پنجشیر ستیزی برای چه؟!
 
تاریخ انتشار:   ۱۳:۱۰    ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ کد خبر: 146593 منبع: پرینت

از دشمنان هیچ شکوه و گلایه نداریم که چرا ضد پنجشیر و پنجشیریان سخن می گویند . می دانیم که پنجشیر خار چشم آنان بوده است. از پنجشیر دل پرخون دارند.

اوغان ملتی ها، طالبی ها، گلبدینی ها، سورخلقی ها و دیگر همه شکست خوردگان و برتری جویان از جناح های مختلف که پنجشیر ستیزی می کنند دلیل اش روشن است و ما نمی گوییم که چرا بر ضد پنجشیر دسیسه سازی و یاوه بافی می کنند اما چیز بسیار عجیب و غریب این است که یک عده از تاجیکان ما خیلی بدتر از هر کس دیگر در مقابل پنجشیر و پنجشیری از خود نفرت و بیزاری نشان می دهند و در هر زمانی که شانس برای شان یاری کند، همه کار دیگر را می گذارند و به کوبیدن پنجشیر و مردم اش دهان می گشایند و قلم فرسایی می نمایند.

من نمی دانم دلیل این کار چیست ؟! اگر پاسخ این باشد که در این هفده سال پسین فلان شخص از پنجشیر و بهمان شخص از پنجشیر خیانت کرد و این شد و آن شد، آیا درست است که به خاطر یک شخص یا چندین آدم خراب و خاین ما بر ضد یک ولایت و بر ضد تمام مردم اش سخن گوییم و پنجشیری ستیزی کنیم؟!

آدم های خراب و خاین در کدام بخش اوغانستان و در کدام ولایت اش نبوده و همین اکنون نیست؟! این نه منطقی است و نه انسانی است که به بهانه و به خاطر چند نفر بد، پنجشیری ستیزی را توجیه کنیم.

برای من بسیار عجیب این است که همین اکنون و این روزها که پنجشیر و پنجشیری ها کدام محوریت خاصی، کدام نقش رهبری کننده در جریان های کنونی ندارند، باز هم و هنوز هم چرا یک تعداد برادران ما از خود تاجیکان ما همه کارهای دیگر را مانده اند و پنجشیر ستیزی و پنجشیری کوبی می کنند؟!

من فکر می کنم که این روحیه منفی، این پنجشیر ستیزی، در حقیقت تاجیک ستیزی است. در گذشته نیز بارها نوشتم که کسی که تاجیک باشد اگر منطق داشته باشد اگر از کدام طرفی به پنجشیر ستیزی گماشته نشده باشد، اگر برای چند روپیه وجدان خود را نفروخته باشد، هرگز و هیچگاهی بر ضد پنجشیر و پنجشیری ها شب و روز تبلیغات و نفرت پراکنی نمی کند.

مساله انتقاد یک مساله جدا است. اینکه کسی بگوید فلان شخص به تاجیکان خیانت کرد، حق تاجیکان را خورد و چه و چه و چه، گپ کاملا جدا است. شاید چنان باشد و کسی اگر بگوید مشکلی نیست اما اینکه شخص را مانده و همیشه بر ضد پنجشیر و پنجشیری ها تبلیغ و بدگویی و دسیسه سازی و نفرت پراکنی کنند، این دیگر قابل پرسش است و یک عمل نادرست و ضد منافع تاجیکان می باشد.

به نظر من پنجشیر ستیزی، تاجیک ستیزی است. پنجشیر در منظومه زیستی و مبارزاتی تاجیکان نقش و جایگاه بسا با ارزش و راهبردی دارد . کوبیدن و تخریب و ضعیف ساختن پنجشیر و پنجشیری ها، کوبیدن و تخریب استوار ترین پایگاه مبارزاتی و حق خواهی تاجیکان است. دشمن این مساله را درک کرده است و از همین سبب صدها برنامه و نقشه و دسیسه برای منزوی ساختن، نقش زدایی، ضعیف سازی و سرانجام سرکوب کامل پنجشیر و پنجشیری ها را روی دست داشته است.

شما برویید کتاب « دویمه سقاوی » را یکبار بخوانید که درباره پنجشیر چه میگوید و برای سرکوبی و حتی نابودی آن چه طرحی را تجویز می نماید؟! تاجیکان گرامی باید متوجه این مساله باشند و از کنار این بیماری شرم آور پنجشیری ستیزی بی تفاوت نگذرند.

عمر راوی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
پنجشیر
تاجیک ستیزی
نظرات بینندگان:

>>>   نظر دهنده محترم چرا با پنجشیری ها اینقدر تظاد داری زور پنجشیری ها از است که حالا تو در کابل زنده گی میکنی و گرنه طالب ها نیم بینی که داری میبرید .
رررر

>>>   درافغانستان تاجیک فقط وفقط پنچشیری ها است دیکران تاجیک نیست اگر پنچشیری باشیم تاجیک استیم واگرپنچشیر نباشیم دیگر تاجیک هم نستیم

>>>   دلیلش اینست که پنشریان بجز خود باقی همه مردم را طالب ترورست دشمن معرفی میکنندعلاوه براین خیانت های که در وزارت دفاع داخله شد نباید میشد همچنین ریاست امنیت ملی رابه کمپنی خصوصی تبدیل کردند هفتاد فیصد پرسونل از یک ولایت ،نه با جنبش ساخت نه با هرات نه با مزاری نه با گلبیدین نه باذ استاد سیاف ونه باخود ،
در روز شهید ببینیدگه چها میکنند، وقتی سهمیه از تاجک بود تنها به نظر بسم الله خان پنشیری تاجک است

>>>   به نظر من این قسم گفتارها هیچ سودی برای کشور ما ندارد دیگر اینکه این سخنان شما بوی تعصب از ایشان می آید دیگر کشورهای جهان را بیبینید که چه کارها میکند ما با هیچ یکی از اقوام افغانستان دشمنی نداریم ولی گپ در این جا است که شما مریضان روانی هستید که این قسم سخنان را میزنید شما از کسانی هستید که برایتان از کشورهای همسایه پلان یا برنامه داده میشود. شهید صدام حسین دریکی از سخنان خویش میگوید که هرکسی که به کشورهای دیگر جاسوسی میکند مثال اش این است که مادر خود را به بستر دیگران میبرد

>>>   پنجشیری ها همه امتیازات تاجها را میگرد فکر میکند تمام افغانستان از انها است در 20 سال گذشته بنام تاجک خود را حساب میکند اما به بدبختها هیچ امتیازی نمیدهند ازین رو بعد ازین تاجها بازی نمی خورد

>>>   جناب عمر راوی: اول اینکه ضمیر تان هنوز هم نابینا است که افغانستان را اوغانستان خطاب کرده اید. دوهم هیچگا نگوید که پنجشیر یعنی تاجک. تاجک در افغانستان یک قوم شریف است و مردم شریف و غیور دارد. کم نه بلکه زیاترین مردم پنچشیر نام مردم پاک پنجشیر را بد کرده. در پنچشیر مردم خوب هم است ولی متاسفانه لوچک و لندغر زیاد دارد.

>>>   آقای راوی! درست فهمیده نشد که هدف از این نوشته چه است اما بشما باید بگویم که به شما چه کسی گفته است داعیه دار بر حق تاجیکان؟ پنجشیری ها استند؟ اینجا کسی پنجشیری ستیزی نکرده است، پنجشیری ها همه خائین نیستند، اینجا مشتی از پنجشیری هایی اند که بعضاً با نام احمدشاه مسعود تجارت میکنند، بعضی از نام مارشال فهیم و عده ای هم از نامهای دیگری و در کل با نام شورای نظار!
انصاف نموده بگویید که پنجشیر با چه معیاری همین اکنون بیشترین سهم را در دولت دارد؟ شما هراس دارید که پنجشیری ستیزی وجود دارد، اما شما غلط گفته اید، پنجشیری ستیزی اصلاً وجود ندارد اما نفرت از پنجشیری ها متأسفانه در حد اعلی است و ریشه اش بر میگردد به برادران پنجشیری که شما باید این ریشه را بیابید، حالا خو پنجشیری ستیزی وجود ندارد اما این نوشتۀ شما یک پیشبینی بوده میتواند، جفائیکه شما در حق سایر مردم نموده اید، شاید روزی برسد که نتوانید خود را پنجشیری بگویید، در این کشور کدام تاجک وجود ندارد و شما بیجهت به این مفهوم مبهم چسبیده اید، این یک راهبرد بی معنی است، در زمانش رهبر خردمند شما احمدشاه مسعود در قدم اول همین فارسی زبانان را بیرحمانه از دم تیغ کشید، آن زمان موضوع تاجیک و پشتون برایش مطرح نبود و فقط آنچی میدانست جهاد بود و خلاص.
حالا که مفهوم جهاد قلابی تان بی اهمیت شده است به کلیماتی چون تاجیک و غیره متوصل شده اید که این در قاموس سیاست جایگاهی ندارد،
سوگمندانه باید بگویم که آنچه جنایتی که در همین روزها در کشور بوقوع می پیوندند، دست پنجشیری ها به نهوی در آن دخیل است! رهبران شما از مسعود خیل ها گرفته تا قانونی، و دیگران هر یک از خود باند های تبه کار دارند که نیمی ئدر دزدی و چپاول و نیمی هم در اختطاف و آدم ربائی دست دارند که این امر کاملاً ثابت است.
جنایت پنجشیری ها در دهه های اخیر به حدی رسیده اند که پنجشیری وطن پرست را نمیتوان از جنایت کاران جدا ساخت در حالیکه پنجشیر انسانهای پرشور و وطن پرست هم دارد که ایشان اینک در صحنه حضور ندارند و اگر حضور هم داشته باشند نمیتوانند از شرم آواز شان را بلند نمایند.
اینجا کدام پنجشیری ستیزی وجود ندارد اما اگر شما انقاد بر رهبران جنایتکار شورای نظار را پنجشیری ستیزی مینامید، این به شما مربوط است. اگر داعیۀ تاجیکان در دست شما باشد مبارک شما باد من منحیث یک فارسی زبان تا بحال چنین چیزی را احساس نکرده ام و به افغانستان و ملت افغان میاندیشم و شاید من تنها نباشم که به این امر پایبندم، پس لطفاً خود را رهبر بزور برما نه تراشید.

میهن زرغون

>>>   جواب این پرسش فقط نزد دوکانداران اسلام وتیکه داران جهاد پنجشیر موجود است وخوب میدانند که چرا
البته سایربرادران پنجشیری های مظلوم وبیچاره ما مثتثنی ازین پرسش اند

>>>   هدف مبارزه با پشتون وتحریک مردم شریف پنجشیراست ؟ میدانم ولی به منزل نمیرسد

>>>   اشر ف غنى و اطرافيان اش يک باند مافياىی را در ارگ جمع كرده است
ای ملت خواب برده دشمنت در ارگ ارام با طالب نشته ولی تو هر روز ازدست چاپلوسان محافظ کار به خاک و خون غطه افتیده , مغز گنده غنی نمی تواند انسانی فکر کند ، برخیز تاچه زمانی خواب خواهید بود تا چه زمان اطفال ما بزرگان ما قربانی این جاهلان ارگ نیشن خواهدشد.
غنی مغز تعصب دشمنی از روی حسادت به اقوام غیر افغان درمصاحبه تلویزونی گفته بود : عادلانه نیست که 98 در صد زندانیان بگرام, گویندگان یک زبان باشند, هموطن عزیزم این سخن غنی متعصب معنی دارد یعنی گوینده زبان پشتو ملیت افغان , به گزافه گوی های غنی در جامعه قبيله ای در دامن فرهنگ غژدى نشينى و صحرا گردى جوان شده است و نيم قلب قبيله ای اش با طالبان است , اومردم شریف اعتما د نکنید. جوانان شجاع وارث این سرزمین آفتابی شما هستسد ، هرچه عاجل برخیز در مقابل ظلم و استبداد فاشیست وجنایت کاران ارگ نیشن همدستان تروریست , اکنون فرصت خوب است برای نجات مردم بی دفاع ما سکوت نکنید ؛ جسارت کنید , به پا خیزید در قیام سهم گرفته و قیا م را سراسری نماید.

باید خاطر نشان ساخت که از هیچ تهدی نه ترسید نیروهای جامعه جهانی کشور های دوست بخاطریکه از بین بردن ظلم , ستم , استبداد و برتری جویی قومی در کشور ما حضور دارند و این فرصت خوب یک جانس طلای برای نجات وطن ما از دست حلقه ای های فاشیست و تروستان درون حکومتی است و این فرصت را هموطن دلسوزو مبارزان شجاع دلیر راه آزادی از دست ندهید.
مبارزان , دلیر شجاع وطن یک روز حرکت قیام برای نجات از ظلم , استبداد , ستم برتری جویی قومی ازحلقه فاشیست , شوونسم قبیله گرا را از بیخ بنیاد برکنید, موا فقیت ابدی را در این کشور زیبا آفتابی نیاکان تان به پیروزی رسانید و ادامه هرروز ریختن خون پاک کود کان ، پیر و برنا بی دفاع ما در شهر ها و دهات باعث نابودی ملت ما در سرزمین نیاکان ما است .


یگانه راه حل و بیرون رفت از این همه قتل و کشتارمردم بی دفاع ما قیام سرتاسری مردم افغانستان بر علیه بیگانگاه آتش نفرت است , هموطن عزیزم سکوت و محافظه کاری راه حل نیست، با جسارت با دلیری روی میدان بیاید.
البته نه باید فراموش کرد هموطن عزیزم من متعصب نیستم همزیستی وهمگرای که ازنیاکان فرهنگ دوست خود ارث برده ام که بنی آدم اعضای یکدیگرند, که در آفرینش ز یک گوهرند.
هزاره عزیز م , تاجیک عزیزم ، افغان عزیزم ، ازبک عزیزم و ترکمن عزیزم طراح طرح ها ی ترورستی عاشقان حراست وطن و نخبگان با ننگ و ناموس کشورعزیز ما از طرف این حلقه تروستی درون حکومت طی این 17 سال صورت می گیرد کیست ؟

غنی مرد ِ چیغ و صدا و مرد بیمار و بدخوی و مرد غش و حیله و مرد بی برنامه رفاه و آسایش است و هم به عدالت اجتماعى، برابرى اقوام و تبارها، دموكراسى، تقسيم مساويانه ثروت و ارزش هاى انسان ساز باور ندارد . چون او مغز گنیده تعصب شیطان اقوام شریف افغانستان را بنام پشون زبان دارانی , غلجی , اوغان , تاجیک , هزاره , از بیک و ترکمن جدا کرد بین مردم غیور دلیر شجاع مسلمان کشور عریرما نفاق قوم انداخته و هیچ کار بنیادی نکرده است.

من انسان تو انسان از نسل انسان صدا کن
مسلمانیم « تاجک ؛ افغان ,هزاره , ترکمن» به ایمان صدا کن
ما آریایی , باختری , پتهان ؛ گورکانی در این خطه
فقط با اسم افغان , تاجیک , هزازه , ترکمن صدا کن
تاجیک گرسنبل است
افغان بلبل است
هزاره شاخ گل است
ازبیک خوگل است
پشه ای ساقه است
ترکمن خودل است
هرکس گوید همه افغان است
نادان ، جاهل و حیوان است
بیـا هموطن همـدل شــویم از بهـر امن و آبادی میـهـن
هزاره ، تاجک ، افغان , ترکـمن از این میهن

سـنی و شیـعه گلـهای یک باغ این میهن
با همدیگر پذیر ریشــه بر کنیــم بنیـاد استبدا میهن

بیاید ملک را از دست ظلم و استبداد آزادسازیم
با همدلی همپذیری یکدیگر این مهن را آباد سازیم

نورعلم و معرفت سازد بری
ملک آباد وصفای صادق رهبری

>>>   جناب راوی، میدانید که نارضایتی مردم نسبت ملت پشتون این است که قوم پشتون نه میخواهند که اقوام دیگر نیز از یک امتیاز مادی ومعنوی بهرمند شود،
و مردم پنجشیر هم که در دستگاه دولتی یا هم غیر دولتی مقرر شده اند، در اطراف خود غیر از پنجشیری دیگر کسی را نمیخواهند، پس چه تفاوت میان این و آن کنیم، درست است مردم پنجشیر تاجک تبار اند، اما نسبت به پنجشیری ها اوغان ها دید باز تر دارند، آنها تبیض لسانی دارند و مردم پنجشیر تبعیض منطقوی، به نظر شما تعصب قومی بد است و تعصب منطقوی خوب، هرگز نه اگر برادر هستیم باید برابر باشیم و رنه هیچ تفاوتی بین و این و آن وجود ندارد.

>>>   ما پنشیریها تازمانی به دیگران نیاز داریم که به هدف برسیم وقتی رسیدیم دیگر نه به د.وستم ضرورت است نه به مزاری نه به گلبیدین نیاز است نه به استاد سیاف نه به اسمعیل خان ضرورت است نه به استاد ربانی وقتی همه اینهارا دور ساختیم آنزمان در بین خود بیست گروپ وحزب تشکیل میدهیم وهرکدام ما خودرا نابغه ورهبر فکر میکنیم
اگر دادن رتب جنرالی وچوکی های وزارت ریاست باشد تنها ما پنشیری ها تاجک هشتیم دیگر نه بدخشی تاجک است نه هراتی نه مزاری اما در زمان انتخابات ورای دادن همه این هارا ما بجمع تاجک حساب میکنیم

>>>   ........ترین تاجکها، پنجشیری ها هستند.
تاجکپور

>>>   چیزی که هرگز ار پنشیری ها انتظار نداشتیم روابط اینهابا پاکستان است ،مثلا داکتر عبدالله با آنها رابطه گرم دارد بسم الله خان در زمان وزارت دفاع که همه روزه انفجار وانتحار بود درجوش جنگ به پاکستان رفت وپنج شبانه روز درانجا خورد وخوابید
در کشور دشمن وزیر دفاع ما پنج شبانه روز چی میکرد ؟؟؟
همان بسم الله خان پنجهزار میل سلاح اصلی تبدیل به پاکستانی را میگویم !

>>>   راوی صاحب صرف همینقدر بگو تجلیل از روز شهید چگونه باید باشد ؟؟؟؟

>>>   بخاطری که پنجشیری ها پوک و زور گوی هستند و آبروی قوم با شرف تاجیک را برده اند

>>>   پنجشیر ستیزی برای چه؟!
برای دزدیهای ملت< تخریب اردو, یکه تازی, ضلم وستم برا کالیان وهمه ملت

>>>   پنجشیر با نام مسعود مطرح شد و با نام مسعود هم مغضوب واقع می شود.پنجشیر یکی ولسوالی های سابقه و یکی ولایت های جدید کشور ما است و پنچشیری هم وطندار ما است. به جز جنایت کاران جنگی پنجشیر همه شان را دوست داریم
وطندار

>>>   خنده آور است و هكذا قابل گريه هم است شم پنجشيرى ها چى نبود كه نكرديد كابل را چور با آقاى قهرمان دروغين خود و آقاى ربانى مردم را رها كرده وبه پنجشير و تخار فرار كرديد شرم كنيد باز چطور جرّأت پيدا ميكنيد كه در مورد افغانستان صحبت ميكنيد همين اكنون اضافه از شنت فيصد بدنه دولت در اشغال شما است توجه ميكنم برايتان كه كوشش نكنيد كه اقوام ديگر عليه خود تحريك كنيد كه شايد عواقب بسيار ناگوار خواهد داشت

>>>   پتچشیر یعنی ..........

>>>   چیزی که عیان است چه حاجت بیان پنجشیری ها همه زمانی............بودند باور به خدا کنید که در موتر در خیر خانه در کوته سنگی ....... در همه زنان پنجشیری ..............بودند بروید از پدران شتان پرسان کنید که غلام بچه کی بود و چرا دختران جوان شنگری پنجشیری هستند

>>>   به میهن ....
من از پنجشیر نیستم لاکن قلب شما بیغیرت ها و خاین ها را رهبری آنها پاره پاره کرده است که تاریخ نظیر انرا ندارد.
زنده باد برادران پنجشیر
شاهین شمالی

>>>   نه‌ همه پنجشیری ها ، بلکه پنجشیری های نو بدوران رسیده با پول های باد آورده و انجام اعمال زشت و ناپسند دید همگان در مورد پنجشیری ها دگرگون کرده است ، بطور مثال نوجوانان و لنده غر های سلاح بدست با پوشیدن لباس کماندویی و سوار بر موتر هر باری در روز تجلیل شهدا ده ها هموطن ما مجروح و یا بقتل رسانیده اند و مثال های زیادی از این قبیل وجود دارد . متاسفانه اعمال زشت یک گروه محدود وتبهکار نام نیک همه این مردم شریف را خدشه دار کرده است.
شمس تمنا

>>>   برادرعزیر خودم یک تاجک بوده وهستم
اول به روح پاک ان قهرمان ملی دست دعای خودرا بلند نمود وبهشت برین برایش میخوانم دوم یک عده هستند که گاهی گاهی درفکر درفکرتاجکان این سرزمین بوده وهستند ولی درضمن باید گفت که ای برادری که به پنجشیر ستیزی گفته ای ایا شما ندیدی که دروزارت دفاع وزارت داخله بغیر ازشما کسی دیگر درافغانستان جهاد
کرده بود ویاخیر که ایا ازتنها یک دهکده 136 جنرال بالای قدرت بود دران وقت خوبغیر ازشما کسی دیگرنبود دران وقت تاجکان کجابود وقتی بالای قدرت رسیدی همه تاجکان ومجاهدین تاجکان را فراموش ننمودی راست بگو
وان ابرمرد تاریخ که فعلا نه یک خانه دارد ونه کدام بلند منزل واقعیت بگو مستحق دوعا است ویاخیر

>>>   شیرپور را کی تقسیم کرد؟؟

>>>   من از پنجشیر ام اما شاید بعضی ....های پنجشیری با سایر ....ها با عث ازار و تکلیف مردم گردد که همان .....پنجشیری در راس شان فرار میگیرد در بعضی اوقات همینکه خیانت صورت گرفته ا ز طرف بزرگان به نام از پنجشیر که زیاد تر این خیانت را مردم عام پنجشیر را صدمه رسانده است تا دیگران را
اما دلیل اصلی پنجشیری ستیزی از طرف اوغان ها میباشد که دلیل اصلی اش مقاومت مردم پنجشیر در برابر دسیسه های اوغانیزم میباشد
اگر خیانت را در نظر میگیرید صادقانه در کوچه ای خود ببینید که بلند منزل ها از کدام مردم است باز همه چیز واضع میگردد که خیانت چور چپاول دزدی غارت را تما مردم این مرز و بوم کرده
نور پنجشیر از کابل

>>>   متاسفم افغان پیپر نظر کسی را نشر میکند که یک شخص دیکتاتور جانی که قاتل بیش از یک میلیون انسان مسلمان در خاورمیانه از قومیت های فارس و عرب و کرد و ترک و قاتل هم شیعه و هم سنی بوده است شهید خطاب میکند متاسفم برای این که وجدان خود را کنار زده و خوی یزیدیان را پذیرفته است

>>>   در هر حال
پنجشیر میزبان روز های بد هموطنان خواهد بود.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است