اولویت غنی، اسکان کوچیان است
ایدیولوژی بیمارگونه غنی نیمه قلب اش با قبیله کوچیان آن سوی مرز دیورند برای اسکان آنها به وادی های شاداب و بهره برداری از چراگاه های مراتع آبخیزدار کشور ما است 
تاریخ انتشار:   ۱۳:۴۷    ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ کد خبر: 146424 منبع: پرینت

اولویت استراتژی غنی اسکان کوچیان پاکستان است نه اشتغال زایی برای مردم بومی بیچاره و فقیر افعانستان.

غنی دست نشانده جان کری، ارگ را با اطرافیان اش یک باند مافیایی به آشیانه شیطانی و مدیریت توطیه علیه اقوام تبدیل کرده است. غنى شووینیسم به هر چه باور داشته باشد اما به عدالت اجتماعى، برابرى اقوام و تبارها، دمكراسى، تقسيم مساويانه ثروت و ارزش هاى انسان ساز اقوام شریف افغانستان باور ندارد. غنى از دامن فرهنگ غژدى نشينى و صحراگردى پاکستان چكيده است و در جامعه قبيله ای جوان شده است و در كانون هاى كاپيتاليزم وحشى آمريكا شخصيت اش شكل گرفته است چنين مخلوطى نمى تواند انسانى فكر كند.

ایدیولوژی بیمارگونه غنی نیمه قلب اش با قبیله کوچیان آن سوی مرز دیورند برای اسکان آنها به وادی های شاداب و بهره برداری از چراگاه های مراتع آبخیزدار کشور ما است. البته باید یاد آور شویم که اکنون شرایط اقلیمی در سطح جهان تغییر یافته است و البته در کشور آفتابی و زراعتی ما این تغییرها بیشتر و قابل لمس است بنابراین ادارات مسوول تلاش کند تا رویکردها در بهره برداری از عرصه های طبیعی و مراتع آبخیزدار تغییر یابد.

بنابراین حضور بیش از حد چاروا در چراگاه مراتع آبخیزدار با بیان اینکه سالانه 15 تن خاک در هر هکتار از اثر لگدمالی چرای بی رویه رمه چران ها فرسایش پیدا می کند. همچنین لگدمال شدن می تواند موجب آسیب دیدن گیاهان و کاهش رقابت پذیری و ظرفیت‌های باروری آنها در یک جامعه گیاهی شود.

از دیدگاه دانش محیط زیست یکی از مخرب ترین آثار چرای چاروا لگدمال شدن، فشرده شدن خاک است که به ریشه گیاهان آسیب می رساند. این مساله تمرکز ریشه‌ها در سطح خاک را به همراه داشته و از اینرو می تواند گیاه را از دسترسی به منابع کافی برای رشد باز دارد.

لازم به ذکر است که فعالیت های مخروب انبوه رمه ها در طبیعت مراتع باعث بین رفتن پوشش گیاهی در سطح مراتع آبخیز دار است که تعادل بین اجزای زنده و غیر زنده آنرا برهم زده و موجب تغییرات در محیط آبخیزدار و در نتیجه خشک شدن دریاها و بروز سیلاب های مخرب می شود.

از دید دانش محیط زیست اقدام عملی افزایش نظارت بر چرای چاروا و مقابله با هرگونه تخلف رمه چران ها علاوه در حفظ و حراست از منابع طبیعی می گردد و باعث پایدار حوزه آبریز در جریان آب های سطحی در آن منطقه به سمت نقطه یا محل مشخص دره بشکل دریاچه جریان می یابد.

البته کسانی که از آمدن گله کوچی های آفت آور و ویرورس جنگلات و نباتات از آن سوی مرز دیورند به خاطر نابودی چراگاه های سربسز کشور عزیز ما افغانستان پشتیبانی می کند این افردَ شهروند اصیل بومی افغانستان نیست و اگر باشد دلسوزی به مادر وطن و حراست از طبیعت کشور خود می داشته باشد. شهود اولویت استراتژی غنی در اسکان کوچیان پاکستان از قرار ذیل است:

1. شهود برخی دست های پنهان حاکمان قدرت طلب مانند گلاب منگل برای اسکان کوچیان در دهانه غوری نزدیک به چراگاه مراتع شاداب آبخیزدار تاله و برفک و اروز در جغرافیا بغلان امروز هم داشته باشیم.

2. شهود راز پنهان غنی مغز متفکر کوچی ها تقرر انجینر کمال نظامی بحیث والی پنچشیر شهور خواهر جنرال طاقت است که از اینجا انجمن به نام انسجام کوچی ها در ولایت پنچشیر وعده خدمات عامه برایشان خبر داد که بعد کمال نظامی از مواجهه انتقادات شدید مردم سلحشور پنچشیر مورد خبر قرار گرفت و سپس توسط همین دفتر والی دوباره اشتباه قلمی خوانده شد.

3. شهود فرمان رییس جهور به اداره اراضی تخار دستور داده شده تا زمین های دولتی برای کوچی ها شهرک ساخت شود و هم تخصیص زمین های دولتی به حیث علفچرهای بزرگ برای کوچیان که از پاکستان وارد افغانستان خواهند شد.

هموطنان آگاه قلم بدست و حراست از محیط زیست کشور اجتماعی منسوب به کوچیان بیگانه در افغانستان واقعیت قومی را در طی 17 سال کسب کرده و روان است. کوچیان رمه چران پاکستان که کاروان شان را در فصل بهار به ولایات مختلف افغانستان انتقال می دهند مطابق قوانین پذیرفته شده بین المللی اصلا حق ورود به افغانستان را ندارند.

باید خاطر نشان کرد بسیاری از چراگاه های کوهی و دشتی افغانستان به علت چرای بی رویه کوچی ها از بی مسوولیتی دولت نابکار طرف دار قبیله کوچیان پاکستان موجب تخریب بیش از حد با بحران عمیق محیط زیستی سرزمین زیبای آفتابی ما مواجه شده است و ادامه روند آمدن کوچی ها از او سوی مرز دیورند کشور ما را با مشکلات بسیار خطرناک از بابت پایمال شدن گیاهان و شکستاندن نبابات توسط شتروانان و رمه چرانان کوچی مانند آمدن برف کوچ ها روان اب، باران ها های موسومی سرازیر شدن سیل های مخربه و کم آبی در مراتع آبخیز، طوفان شن های روان در دشت ها و پیامد آن الودگی بصری محیط زیست در شهرها در بعضی از محلات و خشکسالی پی در پی در سرتاسر افغانستان روبرو کرده است.

در اثر چرای بی رویه تنوع حیات وحشی، گیاهان سبز نبات کوهی در مراتع آبخیزدار دچار مشکالت بیشتر می شود و با انقاض روبرو خواهد شد. برای کمک این مطلب قوانین برای حمایت از حیات پوشش گیاهی و نباتات باید از طرف اداره محیط زیست تصویب به اجرا در اید تا گیاهان، نباتات و جانوران بتوانند دوباره زندگی خود را بازیابند واز همه مهم جریان دریاها خروشان ما جریان دایمی باشند.

هیچ وقت اشخاص عاقل، دانا و مهن دوست دفاع و پشتیبانی از آمدن کوچیان قاچاق اسحله، مواد انفجاریه، آفت طبیعی و آسیب های طبیعی طبیعت زیبا ما بوسیله گله ها پایمال و لگدمال کردن سرسبزی و نابودی حاصلات مردم ما از بین برند بوته ها جنگلی و بخصوص پسته زارهای کشور عزیزم ما افغانستان عزیز نمی کند. به این دیل که آمدن انبوه شتران رمه و رمه چرانان موجب بدختی ها بشمول آلودگی محیط زیست و سبب ضرر به ارزش های صحت شهروندان، همچنین وجود انواع فساد زیست می باشند.

داکتر یارمحمد حیدر زاده


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
محیط زیست
کوچیان
نظرات بینندگان:

>>>   اشرف غنی مسئول تحقق رویای امریکایی در افغانستان ، کور خوندی اشرف غنی، امروز 200 سال پیش نیست که مثل اجدادت هر غلطی خواستی بکنی تو دهنی محکمی از مردم افغانستان خواهی خورد

>>>   کوچی ها افغان هستند میتوانند به هر گوشه و کنار مملکت زندگی کنند ، ...................................

>>>   ۱- اکثر این کوچی نما ها صاحب زمین ، خانه و تعمیر و دکان و فروشگاها
پمپ استیشن های پترول و ترانسپورت هایی موتری شده اند و دیگر کوچی محسوب نمیشوند .

۲-- مراتع و چراگاهایکه در گزشته در دولت های قبایلی به امضاء ناظر
محمد صفربه ایشان طور موقت تعیین شده و اصلآ ملکیت اهالی بومی بوده و است
مال و ملک ایشان شرعآ و قانونآ محسوب نمیشود .
۳ -- یک تعداد شان همان طالبان مسلح ضد دولت و مردم افغانستان هستند.
انتقال اسلحه ، مواد انفجاری و اسباب ترور و مواد مخدر کار ایشان است
با این اختصار وطیفه ای حکومت است که کوچی های اصلی و صالح را
تشخیص بدهد . و دیگر املاک سبز مردم بومی به اختیار غیر کوچیان به
نام کوچی و لو موقت بدسترس آنها قرار داده نه شود.
در غیر آن هرگونه مسوولیت جنایات و جنگ و نزاع به دوش حکومت است
امان الدین امامی

>>>   با سپاس از تبصره های مفید و همیشگی جناب داکتر صاحب حیدرزاده باید یاد آورشد که دقیقاً سیاست های قوم گرایانه ای حلقاتی در حکومت مبنی بر اسکان کوچی ها در کلیدی ترین نقاط کشور عافت ساز بوده و خطرات هنگفتی را فرا راه ساکنان بومی این سرزمین ایجاد میکند..
باید راهکار مردمی مبنی بر بیرون راندن و اجازه ندادن چنین موجودات سنجیده شود تا باشد حد اقل از وقوع بعض حوادث علمناکی وقایه شود..

>>>   برادر محترم گرانقدرم شما بسلامت باشید داکتر صاحب یارمحمد حیدرزاده درود برشما احساسات تان قابل قدراست درپهلوی این موضوعات که شمامحترم تذکر داده اید مهیم اینست که حیوانات گیا های ونباتات وطن ما که ازان برای تداوی انسانان بکار برده میشود نابود میشود چراحیوانات ان بته وگیاهای طبابطی را نابود میسازند وازجانب دیگر درهرگوشه وکنار مملکت ما جاگزین میشوند وخاک مااشعال میکنند اکثریت انها نوکران ای اس ای پاکستان میباشند وتوسط امین اشخاص صلاح ومهمات ومواد انفجاریه انتقال میگردد وکاری اصلی این کوچی ها خرید وفروش صلاح ومواد انفجاریه ومخدر میباشد واقای اشرف غنی درین کاراشتباه بزرگ را انجام میدهد وروزاش برسد مردم افغانستان تمام این کوچی ها را خواهد کشت که خونی این مردم درگرون غنی خواهد افتاد چرااین حکومت بی کفایت روزش میرسد که جواب دهی این همه کارهایش خواهد بود موفق باشید محترم داکتر صاحب گرامی

>>>   آری غنی انسان فروخته شده متحجر، فاشیست، عقب گراه، شخصی است که همه اهداف وبرنامه هایش تک تباری است.
ایشان تلاش وتقلای بیشتر نموده روان است که تا آرزوهای نا تمامی امان الله خان ودیگر سران فاشیست این قبلیه را تمام نماید، ولی نسل جوان کسانیکه از تاریخ خویش به طور درست آگاهی دارند مبارزه حق خواهی خویش را ادامه داده روان است، دیگر فرصت برای آنانیکه می کوشیدن هویت ها دیگر اقوام را قربانی تاریخی نماید داده نمی شود....

بحث دیگر که در مورد کوچی ها بیان نمودین یک بحث جامعه وعالیمانه بود واقعیت را بیان نمودی هیچ حرفی به نقد کردن نداشت سر ات به سلامت مرد بزرگ

>>>   داکتر صاحب حیدر زاده دقیق فرموده اید این مغز متعفن و متعصب با هیچ آبی پاک نخواهد شد پاک آن ممکن نیست. و هر روز اعمال فاشیستی و عجولانه غنی را مردم ما تاوان میپردازند ؛ باید تمام قشر تحصیل کرده روحانیون و غیره دست به دست هم داده و کشور را از شر کوچیان غنی فاشیست نجات دهیم.

>>>   اگر کردک بومی این کشور بی در و دروازه از خواب بیدار نه شوند در آینده های قریب شاید اسم افغانستان را هم همین غنی با همرای کوچیان تغير كرده به كوچیستان مبدل خواهد شد

>>>   داکتر حیدر زاده از بابت تحقیقات های همشه گی آن در بخش محیط زیست قابل تقدیر است

>>>   داکتر یارمحمد حیدر زاده احساست تخصصی تان را در مقابل عمال کوچیان کثیف پامستان برای سلامتی مردم قابل تقدیر است واقعاٌ یک متخصص مجرب حفاظت محیط زیستی استی از مقاله پرمعنای زیبا شما درک دانشمند بود ن شما احساس می شود.
یک تن از دوستدار مقاله های شما محترم

>>>   به نظر خودم باید اشخاصی را به رهبری ایستاد کرد که پا بند به انسانیت و اصول دیموکراسی باشند نه به قوم سمت و لسان و خداونداشخاص تحصیل کرده ما را هم هدایت کنند که صرف بخاطر لسان و قومیت از اشخاص که هیچ دست اورد به وطن ندارند باید پشتیبانی نکنند.

>>>   آمدن کوچیان پاکستان هموقت وآغاز بحران محیط زیست درین کشور تمامی ساحات جنگلی ما عاری ازپوشش گیاهی شدند واکنون نیز دربسا نقاط اشجارکوهی وجنگلات به صورت بیرحمانه قطع میشوند که این میتواند زمینه برای یک فاجعه زیست محیطی درچنین کشورمحاط به خشکه و کوهستانی شود.
این فریضه دولت واحاد ملت است تا برای احیای جنگلات ومحیط زیست سالم اندیشه وتلاشی داشته باشد وممنون از جناب داکنر صاحب که دراین راه بیشترین تلاش را به خرج داده اند.

>>>   محترم داکتر یارمحمد حیدرزاده مردمتین شایسته قلم ونیک نام در جامعه هستید که همواره قلم تان حقیقت وحقایق نا گفتنی ر ابرای بهود محیط زیست و رفاه آسایش مردم خویش تحریر نموده اید.

>>>   ناب داکتر صاحب نوشته علمی تان را سر تا آخر مطالعه کردم . همه نقاط مهم است و نظر به گشت آزاد انبو گله ها ی موچیان در شهر های کلان در چراگاه ها , تغیر اقلیم بی امنیتی در دهات کشور روز به روز شهر ها آلوده تر , ساحات سبز به ساختمان های بلند ارتفاع تبدیل می شود و دهات خالی از سکنه و به خصوص نیروی جوان شده است مثال عمده آن کابل است که حتی پارک ها عضب گردید .
مقرری اشخاص بی تجربه و فاقد مسلک به اساس قومی و تنظیمی شیرازه دولت داری خوب از هم گسسته است . ریاست مجادله با حوادث که یک ریاست بی برنامه بود و حالا به وزارت ارتقاع یافته است باور کنید سر پرست وزارت شاید یک لسانس ادبیات و مشاورین آن جیالوجست های جوان . که هیچ ارتباطی به مجادله با حوادث و ساختمان ندارد . تشکر از دلسوزی تان در موارد مهم حایتی حایت بشر

>>>   كليم الله همسخن
پشتوزبان‌های پاکستان به دلیل قتل یک مدل از سوی پلیس راه پیمایی کردند، ظاهر و خاستگاه نافرمانی همین است‌. طبعن خواست‌های دیگری هم دارند. اما، برای من هیاهوی《کاسه‌های داغ‌تر از آش》 افغانستانی جالب توجه است- دو هفته قبل در شهر کابل هزاران آدم قربانی شدند. همین حکومت غنی و عبدالله، که اکنون غنی از راه پیمایی پشتو زبان های پاکستان حمایت می‌کند؛ قاتل هشت تن از معترضان رستاخیز تغییر در ماه جوزا هستند. همین آدمانی که حالا به اصطلاح حق پشتو زبانها را در پاکستان از راه فیس‌بوک مطالبه می‌کنند در کشور خودشان جرئت یک اعتراض ساده و داد خواهی برای قربانیان را نکرده اند!
به خود آش بریده نمی‌توانی به همسایه سمیان می‌بری، عجبا!

>>>   Sultani
قضاوت با شما:
از ده روز بدین سو, هزاران نفر در پاکستان تظاهرات می کنند و خوشبختانه که شاهد هیچ گونه حمله دلخراشی در آنجا نبودیم اما وقتی در کشور خودما و در کابل عزیزما؛ چهار نفر هم کله به کله شوند باز ببینی که چندین حمله صورت گرفته و چه خاصا که دولت هم تهدید قبلی نموده باشد.
حالا سوال اساسی اینست که همه حملات تروریستی و افراطیت, بیشتر در افغانستان است و یا پاکستان؟

>>>   Anwary
ملا اکرم خپلواک در ۳ سال اخیر میلیاردر شد!
وی در دولت وحدت ملی وظیفه کمیشنکاری را دارد و در هر تقرر هزار ها و صد ها هزار دالر را میګیرد.
برای خپلواک معیار دالر است نه تعهد و مسلک .

>>>   غنی احمدزی
یک انسان فاشیست است و بتقلب بسر قدرت آمد برای بخاطر اسکان هین کوچی هاآفت راسان به نبابات و آسیب راسان به محیط زیست ما سر قدرت آمده است و پلانهای شوم خود را میخواهد در محل ها زیبا و شاداب تطبیق کند.

>>>   در ا صل كوچي ها افغان پاکستانی هستد، أصل شان از هند است، و همان جت هاي هند هستند، ظهر افغان به سرزمین خرسان تاريخ را مطالعه نمائيد.

>>>   بلی ان گب ها در مورد چی ها درست است کوچيها در سراسر افغانستان و خصوصا در ولسوالی چهاراياکه در ولايت کابل زمينهای مردم را غضب و گوتيها ساخته اند و رمه شان در مزرعه مردم تباهی اورده.لذا مدم بنجیر به حق هستند و حکومت بايد به داد مردم ولسوالی چهارسياب بايدبرست

>>>   خیر بنی داکتر صاحب حیدر زاده کوچی آفت ارور از آن طرف از پاکستان با اسحل و موداد ترکنده یا مواد انفجاریه بخاطر نابودی مردم بومی افغانستان به داخل افغانستان می شوند. او مردم غیور دلر افغانستان کوچی کله دار دیگر به وطن و چرگاه محل تان راه ندهد. مقاله هموطن وطن دوست که رایع به آمدن کوچی های آفت طبعی و آسب راسان محیط زیست را دقیق بخوانید.

>>>   ازپدرپدر کوچی ها را قبول داشتی حالا این معلم نو را ازکجا پیدا کردی که برایت درس میدهد که برضد کوچی ورئیس جمهورتبلیغ کن
برای خودت رتبه اسم وتخلص را مینویسی وبرای یک رئیس جمهور بسیارسبک خطاب میکنی کی را خوش میسازی
دموکراسی وآزادی بیان این نیست که یکنفر را توهین کنی هرچیز یک چوکات ویک اندازه دارد

>>>   کوچی ها بزگترین قوم است که در تاریخ خود در دفاع از نوامیس ملی همیشه کامیاب بود!و حق دارد تا دزدیهای اولاده سقاو ازش بگیرند

>>>   باسلام !پروسه اسکان کوچیها درافغانستان
به هدف بالابردن نفوس پشتونها(اوغان)درکشوراست ، تاریخ
نویسان آمدن پشتونها (اوغان) و کوچیها ازهندوستان به کشور
ما راانچنین نوشته است :درزمان جنگ داخلی بین مسلمانان وهندوها ،که با دسیسه انگلیس خبیث ،درهندوستان،بوجود آمد ! افغانها(اوغان)ازهندبه کشور کنونی ما(خراسان )پناهنده شدند ،وگفتند
جنگ بین مسلمانان وکفر است ماها راپناه
بدهید،مردم مابراساس عقیده اسلامی ،به اینها پناه دادند، ومال واموال وزمینهای شان را با اینها تقسیم کردند،
ولی آهسته آهسته این مهاجرین وپناهنده ها،نفوس شان زیاد شدند وواقارب وفامیلهای شان راهم به کشور
ماآوردند ،واینها شروع کردند به ازیت
وآزار مردم محلی وساکنین اصلی ،وچور وچپاول ،وکشتار بحدی رساندن که مرد ما،مجبور شدند زمین وخانه های شان رارهاکردند وبه مناطق دیگر آواره شدند ،وحکومتهای محلی به دست اینها افتادند ،وبلاخره این عده صاحب خانه وزمین شدند ،اما از راه نامشروع وغصب ،وقتل وکشتار ،وبعدها این پروسه راعبدالرحمن جابر وخائن ،تکمیل کرد،و65 فیصد هزاره راقتل عام کردوزمین وجایداد آنهارا به پشتونها (اوغان)دادند، واین پروسه ادامه داشته ودرزمان ظاهرخان هم ادماده داشته،وحاکمان فعلی هم راه آنهاراادامه میدهد،اگر بین کرزی واشرفغنی ،اختلافی هم باشد درتمامیت خواهی وپروسه حمایت از قوم وتبار پشتونها(اوغان)اختلافی ندارد !!!

>>>   جهان سپاس داكتر صاحب گرامي دقيقاً شما به نكات مهمي أضرار مال داري بد رويه ونا درست اشاره كرده أيد كه تا حال هيچ شخص و مقامي و نهادي متوجهه چنين أضرار مهلك وتباه كن نشده است و يا اگر شده مانند جناب شما جرّأت و متنانت بخرچ نداده كه مفصلاً از ريشه بدون عقده مردم ما را آگاهي بدهد اين مسأله را جدي بگيريم كامپاينها راه بيندازيم تا از نابودي وتباهي نباتات و أشجاري كه براي محيط زيست مهم و ضروري است جلوگيري بعمل آيد،قلمتان رسا و زبانتان گويا باد دكتر صاحب گرامي.

>>>   نام افغـــان ننگ باشد برسرت
تاقیامــــت جـــنگ آرد بـــردرت
بگــذر از افغــانی وافغــــانیت
گنج هـــــا داری تـو از انسانیت

>>>   من انسان تو انسان از نسل انسان صدا کن
مسلمانیم «تاجک ؛ افغان ,هزاره , ترکمن» به ایمانم صدا کن
من آریایی , باختری , اوغان در این خطه
فقط با اسم افغان , تاجیک , هزازه , ترکمن صدا کن

>>>   دقیقا غنی شروع به اسکان کوچی های پاکستان نموده است و این عمل غنی بجز نفاق و تفرقه اندازی به اقوام دیگر هیچ دستا ورد نداره و دیگر کدام وظیفه ندارد.

>>>   نگذارید این فاشیست های بدبخت و تمامیت خواه های فاشیست را.
این همان بد بخت های هستندکه بخاطر ارتباط قومی شهروندان پاکستان را افغان میخوانند و آماده هستند کارت شهروندی کشور را برایشان تحفه بدهند ولی شهروندان اصیل کشور را حرامی میخوانند و از کشور بیرون میخوانند چون اوغان یا همقوم خود آنها نیستند.

>>>   ظهور قبیله بنام افغان اوغان « پشتون » در ( سال 1018 ه .ق ) ازکوه های سلیمان در شمال غرب پاکستان کنونی در مرگز شهر مستنگ در تاریخ یمنی محاربات سلطان محمد از افغانان و محل سکونت آنان در وادی رور سند و اطراف کوه های سلیمان در هند نام برده است.
و همچنان ابوریحان بیرونی در کتاب تحقیق ماللهند نوشه است قبیل افغان در کوه های غرب هندوستان به سر می بردند وتابه حدود رودخانه سمندر میرسد.

مرحوم میرمحمد صدیق فرهنگ می گوید واژه ی پشتون و افغان در آثار نویسدگان وشا عران این قوم این قوم با مفهوم واحد به جای یکدیگر استعمال شده اند. بنا براین بطور کلی واجمالی میتوان گفت که خود پشتونها ترجیحاً خود را پشتون گفته اند، درحالیکه فارسی زبانان آنان را افغان وهندیان، پتهان نامیده اند وهرسه کلمه از سدۀ شانزدهم به بعد در کتابت راه یافته ودرمعنی واحد بکار رفته است.

دیگر کشور نیز به معنی واحد ویکسان هردو واژه ی پشتون وافغان تأکید میکند: «هنگامیکه زبان پشتو به مرحلۀ خط وکتابت رسیده است کلمات افغان وپشتون درآثار نویسندگان وشاعران این قوم با مفهوم واحد به جای یکدیگر استعمال شده اند. بنا براین بطور کلی واجمالی میتوان گفت که خود پشتونها ترجیحاً خود را پشتون گفته اند، درحالیکه فارسی زبانان آنان را افغان وهندیان، پتهان نامیده اند وهرسه کلمه از سدۀ شانزدهم به بعد در کتابت راه یافته ودرمعنی واحد بکار رفته است.»


هموطنان آگاه قلم بدست افغان تنها نام یک قوم از اقوام افغانستان است و افغانها نام ها تاریخ و فرهنگ و استوره یکسان با افغانستان ندارند بلکه بر ضد ان هستند و تلاش دارند هویت تک قومی خود را بر‌دیگر اقوام تحمیل میکنند. آنها بتنهایی در افغانستان حکومت تک قومی دارند و دیگر اقوام را در معادله قدرت راه نمی‌دهند.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است