نقش رولا غنی در دولت افغانستان
 
تاریخ انتشار:   ۱۳:۰۷    ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ کد خبر: 147859 منبع: پرینت

پیش از اینکه به اصل مطلب بپردازم باید خاطر نشان کنم که حضور و سهمگیری همسر اشرف غنی، رولا غنی در بیرون برای من قابل تحسین است.

البته اینکه زن تحصیلکرده و آنهم در پاریس دهه 1960 که دوره انقلاب آزادی زنان بود از یک طرف و منشا لبنانی و عیسوی وی از طرف دیگر در شخصیت ایشان تاثیر پایدار دارد ولی فعالیت های علنی وی در کشوری مانند افغانستان با سنت های عقب مانده قرون وسطایی و در حالیکه شوهر وی برای حفظ قدرت از هیچ عملی در جهت تقویت این نهادهای سنتی و دینی عقب مانده دریغ نمی کند سهمگیری رولا غنی درحالیکه کسی چهره خانم کرزی را ندیده بود گامی در راه حقوق زنان حداقل در بخش تعلیم و تربیت و کار در بیرون از منزل است و باید آن را قدر گذاشت.

در کشورهای دموکراتیک اگر رهبر دولت مرد باشد همسر وی در فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و بشردوستانه در داخل کشور و در خارج آن فعالیت دارد. همسران روسای دولت در مهمانی های رسمی دولتی در برخی اوقات همسران خود را همراهی می کنند گاهی هم در هنگام کنفرانس های بین المللی مانند ژ 20 یا ژ 8 همسران هم در هیات رییس دولت حضور دارند ولی هنگامیکه روسای دولت در سالن کنفرانس هستند همسران شان از موزیم ها یا مکاتب یا نمایشگاه و غیره بازدید می کنند.

در هیچ موقعیتی و در هیچ کشوری خانم یک رییس دولت در کنفرانس ها و مذاکرات رسمی اشتراک نمی کند و چنین حقی را ندارند. تنها محلی که آنها شوهران شان را همراهی می کنند هنگام ضیافت رسمی است که قاعدتا یک شام است. در درون کشور اگر خانم یک رییس جمهور چنین دخالتی در فعالیت های سیاسی کشور انجام بدهد فعالیت هایی که در قانون اساسی صریحا به آن اشاره نشده باشد موجب بحران سیاسی بزرگی خواهد شد.

بعد از انتخابت ریاست جمهوری فرانسه یکسال قبل که امانوئل ماکرون انتخاب شد آوازه شد که اداره ریاست جمهوری یک بودجه برای فعالیت های بانوی اول کشور اختصاص خواهد داد این خبر در مورد اعتراض رسانه ها و احزاب اپوزیسیون قرار گرفت چون در قانون اساسی چنین رولی برای همسر رییس جمهور پیش بینی نشده بود. 24 ساعت بعد سخنگوی رییس جمهور این خبر را تکذیب نمود.

دو روز پیش چشمم به عکس رولا غنی افتاد که درکنار شوهرش جلسه بین المللی "پروسه کابل" را ریاست می کرد. در مصاحبه ام با رادیوی صدای آلمان تعجب خود را در این مورد بیان نمودم. یک دوستی عکس دیگری را از رولا غنی فرستاد و مدعی شد که وی در جلسات کابینه هم در جایگاهی برتر از معاونان رییس دولت و وزرا اشتراک می کند. تا جاییکه من اطلاع دارم قانون اساسی هیچ نقش سیاسی و حتی سمبولیک را برای خانم رییس جمهور پیش بینی نکرده است.

چنین رسمی در هیچ کشوری حتی در رژیم های اتوریتر وجود ندارد. در افغانستان نه در رژیم شاهی، نه در رژیم های بعد از آن چنین تعاملی وجود نداشته است. همه می دانند که اشرف غنی به شکل اتوریتر و با ملک شخصی دانستن قدرت دولتی بطور غیر قانونی غیر انتخابی حکومت می کند ولی آیا وی با این عمل خود شرایط را برای اینکه در آینده همسر وی به ریاست جمهوری برسد فراهم می سازد؟ فکر نمی کنم چنین باشد.

من که آرزو دارم روزی یک زن به ریاست جمهوری از طریق مراعات اصول ذکر یافته در قانون اساسی و سایر قوانین حتی اگر این قوانین ناقص و قابل اصلاح باشد برسد ولی قانون اساسی امروز برای یک زنی که مسلمان نیست یا مسلمان به دنیا نیامده و دارای چندین ملیت است اجازه این کار را نمی دهد. شرکت رولا غنی در جلسات رسمی یا جلسات کابینه و یا سایر جلسات رهبری دولت و بطور خلاصه جایگاه سیاسی همسر رییس جمهور تا آنجایی که من می دانم در قانون اساسی و در هیچ یک از قوانین تعریف و پیش بینی نشده است.

چنین رول سیاسی تخلف صریح از قانون اساسی است. در "حکومت وحدت ملی" کم نیستند افرادی که با حقوق و قانون سر و کار دارند آنها نمی توانند در این مورد به اشرف غنی گوشزد کنند؟ ممکن است که نه. یکی از کسانیکه با اشرف غنی سر و کار دارد تعریف می کرد که او به غیر از عقاید خود عقیده دیگری را نمی پذیرد و با خشونت و عصبانیت به مخاطب جواب می دهد. کی جرات دارد به او تذکر بدهد.

ولی من به این عقیده هستم که اشرف غنی می داند که خود وی در تضاد و مخالفت با قانون اساسی قدرت را در دست گرفته، اپوزیسیون ضعیف و پراکنده است، او از حمایت بی دریغ آمریکا و قدرت حاکم اصلی در افغانستان برخوردار است بنابراین هر چه دلش می خواهد انجام می دهد ولی من یقین دارم که علیرغم ضعف بنیادی اپوزیسیون و بی برنامگی آنها بجز شعارهای قوم پرستانه، ملت برای همیشه این اتوریتاریزم و زیر پا گذاشتن قانون اساسی را نخواهد پذیرفت.

کریم پاکزاد


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
رولا غنی
اشرف غنی
دولت
زنان افغانستان
نظرات بینندگان:

>>>   اشرف غنی اصل‍‍‍‍‍‍‍آ به حکومت داری علم کافی ندارد خدا برایش برابر کرده
اگر سرنی را هم از سر دیگرش پف کند به آن میبالد که چه خوب کاری کرده .
اقای حامد کرزی در شرایط صفر از حکومت و در جنگل با قیمانده از طالبان
...زمام را بدست گرفت و متناسبآ خوب کار کرد . نواقصی هم بدون شک بود اما اگر این آقا یعنی اشرف غنی احمد زی در شرایط زمان کرزی می بود
بخدا قسم که میگریخت و می رفت به کنیسه یا کلیسا .
داکتر معصوم

>>>   کدام ملت؟ کاشکی چنین ملت هوشیار وبادرایت وشجاع می داشتیم!ملتی که در روز انتخابات به جیب کاندیدا ها رای می دهند نه به شخصیت وشایستگی شان چه کاری می توانند بکنند؟ هیچ.

>>>   از زنها باید هراس نداشت .
و این را باید دانست که دیموکراسی در کشور ما یک قرن خفه شده و وجود ندارد .و هیچ وقت کشور ما با فرانسه و اروپا مقایسه نمیشود .
کوشش کنیم تا در عین روشنفکری متعصیب نباشیم .
بگذارید تا در یک دو سه دهه اینده طبقه اناث ما هم در رشد جامعه اشتراک شان بیشتر از این باشد .

>>>   اشتر را گفتند گردنت کج است، گفت: کجایم راست است که گردم راست باشد!
اظهارات نویسنده از دیدگاه قانون و منطق زمامداری به جاست. ولی باید گفت که تفکر و عمل اشرفو را نباید در ترازوی عادی معیار های قانون و اخلاق و منطق به محاسبه گرفت. او با تقلب به قدرت رسیده و بربنای دیالیکتیک تقلب، باید بیرون از حصار قانون حکومت براند. او برای اجرای وظیفهٔ خاصی توسط ایالات متحده به مسند قدرت نشانده شده است و باید به اجرای آن نقش وفادار باقی ماند. تا باشد دیده شود که سرنوشت او با سایر متقلبین و دلقک های بیگانه در تاریخ چگونه گره خواهد خورد.
گلداد

>>>   اقای کریم ! شماهنوز در خواب هستید نمیدانید وطن شما اشغال گردیده ودرینجا ازادی ودموکراسی واستقلال وجود ندارد در پست ریاست ارگ در اصل رولاحانم قرار دارند واشرف غنی سمبولی بیش نیست هیچ نوع اعتراض وانتقاد درین مورد گنجایش ندارد مگرسایر خارجی ها در وزارت های دفاع وداخله و... حرف اول را نمی زنند که درارگ ریاست جمهوری چنان نباشد مگر کوریم وعقل خودرا از دست داده ایم که حکومت وحدت ملی !!!در سفارت امریکا توسط جان کیری وزیرخارجه ای وقت انکشور تشکیل گردید ایا ندیده بودید که حتی حاضرباشهای اقای کرزی امریکای ها بودند ومگر نمیدانید که عبدالله خان از سالیان متمادی بدینسو در سلک سیادرامده وباعث سقوط دولت ربانی واز میان برداشتن عناصر جهاد ومقاومت گردید این مخالفت ها ودادو فریاد ها ساختگی وتقلبی بوده در واقع همه از یک منبع الهام میگیرند وبرای تامین منافع خارجی ها وجه مشترک وتشریک مساعی مشترک دارند
لالی از ننگرهار

>>>   در اینکه رولا غنی و خود اشرف غنی احمد زی هم یهود هستند نباید هرگز شک کرد. این مردکه به صورت عمدی نمی خواهد صلی الله علیه و آله وسلم را یاد بگیرد. زیرا دست پرورده اسرائیل و هم کیش ایشان است. در ضمن شیطان یهودی زنش است.

>>>   ميگويند كه "زور كاكاست كه انگور در تاكهاست" . بي بي گل "رولا " است كه يك آدم رواني را به رياست جمهوري رساند. مصارف سخنگويان و مشاورين بانوي اول ميليون ها دالر است. يكي از سخنگويان او زهره يوسف داود است كه بعد از تقريبن چهل سال به افغانستان رفت و سخگوي شد. شوهرش كه يكبار وكيل پارلمان شد، در دوره بعدي مردم شريف غزني برايش رأي ندادند، چون فهميدند كه آدم استفاده جو است. باز در انتخابات رياست جمهوري خودرا كانديد كرد. اينكار فقط براي امتياز گيري بود. او كه در حوضه انتخابي خودش رأي وكالت را نگرفت، چطور ميتواند ريس جمهور شود.فعلن نماينده خاص ريس جمهور است، يك مقاميكه براي دعا گويان در بار است. حالا ميبينيم كه ملياردها دالر جامعه جهاني كه در مقابل ان هست و بود افغانستان تاراج شد و ميشود، در كجا مصرف ميشود. صد ها مشاوريكه در دور دسترخوان ريس جمهور، بانوي اول ، وزرا، معينان ...جمع شده اند و معاش هر كدام شان ده ها هزار دالر است. خلاصه اينكه كمك هاي ميلياردي جامعه جهاني بدست چند نَفَر حيف وميل ميشوند. اينكه ملت در كدام حالت زندگي ميكند، به كس چي. يكي از مقام هاي بلند پايه و همه كاره غني در جاب سوالي گفت كه سرمايه و زندگي خوب او داد خدا است،


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است