غنی در توسل به رهبران جهادی
اگر قدرتمندان قومی که در دوران جهاد یک طرف قدرت بودند باید از صحنه سیاسی در راستای حفظ و بقای حکومت غنی از میان بروند چرا همواره در سخت ترین شرایط تنها گزینه نجات هستند؟ 
تاریخ انتشار:   ۲۲:۱۴    ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ کد خبر: 146431 منبع: پرینت

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، نزاع های داخلی بر سر برتری جویی تباری در کشوری با قومیت های مختلف سبب شد که نقش رهبران قومی در آن پررنگ تر از هر مقام در نظام حاکم باشد برهمین اساس، کرزی با درک این موضوع در درایت و زیرکی تمامی رهبران را به نوعی کنترل می کرد اما سیاست غنی حذف کامل جزایر قدرت و به ویژه رهبران جهادی از صحنه سیاسی بوده و هست.

این در حالی است که تنش های داخلی به جایی رسید که در پی سقوط اعتبار رییس جمهور از سوی مردم، مشروعیت سیاسی حکومت نیز در خطر قرار گرفت و از آنجایی که اشرف غنی هیچ اعتقادی به مشورت آنهم از رهبران قومی و جهادی ندارد دیدار با حکمتیار، سیاف، محقق و خلیلی برای چیست و چرا به صورت جداگانه؟

نبرد ارگ و والی برکنار شده بلخ از عطا، رهبری برای جهبه مخالف ساخت اما مشروعیت رییس جمهور را از میان برد که راهی برای غنی جز متوسل شدن دگرباره به رهبران جهادی باقی نگذاشته است.

در این میان، اگر قدرتمندان قومی که در دوران جهاد یک طرف قدرت بودند باید از صحنه سیاسی در راستای حفظ و بقای حکومت غنی از میان بروند چرا همواره در سخت ترین شرایط تنها گزینه نجات هستند؟

افغانستانی که بنا به قومیت های شکل گرفته در سلطه گری یک قومیت در خون و جنگ فرو رفت و چهل سال کشتار به همراه داشت که نه می توان آینده ای امن برای آن متصور شد و نه رها شدن از شومی گروه های تروریستی به دلیل حکومت ناقص شکل گرفته در کنفرانس بن می باشد که بهتر از دوران های گذشته نبوده است.

و اگر فردی گمنام از جانب عوامل خارجی در راس قدرت قرار می گیرد، حداقل باید برای حفظ نیم بند ثبات از امتیاز سیاستمداری برخوردار باشد نه اینکه تیوریسینی با تفکرات افراط گرایانه یک حکومت را معطوف به نبردهای درونی و هم پای تروریستان کشور را غرق ویرانی و خون کند.

دیدارهای جداگانه رییس جمهور با رهبرانی باقی مانده از گزند تبعید و محاصره ارگ اگر در جهت مشورت خواهی باشد به سرانجامی نمی رسد زیرا غنی گوش شنوا آنهم از سوی دشمنان خود ندارد البته جز همراهی همچون حکمتیار، اما اگر در راستای تشکیل شورای بزرگان صورت گرفت، پس به جایی از تنگا در قدرت رسیده که چاره ای جز جهادگرایان نیافته است، شکست تیوریسینی غرب نشین که بر حقانیت طالب بیش از هر جهادی غیرپشتون باور داشت.

از سوی دیگر، اشرف غنی که با به قدرت رسیدن، هدفی جز پشتونیزم کردن افغانستان در تکیه بر حمایت همه جانبه امریکا، استفاده از ابزار اسلام آباد و گروه های تروریستی نداشت در میانه راه به بن بست رسیده که برای تمامی دولت و گروه های در قدرتِ گذشته، همان باتلاق سلطه گرای می باشد

نشست بزرگان اگرچه جایی در قانون اساسی ندارد اما اصلی در افغانستان است که حتی امریکا نمی توان بدون آن در این سرزمین باقی بماند و کرزی با چنین نیروی توانست سیزده سال در قدرت، اهداف رهبران پشتون را بدون نزاع های داخلی در کنترل رهبران جهادی و سیاسی جامعه عمل بپوشاند.

این در حالی است که انحصار قدرت در ارگ و همراه کردن حکمتیار در قدرت نیز نتوانست سدی در برابر تهدید مخالفان داخلی، حکومت را از گزند سقوط حفظ نماید و رییس جمهور را مجبور به روی آوردن به رهبرانی کرد که رابطه نزدیکی با مهره های دردسر ساز دارند.

در روزگاری که تکیه عطا محمد بر محقق و دوستم و حمایت های دور و نزدیک باقی رهبران جهادی و قومی است، اشرف غنی در تکاپوی جلب حمایت همین رهبران برای ایجاد فشار بر وی می باشد هرچند تاکنون تمامی دسیسه های ارگ مغولب اتحاد رهبران مقاومت شمال شده است.

و از آنجایی که اشرف غنی به مانند کرزی تهی از درایت و زیرکی در سیاست است چنین دیدارهای، مقطعی برای به چالش کشیدن مهره های دردسر ساز خواهد بود و اگر شورای بزرگانی نیز تشکیل شود در اختلاف های عمیق قومی نمی تواند به مانند دوران کرزی، مشروعیتی برای نظام حاکم به بار آورد.

کد (18)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
رهبران
حکومت
غنی
جهاد
نظرات بینندگان:

>>>   Ariaie
بسيار ارزو دارم با يك هموطن پشتون كه معتقد به پشتون والى و حق قدرت سياسى تنها براى پشتون ها باور داشته باشد بنشينم و پاسخ صادقانه ان را در مورد اين پرسش كه اگر در يك انتخابات يك هزاره ، يا تاجيك ، يا ازبيك يا بلوچ ريس جمهور شود و براى چهار سال رياست كند، ديد گاه او را بشنوم كه از ديد او منحيث يك پشتون قوم گرا چى را از دست خواهند داد؟ ايا اين تنها غرور است يا واقعاً نگران مسايلى عملى ديگر هستند و هراس دارند؟

>>>   براى همه اينها پاسخ دارم و انا بحث را به حاشيه مى برد، در اين بحث حق و ناحق و انچه اتفاق افتاده معلوم است مطمئن ام شما مسعود را مسؤول مى دانيد در حاليكه من فرار نجيب را، ايا شما جز فرمان عفو عمومى از طرف مجددى ، براى منحل سازى اردو فرمانى از مسعود داريد ؟ وقتى ريس جمهور كشور قدرت را ترك كند و فرار كند واضح است كه هرج مرج بوجود مى ايد ، به هر حال دوباره توجه تان را براى چند لحظه ايى ( منحيث يك فرد بيطرف)به ان گفتگوى تاريخى، وقايع ان شب ها و روز ها، ملاقات هاى رفيع و وكيل با مجاهدين و دست هاى اى اس اى جلب مى نماييم.
فعلاً بحث اين است كه چيگونه ما متحد شده ميتوانيم چون ميليون ها تاجيك در برابر ميليون ها پشتون و برعكس ان سير و مسير دشمنى را دارند مى پيمايند و قبل از اينكه اين فاجعه بار شود بايد راهى سنجيد و چاره ايى انديشيد كه هيچ كسى در ان ضررى نكند. اين مسله تنها اراده براى انجام كار، نيت پاك، وطن دوستى و برگشت به منطق و حق نياز دارد و بس. بياييد به اينده فكر كنيم بجاى اينكه بازى ملامت و سلامت گذشته را ادامه دهيم

>>>   به نظر خودم باید اشخاصی را به رهبری ایستاد کرد که پا بند به انسانیت و اصول دیموکراسی باشند نه به قوم سمت و لسان و خداونداشخاص تحصیل کرده ما را هم هدایت کنند که صرف بخاطر لسان و قومیت از اشخاص که هیچ دست اورد به وطن ندارند باید پشتیبانی نکنند.

>>>   Dagh
هويتم افتخارم در هـر چيز معامله اگر با هـويتم معامله كنيد قيمت گزافى ميپردازيد هـويت فروشان

>>>   جهادومجاهیدن یک کلمه پاک است نه جهادی ومجاهید افغانستان به جنک داخلی شان وطن رایک بار به طالبان که دراسپین بولدگ کندهاریک تیم کوچک پیداشده بود ازدست جنگجویان داخلی وطن رابه طالبان تسلیم کردن ازشهیدکردن هموطنان مان به دست طالبان سیرنشدن وباز میخواهند وطن به دست داعیشیان به بهانه های مختلف تسلیم کند لعنت خداوند به شما که ازخون ملت سیرنشدن
...شترراگفتن که کجای توراست است که ماندکردند .
هموطنان غزیزبه گپ های پوچ کوچی فریب کاران بازی نخورید ازدولت حمایت کند زندباددولت جمهوری اسلامی افغانستان .
زنده بادریس جمهورجمهوری اسلامی افغانستان .
زندبادریس جمهور اسلامی افغانستان اشرف غنی

>>>   غنی آدم سیاسی نیست. او آدمیست که بجای مغز با معده خود فکر میکند و متاسفانه معده او هم "ساخته گیست"!!!! و بهمین خاطر "نتیجه" گ.ی در گ. است!!!!!!

>>>   باز وقت دسیسه جمع شدن "پشم الله خانها" رسید!!!!!!

>>>   غنی در پی جلو گیری از اتحاد شخصیت های با نفوس است و تصمیم جز تفرقه و از هم پاشی ندارد اصلا مساله انتخابات که برنده شدن اشرف عنی باشد در تصمیم عنی نیست انتخات بدون شک به کمک دولت های بین المللی از تباط دارد مسله اصلی آن است که نمی خواهد حرکت که از جانب استاد عطا به راه افتیده است به این روال ادامه پیدا کند . شاید باز هم وعده های به سخصیت ها داده شود به نظر من خلی دیر که یک بار دیگر هم فریب غنی را بخورند .

>>>   به نظر دهنده اول!
حاجت پرسیدل از کسی نیست فقط چند سال قبل ربانی تاجیک چوکی ریاست جهوری را در پشت خود سرش کرده بود و سرگردان گاهی به خیرخانه، گاهی به چبل السراج، گاهی به مزار و گاهی به بدخشان می گریخت!!!!!!!

>>>   مقامد.لتی "بانوی اول" و مقام دولتی عبدالله یکسان است زیرا هر دو مقام در قانون اساسی هیچ جایی ندارد!!!!!!

>>>   اگر مردم ما از مظاهرات ایمن بود ۲ روزه حکومت فاشیستی غنی را ساقط میکردیم اما حیف این کوچیها زبان انسانیت نمیفهمد بلکه زبانش انتحار است

>>>   دوستم هم جهادی است؟

>>>   بلی دوستم به قول حضرت صاحب مجددی مشابه خالد بن ولید است


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است