والی های تازه برای پنج ولایت کشور
 
تاریخ انتشار:   ۲۰:۳۵    ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ کد خبر: 146830 منبع: پرینت

بر اساس پیشنهاد اداره ارگانهای محل و تایید رییس جمهور، والی های پنج ولایت تغییر و تبدیل شدند.
والی های ولایات لوگر، لغمان، سمنگان، قندوز و میدان وردک تغییر کردند.

عبدالجبار نعیمی، والی لغمان، به حیث والی قندوز بجای اسدالله عمر خیل
عبداللطیف ابراهیمی، به حیث والی سمنگان، بجای عبدالکریم خدام
محمد آصف ننگ، والی پیشین فراه، به حیث والی لغمان، بجای عبدالجبار نعیمی
انور خان اسحاق زی، والی بادغیس، به حیث والی ولایت لوگر بجای حلیم فدایی
داکتر شاه جهان، والی پیشین فراه، به حیث والی میدان وردک، بجای زندی گل زمانی

کد (4)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
والی
ولایات
نظرات بینندگان:

>>>   بگو که فقط مهره های شطرنج جابجا شده اند.

>>>   زبان پشتو ۵۰ سال عمر دارد
گرامر زبان پشتو در دوران شاهی ظاهر شاه بنیاد گزاری شد ، پیش از این پشتو نه گرامر داشت و نه هم زبان رسمی بود ، یک تعداد دوستان فکر میکنند که پشتو در زمان احمد شاه ابدالی و یا میرویس هوتکی زبان رسمی شد لیکن چنین نیست بلکه در آن زمان زبان رسمی ابدالیها و هوتکیان فارسی بود و نام کشور خراسان ،
نام کشور در وخت عبدالرحمان خان از خراسان به اوغانستان تبدیل شد و زبان پشتو در وقت ظاهر زبان رسمی

>>>   گفته بودم که: پشتونیزم را دو رخ است و یک هدف!

این ژنرال خود خوانده گفته است: هر کس افغان نیست؛ از افغانستان بیرون شود.
بفرمایید! شماهاییکه تا همین لحظه وی را یکی از قهرمانان اصیل سرزمین خراسان(افغانستان) میپنداشتید!؟ این هم پاسخ تان با بد ترین شکل ممکن اش.
من برای بعضی از دوستان چه در صفحات اجنماعی و چه در برون از شبکه های اجتماعی بارها و بارها گوشزد کرده ام، که به هیچ یک از این پشتونیست ها اعتماد نکنید! هر چه دست خدمتی، هر چه هم یاوری و به ترغیب شان برایی، روی ترا نخواهند داشت؛ اگر روزی منافع قومی شان در خطر قرار داشته باشد، اگر روزی سلطه قومی شان در پرتگاه سقوط قرار گیرد، اگر روزی از برابری حقوق(قدرت،ثروت،فرصت) برای شان سخن بگویی، اگر روزی از هویت خود بگویی، آنگونه برایت چهره اصلی شان را تبارز دهند؛ که در خیال و فکرش هم نبوده ای! اینها خود را سرور کل، خود را برتر نسبت به کل، خود را اکثریت مطلق، خود را پادشاه همیشگی این سرزمین میدانند، خود را بومی ترین باشنده گان این کشور، و ترا مهاجر میخوانند؛ چهره شان را تنها به این بهانه و آن بهانه تراشی های کوچک و میان تهی میخواهند برایتان به عنوان شخصیت "ملی" و منجی "ملی"، نشان دهند؛ تا شمارا همچو ساجق برای شیرین شدن دهن شان جویده و در زمان احساس خطر دور می اندازند و همینگونه ده ها هدف شوونیستی دیگر که مبادا وسیله شوید!؟ اما گوش نمیکردند و به من میگفتند: خواهیم دید که ما اشتباه میکنیم یا خودت!؟ بفرمایید! این من و این آن سخن شما چه کسی اشتباه میگفت و میکرد!؟

Edris Khurasani

>>>   محمدعمر هژیر
آیا جابجایی والیان از یک ولایت به ولایت دیگر چه سودی خواهد داشت .
در حالیکه آصف ننگ والی سابق فراه در فساد و رشوه غرق است !

>>>   اگر میخواهید یک ولایت را نابود سازید والی آن را اوغان تعیین کنید مانند والیان کندز و بادغیس بسیار جالب است مردم غیر اوغان والی اوغان ؟ اوغاد چه افتخار را برای ولایت خود به ارمغان اورده است که والی یک ولایت غیر اوغان تعیین گردد؟

>>>   غیراینها درین 35 میلیون نفوس هیچکس دیگرپیدا نمیشود ؟
آخرتا چی وقت این تحمیل وبدبختی ؟

>>>   چهل سال شد که ای وطن از دست دزدان وادم کشان باند بی ناموس شورای نظار و تاجکان پلید شمال میسوزد ای قوم پلید ومنهوس با عث تمام بد بختی های اقوام هزاره ازبک و پشتونها است اینها بودند که با تمام اقوام در گیر بودند گاهی دست خودرا با روسها و اولاده روسها یکی کرده بود مردم بیچاره هزاره را توسط طیاره های کولاب وهم چنان مردم بیچاره ازبک را در کود برق و میدان هوایی زیر بمباردمان روس و کولاب به قتل رساند و چاهی مردم پشتون را ای قوم لوط تاجکان شمال با زینگر و دلال یهود و نصارا گاهی زیر بیرق روس و گاهی زیر بیرق گو پرستان هندو گاهی زیر بیرق اخندان ایرانی زندگی شرم اور و بی عیرتی را را دوام میدهند ای قوم پکول گنگس وگول بی غیرتان به طفل سه ساله و نو ماهه تجاوز پکولی و دسته جمعی می کنند باور به خدا کنید پنجشیری ها ومردم شمالی نی به مادر و نی به خواهر خود بند نیستند همرایش ..... می کنند دیگر از ............ مردم دیگر چه امید خیر خواهند دیدند من برای قوم هزاره و ازبک می گویم به چالاکی و زدو بند های ای مردم باور نکنید که در اخر کار وبه مطلب خود که رسیدند به یک روپیه همه تانرا می فروشند مردم شمالی و پنجشیر در یک دستش قران و است و در دست دیگر شمشیر زما نیکه تاجکان شمال کارش نزدت بند بود خواهر و مادر خودر برایت پیش می کنند و زما نیکه بفهمند که بالایت زور است به شمشیر سرت را می برند

>>>   ما اگر نمیگویم افغان هستیم قلب ما با افغانستان وافغان است وخودرا افغان تر ازان افغان های میدانیم که همیشه باسم افغان افغانستان را فروخته اند وبا خاک وکشور معامله نموده اند کشور ناموس است هرکه وطن عزیز را میفروشد.......... است وبلاخره ............. جنرال طاقت وهمسال ایشان هر روز این سرزمین شیر مردان را باهرکه معامله مینمایند دیروز این مرزوبوم شیرمردان را به روسها فروختند وقشون سرخ را وارد کشور نمودند وامروزه درست در پهلوی دیگران قرار گرفته بحاطر جاه ومقام میهن دلیران را معامله کرده اند اینها منظورم عده ای از وطن فروشها عادت معامله گری وخاک فروشی دارند خودرا دلسوز تر از صاحبان اصلی این کشور نشان داده ولی ناموس میهن را به هرکه دلشان شد با دالر وروبل وریال وذرهم معامله مینماینددر افغانستان ابای غوری ها وقطب الدین ایبک ویفتلی ها وسلطان محمود غزنوی وحبیب الله کلکانی واحمد شاه مسعود همه ازادیخواه بوده نبرد های ازادیخواهی وحریت وسربلندی این دیار را تضمین نموده اند ولی نادر وظاهر وترهکی وامین وببرک و نجیب وکرزی وغنی وعبد الله وجکمتیار همه جز وطن فروشی وخواری وذلت کاری نکرده اند
هرچه در مورد تبدیلی والی ها این برنامه ریزی ها برای تقلبات انتخا باتی اینده است انجا که اشخاص غیر مطمین است همه را تغییر وتبدیل نموده اشخاص مورد اعتماد خودرا جا بجا مینمایند عبدالله که در ظاهر نماینده ای سایر گروپ ها است چرا به تبدیلی وبر طرفی کریم خدام وسایرین که مربوط جمعیت است عکس العمل نشان نمیدهد او زیر پرده درین برنامه ریزی ها شریک است بیچاره ربانی وجمعیتی ها در صدد ان اند که کرسی های اضافی اخذ نمایند بی خبر ازین که یکی دو والی هم که داشتند ازبین بردند وبجایش افراد واشخاص حزب اسلامی را مقرر کردند
روشن ضمیر

>>>   اگر اوغان استی سری دوران استی
اگر نیستی دربدرو گریان استی

این فرمول زندگی و فرهنگ اوغانستان است

>>>   از این والی مولی چیزی درست نمیشود

>>>   مهره های سوخته هم چنان جابه جا می شود. عاقبت این کشور به خیر باد.

>>>   همه اقوام ساکن کشور شریف ونجیب اند هیچ قومی برقوم دیگری برتری ندارد نه درقران نه در حقوق بشر نه دراسلام ونه درقوانین نافذه کشور. ولی هرملیت وهر قوم ازخود هویت تاریخی وفررهنگ خاص خودرا دارد بگذارید هویت دیگر اقوام هم معلوم باشد زیر نام هویت اوغان هویت دیگران را کتمان نکنید بلی شما افغان یاپشتون هستید احتراام به هویت شما احترام به پشتون احترام به تاجیک احترام به هزاره ازبک بلوچ پشه یی ایماق.. ودیگران. همه باهم برابراند.هیچکس حق توهین هیچ قومی را ندارد حق دارند ازهویت خود دفاع کنند وحق دارند هویت داشته باشند کسی حق ندارد هویت شانرا کتمان کند.باحترامات فایقه داکتر عبید.

>>>   نمیدانم که تعینات وال های ولایات بکدام اساس صورت میگیرد اگر بر اساس ضعف کاری خیانت و رشوتخوری و همسویی و همفکری با ارگ وداشتن عضویت در باند گلبدین جنایتکار جاسوس ای اس ای باشد تقرر اصف ننگ والی یک دوره پیشتر فراه رشوتخور که برضداش مظاهرات براهانداختندتا برکنار شد و معین مالی اداری وزارت معارف زمانی که فاروق وردک وزیر معارف بود وملیون هادالر را با فاروق وردک وتیم ان بنام مکتب خیالی ومعلم ومتعلم خیالی دزدی کرده بودند و اقای نعیمی والی سابق خوست وبعداش والی لغمان خاین رشوتخور معامله گر که این هردو والی مذکور از اعضای خاین بدنام گلبدین جاسوس معلوم الحال هستند که نسبت عضویت در باند ترورستی گلبدین و همسویی و همفکری و قومی و زبانی با ارگ تعین شده چرا واضح ریس جمهوراین مطلب را بیان نمیکند پنهان نگهداشته است در غیر ان چگونه چنین اشخاص خاین دزد معاملهگر و عوام فریب را گاهی بیکجا و گاهی بجای دیگر بحیث معین والی تعین میکند ودر ولایتکه مردماز خیانت و جنایت انها صدا بلند کردند ودیگر توان خاموشی مردم وجود نداشت انها بجای دیگر تعین ومقرر میکنند .

>>>   من مقصیر رئیس ارگان های محل یعنی "جلاد داعش" را میدانم، چرا چنین پیشنهاد کند یک صغیره بی پدر را رئیس ارگان های محل تعین کردند، پدرش هرچه بود بود میراثی خو نیست.
پیلوت

>>>   این .....دیوانه هر والی تعیین و برکنار میکند
یکی نیست بگوید که خودت اصلی مشکل هستی تو را که برکنار کند تا مردم از شری تو دیوانه خلاص شود


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است