ارگ پايه هاى والى بلخ را كانكريت كرد
نور بايد از ارگ سپاسگذار باشد كه با يک اقدام غير مترقبه شان چنان وزنه ی سنگين سياسى و اجتماعى به وی بخشيد كه معادل تلاش هاى پيگير چندين ساله ی والى بلخ است 
تاریخ انتشار:   ۰۹:۲۸    ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ کد خبر: 145022 منبع: پرینت

مشكل افغانستان فراتر از آن است كه با رفع كشيدگى هاى مقامات ارگ با نور والى مقتدر بلخ حل گردد. تنش هاى ديگرى در ساحات مختلف كشور كه قسما تحت تسلط دولت است و چالش هاى پر پيچ ترى بالاتر از آن با ريشه هاى پيچيده اش در خارج از قلمرو دولت كه ساحه ی فرمانروايى طالبان است مشكل اصلى كشور ما را تشكيل مي دهد. در طول مدت سه سال و چند ماهى كه از فعاليت هاى حكومت وحدت ملى گذشته است با وجود تلاش هاى مشترک، قواى مسلح قهرمان ما بنابر علت ها و عوامل مختلف علیرغم انتظارهاى مردم و محاسبات نظامى دولت با گذشت هر ماه و هر سال ساحه ی نفوذ و قلمرو دولت تنگ تر گرديد.

كشمكش ها و ريسمان كشى هاى ارگ با والى بلخ تا حال در يک جهت معكوس مهندسى ارگ ادامه دارد و تا جایی كه از لحاظ ريخت و ساز اجتماعى ارزيابى مي شود پله ی ريز منفعت و شهرت را مي توان در اختيار والى بلخ مشاهده نمود. والى بلخ در حقيقت بيشتر از آنچه كه بود از كشت نا به هنگام ارگ حاصل مطلوب برداشت كه اين رويداد در حقيقت خلاف انتظار و توقع خود والى بلخ بود. فكر مي كنم كه استاد عطامحمد نور خود نيز به اين باور نبود و از ديد ديگران هم اينگونه محاسبه نمى شد كه گويا در جريان كشمكش ها ارگ و سپيدار را در ميان يک چارراهى صعب المسير مبهوت و نگران ببينند.

حالا كه در نتيجه ی اشتباه ارگ كار به اين سر حد كشيده است كه دور و پيش نور را حلقه هاى دور از انتظار تشكيل داده اند نور بايد سر به سجده زده شاكر لطف خدا باشد و از پلان گذاران و مشاوران ارگ سپاسگذارى نمايد زيرا ارگ راه رسيدن سيل آساى نور را را به عمق جامعه با يک سرعت سيل آساى تندتر هموار نمود. حالا كه ناخودآگاه چنين كارى شده است نور بايد عاقلانه و عاملانه سخن بگويد كه اين كشمكش ها و محاسبات هوايى جدا از روش هاى سياستمدارى و حكومتدارى است و اقدامات ارگ و بلخ در اين جامعه ی معلق ما فرجام مطلوب ندارد و نتيجه ی نهايى اش به زيان مردم افغانستان و ثبات كشور است.

نور بايد از ارگ سپاسگذار باشد كه با يک اقدام غير مترقبه شان چنان وزنه ی سنگين سياسى و اجتماعى به وی بخشيد كه معادل تلاش هاى پيگير چندين ساله ی والى بلخ است.
اگر از طوالت كلام بگذريم تا هدف ما در لابه لاى اختلاط كلمات پيچيده نماند گفته مي توانيم كه منفعت بيشتر اين بازى در پاى والى بلخ ريخته شد و به مهندس داوود جز اينكه نام شان را به هر اسم و رسمى بر سر زبان ها اندازد سهم ديگرى نمى رسد و سود ديگرى هم نخواهد داشت. در اينجا ضرب المثلى كه مي گويند: (حب على نيست بغض معاويه است) بايدفراموش نشود.

ما اگر نگاه ژرفى به انقسام اراضى خون آلود سراسر كشور و وضعيت آشفته ی مردم مان ببيندازيم در يک سو رسته هاى آشفته بازار سياست هاى پخته و خام را با ظرفيت هاى كلان و كوچک و در جناح ديگرى درست انديشان سياسى و شخصيت هاى ملى را باده ها گونه مشكلات سياسى مشاهده مى نماييم كه به شمول جبهه ی جنگ طالبان به مراتب كلان تر از مشكلات اين دو جبه ی ارگ و بلخ است. من كشمكش هاى هر دو طرف ارگ و بلخ را يک قلم به نفع كشور نمى بينم و رمز انحلال مشكل هيچ نقطه ی افغانستان را نيز در لابه لاى شكست و پيروزى و يا كنار آمدن هاى اين دو جبهه ی درون حكومت نهفته نمى بينم زيرا در مطالبات و مباحثات هر دو طرف جز اينكه بحث روى منافع طرفين باشد كدام مكانيزم و يا چارچوب وسيع و كلان تر ترسيم شده كه زمينه ساز يک گردهمايى و تفاهم ملى با كل طرف ها باشد به مشاهده نمي رسد.

فكرمي كنم كه در شرايط موجود كه جبهات وسيع مخالفين و موافقين مشكل اساسى كشور را تشكيل مي دهند انعطاف هر دو طرف و كنار آمدن ايشان براى رفع مشكل و تامين امنيت و ثبات كشور چندان كارساز نيست. اگر متوجه شويم اختلافات ارگ و بلخ تازه اغاز شده است و ما نمي توانيم اين همه مشكلات سرتاسرى كشور را زاده ی اين اختلافات نو ظهور بدانيم و يا برعكس يكجا شدن دوباره ی هر دو طرف و به اصطلاح عوام الناس (گرگ آشتى) ايشان را هم حلال مشكلات سرتاسرى افغانستان بشماريم درحاليكه اين داد و ستدها گوشه ای از مشكلات عمومى كشور را نمى كاهد.

بنابراین پيشنهاد من اين است تا طرف هاى مهم سياسى همه با هم روى يک تفكر ملى تامل نمايند تا همه ی جناح هاى مخالف و رقيب حكومت در داخل يک چارچوب كلان ملى گردهم آمده و در يک گفتمان وطنى راهى را به سوى مراجعت به قانون بگشايند. ارگ و سپيدار نبايد با پاهاى برهنه ريزه هاى خون آلود شيشه را لگدمال كنند تا مسير جولان شان را صاف و بى خطر سازند. ارگ و بلخ بايد دلسوزانه توجه نمايند كه در اينجا مردم با درک و پردردى وجود دارند كه منتظر لقمه ای نان اند و آرزوى فضاى راحت را براى نفس كشيدن دارند.

عبدالجبار تقوا


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
ارگ
بلخ
نظرات بینندگان:

>>>   اینکه عطا اختلاس کرده غصب کرده هیچکس بشمول خودش منکر نیست او نمیگوید من اختلاس وغصب نکردم چون این موضوع شامل حال همه دزدان ما میشود که تعداد شان از پنجصد هم شاید بالاتر باشد
اما اگر خصوصیات ومشخصات این دزد هارا ملاحظه کنیم عطا در اداره وکارش استعداد دارد ، انودر زمانکرزی از طریق معامله با محمود کرزی توانست دل کرزی رابدست آورد ، او با اجرای بعضی ساختارها بنام باز سازی وانکشاف که از پول مردم حکومت وتعدادی تجار سازمان داد رضائیت مردم خودرا حاصل کرد ، او با نیرنگ یا واقعیت اقلا تضاد هاوتبعیض قومی رادرولایتش کاهش داد ،رسانه های زیادی را جهت نشرات به نفع خود ایجاد کرد ، توانست در بیرون از کشور هم جای پای برای خود داشته باشد وحرفش را بشنوند ، او حتی بدون اینکه حکومت درجریان باشد به دبی سفرمیکند وبا مالک بلک واتر مذاکره نموده که از نزدیکان ترامپ است
از نظر روانشناسی چهره عطا یک شخص جدی قاطع با جرئت ترسیم شده مثلا ابروهای کوتاه وپر پشت مایل ببالا ، دروسط چانه فرورفتگی که نشان از بزرگی غده مرکزی مغز بنام نخود مغز است را شهادت میدهد ، همینطور زبان فصیح ونشانه های خورد وریزه دیگر که ممیزات خداداد است
( ر )

>>>   کانکریت و قیر این حکومت سه ماه دوام نمیکند تخریب میشود مانند سرک های کابل

>>>   پايه هاي كريتي كه بعد از چند ساعتي به پلاستيك تبديل شد

>>>   غنی با قبول تکمیل پروژه داعش به نفع غرب ملت را به گروکان کرفته.
شرمت باد غنی

>>>   اگر ما انصافمندانه و بیطرفانه قضاوت کنیم نباید بگوئیم که نور از ارگ شکر گذار باشد چون تصمیم گیر ما وفیصله کننده الله متعال است دوم اینکه افکار را نباید انحراف کرد بیاد بیاوریم روز های سخت جمعیت را که مارشال با کرزی بود قانونی باوخلیزاد و افغانستان نوین و دها فرد دیگر با هر حزب خود ساخته اما نور بود که جمعیت را انسجام دفاترش را باز در ولایات و جلسلت حزبی را تدویر میکرد خود جناب والی صاحب تقوا پس از توطیه و به شهادت رساندن جنرال داوود داوود به مقام وولایت کابل نیز نایل شدی باید از رهروی حزب اسلامی به رخبری میرسیدی که نرسیدی حالا که یک شخص به جای رسید او را میگوئی شکر گذار مشاورین ارگ باشد کار و سخن منطقی نیست با وجود اینکه ارگ در چال خود به چاله افتاده است.

>>>   دولت غنی پیش از این که شمال افغانستان را به جنگ وناامنی بکشاند امنیت مناطق تحت سیطره دولت را به خوبی بگیرد دیگر بس است بیچارگی وبد بختی مردم مظلوم افغانستان

>>>   عطامحمد نور استعداد کار های بزرگ را دارد و شخص مناسب به ریاست
جمهوری آینده است .برای نیل به این رسالت بزرگ باید ارتباط های خارجی
خود را تقویت بخشد در راس باید موافقت امریکا را حاصل کند .
دیدیم که در جریان کشمکش پشتیبانی روسیه ای فدراتیف به نفع و تایید شخصیت او اعلام شد و این در هفته ای اول بود. در راستای سیاست و مراودات داخل با قوم بزرگ افغان یا پشتون را هم پیدا کند .
یقین دارم این ذهنیت بعضی ها که میگویند مقام اول اداری کشور همیشه به قوم افغان است . نظر غیر قابل تغییر نیست .
غلام ناصر بابری

>>>   بلی
و اما نور در صدد است تا در انتخابات آینده کاندید پیشتاز ریاست جمهوری باشد

>>>   والی بلخ هویت دارد و از هویت مردمش دفاع میکند و مردم از اقای نور نیز دفاع میکنند .
زره

>>>   آقای نور یک ملت است نه یک شخص هرکه باخدا باشد خدا بااو است مامردم خراسان زمین دعا میکنیم که نوربلخ هم مانند دیگرها از راه راست منحرف نشود وبه قامت راست هدفش را ادامه بدهد ومامردم خراسان زمین بااو هستیم خداوندهمرایش باشد (امین).
اریا نژداد


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است