ستون پنجمی ها را نشانه بگیرید
در همه جنایات سازمان یافته مستقیم یا غیر مستقیم دست ستون پنجم که در داخل نظام حضور فعال دارند دخیل است اما مسوولیت جنایات را گاهی به نام داعش و گاهی به نام طالب در رسانه ها انعکاس می دهند 
تاریخ انتشار:   ۱۱:۲۲    ۱۳۹۶/۱۱/۲ کد خبر: 145298 منبع: پرینت

در بین مردم اعوام متل های عامیانه زیادی وجود دارد زمانیکه یک خانم نان خوب و مزه داری را آماده می کند از رنگ دیگ گرفته تا مرچ و مصاله را بر آن علاوه می کند مردم می گویند (کار را مصاله می کند لاف را بی بی می زند).

به عقیده من در افغانستان با همه جنایات سازمان یافته مستقیم یا غیر مستقیم دست ستون پنجم که در داخل نظام حضور فعال دارند دخیل است اما مسوولیت این همه جنایات را گاهی به نام داعش و گاهی به نام طالب در رسانه ها انعکاس می دهند. اصطلاح ستون پنجم در میان تحلیلگران و آگاهان نظامی و سیاسی در افغانستان از چند سال بدینسو نیز مروج شده است ستون پنجم که نسبت به دشمنان بیرونی افغانستان از داخل نظام حاکمیت مردم را زیادتر تهدید می‌ کند. اصطلاح ستون پنجم به گروهی از افراد خاین و مزدور بیگانه گفته می‌ شود که از داخل یک دولت یا یک حکومت بر ضد آن کار می‌ کنند زمانیکه دولت ها با بحران فراگیر روبرو می شوند گروه ستون پنجم فعالیت های خویش را ازدیاد بخشیده در مخالفت با عملکردهای دولت قرار می‌گیرد.

گروه ستون پنجم در تعریف و تفسیر با جاسوس فرق می‌ کند. جاسوس‌ ها معمولا زیادتر برای کشور خود کار می‌کنند اما ستون پنجم برای دشمن در داخل نظام از اعتماد که بر وی شده است سوء استفاده نموده کار می‌ کند. گروه ستون پنجم بعضی اوقات به‌ صورت سازمان‌ یافته و هدفمندانه کار می‌ کند و گاهی هم بدون آگاهی. اصطلاح ستون پنجم برای اولین بار در جریان جنگ‌ های سه‌ ساله کشور اسپانیا (1936‌-1939) به کار گرفته شد و سپس وارد ادبیات سیاسی در اکثر کشورها گردید.

در جنگ‌ های اسپانیا از سال های 1936 تا 1939 هنگامیکه جنرال امیلیومولا یکی از سرکردگان اردوی جنرال فرانکو با افراد خود به سوی مادرید پایتخت اسپانیا پیشروی می کرد برای مسوولین حکومتی در شهر مادرید پیغام فرستاده گفته بود من با چهار غند سرباز و تجهیزات از شرق و غرب و شمال و جنوب به سوی پایتخت اسپانیا پیش می‌ آیم ولی شما فقط روی این چهار غند محاسبه نکنید بلکه فرقه دیگری به نام ستون پنجم هم داریم که در مادرید و حتی در میان جمع شما رهبران حکومت اسپانیا حضور دارند که دانسته یا ندانسته برای ما فعالیت می‌ کنند.

شاید از نظر فکری هم با ما موافق نباشند ولی چون با عقیده و نظریه شما صددر‌صد مخالف هستند بنابراین اعمال‌ شان غیر‌مستقیم به نفع ما تمام می‌ شود. اگر از چهار ستون اعزامی نگرانی ندارید از این ستون پنجم بترسید که در تمام امور و شوون شما نفوذ دارند و راه ورود چهار غند دیگر ما را به آسانی به داخل شهر هموار می‌ کنند. از آن پس اصطلاح ستون پنجم وارد قاموس سیاسی شد و به کسانی اطلاق گردید که به‌عنوان جاسوس و عوامل مخفی در یک دولت و یا سازمان برای دولت متبوع خود کار می‌ کند یعنی به مثابه عوامل دشمن در یک دولت کار کرده از داخل دست به تخریب زده و زمینه فروپاشی نظام ها را مساعد می‌سازد.

اما در مورد افغانستان نقش و نفوذ طالبان، داعش و سازمان استخباراتی پاکستان در داخل نظام سیاسی کشور حمایت‌ های حساب‌ شده‌ و تاکتیکی منابع دولتی نظام از طالبان و تروریزم که علیه نظام افغانستان قرار دارند و تلاش‌ های اتنوسنتریک بر محور قدرت حتی به قیمت منافع و مصالح ملی تعریف ظاهری از ستون پنجم است که ظاهرا برای سیاستمداران، منتقدان و تحلیلگران سیاسی قابل فهم است هر چند سیاستمداران و رهبران سیاسی هیچگاه به این تله نزدیک نشده اند منافع شخصی‌ شان را در برابر منافع ملی با خطر مواجه نساختند ولی شماری از تحلیلگران و منتقدان بارها به گوش رهبران نطام سیاسی رسانده‌ اند.

متاسفانه یا به حق یا به ناحق بعضی اوقات نیز اتهام ستون پنجم تا سطوح رهبری حکومت نیز وارد آمده است اما در این اواخر به یکبارگی حدس و گمان ها و اتهامات زیادتر شده است هنگام حمله بر کانتینانتال سه یا چهار نفر از تروریستان در حدود 15 ساعت با نیروهای داخلی و خارجی می جنگیدند و سلاح و مهمات ثقیله و خفیفه فراوانی در دسترس شان قرار داشت آیا اینقدر سلاح و مهمات همان لحظه انتقال شده که تروریستان وارد هوتل گردیده نخیر ستون پنجمی بوده که قبلا این برنامه را طراحی، سلاح و مهمات را با خاطر آرام به محل واقع انتقال داده متاسفانه با گذشت هر روز در کشور ما اصطلاح سیاسی ستون پنجم رنگ و شکل عینی می‌ گیرد و برای عموم مردم تقریبا قابل درک و فهم شده است پرسش‌ های زیادی مطرح می‌ گردد.

آیا ستون پنجم را می‌توان نزدیک به واقعیت‌ های عینی امنیتی و سیاسی افغانستان تعریفی واضح کرد؟ ستون پنجم کی و چگونه در افغانستان شکل گرفته و فربه شده است؟ برخورد دولت بخصوص حکومت با این پدیده چگونه بوده و بعد از این چگونه خواهد بود. به عقیده من کسی می پذیرد یا نمی پذیرد، کسی قبول دارد یا ندارد. موجود بودن ستون پنجم در داخل دستگاه حاکمیت یک واقعیت انکارناپذیر است که نمی‌ شود نسبت به آن با دیده‌ ی اغماض نگریست.

اگر اراده ای جهت تصفیه ستون پنجم از داخل نظام باشد این حاکمیت به یک خانه تکانی جدی و فوری ضرورت دارد با گذشت هر روز بخصوص نا‌امنی‌ های اخیر در افغانستان و شدت حملات هدفمندانه دشمن بخصوص حوادث چهارصد بستر حمله به قل اردوی 209 شاهین حمله به هوتل انتر کانتینانتال، حمله بر مسجد باقر العلوم، حمله به مسجد امام زمان به شمول حملات انتحاری در کابل و شهرهای دیگر بسیاری‌ ها را نگران ساخته است. به باور من با گذشت هر روز مهره های ستون پنجم در درون حکومت وحدت ملی نسبت به هر زمان دیگر فعال تر گردیده و زمینه این حملات را به نفع دشمن فراهم می‌ کنند.

خوب به یاد دارم زمانی استاد عبدرب الرسول سیاف از رهبران جهادی گفته بود که هشدارهایش در رابطه به فعالیت‌ های ستون پنجم در دولت نادیده گرفته شده است. سیاف زمانی به طور علنی گفته بود که افراد انتحارکننده به کمک عناصر مشخص از اطراف کابل و منطقه بت‌ خاک به داخل شهر کابل آورده می‌ شوند و به اهداف مشخص حمله می‌ کنند. او همچنان گفته بود: اعلامیه‌ ها و شبنامه‌ های طالبان در منطقه وزیر محمد‌اکبر‌خان کابل ترتیب و نشر می‌گردد. این ادعا همچنان از جانب برخی سران حکومت، بسیاری از تحلیلگران و آگاهان امور امنیت و استخبارات از طریق رسانه‌ ها مطرح گردید اما کسی از فرد و یا گروه مشخصی به مثابه ستون پنجم نام نمی‌ برد ولی وظیفه نهادهای امنیتی و استخباراتی و رهبران سیاسی دولت است که با ستون پنجم برخورد کنند.

متاسفانه عوض اینکه مسوولین توجه جدی به امنیت و آسایش مردم داشته باشند و حکومت پلان و طرح برای از بین بردن این چالش ها داشته باشد این حاکمیت بجای پرداختن به مساله امنیت، اقتصاد و رفاه عمومی تا هنوز مشغول تقسیم قدرت و زدوبندهای داخلی خود اند. از تعیینات پست‌ های بالای حکومتی تا سطح مدیریت‌ ها مورد اختلاف رهبران حکومت وحدت ملی است. معرفی افراد در یک مقام دولتی و سپس مخالفت به آنها تبدیل به یک روند طولانی شده است که کارکرد حکومت را آسیب زده است.

حکومت از اولویت‌ های اصلی خود مثل تمرکز بر امنیت، پیگیری پروسه صلح، اصلاح نظام انتخاباتی، توزیع تذکره‌ های الکترونیک، بهبود وضعیت اقتصادی مردم، مبارزه جدی با فساد اداری و مبارزه با مواد مخدر منحرف شده است و به مسایل شخصی و کوچک تمرکز کرده است. این وضعیت خلای پاسخگویی را به‌ وجود آورده است و میزان باورمندی مردم به حکومت به شدت کاسته شده و روزانه صف‌ های طولانی را برای گرفتن پاسپورت و تایید اسناد‌شان در ادارات دولتی تشکیل می‌ دهند تا به نحوی کشور را ترک کنند.

جنگ و صلح با طالبان در چارچوب یک استراتژی واضح برای مردم توضیح داده نمی‌ شود. علاوه بر این سرمایه‌ ها از کشور در حال فرار است و حکومت برنامه‌ ای برای بهبود وضعیت اقتصادی و امنیتی مردم ندارد و فقر و بیکاری بیداد می‌ کند. از نظر مشروعیت پایه‌ های نظام، انتخابات مجلس نمایندگان و حکومت لرزان است از سوی دیگر متاسفانه حکومت برای برگزاری انتخابات بودجه و برنامه لازم ندارد. وضعیت عمومی‌ به شدت مخدوش و مردم نگران‌ اند. مجموعه این فاکتورها زمینه را برای فعالیت قوی دشمن مساعد ساخته و حکومت هم نه تنها هیچ قاطعیتی در برابر ستون پنجم در داخل کشور ندارد بلکه گاهی تریبون دولت نیز برای اعلام نظر در اختیار‌شان گذاشته می‌ شود که بگویند هیچ طالبی در پاکستان وجود ندارد همه در داخل افغانستان اند.

در نتیجه این بی‌ برنامگی‌ ها هر روز به درد و رنج مردم ما می افزاید خبر از تلفات سنگین نیروی‌ های امنیتی خبر از فقر و افزایش جرایم خبر از فرار و مهاجرت‌ های دسته‌ جمعی. این یک تصویر کلی از وضعیت این حاکمیت است. از یک طرف حملات دشمن به همکاری ستون پنجم افزایش یافته و از طرف دیگر حکومت چندپارچه است و به اولویت‌ های امنیتی و اقتصادی توجه نمی‌ شود. این وضعیت سبب ایجاد فضای مناسب برای فعالیت‌ های جسورانه ستون پنجمی‌ ها شده است. فضا برای کسانی مساعد شده است که از داخل و بیرون حکومت از طالبان گروه های تروریستی دیگر حمایت می‌ کنند. عده ای به این باور اند که تعدادی از ستون پنجمی ها در شهر کابل بعد از مرگ ملا عمر برایش مراسم فاتحه برگزار کردند اما هیچ کس نگفت که چرا شما برای سربازان که در راه وطن کشته می شوند مراسم فاتحه برگزار نمی کنید.

عده ای بدبختانه آگاهانه به اشاره اربابان قدرت تعصبات قومی و زبانی را دامن می زنند، پروسه‌ های ملی را سپوتاژ نموده و ارزش های مردمی را گروگان گرفته اند. امیدوارم رییس جمهور و رییس اجرایی بدانند که در واقع این سبوتاژ تاریخ یک ملت است که برایش جفا روا داشته می شود. فراموش نشود ستون پنجم تنها در برابر نظام و حکومت یا در برابر ثبات سیاسی نیست بلکه ستون پنجم مسیر تاریخ به سوی یک آینده درخشان را سد گردیده و تا سقوط نظام دست از جنایت برنمی دارند.

بنابراین تا زمانیکه رهبران حکومت وحدت ملی به این مسایل اولویت ندهند و هرچه زودتر خود را از قید و بند تقسیم قدرت و دامن زدن به تعصبات قومی و زبانی که بنیاد اختلاف میان سران این حکومت را می سازد نرهانند و برای شناسایی و سرکوب ستون پنجم که خطر بالقوه برای حکومت می‌ باشد به شدت وارد عمل نشوند احتمال سقوط حکومت دور از تصور نبوده و در آینده شاهد جنایات هولناک تر نیز در مناطق مختلف بدست دشمن خواهیم بود.

تاریخ افغانستان و منازعات سایر کشورها نشان می‌ دهد که فعالیت قوی ستون پنجم در درون نظام حتی سبب فروپاشی حکومت‌ ها شده است. این حاکمیت نیز مجزا نیست بهتر است رهبران حکومت وحدت ملی وقت‌ شان را بیشتر به مسایل کلان امنیتی و سیاسی صرف کنند و با ایجاد استراتژی قوی امنیتی و تحلیل از جامعه سیاسی افغانستان طرح اساسی برای مقابله با دشمن و عوامل مخرب در درون نظام (ستون پنجم) را پی‌ ریزی و به منصه اجرا بگذارند تا از خطر بالقوه سقوط جلوگیری و نگرانی مردم را نسبت به آینده رفع کنند به باور من زدودن ستون پنجم از داخل نظام کار آسانی نخواهد بود.

این حقله کثیف چه به صورت جمعی و چه به صورت فردی به شکل دینامیک گرایش جدی به طرف مخالفان مسلح و منافع بیگانگان دارند اما بدبختانه برخورد متسامحانه‌ ی حکومت در برابر ستون پنجمی‌ ها ناشی از اجبارهای دست و پاگیری زمامداران است که در این هاونگ مخلوط کوبیده شده.

به باور من عمق ریشه‌ ی ستون پنجم فراتر از آن است که با ساده‌ انگاری ‌بتوان با آن مبارزه کرد به عقیده من ستون پنجم صرفا یک نیروی محلی داخل نظام نیست بلکه یک مجموعه از نیروهای مخرب داخل نظام، سازمان‌ های اطلاعاتی منطقه‌ ای و همکاران بین‌ المللی یاری‌ رسان آنها است. تا زمانیکه مداخله‌ ی مستقیم سازمان‌ های اطلاعاتی منطقه و همسایگان بخصوص پاکستان ادامه داشته باشد و بازی دوگانه‌ ی حامیان بین‌ المللی افغانستان و عدم صداقت آنان در سرکوب کامل دشمنان مردم افغانستان و دامن زدن زمامداران به تعصبات قومی و زبانی ادامه داشته باشد متاسفانه همین روز و روزگار تلخ ادامه خواهد داشت.

احمد سعیدی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
ستون پنجم
حکومت
نظرات بینندگان:

>>>   به برداشت حکومت بعضی اقوام ستون پنجم اش هستند

>>>   سعیدی جان این ستون پنجم کی است میشه که برای ما معرفی اش کنی

>>>   جناب احمد سعیدی:
خداوند شمارا عمر زیاد بدهد چقدر خوب وعالی تحلیل کرده اید.
ایکاش این رهبران حکومت یک چیز ناچیزی عمل درست وصالح در برابر این ستون پنجم میاشت. واقعا برای شان شرم است منافع ملی را گذاشته اند در پی بدست آوردن قدرت درین مدت بوده اند. شما باور کنید وقتی کارنامه های هرکدام به بحث گرفته میشود. ماکه ازایشان دور هم هستیم ودر سیاست نیستیم میشرمیم. مگرخود شان اصلا ازکلمه شرم وحیا خبر هم ندارند. واقعا درین کشور خسته شده ایم .
ق از لوگر

>>>   آيا گاهى هم شده است كه يك پاكستانى بدون همكارى خودما كارى كرده باشد و یا بتواند کاری کند؟
اين ما هستيم كه تيشه بر ريشه‌ی خود مى‌زنيم و هميشه وقت پاكستان را ملامت می‌كنيم.

>>>   Hanan
همه حقیقت است.راست هم افغانستان خود افغانها خراب وویران کرده باز دیگران را ملامت میکند.اول این ملک را زیر نام اسلام،جنت ودوزخ،غازی وشهید خراب کرد حالا او چیزها کهنه شد

>>>   Aria
من فکر کنم اکنون باید ما در باره هزاران نفری که هرسال توسط تالبان یا داعش که بیشتر شان از هم شهریان پشتون ما استند سخن بگوییم. هرگاه دانستیم که چرا پشتون ها هنوز هم میکشند شاید جواب سال های از ۱۳۷۱ به بعد را نیز دانستیم. در آنزمان و درین زمان عامل اصلی ویرانی و جنگ هم میهنان پشتون ما بودند و هستند. رهبران پشتون به خاطر قدرت هرکاری میکنند و مردم بیچاره پشتون چون اکثرا بی سواد اند دنبال رهبران شان بدون اینکه بدانند یا بپرسند راه می افتند. مردم دیگر افغانستان در دفاع از حق شان می جنگیدند.

>>>   اوغان ها اصلا از کوه سلیمان اند ، به غیر از کوه سلیمان ، در هر جایی اوغانستان که هستند ناقل هستند . تاریخ بخوانید .

>>>   استادانی بزرگوار تحلیل گر مسایل سیاسی چرا شما نزدیک را می بینید چرا نمی گویم با حزب ناتو پیمان امنیتی امضاء کردیم اما این حزب هدف سیاسی خود را دنبال می کند و ملت مظلوم افغانستان قربانی این راهبردی سیاسی است مسائولین که این پیمان را امضاء کرده قاتل است چون از خونی ملت خود نمی پرسد وقتی که امنیتی ملت افغانستان نابود شده چرا در خاست خروج این خون خار ها نمی کنن. مرگ بر ناتو وغلامان حلقه بگوشش،.

>>>   مرکز بین المللی مطالعات استراتیژیک
پهلو های تازه فاجعه ی مرگبار انترکانتیننتال!

هوتل انترکانتینیتال کابل، یک هوتل دولتی است. امنیت این هوتل سه هفته قبل به یک شرکت خصوصی واگذار شده بود. وزیر داخله در گفتگو با طلوع نیوز گفت که (ریاست هوتل) در تفاهم با وزارت مالیه، بدون هماهنگی با وزارت داخله؛ مسئولیت تامین امنیت هوتل را با شرکت امنیتی خصوصی امضا کردند.

برخی از منابع می گویند که رئیس هوتل کانتیننتال از نزدیکان اکلیل حکیمی وزیر مالیه است و بنابر این آن ها در مورد هوتل تصمیمات خود را داشته اند.

اما اکلیل حکیمی در گفتگو با تلویزیون یک گفت که امنیت این هوتل توسط کمیته تدارکات ملی (کمیته که ریاست آنرا شخص رییس جمهور غنی به عهده دارد) طی یک روند قانونی به یک شرکت خصوصی سپرده شده است.

اما موضوع مهمتر اینست که استفاده از قوای نظامی حق انحصاری دولت افغانستان است و هیچ نهاد و گروه دیگر این حق را ندارند، پس چرا شرکت امنیتی خصوصی (داخلی) خلاف قوانین نافذه افغانستان ایجاد شده است و چرا اداره تدارکات ملی به ریاست رئیس جمهور غنی امنیت هوتل دولتی انترکانتیننتال را به یک شرکت خصوصی سپرد؟

>>>   حسین اشکبار
صدای ثبت شده ای تروریستان پیش از حمله بر هوتل کانتیننتال!

نکات مهم صحبت های تلفونی تروریستان:
1- انرژی بنویشید که فتح نزدیک است
2- ما از بیرون معلومات گرفتیم که مامورین عالی رتبه خارجی در اطاق ها پنهان شده اند
3- در رسانه های داخلی و خارجی شور و غوغا بر پا است که بیش از دو صد تن خارجی و والیان چندین ولایت در اطاقها تحت محاصره قرار دارند
4- کوشش کنید که از پیش تان فرار نکنند همه شان را بکُشید
5- سر صدا نکنید خیلی به خون سردی به پیش بروید
6- قفل دروازه ها را با نارنجک منفجر نکنید که خودتان افگار می شوید
7- قفل در وازه ها را با گرنت و کلاشینکوف بشکنانید
8- راکت والا و پیکا والا، آماده باشید هر گاهی که عمیات کماندویی علیه تان صورت میگیرد شما هم وارد عمل شوید
9- مرمی و مهمات مان فوق العاده زیاد است بازهم کوشش کنید که مهمات بی جای به مصرف نرسد
10- از منزل بالا پایین شوید با مشوره کار کنید

>>>   Zadeh
تروریست‌ها به زبان ملی صحبت می کنند و از قوم غنی احمدزی است!

>>>   Kabeer
اين ها خو اوغانى گپ ميزنند و از نسل گلبدين و غنى و اتمر و استانكزى استند نى نى بايد با اين ها صلح شود و مثل گلبدين برايشان قصر و باج داده شود بخاطريكه ازقوم خودشان است
والى بلخ بايد از صحنه دور شود بخاطريكه تاجك است و ضد اين تروريست هاى در بالا ذكرشده است
عجب منطقى اوغانى و بعضى از خبيث هاى تاجك هم باز از اين باند تباه كار اوغانى بخاطريكه إيمان وجدان و غيرت ندارند و جيره خور اين حكومت مزدور استند كور كورانه دفاع ميكنند

>>>   جاوید کوهستانی:
از دفتر جناب ريس هوتل مقادير بم دستى ، مهمات و چند ميل كلاشنكوف يافت شده است ، اسكنر ها و دوربين هاي امنيتى به كارمندان هوتل تعلق داشته تحويل شركت امنيتى نشده، تروريستان برخى اطاق هاى اتباع خارجى را با كليد باز كرده اند ، تعدادى را شكستانده اند ، به اطاق هاى داخلى ها نپرداخته اند و يا مشكوك شده اتش كرده اند ، يك تروريست توسط يك همكار خارجى شركت به قتل رسيده است كه خارجى مسلح بوده ، مقدار زياد مهمات و اسلحه از هوتل بدست امده كه قبلاً جابجا شده است ، تروريست ها راه هاى فرعى را در منزل هاي مختلف بلد بودند اند يعنى قبلاًانجا پروا كرده بودند ، اختلافات بين شركت و مسولين هوتل روى برخى موارد امنيتى موجود بوده است، متاسفانه بشترين خساره از جانب نيرو هاى امنيتى به هوتل وارد شده ، انفجارات در بالاى بام هوتل توسط نيروهاى امنيتى براى شكستن سقف و حمله به تروريست ها انجام شده ، براى ازبين بردن تروريست ها بشتر از ٨٠٠نفر مسلح بكار گرفته شده است كه عمل غير مسلكى است و ده ها مورد ديگر كه بعداًنوشته خواهيم كرد.
#احمد_شاه_فرید

>>>   خخخخ كدام يكي ستون پنج نيست؛ همه وابسته اند كدام يكي وابسته نيست.

>>>   ستونهای پنجم:
۱-غنی - ستون امریکا
۲عبدالله ستون فرانسه
۳حکمتیار ستون پاکستان
۴ محقق ستون ایران
۵نور ستون روس

>>>   زما نیکه باند های شرارت پیشه شورای نظار و جمیعتی های دون همت که ۷۵ ٪ اردو پو لیس و امنیت را در دست دارند اینها اند که همه بد بختی هارا بالای مردم ما اورده است ای طایفه نمرود و فرعون در زمان سلطنت سقوی هابی شرم همیشه بار ملا متی را بدوش ستون پنجم گاهی بدوش پا کستان وگاهی حتی بدوش امر یکا که خود نو کر و جیره خور به زور بی ۵۲ قوای اشفالگر یهود و نصار بالای گرده های مردم نشسته اند وهمه هست بود مال بیت المال دارایی های شخصی بانک ها زمین های دولتی را چور کردند کلینر پنچرمین سقو جنرال شدند می اندا زند ای بی غیرتان و بی همتان به خاطر منافع شخصی قومی سمتی تنظیمی همه ملت تمام افغانستان را قربان حوس بازی خود کرده اند و می کنند ...........

>>>   نزد من همه گی شان ستون پنجم هستند چون از روز که مجاهدین سربه کف و دزد که از پاکستان امدن و یک تعداد خیانت کاران ملی هم دست شان شدن تاکه به خواست پاکستان افغانستان را نابود کنند برایم مهم نیست از گلبدین شروع تابه ربانی و دیگر اشرار که به خون ۱۰۰ ها هزار نفر دست شان اخیشته است این همان ستون پنجم هستند

>>>   ستون پنجمی ها چه کسانی است بیشتر تعریف کنیم اگر منظوری شما طراهان داخلی افغانستان است نه خیر اگر افغانستان این قدر متفکر دارد پس نیازی به طراهانی خارجی ندارد این همه خارجی اشغال گربه افغانستان چه می خواهد از همه تحلیل گران پوزش می لطلبم قصدی توهین به کسی را ندارم شما که به رسانه ها دسترسی دارید ملت را از خاب بیدار کنید فرهنگی ملت نابود شده مردم مظلوم ما به سر درگمی قرار گرفته وراهی نجات این ملت خودی ملت است پس ملت را بیدار کنید به یک گل بهار نمیشه صلاح ظفرمندی یک کشور ملت آن است ملت خود را یک پارچه به سازید و از مذدوری خارجی ها بیرون شویم بازی چه بودن را بس کنیم خود را به جهان مقایسه کنید عزیزانی من


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است