده طوعآ و یا کرحآ هویت شما را بپزیرند ؟شما خوب فکرکنید فریب چند اشخاص متعصب کوتاه فکر بعضی پشتونهای که در بین شما می خواهند که خود را مطرح کنند و یا مطرح کرده فریب شان را نخورید حقوق دیگران را بشناسید و احترام بگذارید تا حقوق شما بالمثل بشناسند و از صمیمقلب احترام کنند.

>>>   اداره انکشاف زبان پشتو تکمل یافت شد پستو تولنه
این پشتو تولنه برای اینکه حد اقل کاری برای انکشاف زبان پشتو بکند به جای تحفیق و تعحص و جمع آوری و تحلیل لسان پشتو از چارگوشه افغانستان راه ساده ترجمه و تغیر اسمی و نام های تاریخی فارسی را به پشتو شروع کرد و با پشتوانه حاکمیت سیاسی آنرا بر مردم تحمیل کرد و بعد گذشت یک مدت مهر اصطلاح ملی را بر آن علاوه کرد.
کلمه افغان و افغانی و افغانستان بانک و پشتنی بانک و پشتون کوت و تور غندی و شین دند و پوهنتون و زیژنتون و پوهنزی و پوهنوال و تورن و جکرن و تولگی و دلگی تولی و دگروال و لوا مشر و و و و و و و و و و و و و تا رسید به د تول گتو وزارت و هیج کس هم مقابلش نه ایستاد که تا رسید به این جا که 39 نفر مظاهره کردند و مصوبه مجلسین را که توشیح شده بود نا چل اعلام کردند .
مدارا بس است.
یا شهروندان به هم برابر ویا اینکه ما را تیر ار این شراکت.
هرکه را محل اش و منطقه اش.

>>>   ظهور بنام قبیله ای افغان به دلیل خشک سالی طولانی در غرب کوه های سلیمان و جمع آوری علف ناجیز چاروا های شان از طرف مردم بومی مسلمان سرزمین زیبا خراسان به حس بشر دوستی و رقت قلب در آغوش پذیرفتند ، اولا در اسلام عزیز تضات و برتری وجود ندارد چون اسلام دین برادری برابری و عدالت است. بنابرین قوم بزرگ تاجیک فارسی زبان تمیز ورنگ بو نمی خواهندآنچه که میخواند همزیستی وهمگرای که ازنیاکان فرهنگ دوست خود ارث برده اند که بنی آدم اعضای یکدیگرند, که در آفرینش ز یک گوهرند.
همچنین خاطرنشان ساخت که ظهور قومی بنام افغان « پشتون » ازکوه های سلیمان در شمال غرب پاکستان کنونی در مرگز شهر مستنگ در تاریخ یمنی محاربات سلطان محمد از افغانان و محل سکونت آنان در وادی رور سند و اطراف کوه های سلیمان در هند نام برده است.
و همچنان ابوریحان بیرونی در کتاب تحقیق ماللهند نوشه است قبیل افغان در کوه های غرب هندوستان به سر می بردند وتابه حدود رودخانه سمندر میرسد.
مرحوم میرمحمد صدیق فرهنگ می گوید واژه ی پشتون و افغان در آثار نویسدگان وشا عران این قوم این قوم با مفهوم واحد به جای یکدیگر استعمال شده اند. بنا براین بطور کلی واجمالی میتوان گفت که خود پشتونها ترجیحاً خود را پشتون گفته اند، درحالیکه فارسی زبانان آنان را افغان وهندیان، پتهان نامیده اند وهرسه کلمه از سدۀ شانزدهم به بعد در کتابت راه یافته ودرمعنی واحد بکار رفته است.
دیگر کشور نیز به معنی واحد ویکسان هردو واژه ی پشتون وافغان تأکید میکند: «هنگامیکه زبان پشتو به مرحلۀ خط وکتابت رسیده است کلمات افغان وپشتون درآثار نویسندگان وشاعران این قوم با مفهوم واحد به جای یکدیگر استعمال شده اند. بنا براین بطور کلی واجمالی میتوان گفت که خود پشتونها ترجیحاً خود را پشتون گفته اند، درحالیکه فارسی زبانان آنان را افغان وهندیان، پتهان نامیده اند وهرسه کلمه از سدۀ شانزدهم به بعد در کتابت راه یافته ودرمعنی واحد بکار رفته است.»
منابع و ما خذ :
1_ آکا دمیسین دکتر عبدالاحمد جاوید، مقاله کابل در گذار گاه تارخ ، مجله سباوون ، سال اول دلو1366.
2_ میر غلام محمد غبار، جغرافیای تاریخی افغانسان
3_ عبدالحی حبیبی ، مجله آریانا کابل 1348
4 _ ولادمیربارتولد، تشریح جغرافیا تاریخ خلافت شرقی ، ترجمه عرفان چاپ تهران صفه 374
5 _ محمد امین زواری ، جغرافیای تاریخ بلخ، بنیاد موقفات افشار، تهران 1388 .
6_ تاریخ سیستان - تالیف 445 هجری – بتصحیح ملک الشعرا بهار چاپ تهران 1314
7—غفور روف باباجان . تاجیکان . تاریخ قرون وسطی و دوره نوین دوشنبه انشار وزرات فرهنگ وارشاد اسلامی 1377.

>>>   پشتونها هیچگاهی از تمامیت خواهی خود دست نمیکشند۰
خلقی، گلبدینی، طالب، تکنوکرات، اوغان ملیتی، لنگی دار، نکتاهی دار، تعلیم یافته، بیسواد، نابغه شرق، متپکیرغرب، یا خرکار ویا هرچه باشند همه و همه متحدانه در جهت تمامیت خواهی ایشان کار میکنند۰
بر تمام غیر پشتون های کشور لازم است که تمام تفاوت های دیگر را با حوصله مندی کنار بگذارند و علیه این فاشیست ها باهم متحد شوند۰
پشتونها نام تمام اقوام دیگر را حذف میکنند و همه را بزور اوغان یا افغان نامگذاری میکنند و این یکسان سازی جبری را وحدت ملی نام گذاشته اند، در حالیکه در بین خودشان از یک قوم حتی یوسفزی را امرخیل یا احمدزی ویا پوپلزی را نیازی وغیره گفته نمیتوانی۰ ما نمیخواهیم این وحدت ملی یکطرفه و جبری را۰
پشتون از سره تا خشره، از متپکر تا خرکار، از تکنوکرات تا طالب، یا داعش، یا گلبدینی، یا خلقی، اوغان ملیتی، وغیره وغیره هیچکدام به احترم ارزش های متقابل، برادری و برابری، و به اصل مشراکت مسالمت آمیز و احترام متقابل باور ندارند۰ فقط و فقط زور و زر را میداند، و تقلب و خیانت را میدانند، و تمامیت خواهی را۰
هزاره ها، تاجیک ها، ازبیک ها، ترکمن ها، بلوچ ها، پشه ئی ها، و غیره غیر پشتون ها باید بدانند که درین معادله تمامیت خواهی پشتونها هر کدام آنها جدا جدا بازنده هستند۰ این یک نکته حیاتی است که تمام قوم های غیر پشتون باید خصومت های مختلف گذشته بین هم را کنار بگذارند و باید سخت باهم متحد شوند تا بتوانند برضد تمامیت خواهی پشتون ها متحدانه برعلیه آنها ایستادگی کنند۰ در غیر آن یکی یکی سر به نیست میشوند، هویت قومی آنها نابود میشود، و همه را یکه یکه برده میسازند۰


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است