نور نباید اشتباه مارشال فهیم را تکرار کند
 
تاریخ انتشار:   ۱۲:۴۹    ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ کد خبر: 146411 منبع: پرینت

انتخابات آتی رياست جمهوری و كانديدشدن احتمالی استاد عطا يكی ديگر از بزرگترين اشتباهات تاريخ پارسی زبانان بعد از كنفرانس بن و به مراتب مرگبارتر از آن برای جامعه غير پشتونيزم ها خواهد بود.

جنگ ها و رقابت های گذشته در دنيای سياست آيینه ای است در برابر صورت مان كه پشت سر خود را ببينيم و تصميم هایی براي آينده بگيريم وقتی پايگاه های قدرت نظامی و مردمی را از دست بدهيم پايگاه سياسی هيچ چيزی را به ارمغان نخواهد آورد و بسيار راحت از صحنه حذف خواهيم شد در واقع محرک اراده مردم و جمع شدن ملت در سايه بلخ قدرت مردمی استاد عطا بوده است.

اگر استاد عطا از بلخ برای كانديد شدن رياست جمهوری بياید ما آخرين پايگاه خود را ازدست مي دهيم و چه بسا در مسير مبارزات انتخابات وی را از دست بدهيم آنگاه در سوگ وی غم دار بنشينيم پشتونيزم ها به راه خود در قتل عام پارسی زبانان ادامه دهند استاد عطا فعلا به عنوان رهبر بلا منازع مردمی قرار دارد جايگاه رهبری معنوی نور در ميان مردم تثبيت شده و بيشتر رهبران هم زير درخت نور نشسته اند و نيازی نيست که حتما ریيس جمهور شود.

در حال حاضر عطا پدر معنوی مردم است اين هزار بار به مراتب از ریيس جمهور جايگاه و پايگاه اش بهتر است پس بايستی وی همچنان رهبر باقی بماند و یا جنرال دوستم و محمد محقق يكی را برای انتخابات كانديد كنند استاد عطا از آنجا محمد محقق در كابل و جنرال دوستم در فارياب قرارگيرند و در هماهنگی با هم مديريت كنند و همچنین انتخابات و نامزد مورد نظر خود را برای پيروزی و آماده رويارويی هرنوع بحرانی باشند.

ممكن است دولت انتخابات برگزار نكند يا اگر انتخاباتی برگزار شود با تقلب همراه است. انشاء الله كه صددرهزار پيروز ميدان شما هستيد چه از طريق انتخابات و چه آنها بخواهند قدرت نمايی كنند. شرايط نشان دهنده آن است نبايد رهبری را از دست بدهيد اشتباه مارشال فهيم را تكرار كنید.

گل امیری


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
نور
انتخابات
نظرات بینندگان:

>>>   معلم عطا پشتون و ازولایت لوگر است. این جنگ های زرگری میان عطا و ارگ هست. عطا مانند عبدالله از رای فارسی زبان ها استفاده میکند

>>>   بدترین مرض در میان تاجیکان !
ازهمه دوستانم ، از همه تاجیکانم ، از همه همفکرانم خواهش می کنم که این نبشته را حتمی و ضروری و بسیار به دقت بخوانند :
نقد كردن بهترين ابزار اصلاح و بهسازي است
یادداشت از : فیاض مهر آیین .
قلم تان رسا و نيروي تان روزافزون باد راوي عزيز
نكتهء ديگري در نقد شما بايد برجسته مي بود مرض مهلك محلپرستي است. اين بيماري است كه تاجيكان را تكه تكه كرده و تا زماني كه اين قوم برمبناي هويت قومي متحد نشوند و گرايشهاي تنگنظرانهء محلي را به نفع همبستگي قومي يا ملي ترك نكنند بازهم بيشتر به سوي انحطاط و انقراض خواهند رفت.
مخصوصاً بزرگان قوم اگر در عملكرد هاي خويش به جاي رعايت شايسته سالاري و عدالت در ميان قوم خويش در كليت جغرافياي موجوديت آن قوم، به خويشخوري هاي برتري جويانه و غيرعادلانهء خانوادگي و محلي بپردازند نتيجه فرآيندي ميشود كه از 2001 تا اكنون رخ داده است و "ابرقدرت" ها در نبود همبستگي و همدردي كل جغرافياي قومي خويش به ريزه خواران خوان قدرت ديگران مبدل شده اند!

بلي! اين بيماري در بين قومهاي هزاره و ازبك تقريباً نيست دربين پشتونها نقطهء ضعف همان خيل خيل و زي زي شان است كه در گزينشهاي كادري شان بسيار هم مطرح نيست. اما ، امان از محلپرستي افراطي و مرگبار تاجيكان! در دم و دستكاههاي هراتي غير هراتي،در دم و دستگاههاي بدخشاني،غير بدخشاني،در دم و دستگاههاي پنجشيري غير پنجشيري،در دم و دستگاه "شمالي وال " غير "شمالي وال" اصلن جاي مناسب چي كه جاي نداشته و ندارند . البته در دم و دستگاه مزار نیز این افراط گری به اشکال گوناگون وجود دارد.

تاكيد بر غرور و هويت محلي با آن كاراكتر قوم برانداز ناشي از نبود و كمبود حس هويت ،افتخار و همبستگي قومي است.
متأسفانه فرزانه گان ما از اثر دلبستگيها يا هراس از آزردگيهاي دوستان از بيان و درمان عملي اين بيماري چيزي نميگويند . بيخبر از اين كه سرپوش گذاشتن بر اين بيماري مشكل را دوچندان ميكند، عقده ها و تنفرهاي يك محل عليه محل ديگر را بار آورده ، زمينه را براي مانور و استفادهء حريف فراهم ميكند، ازهمپاشي قومي را سبب ميشود و هر دسته مردم براي دستيابي به حقوق خويش به قوم سازي ،كروه بازي .روي مي اورد .ازهمين جاست كه تاجيكان محروم غور،هرات و بادغيس كه ازنظر نفوس چند برابر نفوس تاجيكان ولايات حواشي پايتخت استند خود را در چوكات اقوام ايماق،طاهري،تيموري و امثالهم مطرح نموده،تاجيكان بخشهايي از بغلان و سمنگان خودرا ترتكتباران دري زبان مي نامند بخشهايي ديگر به نام هزاره هاي سني ، و...جداكرده اند همه وهمه قبل ازهرچيز پيامد برخورد غيرعادلانهء ارباب قدرت به رعايت حال كليه اهالي جغرافياي قومي است كه امروز جبيرهء آن دشوار است. وقتي بيست و چند جنرال جوان و قهرمان پنجشيري به بهانهء تقاعد از ارتش رانده ميشوند يا مقاومتگراني چون بسم الله خان و.... خانه نشين ميشوند از هيج كوشهء جغرافياي بزرگ قوم تاجيك صدايي شنيده نمي شود چون اين بزرگواران در بادغيس يا غور يامحل ديگر براي خود يك « نفر خدمت» هم نگرفته بودند تا از درد آن همتباران خود آگاه شوند!
بنابر اين سمت و سو دادن هويت ،احساس ، همبستگي ،دلسوزي ،رواداري و غرور همتباران از محلگرايي به قوم وملت از اوجب واجبات است ورنه در موجوديت محلپرستي كه ام الامراض براي قوم است "اميد صلاحي ز فساد" نيست.
به اميد توجه بزرگان به اين مهم
والسلام
( فیاض مهر آیین )

>>>   گل امیری جان جانم به جانت قربان!
درست است که اقای نور پدر معنوی ملت وچشم امید همه مستضعفان وبینوایان اند وشخصیت اگاه وازاد وعاشق میهن ومردم وخدمت گذار واقعی کشور هستند اما نزد خارجی ها این همه عیب است ونقص وخارچشم --انها عبدالله میخواهند وغنی وحکتیار ولی دیدن نور وجنرال دوستم ومحقق را توان وقدرتش را ندارنداول عناصر دلخواه خودرا با تقلب رویکار مینمایند باز اورا ریس جمهور میخوانند وحکومت دست نشانده ای شان خلاف قانون رویکار امده وباز هرفرمان ودستور اورا قانونی جلوه میدهند وهرکه از فرامین انها سر پیچی نماید عمل اورا مخالفت با قانون میدانند خود به هیچ قانون پابند نیستند واز دیگران تطبیق قانون می طلبند حکومت نا وحدت ملی شان دوره ای قانونی خودرا طی نموده حال در خلای بی قانونی سیر دارد پارلمان غیر قانونی وامدن خودشان غیر قانونی واشغال یک کشور مستقل چپاول دارای های ملی ما خلاف ارزش های بین المللی وترویج تریاک وتربیه وتقویه ای تروریزم ضد همه میثاق های جهانی و...
انها حکومت های عمیل را از قبل تعیین کرده اند ودرلیست گرفته اند که اول کرزی بیاید وبعد از سیزده سال غنی ودرصورت مرگ ویا ضعیف شدن غنی رولا غنی ویاحکیمی و...درین میان اگر به دیگران مجال هم میدهند جهت تمثیل دموکراسی وگرم نمودن بازار انتخا بات ومشروع جلوه دادن تقلب های انتخاباتی میباشد خارجی ها تازه معتقد شده اند که اردوی ملی وپولیس ملی در خدمت انها اند وجنرالهای سابق را هم بر طرف کردند فقط انها مانده اند وهواخواهانشان ویک مشت مزدور ودست نشانده تنها همین دوسه مزاحم ومخالف مانده که به نحوی اینها را هم کنار بگذارند دیگر مطمین میشوند که یکه تاز میدان اند وبی رقیب وحرف اول واخر را خودشان میزنند
گل بی بی

>>>   مهر ايين صاحب ، ديگه گپ هايت همگي ش خوب و " ماقول" ، مگر اينكه از " مقاومت گراني چون بسم الله خان " دفاع ميكني برايم تعجب بر انگيز است . مگر همين بسم الله جان شما در زمان تصدي وزارت دفاع ، از پول ادويهء و از فروش تحهيزات طبي كه براي سربازان و افسران مجروح و بيمار اختصاص داده شده بود به ميليون ها افغاني اختلاس نكرد ؟!

>>>   او مردم مظلوم هذا وغني يك هدف دارد فريب اين جنك هاي زرگري معلم عطا را نخوريد عطا وغني وَعَبَد الله بكي است فقط شما را مصروف ميسازد آقاي فرهاد عظيمي تمام جريان را خبر دارد
با احترام
يكي از طرفداران استاد عطا

>>>   استاد محترم ولایت بلخ را رها نکنید به هیچ وجه. در انتخابات اینده کسی دیگری را حمایت کنید و خودت هیچ وقت بلخ را رها نکنید. شما کاملا میدانید که انتخابات اینده مشل انتخابات گزشته کاملا تقلبی است و احمدزی همین حالا بوجی های رای را پور کرده.

>>>   از سخنان عطا معلوم میشود که یک شخص ............ است دشمن اشرار ...........

>>>   اگر خودت در مورد بسم الله خان سند داری لطف کن و به داد ستانی مراجعه کن.

>>>   بنبست گرم منتظر همه اقوام است و دشمن هم در كمين!


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است