در وطن چه کسی حکومت مي کند؟
 
تاریخ انتشار:   ۱۳:۲۳    ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ کد خبر: 146532 منبع: پرینت

در وطن چه کسی حکومت مي کند؟
{حکومت و ادارات امنيتي و يا پاکستان و شبکه تروريستي حقاني؟}

هیچ جنگی غیر انسانی تر، ننگ آورتر و بي شرمانه تر از جنگ های متعصبانه ی مذهبی و تنفر آور قومي و قبيله اي كه در داخل یك كشور برافروخته می شود، نیست.
ازخاك وطن نمانده جز ویرانی
پس کو كجاست، غیرت افغاني؟
برخيز وطن را خون و آتش گرفت
مردم همه در خون اند، نمي داني؟
در افغانستان غني و مسوولين امنيتي و يا پاکستان و شبکه حقاني، کدام فرمان مي راند؟

در شهر بخون تر هر روز انتحار، انفجار، ترور و آدم کشي جريان دارد و تروريستان هرمنطقه اي را که خواسته باشند امواج حملات، به دلخواه خويش قرار مي دهد.
دروغ گوي مشهور و معروف ارگ (حسين مرتضوي) و لافوک هاي ديگر به مثابه سخنگويان نيروهاي مسلح، به اساس هدايت دومين مغز متفکر کره زمين (غني احمدزي) و (وزير دفاع، داخله و امنيت ملي) بدون درنگ و با تفکرد داعش گونه (همانگونه که داعش بدون مقدمه هرحادثه خونين را کار خويش مي داند) هرحمله انتحاري را به شبکه حقاني و پاکستان نسبت مي دهند.

اينکه اين دو مرجع در حوادث دردناک و ويرانگر کشور ما نقش دارد جاي سخني نيست و اما سوال اينجا است و بايد اين چهار نفر مسوولين و سخنگويان بگويند که زمامدار کشور کيست؟ حکومت افغانستان، پاکستان و يا شبکه تروريستي حقاني؟
وظيفه حکومت و مسوولين چيست؟ تامين امنيت مردم، جلوگيري از حملات دشمن، تطبيق کننده قانون و عدالت ملي وظيفه چه کسي است؟

اگر دشمن مطابق ميل و خواسته اش هرچه که بخواهد انجام مي دهد پس زمامداران بگويند که در کابل و شهرهاي ديگر وطن، پاکستان و شبکه تروريستي حقاني حاکم است؟
ما فقط غرض خوش خدمتي به خارجي و بر اساس لزوم ديدي خارجي ها در گوشه ي ذلت حضور داريم تامردم خود در مقابل تروريزم چاره بيانديشند.

حملات انتحاری و انفجاري و تروريستي شهر کابل و باشندگان این شهر را در غم فرو برد و در خانه‌ی آنها گلیم غم گسترانید. در کابل در حقيقت خورشيد هرروز با رنگ خونين طلوع مي نمايد.
مردم افغانستان و بخصوص مردم کابل که همواره زخم ديده‌اند و رنج کشيده اند از ادامه چنين وضعي به شدت ناراضي بوده و به جان آمده اند. آنان ديگر توان تحمل دادن قرباني هاي بي شمار را ندارند.

از جانب ديگر وضعيت انفعالي و ناتواني حکومت در تامين امنيت شهروندان و حتی عدم احساس مسووليت لازم از سوي آنان بيش از هرچيزي مردم را خسته و عصباني ساخته است.
مردم خود شاهد هستند که حکومت به جاي سر و سامان دادن به وضعيت کلي کشور فقط به فکر تقسيم چوکي ها و منصب ها بر اساس سهميه هاي شخصي و جناحي هستند.
مردم به روشني مي بينند که غني و عبدالله چگونه در پي هم و در کمين هم هستند تا با استفاده از غيبت و سفر يکديگر امتيازها و موقعيت ها را به سود خويش تغيير جهت دهند.

به هر روي واکنش خنثی و بي اثر مسوولين حکومتي در ارتباط با پرسش هاي مطرح شده در ذهن مردم و نيز در ارتباط با تامين امنيت و پيداکردن عامل يا عاملين آن به رجز خواني ها و شعارهاي ميان تهي بدل شده است که هيچگونه توجيه عقلاني و مديريتي ندارد. بلکه بيش از پيش وضعيت آشفته و نگران کننده کنوني را به نمايش مي گذارد. زيرا از يک سوي مسوولين وقوع اين روي دادها را به مانور جنگي و قدرت نمايي طالبان پس از مرگ ملاعمر نسبت مي دهند. در همان حال بخش ديگر از مقام ها اين کشتارها به کارکرد و دسيسه پاکستاني ها نسبت مي دهند.

نمي توان ترديد داشت که در اين وقايع خونين سازمان هاي استخباراتي بيگانه هم دست دارند که از طريق مخالفين مسلح و گروه ها و اشخاص ه سعي دارند به هر قيمت ممکن ناامني و خشونت را در کشور دامن بزنند. دشمنان صلح و ترقي افغانستان هرگز نمي خواهند که مردم ما پس از سال ها بحران اينک روي خوش از زندگي خويش ببينند. نهادهاي امنيتي در اين ارتباط مسووليت جدي دارند که براي خنثی ساختن دسيسه هاي آنها مسوولانه و قاطع برخورد نمايند.
آنان نمي توانند که سرنوشت مردم و کشور را به همين سادگي بدست حوادث سپرده و خود مشغول تقسيم قدرت و منصب باشند. اگر آسمان مردم ما براي هميشه خون گرفت و خورشيدش تار گرديد، مسوولين حکومتي بايد بدانند که روزگار آنان هم به تيرگي کشانيده خواهد شد.

نويسنده ( استاد صباح )


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
حکومت
مخالفین
نظرات بینندگان:

>>>   Tajik
کسی به مرتضوی بگوید قاعده بازی را کسانی نمیدانند که هم معاش خور حکومت هستند هم عملا به منافع طالبان شپشی کار میکنند و‌ هم صریحا مدافع طالبان و افکار طالبانی هستند این گونه اشخاص با وجودیکه سرکوب نمیشوند برعکس از طرف غنی و دارو دسته اش به ضد رقیبان سیاسی شان حمایت میشوند

>>>   Hazara World
حکمتیار: حملات استشهادی (انتحاری) یک وظیفه مقدس است

گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در گفتگوی ویژه با آریانانیوز کشته شدن انسان های بیگناه را در هر گونه حملات از طرف هر گروهی حرام خواند اما حملات استشهادی را مشابه حملات انتحاری میداند و آنرا یک وظیفه مقدس بیان کرد.

آقای حکمتیار در مورد حملاتی که منجر به کشته شدن افراد بی گناه میشود چنین گفته است: ” حملاتی که از هر راهی زیر هر پوششی که فعالیت میکند، در نتیجه آن انسان های بیگناه کشته میشود، غیرمحارب، کسیکه سلاح نداشته بر او صدمه میرسد، حرام است. اسلام رد میکند و ما با شدیدترین الفاظ محکوم میکنیم”.

اما او حملات انتحاری را شبیه حملات استشهادی دانست و افزود که این گونه حملات یک وظیفه مقدس در اسلام میباشد.

رهبر حزب اسلامی هم چنان اظهار داشت که در پشت پروژه داعش در افغانستان ایران قرار دارد و جنگجویان این گروه توسط ایران به افغانستان آورده میشود.

رهبر حزب اسلامی در این مورد تصریح کرد: ” شما میگویید انتحاری، ولی ما میگوییم استشهادی؛ حملات انتحاری حملات است که کسی از زندگی خود بیزار آمده و خودکشی میکند. انتحاری یعنی خودکشی، حملات استشهادی یعنی حملاتی که کشته شدن آن در این حملات صد در صد یقینی است، ولی بر اهداف مقدسی است. قطعاً ما از آن حمایت میکنیم.”

پیش از پیوستن حکمتیار به پروسه صلح چندین حمله انتحاری از سوی هواداران این گروه به انجام رسیده بود.

آقای حکمتیار در این مصاحبه اختصاصی به حکومت وحدت ملی نیز تاخت و ادعا کرد که حکومت و سیاست هایش “ناکام” است.

ًبه گفته آقای حکمتیار حلقات نیرومندی در داخل نظام وجود دارند که در سازمان دهی و انجام “حملات انتحاری” به مهاجمان و گروه های مخالف دولت مستقیما کمک میکنند.

رهبر حزب اسلامی در این مورد افزود:”حلقه های نیرومندی در داخل نظام وجود دارند. در داخل حکومت، اداره و نظام که موترهای شیشه سیاه شان با وسایل و افراد شان انتقال میدهند، همکاری میکنند، حمایت میکنند و با مخالفین دست دارند.”

به باور آقای حکمتیار مهاجمان انتحاری ذریعه موترهای نیروهای امنیتی انتقال و اهداف شان نیز از سوی شماری از اشخاص نفوذی در درون قوای مسلح، مشخص میشوند.

گلبدین حکمتیار پس از مذاکرات طولانی بالآخره در ماه میزان سال ۱۳۹۵ با حکومت وحدت ملی به توافق سیاسی دست یافت.

آزادسازی زندانیان حزب اسلامی، مصئونیت قضایی فرماندهان این حزب و تامین امنیت آقای حکمتیار از موارد کلیدی در این موافقت نامه گفته شده است.

>>>   بي نهايت گفتني بجاودقيق درعرصه نويسنده گي توفيق مزيد ميخواهم

>>>   در وطن امپریالیسم امریکا و غلامان آن مانند غنی گنده بغل، گلمرجان، پاکستان ، گروه حقانی، دزدان جها.. و خلاصه همه دزدان و مافیای جهانی حکومت میکنند!!!

>>>   در وطن امپریالیسم امریکا و غلامان آن مانند غنی گنده بغل، گلمرجان، پاکستان ، گروه حقانی، دزدان جها.. و خلاصه همه دزدان و مافیای جهانی حکومت میکنند!!!


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است