حمایت از پاکستان کلاه گشادی است بر سر غنی
حدود ده روز است که پشتون ها و بلوچ های آن طرف خط دیورند بخاطر تحقق عدالت دست به تظاهرات مسالمت آمیز زده اند من از هر نهاد و هر جنبش که در راه عدالت و انصاف گام بردارد حمایت می کنم 
تاریخ انتشار:   ۱۲:۲۵    ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ کد خبر: 146462 منبع: پرینت

دو روز گذشته اشرف غنی بطور آشکار حمایت خود را از حرکت اعتراضی پشتون های آن طرف خط دیورند اعلان کرد اگر این حمایت غنی مخفی و دلسوزانه می بود عیبی نداشت اما حمایت آشکار غنی فرصتی را برای نظامی گران پاکستان فراهم می سازد تا به این بهانه که گویا این جنبش که در پاکستان علیه حکومت آن کشور آغاز گردیده خودجوش و عدالتخواهانه نیست بلکه دست مسوولین حکومت افغانستان بخصوص رییس جمهور در پشت آن قرار دارد.

ای کاش روی این سیاست اندکی زیرکانه فکر می شد بعد از اعلان این حمایت حکومت پاکستان می تواند این جنبش خودجوش را متهم به حمایت و پشتیبانی حکومت افغانستان ساخته و آنها را به آسانی از سر راه خود بردارد از سوی دیگر رییس جمهور باید باور داشته باشد هر روز که از این جنگ تحمیلی در افغانستان می‌ گذرد بدون آنکه روزنه امیدی برای ختم عادلانه و شرافتمندانه آن به چشم خورد بر ابعاد خرابی ها و تلفات انسانی و نابودی منابع اقتصادی، اجتماعی و امنیتی آن بطور بی‌ سابقه‌ ای افزوده می‌ شود هر روز که می‌ گذرد فرصت‌ ها و امکانات سیاسی و نظامی مساعدی که ممکن است برای خاتمه جنگ و حفظ و کسب حقوق حقه مردم افغانستان مورد استفاده قرار گیرد از دست می‌ رود و این نگرانی روزبروز بیشتر می‌ شود که جنگ تحمیلی نیز به صورتی بدتر از گروگان گیری به ضرر افغانستان به پایان خواهد رسید.

زمامداران موجود متاسفانه با همه ناتوانی ها و کمی و کاستی هایی که دارند ناعاقبت اندیشانه دست به سیاست هایی می زنند که عواقب آن خیلی مشکل زا است ما درست سیاست نمی کنیم ما تحلیل و شناخت که از ما حول ما می گذرد آگاهی کامل نداریم من معتقدم که پایان عادلانه و شرافتمندانه جنگ در افغانستان تنها زمانی ممکن خواهد بود که تمامی قشرهای ملت وطن خواهان و علاقمندان به سرنوشت و اعتبار و حیثیت ملی کشور پایان جنگ را مصرا طلب نمایند.

من بارها در صحبت ها و نوشته های خود هشداری پیرامون تداوم جنگ خانمان سوز در این سرزمین را به دست نشر سپرده ام و گفته ام ادامه این وحشت و دهشت زیادتر برمی گردد بر ناعاقبت سنجی های زمامداران ما، حالا برمی گردم به مساله تظاهرات پشتون ها و بلوچ ها در آن طرف خط دیورند. خوب به یاد دارم در دوران زمامداری مرحوم ظاهر شاه بخصوص در دوران حاکمیت سردار محمد داوود خان قبل از آغاز خبرهای هفت شام رادیو افغانستان وقت ترانه ای را آغاز می نمود (دا پشتونستان زمونژ، دا پشتونستان زمونژ) از سوی دیگر به یاد دارم که مردم افغانستان از چندین سال بدین سو هر سال تاریخ نهم سنبله را به نام روز همبستگی مردمان پشتون و بلوچ تجلیل می کردند به یاد دارم همه ساله مرحوم اجمل ختک در فواره آب چوک پشتونستان ایستاده می شد و بیانیه پر شوری را به خوانش می گرفت و سپس بیرق پشتونستان بر افراشته می شد و پس از آن هرکس پشت کار خود می رفت تا یک سال دیگر با آمدن حکومت مجاهدین این کار آهسته آهسته به فراموشی سپرده شد نه بیرقی ماند و نه از تجلیل نهم سنبله خبری هست.

بدون تردید افغان ها، پشتون ها و بلوچ ها نه امروز بلکه در طول تاریخ با هم سرنوشت و سرزمین مشترک داشته اند و در اتحاد برادرانه زیسته اند، زحمت کشیده اند و در راه حفظ وطن خون های مشترک شان نثار گردیده است. خط دیورند که به باور بعضی ها به منزله خنجری به قلب کشورما به وسیله استعمار انگلیس وارد گردید باعث دوری افغان ها، پشتون ها و بلوچ ها گردیده است. این یک مشکل تاریخی است که در حال حاضر راه حلی برای آن که در آن منافع افغانستان مد نظر باشد بنظر نمی رسد در چنین وضعیتی متاسفانه کشور نام نهاد پاکستان امروز نه تنها به تخته خیز برای تحقق اهداف توسعه طلبانه و جنگی نیروهای تروریستی و حامیان شان مبدل گشته بلکه بحیث یک ذخیره بزرگ مواد منفلقه و آتش زا دارد با اشتعال خود امنیت همسایگان را به خطر جدی مواجه و خود نیز در این آتش حتما نابود می گردد.

اقدامات دشمنانه محافل نظامی پاکستان و زمامداران مرتجع آن این دنباله روان راه سیاه و تاریک تمام فاشیست ها و آدمک شان علیه مردم و وطن پر غرور افغان ها که ده ها بار درس عبرت را به تروریستان و به حامیان شان داده اند پاکستان بطور طبیعی ایجاد نگردیده است قبلا این منطقه به نام هند برتانیاوی یاد می شد که بعدا پاکستان روی نقشه و پلان استعماری از بدنه آن جدا ساخته شده و تایید کننده این امر است که در پاکستان از سالیان متمادی بدین سو آمریکا و چین حکومت می کنند در پاکستان رژیم نظامی آن کشور و زمامداران آن وابسته به سیاه ترین محافل جنگ طلب تروریستی هژمونیستی جهان اند.

حالا برمی گردیم در مورد تظاهرات اخیر در آن طرف خط دیورند از چندی بدین سو تظاهرات پشتون ها و بلوچ های پاکستان که یک اقدام مدنی و یک تحرک به سوی رفع تبعیض و خاتمه بخشیدن به ظلم و مصایب است که به نام های مختلف و شیوه های گوناگون بر آنها روا داشته می شود آغاز گردیده چنانچه طی روزهای اخیر هزاران پشتون بلوچ در پاکستان در اعتراض به آنچه ظلم، تبعیض، بی انصافی و بی عدالتی در حق پشتون ها و بلوچ های پاکستان است دست به تظاهرات، تحصن و حرکات مدنی زده و از حکومت آن کشور خواستار تامین عدالت اند.

این تظاهرات بعداز آن آغاز و به یک جنبش خودجوش مردمی مبدل شد که نقیب الله محسود مدل پاکستانی که پشتون تبار بود حدود ده روز قبل در شهر کراچی پاکستان از سوی پولیس کشته شد. نقیب الله محسود متهم به همکاری با گروه های هراس افکن بود درحالیکه پولیس کراچی درخلال ده روز که از قتل این جوان می گذرد هیچ مدرک سند و دلیل را ارایه کرده نتوانسته که پیوند نقیب الله را با گروه های هراس افکن نشان داد دورتر از کراچی جوان دیگری از پشتون های پاکستان به نام ادریس وزیر در شهر مردان پاکستان از سوی گروه های هراس افکن کشته شد گروه های که مردم محل می گویند رابطه پنهانی با ارتش و ملیشه های پاکستانی دارند.

مردم مردان در واکنش به قتل ادریس وزیر، خانه ای را که گفته می شود مرکز هراس افکنان بود به آتش کشیدند همچنان مردم محل قبل از به آتش کشیدن این خانه مقداری جنگ افزار و مواد انفجاری را از آن بدست آورده بودند و باشندگان مردان هم حکومت مرکزی پاکستان را به تروریست پروری و ناامن ساختن منطقه شان متهم کرده اند تظاهرات و حرکات مدنی در واکنش به قتل نقیب الله محسود از وزیرستان شمالی آغاز شد و ادامه آن به اسلام آباد رسیده است. تظاهرکنندگان گفته اند که در یک حرکت خودجوش به میدان آمده اند و تا شنیدن صدای اعتراض شان به تظاهرات خود ادامه می دهند و آن را به شهرهای دیگر پاکستان گسترش خواهند داد.

هدف اولی تظاهرکنندگان، تامین امنیت در مناطق قبایلی، آزادی زندانیان پشتون که به نام ها و بهانه های مختلف زندانی اند رسیدگی به پرونده های جنایی و سیاسی که زندگی مردمان قبایلی را متاثر ساخته، رشد متوازن مناطق قبایلی و خاتمه بخشیدن به سطیره حکومت مرکزی پاکستان برمناطق قبایلی و ادغام این مناطق در تشکیلات خیبر پشتونخوا خواست های اصلی تظاهرکنندگان است. آنها در یک کلام، عدالت می خواهند و تاکید بر خاتمه بخشیدن بر مظالم اند که فوج و استخبارات پاکستان بر آنها روا داشته اند.

به باور آگاهان سیاسی افغان و بزرگان قومی در این کشور هرگاه به تاریخچه سیاسی پاکستان که از زمان ایجاد آن درسال 1947 برمی گردد نظر اندازیم اداره نظامی و استخباراتی این کشور همواره تلاش کرده اند تا نقش، اعتبار و سهم پشتون ها و بلوچ های پاکستان را زیر نام مذهب، دین و ناسیونالیزم قومی ضعیف جلوه دهند درحالیکه اکثر منابع طبیعی پاکستان در بلوچستان و مناطق پشتون نشین قرار دارد مگر این دو صوبه پاکستان در مقایسه به صوبه های پنجاب و سند کمترین انکشاف را شاهد اند و مناطق قبایلی حتی همین انکشاف کم را نیز ندیده اند.

حکومت های پاکستان در طول حیات هفتاد و یک ساله این کشور همیشه تلاش کرده تا به مناطق قبایلی یک چهره عقب گرا بدهند و مردمان این مناطق را از فرهنگ اصیل آنها و تمدن معاصر دور نگهدارند همچنان نظامیان، استخبارات و سیاسیون پاکستان که بیشتر پنجابی اند با اجیر ساختن شمار انگشت شماری از روحانیون و رهبران قومی درمناطق پشتون نشین و بلوچ نشین پاکستان تلاش کرده اند تا تقابل قومی میان اقوام پشتون و با قرار دادن پشتون ها و پلوچ ها در برابر سایر اقوام و مردمان پاکستان از آن سود ببرند امروز اگر کشیدگی میان بلوچ ها و پشتون ها در بلوچستان وجود دارد و یا تقابل قومی که میان پشتون های پاکستان یا سندی ها و قوم مهاجر در کراچی وجود دارد همه جزو برنامه های استخبارات پاکستان است تا مردمان قبایلی به مسایل فرعی مصروف ساخته شوند تا اندیشه های ملی در آنها نابود گردد.

مناطق قبایلی امروز مکان و بازار فروش اسلحه، مواد مخدر و اشیای غیرقانونی دیگر است درحالیکه از مکتب، دانشگاه، علم و تحصیل در آنجا چندان خبری نیست با آنکه تروریست پروری در هر نقطه از پاکستان به چشم می خورد و تروریستان حرفوی در شهرهای بزرگ پاکستان زندگی می کنند مگر تمرکز فوج و استخبارات پاکستان و در حالات هم تمرکز نیروهای خارجی بر مناطق قبایلی است و به نام مبارزه با هراس افکنی شمار زیادی از جوانان، اندیشمندان و رهبران مردمی درمناطق قبایلی کشته شدند اگر چنین نیست چرا دامنه حملات هوایی بر هراس افکنان از محدوده مناطق قبایلی بیرون نمی شود و مناطق دیگر هدف قرار نمی گیرند.

مناطق قبایلی و مناطق پشتون نشین و بلوچ نشین در پاکستان قربانی سیاست های تفرقه جویانه و تروریزم دولتی در پاکستان شده اند. پنجابی ها به منظور آنکه سطیره و حکمروایی خود را بر مردمان دیگر در پاکستان حفظ کنند و آن را ادامه دهند سرکوب اقلیت ها، تقابل قومی و مبارزه با هراس افکنی را افزار ساخته است و هر حرکت که از سوی اقلیت های مذهبی و قومی در پاکستان مشاهده گردد به نوعی آن را مهار می کند اقلیت های مذهبی عیسوی ها، شعیه ها، هزاره ها و بلوچ ها روزگار خوشی در پاکستان ندارند آنها منظما از سوی احزاب و جریان های سیاسی و مذهبی که به گونه ای با استخبارات پاکستان سروکار دارند مورد حمله قرار می گیرند.

مگر الان زمان تغییر کرده است امروز پشتون ها در پاکستان در یک حرکت خودجوش به پا برخاسته اند بدون شک به زودی مردمان و اقوام دیگر با آنها یکجا شده و آنگاه گلیم ظلم و ستم در پاکستان، جنرال های پنجابی مسوول آن اند برچیده خواهد شد. مردم افغانستان هر نوع وحشت، دهشت و بی عدالتی را در برابر پشتون ها و بلوچ های پاکستان محکوم نموده تاکید دارند تا حق زندگی معیاری و قانونی آنان محترم شمرده شود ما در حالیکه همبستگی قاطع و برادرانه خود را با برادران پشتون و بلوچ خود به این مناسبت غرض نیل به پیروزی های جدید و جدیدتر در راه اعاده دموکراسی و تعیین سرنوشت شان بدست خودشان ابراز می داریم همبستگی خود را با تمام سندی ها، پنجابی ها و کشمیری ها که علیه حکومت نظامی گر پاکستان که حامی گروه های تروریستی جنگ طلب است ابراز می داریم.

و به رژیم منفور و تاریخ زده پاکستان نسبت به اقدامات خصمانه و رذیلانه آن در امر ایجاد پایگاه های وسیع نظامی برای تروریستان و حمایت کنندگان شبکه های تروریستی طالبان و القاعده و داعش و گسیل آنها به داخل خاک افغانستان اعتراض می نماییم و از تمام مجامع بین المللی و همه نیروهای صلح و ترقی خواهان آن هستیم تا یکصدا با تمام مردم افغانستان و سایر کشورهای منطقه به شمول مردمان مبارز پشتون و بلوچ پاکستان که به تازگی صدای اعتراض شان را در برابر وحشیگری های نظامیان پاکستان بلند نموده اند متحد شوند.

امیدوارم این جنبش و حرکت مردمی در آن سوی خط دیورند بتواند بعد از این نظامی گران پاکستان را اجازه ندهد که بیش از این باعث خرابی بیشتر اوضاع امنیتی در افغانستان منطقه و جهان گردیده و بحیث آله دست ابر قدرت های جهانی نقش رهزنانه و غارتگرانه خود را ادامه دهد. مردم افغانستان باید حمایت همه جانبه سیاسی و اخلاقی خود را از مبارزات برحق مردمان پشتون و بلوچ در امر سعادت، خوشبختی و پیروزی آنان ابراز نمایند.

احمد سعیدی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
افغانستان
پاکستان
خط دیورند
نظرات بینندگان:

>>>   بی ننگ و بیغیرت دیده بودم اما نه به این اندازه که ترا چندین بار چنار سبز کند اما با باز هم بگویی سایه اش غنیمت است.
دومین سیلی محکم اینبار از محمود خان به دهن متفکر قبیله؛
محمود خان محسود در ختم تظاهرات به اشرف غنى:
ما برای اعاده عدالت برای نقیب الله محسود جمع شده بوديم و ما پاکستانی هاى وطن پرست هستیم و به كسى اجازه نمی دهیم در امور ما دخالت کند. اشرف غنی بجاى مداخله در امور داخلى پاكستان، اول برود با تروريستان درون افغانستان بجنگد.

#مسلم_شيرزاد

>>>   ازبیننگ وبیغیرت صدایش میاید مانند شما

>>>   Toghyan
آقای غنی(کور خود بینایی دیگران) فراموش کرده اند، جنبش روشنایی، جنبش رستاخیز تغیر و... را که با حرکات مدنی ، دادخواهی و حق خواهی داشتند، توسط تفنگداران بدستان خود به شیلک گلوله بست، وبه خاک خون کشید. اقای غنی شما بدانید که تاریخ شما را نه میبخشد، مردم هرگز شما را نخواهد بخشید.

>>>   حمد همایون صادقی
نخست برادران افغانتبار ات را که لاف غیرت افغانی میزنند پیش بیاندازید بعدن به اقوام غیر افغان مراجعه کنید

>>>   تاجیکان بیدارشوید
من پشتون نیستم من صواتی تاجیک هستم

>>>   دیکتاتور احمدزی که اقوام غیر پشتون را انتحار و سرکوب میکند که باز خواست کند؟ از خداوند ج میخواهیم که پشتونها را در بدر و خاک بسرکند.

>>>   مسلم پشکزاد!
تاجکان را بیدار کنید مگر چای ناخورده جنگیده نمیتواند!
وای به حال تاجک که هزار سال بجای شمشیر قصیده میسراید!
زبانهای دراز دارند اما دم غیرتش در بین ّاهایشان جمع کرده وفکر میکند که تاجکستان را باتمام ناموسش ّشتوها بر تزار فروخته است!
بروید وناموستان را از تزار صاحب شوید


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است