همه‌ پرسی فاشیستی رادیو آشنا، صدای آمریکا
 
تاریخ انتشار:   ۱۴:۵۳    ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ کد خبر: 146970 منبع: پرینت

کارمندان افغان (پشتون) رادیو آشنا، صدای آمریکا هم بد بلاهایی اند. هر روز یک همه‌پرسی جدید راه اندازی می‌کنند برای اینکه‌ زبان ما دری است یا فارسی همه پرسی کردند، پاسخ لازم گرفتند.

در مورد سخنان گلبدین مبنی بر حلال و حرام بودن انتحاری همه‌پرسی کردند. ۶۴ در صد خوانندگان پشتو زبان از انتحاری حمایت کردند!

حالا، باز در رابطه‌ به توزیع شناسنامه ها همه‌پرسی راه اندازی کردند. همه‌پرسی یک سنت دموکراتیک است. اما، شیوه‌ی سوال کردن باید درست باشد. در این همه‌پرسی سوال هارا کاملا افغانی (پشتونی)طرح کرده اند.
این‌گونه:
یک، تذکره های برقی توزیع شود.
دو، به تاخیر توزیع شود

هر آدم کودنی می‌داند که داشتن شناسنامه چه اهمیتی دارد و نداشتن آن چرا لازم نیست؛ یعنی همگان می‌خواهند شناس‌نامه‌ی برقی داشته باشند ولی با هویت پشتونی نه، مساله و جنجال این است. بنابر این، در چنان همه‌پرسی فاشیستی فقط برتری طلبان پشتون اشتراک می‌کنند نه همه‌مردم!

كليم الله همسخن


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
صدای آمریکا
پشتون
نظرات بینندگان:

>>>   سوال :

تو اوغان استی پس از اوغانستان استی
تو از اوغانستان استی پس اوغان استی

لطفا رای بدهید

.....

نمیدانم اینها خود را چرا به ... میزنند
آخر به کجای شما مردم افتخار کنند
به انتحار شما به انفجار شما به چی
که به نام شما تذکره بگیرند

بیایید مثل مردم امریکا پیشرفته و مدرن شوید تا همه مردم بیایند تذکره چی که تابعیت کشور شما را بگیرد و به آن افتخار کند

سمیع مشیگان

>>>   فاشستان افغانی از نام افغانستان!
اگر چنین نیست ، این فاشیستانی افغانی چه زهره دارند که می گویند اگر افغان نیستی از افغانستان بیرون شو! یعنی این سرزمین تنها از تست!
اگر چنین است ، من می گویم تو بیرون شو! مگر همه
تمدن این حوزه ی بزرگ تمدنی سهم تست؟ نیاز به سر گردانی نیست ، به همین آرشیف ملی و به همین نگارستان ملی و به موزیم ملی می رویم ، برای من سهم تمدنی ات را در این حوزه ها نشان بده که به کجا می رسد و کدام شاهکاری را انجام داده ای که دیگران از تو عقب مانده اند. هیچ قومی حق ندارد یک سرزمین سیاسی مشترک را ، یک حوزه ی تمدنی را و یک تاریخ مشترک را به نام خود مسترد کند!

تو چگونه با چنین هیجان های فاشیستی به اقوام دیگر این سرزمین نیاکانی چنینی فرمان یاوه سر می دهی! چیزی که دیروز طالب می گفت ، تو امروز در ادای گویا یک روشنفکر و اموزش دیده می گویی ! با دریغ من تا کنون از زبان کدام نویسنده و روشنفکر پشتون نشنیده ام که یک چنبن سخنان فاشیستی هستی بر انداز را نکوهش کرده باشند!
می خواهم به این حلقه ی فاشیستی بگویم : جنگنده های B52 امریکایی همیشه این جا نیست که از حاکمیت تقلبی تو پاسداری کند. ما را مقدرات تاریخ در این جغرافیایی محکوم کرده است، آیا می خواهی مانند انسان ها زنده گی کنیم یا مانند بفلو ها وحشی بجنگیم!
خداوند سرزمینی را که نفرین کند، دیوانه گان را بر آن سرزمین حاکم می سازد . گویی سرزمین ما سرزمین نفرین شده است! اگر ما هشیارانیم نباید به دنبال دیوانه گان برویم!
ما در کنار هم سزاور زنده گی مدنی و انسانی هستیم !
پرتو نادری

>>>   لطفا روی تذکره بنویسید

این سند بهشت است، دارنده سند هذا یا استشهادی است یایکی ازبستگان آن لطفا راهنمایی فرمایید که به بهشت وارد شوند

کاش همگی شان یک دفعه بهشت میرفتن که دیگه مردم شر شان بی غم می شدند

>>>   در صورتیکه به نوامیس ملت افغان چشم کج کند ما همه انتحاری و کامیاب از ... های خراسان پرست خواهیم برامد!
کسیکه دد رطول تاریخ فقط ۱۰۰۰ قبل سامانی شد وبعد سامان اش معلوم نشد حال در مقابل ملت می ایستد! نتیجه همان نتیجه سمرقند وبخارا خواهد بود
شما ... را اول از۴ طالب مزدور نګهدارید بعد ا با بحر ملت افغان روبرو شوید!!!!!!!!!!!!!
کولاب تزاری منتظر است
بیشرمان! تاجک تاجکستان به چه حال است؟ ............!
افغان

>>>   فعلا ان چیزی که سرویسهای اطلاعاتی اجنبی ودشمنان ملت ما در پلان دارند وبرنامه ریزی میکنند جدایی انداختن وفاصله ایجاد کردن مابین قومیتهاست وبالاتر نشان دادن یک قوم بر دیگر اقوام است.که این خیانت انها بهیچ گونه مورد تایید قواندانان ومجاهدین ورهبران احزاب پاک اندیش بمثل صاحب اسماعیل خان ؛والی لایق ومجاهد بلخ جنرال عطا محمد نور وجنرال محمد گل وجناب محقق وبسیاری از مجاهدین ازجان گذشته ای که با رشادتهایشان ازجان خود دریغ نکردن بمثل شهید ستر جنرال احمدشاه مسعود پروفیسور شهید واستاد بزرگ ما برهان الدین ربانی شهید والامقام ما عبدالعلی مزاری .وبایاد وبزرگداشت جنرال فهیم که باخون خود درخت استقلال این وطن راابیاری کردند.مردم با بهوش باشند که دنباله رو کسانی باشند که سختیهای دوران اشغال ارتش متجاوزگر روس وجنگ وبیرون راندن انها ومبارزه با دست نشانده هایان ومبارزه با طالبان مردم وخاک وطن راتنها نگذاشتن.مردم ما بدانند ددشمنان ما افراد جدیدی برای ماایجاد نکنند واعتمادشان از مجاهدین برنگردد وبه افراد نو حتی اگر جنرال باشد وحتی اگر حرف وگپهای مخالف چوکی نشینان ارگ بزند شاید هم پلان دشمن باشد که برای بفراموشی سپردن قوماندانان مجاهد دوران جنگ بااجانب (قوای روس)ودست نشانده های امریکا ووهابیت عربستان وبادرانشان(قطر امارات انگلیس)یعنی القاعده وطالبان وحال داعش پلان جور کرده باشد.بنااگر یک جنرال به انجام وظیفه وقسمی که خورده که تا پای جان از خاک وطن ومردم ملکی دفاع کند اگر خوب به وظیفه پرداخت انجام وظیفه کرده واگرخیانت کرد خوب خائن است هشدار باشید.ما قهرمانان زیادی داریم که دل سوختانده اند ومیبینم چطور بهشان رفتار میشود مواظب باشید1-قهرمان سازی نکنیم2-دشمان برای ما قهرمان سازی نکنند.3-قدر قهرمانان واقعی ملتمان را بدانیم انانی که در روزهای سخت وطن ومردم ماراتنها نگذاشتند.داکتر عبدالرب اچک زی

>>>   ۶۴ در صد خوانندگان پشتو زبان از انتحاری حمایت کردند!
این همه پرسی و نتیجۀ 64 در صد را آقای
كليم الله همسخن از شکم خود بیرون کرده است.

>>>   این اوغان ها نه به همه پرسی باور دارد و نه به آن اعتقاد

فقط فرمان است و پشت فرمان

نمیدانم این کسانی که در پارلمان جمع شده اند چی میکنند که عقل کل عالم فقط فرمان پشت فرمان صادر میکند

فکر میکند تمام مردم نوکران زرخرید پدریش است که فقط فرمان میدهد

یک نیست به این دیوانه بگوید .......... که همه را بد بخت کردی

>>>   اکثر نزدیک به هشتاد فیصد مناطق افغان ( پشتون ) نشین ترور خیز
انتحاریون و انفجاریون هستند . من چگونه و از کدام نام نیک تذکره ء خورا به
نام افغان ( پشتون ) بگیرم . ببینید گروه داعش هم بیشتر در ننگرهار وجود
داشته و دارد .چون برادران افغان ( پشتون ) ما در آنجا اکثریت دارند
زمان الدین رازی

>>>   Najib Salam
فارسى و درى دو زبان جداگانه ، دانشگاه واژه يى بيگانه ، اما هزاره و تاجيك و ازبيك و قزاق و هندو .....همه اوغان ( پشتون) اند ، همه يى قضاوت هاى قبيله گرايان منطق گريز و سرتنبه در مهم ترين مسايل كشور چنين است ، با عجب طايفه يى كور مغز و قرون اوسطايى گير مانده كشور و مردم . خداوند اين طايفه را آدم بسازد.

>>>   انها همه پرسی را از مردم افغانستان کرده نی از کولی ها و اجنبی ها کلیم بدسخن این سوال را از شما نکرده است و شما کولی حق انتقاد را هم ندارید

>>>   هیچ کاری کرده نمیتوانید چیزیکه باید شود شدنی است

>>>   امروز در دیوار دانشگاه کابل نوشته بود موژ د پختونخوا د....ره ملاتر کوو.
پس شما که ملاتر می کنید، حتما وطن تان پاکستان است. چرا که بدون ویزه خو به تورخم هم رفته نمی تونید(تورخم آنطرف مرز)پس شما اصلا از این وطن نیستید بروید از وطن ما که ما یک چند روز آرام شویم.
تاجک

>>>   تمام منافع علیای کشور را این خائن ها فدای پشتونولی و اوغان سالاری کردند، ولی یکتعداد غیر اوغانها هنوز هم خواب هستند و حتی هنوز هم خودشانرا افتخاری اوغان میخوانند.

>>>   اوغان سازی دو صد سال است که ناکام مانده در آینده هم ناکام میماند۰ حتی سامان اوغانی خود را هم اگر پاره پاره کنن باز هم ناکام هستند۰ بزور انگلیس نتوانستند، بزور روس نتوانستند، بزور پنجابی نتوانستند، و حال بزور امریکا هم نمتوانند؛ چون اهلیت و فرهنگ آنرا ندارند۰

>>>   تمام منافع علیای کشور را این خائن ها فدای پشتونولی و اوغان سالاری کردند، ولی یکتعداد غیر اوغانها هنوز هم خواب هستند و حتی هنوز هم خودشانرا افتخاری اوغان میخوانند.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است